Инструкция для SCARLETT SC-217

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

   

 

SC-217 

5

ПРЕТЕГЛЯНЕ 

•  За  точното  определяне  на  теглото  се 

претегляйте  сутрин  по  едно  и  също  време  без 
обувки и облекло и преди хранене. 

•  За  точното  определяне  на  теглото,  не  се 

препоръчва да се претегляте по рано от 2 часа 
след събуждане. 

•  За да включите везната застанете върху нея. 

•  Изчакайте няколко секунди, докато върху 

дисплея се изпише «0.0». 

•  По време на претеглянето стойте неподвижно, 

показания на скалата да се стабилизират. 

•  Слезте от везни.  
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ 

•  След претегляне везни без натоварване 

автоматически се изключват след 10 секунди. 

ПРЕТОВАРВАНЕ 

•  При претоварване на везните върху дисплея ще 

се изпише надписът «Err». 

ЗАМЯНА НА БАТЕРИЯ 

•  Aко върху дисплея се е появил надписът «Lo», 

трябва да смените батерия. 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

•  Забършете везните с влажно парцалче и 

препарат, после ги подсушете. 

•  Не използвайте драскащи миялни препарати, 

органични разредители и агресивни химични 
течности. 

СЪХРАНЯВАНЕ 

•  Изпълнявайте всички изисквания от раздела 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА. 

•  Следите, по време на съхраняване върху 

везните да няма никакви странични предмети. 

•  Съхранявайте везните на сухо прохладно 

място. 

 

UA

   ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

МІРИ БЕЗПЕКИ 

•  Уважно прочитайте Інструкцію перед 

експлуатацією, щоб запобігти поломки під час 
користування. Невірне використання приладу 
може призвести до його поломки. 

•  Використовувати тільки у побутових цілях. 

Прилад не призначений для виробничого та 
торгівельного використання. 

•  Не завдавайте вагам ударних навантажень. 

•  Не перевантажуйте ваги. 

•  Волога поверхня ваг стає слизькою. 

•  Обладнання відповідає вимогам Технічного 

регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та 
електронному обладнанні. 

•  Якщо виріб деякий час знаходився при 

температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його 
слід витримати у кімнаті не менше 2 годин. 

•  Виробник залишає за собою право без 

додаткового повідомлення вносити незначні 
зміни до конструкції виробу, що кардинально не 
впливають на його безпеку, працездатність та 
функціональність. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
ПОЧАТОК РОБОТИ 

•  Відкрийте спеціальний відсік для батарей на 

нижній панелі вагів, витягніть захисну плівку. 
Закрийте відсік. Ваги готові до роботи. 

•  Щоб обрати в якості одиниці виміру кілограми, 

натисніть кнопку на зворотній стороні вагів один 
раз, щоб обрати стоуни – натисніть два рази, 
щоб обрати фунти – натисніть три рази. 

•  Переконайтеся, що ваги стоять на пласкій, 

рівній та твердій горизонтальній поверхні. Не 
встановлюйте ваги на килим або м'яку 
поверхню. 

•  Задля точного визначення ваги бажано, щоб 

ваги стояли в одному й тому ж місці. 
Пересуваючи ваги, ви ризикуєте встановити їх 
на нерівну поверхню, що може вплинути на 
точність відображення ваги. 

ЗВАЖУВАННЯ 

•  Задля  точного  визначення  ваги,  необхідно 

зважуватися  в  один  і  той  самий  час,  знявши 
одежу та обув, і до прийняття їжі. 

•  Задля  більш  точного  вимірювання  ваги,  не 

бажано  вимірювати  вагу  раніше,  ніж  через 2 
години після просинання. 

•  Для того, щоб увімкнути ваги, необхідно на них 

встати. 

•  Почекайте  декілька  секунд,  поки  дисплей  не 

покаже «0.0». 

•  Під час зважування стійте нерухомо, щоб 

показання стабілізувалися. 

•  Зійдіть з вагів.  
АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ 

•  Після зважування ваги без навантаження 

автоматично вимкнуться через 10 секунд. 

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 

•  При перевантаженні ваг на дисплеї з’являється 

напис «Err». 

ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ 

•  Якщо на дисплеї з’явився напис «Lo», слід 

замінити батарейку. 

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 

•  Протріть ваги м’якою тканиною з миючим 

засобом і просушіть. 

•  Не вживайте органічних розчинників, агресивних 

хімічних речовин та абразивних засобів. 

ЗБЕРЕЖЕННЯ 

•  Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА 

ДОГЛЯД. 

•  Стежте за тим, щоб під час збереження на вагах 

не було ніяких предметів. 

•  Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці. 

 

 

SCG

   УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ 

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ 

•  Пажљиво прочитајте ово Упутство за употребу 

пре експлоатације уређаја да се избегни 
кварење апарата у процесу његовог 
искориштавања. 

•  Користити само у домаћинству. Уређај није 

намењен за производњу или трговину. 

•  Не лупајте вагу. 

•  Не преоптерећујте вагу. 

•  Влажна површина ваге је клизава. 

•  Ако је производ неко време био изложен 

температурама нижим од 0ºC, треба га ставити 
да стоји на собној температури најмање 2 сата 
пре укључивања. 

•  Произвођач задржава право, без претходног 

обавештења да изврше мање измене у дизајн 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 10
  SC-217 INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL BATHROOM SCALE .......................................................................... 3 НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ ....................................................................... 3
 • Страница 2 из 10
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1. Body 2. Display 3. Switch of metages 1. Корпус 2. Дисплей 3. Переключатель единиц измерения CZ POPIS BG ОПИСАНИЕ 1. Těleso 2. Zobrazení 3. Switch Jednotky 1. Корпус 2. Покажи 3. Включете единици UA ОПИС SCG ОПИС 1. Корпус 2. Дисплей 3. Перемикач
 • Страница 3 из 10
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Please read all instruction manuals before use and save it for future references. • For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes. • Do not shock the scale with sudden loading or striking. • Do not overload the scale. •
 • Страница 4 из 10
  IM010 ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ • Если на дисплее появилась надпись «Lo», следует заменить батарейку. ОЧИСТКА И УХОД • Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите. • Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства. ХРАНЕНИЕ • Выполните требования
 • Страница 5 из 10
  IM010 • Щоб обрати в якості одиниці виміру кілограми, натисніть кнопку на зворотній стороні вагів один раз, щоб обрати стоуни – натисніть два рази, щоб обрати фунти – натисніть три рази. • Переконайтеся, що ваги стоять на пласкій, рівній та твердій горизонтальній поверхні. Не встановлюйте ваги на
 • Страница 6 из 10
  IM010 • Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril. • Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega
 • Страница 7 из 10
  IM010 • Nepārslogojiet svarus. • Ja virsma ir mitra, tā būs slidena. • Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne mazāk kā 2 stundas. • Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā
 • Страница 8 из 10
  IM010 olvassa el a Használati utasítást. A helytelen kezelés a készülék károsodásához vezethet. • Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra. • Ne érje ütődés a mérleget. • Ne terhelje túl a mérleget. • A felület nedves állapotban siklik. • Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 ºC–
 • Страница 9 из 10
  IM010 • Органикалық еріткіштер, агрессиялық химиялық заттар жəне қайрақты құралдарды қолданбаңыз. САҚТАУ • ТАЗАЛАУ жəне КҮТУ бөлімінің талабтарын орындаңыз. • Сақтау уақытына таразыда ешқандай заттардың болмағанын қадағалаңыз. • Таразыны құрғақ салқын орында сақтаңыз. PREŤAŽENIE • Pri preťažení sa
 • Страница 10 из 10