Инструкция для SCARLETT SC-440

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

   

 

SC-440 

15

LV

   LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

DROŠĪBAS  NOTEIKUMI  

• Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai , ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes,  atbilst 

elektrotīkla parametriem. 

•  Izmantot tikai sadzīves  vajadzībām  atbilstoši Lietošanas instrukcijai.  Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai 

izmantošanai. 

• Neizmantot ārpus telpām. 

• Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tīrīšanas un ja Jūs to nelietojat. 

• Lai izvairītos no elektrostrāvas trieciena un uzliesmošanas, neievietojiet ierīci ūdenī un citos šķidrumos. 

• Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, emocionālām vai 

intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē 
ierīces lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību. 

•  Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci.  

•  Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, tā nomaiņa jāuztic ražotājam vai tā pilnvarotam servisa 

centram, vai arī analoģiskam kvalificētam personālam. 

• Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci. 

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības. 

•  Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst ierīces piegādes komplektā. 

• Nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci. Bojājumu gadījumā  dodieties uz tuvāko Servisa centru. 

•  Sekojiet, lai elektrovads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām. 

• Nevelciet, nepārgrieziet un ne uz kā neuztiniet elektrovadu. 

•  Ņemiet ārā produktus un šķidrumus tikai pēc motora pilnīgas apstāšanās. 

• Nepārslogojiet procesoru ar produktiem. 

•  UZMANĪBU: Aizliegts pārpildīt ierīci vai izmantot to bez produktiem. Nepārsniedziet pieļaujamo nepārtrauktas 

darbības laiku.  

• Nažiem jābūt droši piefiksētiem, lai izvairītos no šķidruma sūces vai trauka bojājuma. 

• Ierīce ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkarsumu. Pārkarsuma gadījumā ierīce automātiski izslēgsies. Šādā 

gadījumā atvienojiet to no elektrotīkla un atjaunojiet darbu tikai pēc tam, kad ierīce pilnībā atdzisīs. 

• Blenderī iepildāmie produkti nedrīkst piepildīt trauku augstāk par atzīmi 1000 ml ierīces darbības laikā.  

•   Aizliegts pieskarties ierīces asajām daļām tās darbības laikā. Nepārliecieties pāri blendera traukam tā darbības 

laikā. Produktu padevei izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo bīdni.  

•  UZMANĪBU: Griezējasmeņi ir ļoti asi un bīstami. Esiet ar tiem sevišķi piesardzīgi! 

• Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne 

mazāk kā 2 stundas. 

• Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas 

būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti. 

SAGATAVOŠANA DARBAM 

•  Blenderis ir ideāli piemērots biezeņzupu, dažādu mērču un bērnu barības pagatavošanai, dažādu kokteiļu 

sajaukšanai. 

• Pirms pirmreizējās lietošanas nomazgājiet visas noņemamās daļas ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli un 

rūpīgi nožāvējiet. Korpusu no ārpuses noslaukiet ar mīkstu, samitrinātu lupatiņu. 

•  Aizliegts  ievietot korpusu jebkuros šķidrumos un mazgāt to ar ūdeni. 

•  Novietojiet procesoru uz līdzenas, stabilas virsmas. 
DARBS 

• izvēlieties vienu no nažiem. 

• Maisītājnazis. 

• Ir paredzēts: 
– dārzeņu un augļu biezeņa pagatavošanai; 
– siera un šokolādes sasmalcināšanai; 
– ātrai sīpolu, ķiploku, burkānu sakapāšanai; 
– sviesta sakulšanai; 
– mīklas mīcīšanai; 
– kokteiļu sajaukšanai ar ledu; 
– visa veida gaļas smalcināšanai salātiem un pastētēm. 

• Smalcinātājnazis. 

• Paredzēts: 
– riekstu, žāvētu augļu, sauso zāļu un kafijas pupiņu samalšanai; 
– biezu krēmu un sviesta ar zaļumiem sakulšanai. 

• Cieši uzskrūvējiet glāzei/traukam izvēlēto nazi. 

•  Ievietojiet produktus glāzē/traukā. 

• Aizveriet glāzi/trauku ar vāku. 

• Uzstādiet glāzi/trauku uz motora daļas tā, lai fiksatori uz glāzes/trauka sakristu ar gropēm uz procesora motora 

daļas. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  SC-440 INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL FOOD PROCESSOR ……………………………………………………… 4 КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР …………………………………………….. 5 KUCHYŇSKÝ ROBOT …………………………………………………….. 7 КУХНЕНСКИ РОБОТ
 • Страница 2 из 23
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Motor unit Blender jug ( 1l) Blender jug lid Transparent beaker Crushing knife Mixing knife Filter band Food pusher Short/Tall twister 20/450 ml. Sprinkle/Steam Lid (2 pcs) Resealable
 • Страница 3 из 23
  IM010 11. Sandarus dangtis (2 vnt.) 11. Hermetikus fedő (2 db) KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VÝROBKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Қозғалтқыш бөлік Шара (1 л) Kақпағы Мөлдір өлшегіш стакан Ұсақтауға арналған пышақ Араластыруға раналған пышақ Сүзгі Итергіш 200/450
 • Страница 4 из 23
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home. • For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other
 • Страница 5 из 23
  IM010 • To start operating in PULSE mode, press the top of the glass/jar. To switch off, do not press the unit. • To operate in continuous mode, press the glass/jar to the motor bas and twist it slightly clockwise to tighten. WARNING: to prevent overheating, do not let it operate more than 3
 • Страница 6 из 23
  IM010 • Продукты, помещаемые в блендер, не должны заполнять чашу выше отметки 1000 мл во время работы. • Запрещено дотрагиваться до острых элементов прибора во время работы. Не наклоняйтесь над чашей во время работы. Для подачи продуктов используйте только толкатель, входящий в комплект. •
 • Страница 7 из 23
  • Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства. ХРАНЕНИЕ • Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети. • Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. • Шнур питания можно убрать в специальный отсек в днище процессора. • Храните прибор в сухом чистом
 • Страница 8 из 23
  IM010 • • • • Těsně našroubujte pohár/mísu/zvolený nástavec. Vložte ingredience do poháru/mísy. Zavřete pohár/mísu víkem. Nastavte pohár/mísu na motorovou jednotku tak, aby pojistky na poháru/míse shodovaly s drázkami na motorové jednotce. • UPOZORNĚNÍ: Manipulovat s pohárem/mísou lze pouze za
 • Страница 9 из 23
  IM010 • ВНИМАНИЕ: Забранява се да препълвате уреда или да го използвате без продукти. Не надвишавайте препоръчаното време за непрекъсната работа. • ВНИМАНИЕ: Ножчетата са много остри. Бъдете особено внимателни при работата с тях! • Ножовете трябва да се фиксират много добре, с цел предотвратяване
 • Страница 10 из 23
  IM010 • Продуктите подавайте само с помощта на блъскача. • Редовно измивайте филтъра. • След като работата на уреда е приключена, преди да извадите продуктите и приставките, изключете робота от контакта и изчакайте двигателят да спре напълно. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА • След като работата на уреда е
 • Страница 11 из 23
  IM010 • Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин. • Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку,
 • Страница 12 из 23
  IM010 • Зберігайте прилад у сухому чистому місці. SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ • Пре првог укључења убедите се да техничка својства производа, назначена на налепници, одговарају параметрима електричне мреже. • Користите само у домаћинству у складу са овим упутством за руковање. Уређај
 • Страница 13 из 23
  IM010 • Ставите посуду/бокал на кућиште с мотором тако да браве на посуди/бокалу буду у равни са жљебовима на кућишту с мотором. • УПОЗОРЕЊЕ: Посуду/бокал можете ставити или скинути само када је мотор потпуно заустављен! • Да бисте започели с радом у режиму PULSE, притисните врх посуде/бокала. Ако
 • Страница 14 из 23
  IM010 • TÄHELEPANU:Lõiketerad on äärmiselt teravad ja ohtlikud. Käituge nendega ettevaatlikult! • Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril. • Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote
 • Страница 15 из 23
  IM010 LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI • Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai , ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst elektrotīkla parametriem. • Izmantot tikai sadzīves vajadzībām atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai
 • Страница 16 из 23
  IM010 • UZMANĪBU: Uzstādīt vai noņemt glāzi/trauku var tikai tad, kad motors ir pilnībā apstājies! • Lai ierīce darbotos impulsu režīmā, uzspiediet uz blendera glāzi/trauku no augšas. Lai atslēgtu ierīci, nespiediet uz to. • Lai ierīce darbotos nepārtrauktā režīmā, piespiediet pie motora daļas
 • Страница 17 из 23
  IM010 • Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas. • Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą,
 • Страница 18 из 23
  IM010 H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata előtt, ellenőrizze egyezik-e a műszaki jellemzésben feltüntetett elektromos feszültség a házi elektromos hálózattal. • Nem való ipari csak házi használatra. • Házon kívül nem használható. • Használaton kívül és
 • Страница 19 из 23
  IM010 • FIGYELEM: A poharat/csészét felállítani vagy levenni csak a motor teljes leállása után szabad! • Pulzáló üzemmódban való működés érdekében nyomja le a mixerpoharat/-csészét. A készülék kikapcsolása érdekében ne nyomja le a készüléket. • Szünet nélküli működés érdekében nyomja a
 • Страница 20 из 23
  IM010 • Аспап асқын қызудан қорғау құралымен жарақталған. Асқын қызып кеткен кезде құрылғы автоматты түрде өшіп қалады. Мұндай жағдайда оны желіден ажыратып, əбден суығаннан кейін ғана жұмысын қайта жалғастырыңыз. • Блендерге салынатын азық өнімдері жұмыс кезінде шараға 1000 мл белгісінен асыра
 • Страница 21 из 23
  • Қаптаманы жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз. • Қатқыл жөке, қырғыш жəне күшті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. САҚТАУ • Сақтап қояр алдында аспаптың электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. • ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІП ҰСТАУ бөліміндегі талаптарды орындаңыз. • Қуат көзіне қосу сымын процессордың
 • Страница 22 из 23
  IM010 − rozomletie orechov, sušeného ovocia, byliniek a kávových zŕn; − šľahanie hustých krémov a masla s bylinkami. • Tesne naskrutkujte pohár / misu / zvolený nástavec. • Vložte ingrediencie do pohára / misy. • Zatvorte pohár / misu vekom. • Nastavte pohár / misu na motorovú jednotku tak, aby
 • Страница 23 из 23