Инструкция для SCARLETT SC-440

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

   

 

SC-440 

16

•  UZMANĪBU: Uzstādīt vai noņemt glāzi/trauku var tikai tad, kad motors ir pilnībā apstājies! 

• Lai ierīce darbotos impulsu režīmā, uzspiediet uz blendera glāzi/trauku no augšas. Lai atslēgtu ierīci, nespiediet 

uz to. 

• Lai ierīce darbotos nepārtrauktā režīmā, piespiediet pie motora daļas blendera glāzi/trauku un mazliet pagrieziet 

pulksteņrādītāja virzienā fiksācijai. 

•  UZMANĪBU: lai izvairītos no ierīces pārkarsuma, nepārtrauktas darbības laiks nedrīkst pārsniegt 3 

minūtes. Tad darbība uz kādu laiku jāpārtrauc, lai ļautu ierīcei atdzist. 

•  Vākus ar atverēm var izmantot  apstrādātu produktu pārkaisīšanai. 

• 2 hermētiskie vāki ir paredzēti apstrādāto produktu uzglabāšanai glāzēs. 
SULU SPIEDE 

• Cieši uzskrūvējiet smalcinātājnazi blenderim. 

•  Ievietojiet blendera traukā filtru. 

• Trauka iekšējās virsmas 4 izciļņiem cieši jāieiet izgriezumos uz filtra atloka. 

•  Aizveriet trauku ar vāku tā, lai tas piefiksētu filtru no augšas. 

• Uzstādiet blenderi uz korpusa, piespiediet un maigi pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā līdz fiksācijai. 

•  Produktus padodiet tikai ar stampu. 

• Regulāri mazgājiet filtru. 

•  Beidzot darbu, pirms produktu un uzgaļu izņemšanas, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sagaidiet 

elektromotora pilnīgu apstāšanos. 

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA 

•  Pēc darba pabeigšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. 

•  Uzreiz (ilgi nemērcējot) nomazgājiet visas noņemamās daļas ar siltu ziepjūdeni, pēc tam noslaukiet ar sausu tīru 

dvieli. Šim mērķim neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu. 

•  Korpusu noslaukiet ar mīkstu mitru lupatiņu. 

•  Neizmantojiet  cietus sūkļus, abrazīvos un agresīvos tīrīšanas līdzekļus. 
GLABĀŠANA 

• Pirms glabāšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no elektrotīkla. 

• Izpildiet sadaļas TĪRĪŠANA UN KOPŠANA prasības. 

•  Elektrovadu var ievietot speciālajā nodalījumā procesora apakšdaļā. 

• Glabājiet ierīci sausā un tīrā vietā. 
  

LT

   VARTOTOJO INSTRUKCIJA 

SAUGUMO PRIEMONĖS 

• Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros 

tinklo parametrus. 

•  Naudoti tik buitiniais tikslais, pagal šią Vartojimo Instrukciją. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui. 

•  Naudoti tik patalpose. 

•  Prieš valydami prietaisą arba jo nesinaudodami visada išjunkite jį iš elektros tinklo. 

•  Siekdami išvengti gaisro ar elektros nutrenkimo nenardinkite prietaiso į vandenį bei kitus skysčius. 

•  Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. 

• Prietaisas nėra skirtas naudotis žmonėms (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jausmines ar 

protines galias; arba jie neturi patirties ar žinių, kai asmuo, atsakingas už tokių žmonių saugumą, nekontroliuoja 
ar neinstruktuoja jų, kaip naudotis šiuo prietaisu. 

• Vaikus būtina kontroliuoti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu. 

•  Jei pažeistas maitinimo laidas, norėdami išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas arba atestuotas techninės 

priežiūros centras, ar kvalifikuotas specialistas.  

• Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. 

• Nenaudokite neįeinančių į prietaiso komplektą reikmenų. 

•  Nebandykite savarankiškai remontuoti prietaiso. Atsiradus gedimams kreipkitės į Serviso centrą. 

• Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas neliestų aštrių kraštų ir karštų paviršių. 

•  Netraukite už maitinimo laido, nepersukinėkite ir nevyniokite jo. 

•  Produktus ir skysčius išimkite tik varikliui pilnai sustojus. 

•  Neperkraukite kombaino produktais. 

•  ĮSPĖJIMAS: draudžiama perpilti įtaisą ar naudoti jį be sudėtinių dalių. Neviršykite nuolatinės eksploatacijos 

trukmės.  

• Mentelės turi būti tvirtai pritvirtintos, kad nebūtų nutekėjimų ar nebūtų pažeistas stiklainis. 

•  Įtaise sumontuota apsauga nuo perkaitimo. Perkaitęs įtaisas išsijungs automatiškai. Taip atsitikus, išjunkite įtaisą 

iš maitinimo tinklo ir pradėkite jį naudoti, kai įtaisas atvėso. 

•  Į stiklainį dedamas sudėtinių dalių kiekis neturi viršyti 1.000 ml žymos apdorojimo metu.  

•  Eksploatacijos metu draudžiama liesti aštrius įtaiso elementus. Dirdami nesilenkite virš stiklainio. Norėdami įdėti 

sudėtines dalis, naudokitės tik stūmimo priemone.  

•  ĮSPĖJIMAS: Peilio ašmenys yra labai aštrūs ir pavojingi. Todėl elkitės su jais labai atsargiai! 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  SC-440 INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL FOOD PROCESSOR ……………………………………………………… 4 КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР …………………………………………….. 5 KUCHYŇSKÝ ROBOT …………………………………………………….. 7 КУХНЕНСКИ РОБОТ
 • Страница 2 из 23
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Motor unit Blender jug ( 1l) Blender jug lid Transparent beaker Crushing knife Mixing knife Filter band Food pusher Short/Tall twister 20/450 ml. Sprinkle/Steam Lid (2 pcs) Resealable
 • Страница 3 из 23
  IM010 11. Sandarus dangtis (2 vnt.) 11. Hermetikus fedő (2 db) KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VÝROBKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Қозғалтқыш бөлік Шара (1 л) Kақпағы Мөлдір өлшегіш стакан Ұсақтауға арналған пышақ Араластыруға раналған пышақ Сүзгі Итергіш 200/450
 • Страница 4 из 23
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home. • For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other
 • Страница 5 из 23
  IM010 • To start operating in PULSE mode, press the top of the glass/jar. To switch off, do not press the unit. • To operate in continuous mode, press the glass/jar to the motor bas and twist it slightly clockwise to tighten. WARNING: to prevent overheating, do not let it operate more than 3
 • Страница 6 из 23
  IM010 • Продукты, помещаемые в блендер, не должны заполнять чашу выше отметки 1000 мл во время работы. • Запрещено дотрагиваться до острых элементов прибора во время работы. Не наклоняйтесь над чашей во время работы. Для подачи продуктов используйте только толкатель, входящий в комплект. •
 • Страница 7 из 23
  • Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства. ХРАНЕНИЕ • Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети. • Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. • Шнур питания можно убрать в специальный отсек в днище процессора. • Храните прибор в сухом чистом
 • Страница 8 из 23
  IM010 • • • • Těsně našroubujte pohár/mísu/zvolený nástavec. Vložte ingredience do poháru/mísy. Zavřete pohár/mísu víkem. Nastavte pohár/mísu na motorovou jednotku tak, aby pojistky na poháru/míse shodovaly s drázkami na motorové jednotce. • UPOZORNĚNÍ: Manipulovat s pohárem/mísou lze pouze za
 • Страница 9 из 23
  IM010 • ВНИМАНИЕ: Забранява се да препълвате уреда или да го използвате без продукти. Не надвишавайте препоръчаното време за непрекъсната работа. • ВНИМАНИЕ: Ножчетата са много остри. Бъдете особено внимателни при работата с тях! • Ножовете трябва да се фиксират много добре, с цел предотвратяване
 • Страница 10 из 23
  IM010 • Продуктите подавайте само с помощта на блъскача. • Редовно измивайте филтъра. • След като работата на уреда е приключена, преди да извадите продуктите и приставките, изключете робота от контакта и изчакайте двигателят да спре напълно. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА • След като работата на уреда е
 • Страница 11 из 23
  IM010 • Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин. • Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку,
 • Страница 12 из 23
  IM010 • Зберігайте прилад у сухому чистому місці. SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ • Пре првог укључења убедите се да техничка својства производа, назначена на налепници, одговарају параметрима електричне мреже. • Користите само у домаћинству у складу са овим упутством за руковање. Уређај
 • Страница 13 из 23
  IM010 • Ставите посуду/бокал на кућиште с мотором тако да браве на посуди/бокалу буду у равни са жљебовима на кућишту с мотором. • УПОЗОРЕЊЕ: Посуду/бокал можете ставити или скинути само када је мотор потпуно заустављен! • Да бисте започели с радом у режиму PULSE, притисните врх посуде/бокала. Ако
 • Страница 14 из 23
  IM010 • TÄHELEPANU:Lõiketerad on äärmiselt teravad ja ohtlikud. Käituge nendega ettevaatlikult! • Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril. • Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote
 • Страница 15 из 23
  IM010 LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI • Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai , ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst elektrotīkla parametriem. • Izmantot tikai sadzīves vajadzībām atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai
 • Страница 16 из 23
  IM010 • UZMANĪBU: Uzstādīt vai noņemt glāzi/trauku var tikai tad, kad motors ir pilnībā apstājies! • Lai ierīce darbotos impulsu režīmā, uzspiediet uz blendera glāzi/trauku no augšas. Lai atslēgtu ierīci, nespiediet uz to. • Lai ierīce darbotos nepārtrauktā režīmā, piespiediet pie motora daļas
 • Страница 17 из 23
  IM010 • Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas. • Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą,
 • Страница 18 из 23
  IM010 H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata előtt, ellenőrizze egyezik-e a műszaki jellemzésben feltüntetett elektromos feszültség a házi elektromos hálózattal. • Nem való ipari csak házi használatra. • Házon kívül nem használható. • Használaton kívül és
 • Страница 19 из 23
  IM010 • FIGYELEM: A poharat/csészét felállítani vagy levenni csak a motor teljes leállása után szabad! • Pulzáló üzemmódban való működés érdekében nyomja le a mixerpoharat/-csészét. A készülék kikapcsolása érdekében ne nyomja le a készüléket. • Szünet nélküli működés érdekében nyomja a
 • Страница 20 из 23
  IM010 • Аспап асқын қызудан қорғау құралымен жарақталған. Асқын қызып кеткен кезде құрылғы автоматты түрде өшіп қалады. Мұндай жағдайда оны желіден ажыратып, əбден суығаннан кейін ғана жұмысын қайта жалғастырыңыз. • Блендерге салынатын азық өнімдері жұмыс кезінде шараға 1000 мл белгісінен асыра
 • Страница 21 из 23
  • Қаптаманы жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз. • Қатқыл жөке, қырғыш жəне күшті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. САҚТАУ • Сақтап қояр алдында аспаптың электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. • ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІП ҰСТАУ бөліміндегі талаптарды орындаңыз. • Қуат көзіне қосу сымын процессордың
 • Страница 22 из 23
  IM010 − rozomletie orechov, sušeného ovocia, byliniek a kávových zŕn; − šľahanie hustých krémov a masla s bylinkami. • Tesne naskrutkujte pohár / misu / zvolený nástavec. • Vložte ingrediencie do pohára / misy. • Zatvorte pohár / misu vekom. • Nastavte pohár / misu na motorovú jednotku tak, aby
 • Страница 23 из 23