Инструкция для SCARLETT SC-2017

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-2017 

18

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ? 

• 

Барынша көп қуаттылыққа жұмыс тəртіптерінің ауыстырып қосқышын пісіру жəне орнатуға қосыңыздар 
(барынша көп температура), сыйғызыңыздар тестіленетін ыдысты 1 минутқа пісіру жəне су стаканы қасында 
қойыңыздар (~ 250 мл). 

• 

Ыдыс, жарамды ана микротолқынды ошақтар азық даярлығына арналған қалады ғой температураның, не 
жəне құрудың алдында пісіру, сол уақытта су жылынады. 

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР 

• 

Даярлық уақытына олардың өнімдердің біркелкі жылытуына арналған төңкеріңіздер. 

• 

Тар кеңірдекпен ыдысты қолдану, шөлмектің, дəл осылай қалай олар жарыла алады. 

• 

Өнімдердің температура өлшеуіне арналған термометрлерді қолдану. Арнайы термометрлер тек қана 
қолданыңыздар, арналғандар микротолқынды ошақтардың артынан. 

СЕРВИСКЕ БҰРЫЛМАС БҰРЫН 

• 

Егер пісіруге қосылмаса, тексеріңіздер: 

– 

Розетка түзулік жəне электр жүйесінде күштену барысы; 

– 

Таймер құру дұрыстығы; 

– 

Тығыз есік жабық. 

РАДИОТОСҚАУЫЛДАР 

• 

Қабылдау жанында микротолқындар бөгеттерді шақыра алады денеде – немесе радиосигналдардың. 

• 

Бөгеттер минимизация жасау үшін: 

– 

Есіктер жəне есіктер мен тығыздағыштар; 

– 

Микротолқынды ошақтан алысырақ болады қалай теледидар жəне радиоқабылдағышты қондырыңыздар; 

– 

Ең жақсы нəтиже жетуіне арналған қабылдау антеннаны ыңғайын табыңыздар. 

– 

Пісіру микротолқынды қосыңыздар жəне электр жүйесі əртүрлі сызықтарына қабылдағыш. 

ҚҰРУ 

• 

Көзі жетесіздер, не ошақ ішінде буып-түйетін материалдардың жəне бөтен заттарды жоқ. 

• 

Тексеріңіздер, зақымдалған емес тасу жанында: 

– 

Есік жəне есіктер мен тығыздағыштар; 

– 

Дене жəне байқау терезе; 

– 

Камера қабырғалары. 

• 

Табылуда – ақауларды пісіруге қоспаңыздар; сатушыға немесе сервисті орталыққа бұрылаcыздар. 

• 

Тегіс горизонтальдық бетке пісіру микротолқынды орнатыңыздар, жеткілікті берікті, өнімдермен жəне ыдыспен 
ошақ салмағы шыдау үшін. 

• 

Қайнарлар жақын маңда пісіруге орналастырмаңыздар тепла. 

• 

Ештеңе қойып қоймаңыздар пісіру. Желдету тесіктерді қайта жаппаңыздар. 

• 

Үшін ошақ нормалы жұмыстары желдетуге арналған азат кеңістік қажетті қамсыздандыру: кемірек емес: 30 см 
сверху, 10 см артқы панель жағынан жəне кемірек емес 7.5 см жақ жақтардан. 

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ОШАҚТАР ДАЙЫНДЫҚ ҚАБЫЛДАУЛАРЫ 

• 

Азықтарды тек қана бір қабат орналастырыңыз, жуан кесектер шетіне жақынырақ қойыңыз.

 

 

• 

Даярлық уақытының ар жағында қадағалаңыздар, минимуммен оның сұрау қойыңыздар, қажеттілік 
өлшемімен бірте-бірте үлкейти. Өте ұзаққа созылғанның дайындыққа өнімдер түтей алады жəне тұтану. 

ЕСКЕРТУ: Даярлау уақыты сонымен қатар азықтардың түрі, мөлшері жəне орналастырылуына тəуелді өзгере 

алады. Үлкен немесе жуан кесектер ұзағырақ əзірленеді, ал майдалары – тезірек. 

• 

Азықтарды арнайы қақпақшалармен немесе пластикпен бір ұшын артық будың шығуы үшін қайырып 
жабыңыз, шығаруға арналған бұрыштардың екі. Қақпақшалар өте қатты қызады – олармен сақ болыңыз!

 

 

• 

Үшін біркелкі жылыту көбірек жəне даярлық тездетулері өнімдерді төңкеріңіздер жəне араластырыңыздар. 

• 

Дөңгелектер | сопақ табақтың, айырмашылыққа квадраттардың тік бұрыштылардың, біркелкі жылыту көбірек 
сонымен қатар қамсыздандырады. 

• 

Азықтарды орамасыз терең емес тұғырықта немесе микротолқынды өңдеуге арналған торда  айналмалы 
шыны табақты міндетті қолданып жібітіңіз. Өнімдерді тоңазытқанда, оларға мүмкіндігінше ықшам түрді беріңіз. 

• 

Азықтардың ара қашықтығы біркелкі өңдеуді қамсыздандыру үшін, мысалы, көкөністермен, кекстермен жəне 
т.б., 2,5 см аз емес  болуға тиіс. 

• 

Азықтың жарылмауы үшін тығыз қабығын немесе тысын тесіңіз. 

• 

Тек қана дайын жəне мұздалған азықтарды оларды араластыра қыздырыңыз. 

• 

Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатал ұстаныңыз жəне микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер 
азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіріуді тоқтатыңыз. Өте ұзаққа созылған өңдеу өртенуге əкелуі мүмкін. 

САҚТЫҚ: Попкорнды даярлау үшін қызыл қоңыр қағаздан жасалған пакеттерді қолданбаңыз жəне дəндердің 

қалдықтарын қолдануға тырыспаңыз. Попкорнның орамасын тікелей шыны табаққа орналастырмаңыз, оны 
тəрелкеге қойыңыз. 

ЖҰМЫС 

• 

Пешті электр жүйесіне қосыңыз.

 

 

• 

Өнімдерді пешке салыңыз жəне есікті жабыңыз.

 

 

КӨП ҚЫЗМЕТТІ РЕТТЕУІШ 

• 

Қазіргі уақытты қою, тəртіп жəне өңдеу уақытын таңдау үшін арналған.

 

 

ӨТКІНШІ УАҚЫТТЫ ҚОЮ 

• 

Пешті электр жүйесіне қосқанда дисплей жыпылықтайды жəне «0:00» көрсетед.

 

 

• 

Сағат 24-сағаттық форматта жұмыс істейді.

 

 

• 

"Clock/Pre-set” ноқатын басыңыз.  

• 

Көп қызметті реттеуішті бұрай, өткінші сағатты орнатыңыз (сағат тілі бойыша - арттыру, жəне керісінше).  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  SC-2017 20 L INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS UA KZ MICROWAVE OVEN .................................................................................... 4 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ..................................................................... 8
 • Страница 2 из 21
  IM010 GB DESCRIPTION 1. Door lock system 2. Oven window 3. Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!) 4. Shaft 5. Roller ring 6. Glass tray 7. Control panel 8. Multifunction regulator 9. Digital display 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ Фиксаторы дверцы Окно дверцы Заслонка волновода
 • Страница 3 из 21
  IM010 www.scarlett.ru 3 SC-2017
 • Страница 4 из 21
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • IMPORTANT SAFEGUARDS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. • Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user. • Before connecting the appliance for the first time check that
 • Страница 5 из 21
  IM010 Earthenware or chinaware – Conventional utensils of these materials are allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic elements. • Special packing (paper, plastic, etc.) for microwave ovens. Follow manufacture’s guides exactly when use. INAPPLICABLE • Film for freshment
 • Страница 6 из 21
  IM010 Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst. Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large. Popcorn – When popping popcorn in microwave oven, follow exact guides, given by each Manufacturer for its product and do not leave microwave oven unattended at
 • Страница 7 из 21
  IM010 DEFROST BY TIME • Press “W.T./Time Defrost” button twice. LED will display “dEF2”. • Turn multifunctional regulator to select cooking time. • Press “Start/+30Sec./Confirm” to start defrosting. The oven will operate at 30% power. COOKING INTERRUPTION • This feature is useful for checking a
 • Страница 8 из 21
  IM010 RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ • ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю. • Перед первоначальным включением проверьте,
 • Страница 9 из 21
  IM010 В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева. • Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на
 • Страница 10 из 21
  IM010 ПРИЕМЫ ГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ • Размещайте продукты только в один слой, более толстые куски кладите ближе к краям. • Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымить и
 • Страница 11 из 21
  IM010 А-2 Овощи А-3 Рыба А-4 Мясо А-5 Макароны А-6 Картофель А-7 Пицца А-8 Суп 600 200 300 400 250 350 450 250 350 450 50 (+450 г холодной воды) 100 (+ 800 г холодной воды) 200 400 600 200 400 200 400 600 200 300 400 250 350 450 250 350 450 50 100 200 400 600 200 400 200 400 РАЗМОРАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ
 • Страница 12 из 21
  IM010 РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ • Если в процессе приготовления нажать кнопку “Микроволны”, на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться текущая мощность. • Если в процессе приготовления нажать кнопку "Часы/Отсрочка", на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться текущее время. • Если в режиме
 • Страница 13 из 21
  IM010 Не вмикайте печі з порожньою камерою. Не використовуйте камеру для збереження будь-чого. Мікрохвильова піч не призначена для консервування продуктів. Не викладайте продукти безпосередньо на дно камери, використовуйте скляний посуд. Завжди перевіряйте температуру готової їжі, особливо, якщо
 • Страница 14 из 21
  IM010 РАДІОПЕРЕШКОДИ • Мікрохвилі можуть викликати перешкоди під час прийому теле-, чи радіосигналів. • Щоб мінімізувати перешкоди: – регулярно очищайте дверцята та ущільнювачі; – розміщайте телевізор чи радіоприймач якнайдалі від мікрохвильової печі; – прямуйте прийомну антену для досягнення
 • Страница 15 из 21
  IM010 30...95 • 5 хвилин Натисніть ”Start/+30Sec./Confirm” для початку обробки. Скільки разів натиснути кнопку “Microwave” 1 2 3 4 5 Індикація дисплея P 100 P 80 P 50 P 30 P 10 MICRO 100% 80% 50% 30% 10% АВТОМАТИЧНЕ ГОТУВАННЯ • Рівень потужності та час готування деяких продуктів задаються
 • Страница 16 из 21
  IM010 • Натисніть кнопку "Start/+30Sec./Confirm" один раз для підтвердження часу початку готування. ШВИДКИЙ СТАРТ • Якщо в режимі очікування натиснути кнопку ”Start/+30Sec./Confirm”, піч увімкнеться на 30 секунд при 100% потужності. З кожним наступним натисканням тривалість обробки буде зростати на
 • Страница 17 из 21
  IM010 Микротолқынды пешті тек қана азықтарды даярлауға қолданыңыз. Еш жағдайда оған киімді, қағазды немесе басқа заттарды кептірмеңіз. ЕСКЕРТУ! Ыдыстардың жарылуын болдырмау үшін сұйық немесе басқада тамақтарды жабық ыдыстарда қыздыруға болмайды. • Сусындардлы қысқа толқындар көмегімен қыздырған
 • Страница 18 из 21
  IM010 МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ? • Барынша көп қуаттылыққа жұмыс тəртіптерінің ауыстырып қосқышын пісіру жəне орнатуға қосыңыздар (барынша көп температура), сыйғызыңыздар тестіленетін ыдысты 1 минутқа пісіру жəне су стаканы қасында қойыңыздар (~ 250 мл). • Ыдыс,
 • Страница 19 из 21
  IM010 "Clock/Pre-set” ноқатын тағы бір басыңыз. Көп қызметті реттеуішті бұрай, өткінші минуттарды орнатыңыз. Қоюларды растау үшін "Clock/Pre-set” ноқатын басыңыз. Дисплей орнатылған уақытты көрсетеді. ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ • “Microwave” батырмасын басыңыз. Дисплейде “P100” көрініс береді. Көп
 • Страница 20 из 21
  IM010 “Microwave” батырмасын басыңыз, дисплейде "Р100" көрінеді. Көп жетелі реттеуіштің көмегімен қуаттылықты 80% етіп орнатыңыз. “Start/+30Sec./Confirm” батырмасын басыңыз. Көп жетелі реттеуіштің көмегімен, 80% қуаттылық болғанда, дайындау уақытын 5 мин. етіп орнатыңыз. • Дайындауды бастау үшін
 • Страница 21 из 21