Инструкция для SCARLETT SC-2017

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

  

 

  SC-2017 

20

• 

“Microwave” батырмасын басыңыз, дисплейде "Р100" көрінеді.  

• 

Көп жетелі реттеуіштің көмегімен қуаттылықты 80% етіп орнатыңыз.  

• 

“Start/+30Sec./Confirm” батырмасын басыңыз. Көп жетелі реттеуіштің көмегімен, 80% қуаттылық болғанда, 
дайындау уақытын 5 мин. етіп орнатыңыз.  

• 

Дайындауды бастау үшін “Start/+30Sec./Confirm” батырмасын немесе орнатылғанды болдырмау үшін 
"Stop/Clear" батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдық уақыт көрінетін болады.

 

 

• 

Бұл режимде ӨЗДАЙЫНДАУ жетесі жұмыс істемейді.

 

 

• 

Өңдеу уақытын бастауды бағдарламалауға мұрша береді. 

ЕСКЕРТУ: жібіту сатысын тек қана даярлау алдында қосуға болады. 
ДАЯРЛАУДЫ БАСТАУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ 

• 

Өңдеу уақытын бастауды бағдарламалауға мұрша береді.  

• 

Дайындау бағдарламасын енгізіңіз. Дайындаудың екі сатысын белгілеуге болады, бірақ, бұл ретте ерітуді 
бағдарламалауға болмайды. 

• 

"Clock/Pre-set” ноқатын басыңыз.  

• 

Көп қызметті реттеуішті бұрай, сағатты орнатыңыз.  

• 

"Clock/Pre-set” ноқатын тағы бір басыңыз.

 

 

• 

Көп қызметті реттеуішті бұрай, минуттарды орнатыңыз.

 

 

• 

Даярлау уақытын растау үшін "Start/+30Sec./Confirm" ноқатын бір мəрте басыңыз.  

ЖЫЛДАМ БАСТАУ 

• 

Егер күту режимінде ”Start/+30Sec./Confirm” батырмасы басылса, пеш 100% қуаттылық кезінде 30 секундқа 
іске қосылады. Əр келесі басылған сайын өңдеу уақыты 30 секундқа артып отырады, бірақ тұтас алғанда 95 
минуттан аспайды. 

• 

Салмақ бойынша еріту мен автоматты түрде дайындаудан басқа жұмыстың барлық режимдерінде 
"Start/+30Sec./Confirm" түймесін басқан кезде дайындау уақыты ұзарады. 

• 

Пеш күту режимінде тұрған кезде, тікелей дайындау уақытын белгілеу үшін, көп функционалды реттеуішті 
сағат тіліне қарсы бұраңыз. Одан кейін "Start/+30Sec./Confirm" түймесін басыңыз, пеш жұмысын 100% 
қуаттылықта бастайды. 

БІТЕУ 

• 

Кішкентай балаларға ересектердің қарауынсыз пешті қосуға мұрша етпейді.

 

 

• 

Бітеуді қою жəне алу тастау үшін Stop/Clear ноқатын 3 секунд аралығында басу жəне ұстау қажет.

 

 

ӨҢДЕУ ТƏРТІБІ 

• 

Егер тамақ дайындау кезінде “Microwave” батырмасы басылса, дисплейде 3 секунд бойы ағымдық қуаттылық 
көрінетін болады.

 

 

• 

Егер тамақ дайындау кезінде "Clock/Pre-set" батырмасы басылса, дисплейде 3 секунд бойы ағымдық өңдеу 
уақыты көрінетін болады.  

• 

Егер дайындауды кейінге қалдыру режимінде "Clock/Pre-set” батырмасы басылса, 3 секунд бойы іске қосудың 
орнатылған уақыты жыпылықтайтын болады. 

ЕСКЕРТУЕсік ашық кезінде пеш жұмыс істемейді.

 

 

ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІМ 

• 

Пешті тұрақты түрде тазарту жəне оның бетінен кез келген тағам қалдығын жою керек.

 

 

• 

Тазалаудың алдында электр жүйесінен пісіруге өшіріңіздер жəне сөндіріп тастаңыздар. 

• 

Ошақтар толық суынуға беріңіз. 

• 

Жуатын құралмен дымқыл матамен басқару панель, сыртқы жəне ішкі беттер, шыны табақты сүртіңіздер. 

• 

Агрессиялық заттар немесе қайрақ материалдарды қолданбаңыздар. 

• 

Жағымсыз иіс қашықтату үшін, қандай болмасын терең ыдысқа құйыңыздар, жарамдыны микротолқынды 
ошақтардың артынан, су стаканы бір лимоннан шырынмен, жəне қойыңыздар пісіру 5 минутқа таймер, 
барынша көп жайға жұмыс тəртіптерінің ауыстырып қосқышын орнатыңыздар. Қашан дыбысты сигнал естіледі 
жəне сөніп қалуға пісіру, извлеките ыдысты жəне матамен құрғақ камера қабырғалары сүртіңіздер. 

САҚТАУ 

• 

Көзі жетесіздер, не электр жүйесінен сөндірілгенге пісіру жəне толық суынды. 

• 

Бөлім талаптары барлық орындаңыздар “ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІМ”. 

• 

Құрғақ таза орында есікпен аздап ашықпен пісіруге сақтаңыздар. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  SC-2017 20 L INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS UA KZ MICROWAVE OVEN .................................................................................... 4 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ ..................................................................... 8
 • Страница 2 из 21
  IM010 GB DESCRIPTION 1. Door lock system 2. Oven window 3. Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!) 4. Shaft 5. Roller ring 6. Glass tray 7. Control panel 8. Multifunction regulator 9. Digital display 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ Фиксаторы дверцы Окно дверцы Заслонка волновода
 • Страница 3 из 21
  IM010 www.scarlett.ru 3 SC-2017
 • Страница 4 из 21
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • IMPORTANT SAFEGUARDS. READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE. • Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user. • Before connecting the appliance for the first time check that
 • Страница 5 из 21
  IM010 Earthenware or chinaware – Conventional utensils of these materials are allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic elements. • Special packing (paper, plastic, etc.) for microwave ovens. Follow manufacture’s guides exactly when use. INAPPLICABLE • Film for freshment
 • Страница 6 из 21
  IM010 Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst. Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large. Popcorn – When popping popcorn in microwave oven, follow exact guides, given by each Manufacturer for its product and do not leave microwave oven unattended at
 • Страница 7 из 21
  IM010 DEFROST BY TIME • Press “W.T./Time Defrost” button twice. LED will display “dEF2”. • Turn multifunctional regulator to select cooking time. • Press “Start/+30Sec./Confirm” to start defrosting. The oven will operate at 30% power. COOKING INTERRUPTION • This feature is useful for checking a
 • Страница 8 из 21
  IM010 RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ • ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю. • Перед первоначальным включением проверьте,
 • Страница 9 из 21
  IM010 В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева. • Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на
 • Страница 10 из 21
  IM010 ПРИЕМЫ ГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ • Размещайте продукты только в один слой, более толстые куски кладите ближе к краям. • Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымить и
 • Страница 11 из 21
  IM010 А-2 Овощи А-3 Рыба А-4 Мясо А-5 Макароны А-6 Картофель А-7 Пицца А-8 Суп 600 200 300 400 250 350 450 250 350 450 50 (+450 г холодной воды) 100 (+ 800 г холодной воды) 200 400 600 200 400 200 400 600 200 300 400 250 350 450 250 350 450 50 100 200 400 600 200 400 200 400 РАЗМОРАЖИВАНИЕ С УЧЕТОМ
 • Страница 12 из 21
  IM010 РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ • Если в процессе приготовления нажать кнопку “Микроволны”, на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться текущая мощность. • Если в процессе приготовления нажать кнопку "Часы/Отсрочка", на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться текущее время. • Если в режиме
 • Страница 13 из 21
  IM010 Не вмикайте печі з порожньою камерою. Не використовуйте камеру для збереження будь-чого. Мікрохвильова піч не призначена для консервування продуктів. Не викладайте продукти безпосередньо на дно камери, використовуйте скляний посуд. Завжди перевіряйте температуру готової їжі, особливо, якщо
 • Страница 14 из 21
  IM010 РАДІОПЕРЕШКОДИ • Мікрохвилі можуть викликати перешкоди під час прийому теле-, чи радіосигналів. • Щоб мінімізувати перешкоди: – регулярно очищайте дверцята та ущільнювачі; – розміщайте телевізор чи радіоприймач якнайдалі від мікрохвильової печі; – прямуйте прийомну антену для досягнення
 • Страница 15 из 21
  IM010 30...95 • 5 хвилин Натисніть ”Start/+30Sec./Confirm” для початку обробки. Скільки разів натиснути кнопку “Microwave” 1 2 3 4 5 Індикація дисплея P 100 P 80 P 50 P 30 P 10 MICRO 100% 80% 50% 30% 10% АВТОМАТИЧНЕ ГОТУВАННЯ • Рівень потужності та час готування деяких продуктів задаються
 • Страница 16 из 21
  IM010 • Натисніть кнопку "Start/+30Sec./Confirm" один раз для підтвердження часу початку готування. ШВИДКИЙ СТАРТ • Якщо в режимі очікування натиснути кнопку ”Start/+30Sec./Confirm”, піч увімкнеться на 30 секунд при 100% потужності. З кожним наступним натисканням тривалість обробки буде зростати на
 • Страница 17 из 21
  IM010 Микротолқынды пешті тек қана азықтарды даярлауға қолданыңыз. Еш жағдайда оған киімді, қағазды немесе басқа заттарды кептірмеңіз. ЕСКЕРТУ! Ыдыстардың жарылуын болдырмау үшін сұйық немесе басқада тамақтарды жабық ыдыстарда қыздыруға болмайды. • Сусындардлы қысқа толқындар көмегімен қыздырған
 • Страница 18 из 21
  IM010 МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ? • Барынша көп қуаттылыққа жұмыс тəртіптерінің ауыстырып қосқышын пісіру жəне орнатуға қосыңыздар (барынша көп температура), сыйғызыңыздар тестіленетін ыдысты 1 минутқа пісіру жəне су стаканы қасында қойыңыздар (~ 250 мл). • Ыдыс,
 • Страница 19 из 21
  IM010 "Clock/Pre-set” ноқатын тағы бір басыңыз. Көп қызметті реттеуішті бұрай, өткінші минуттарды орнатыңыз. Қоюларды растау үшін "Clock/Pre-set” ноқатын басыңыз. Дисплей орнатылған уақытты көрсетеді. ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ • “Microwave” батырмасын басыңыз. Дисплейде “P100” көрініс береді. Көп
 • Страница 20 из 21
  IM010 “Microwave” батырмасын басыңыз, дисплейде "Р100" көрінеді. Көп жетелі реттеуіштің көмегімен қуаттылықты 80% етіп орнатыңыз. “Start/+30Sec./Confirm” батырмасын басыңыз. Көп жетелі реттеуіштің көмегімен, 80% қуаттылық болғанда, дайындау уақытын 5 мин. етіп орнатыңыз. • Дайындауды бастау үшін
 • Страница 21 из 21