Инструкция для SCARLETT SC-440

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM010 

www.scarlett.ru

   

 

SC-440 

8

•  Těsně našroubujte pohár/mísu/zvolený nástavec. 

•  Vložte ingredience do poháru/mísy. 

• Zavřete pohár/mísu víkem. 

•  Nastavte pohár/mísu na motorovou jednotku tak, aby pojistky na poháru/míse shodovaly s drázkami na 

motorové jednotce. 

•  UPOZORNĚNÍ: Manipulovat s pohárem/mísou lze pouze za úplného zastavení motoru! 

•  Chcete-li pracovat v impulzním režimu, přitlačte pohár/mísu shora. Chcete-li vypnout spotřebič, přestaňte na něj 

tlačit. 

• Pro nepřetržitý režim přitlačte pohár/mísu k motorové jednotce a trochu jím potočte ve směru hodinových ručiček 

až na doraz. 

UPOZORNĚNÍ: aby nedošlo k přehřátí spotřebiče, doba nepřetržitého provozu nesmí trvat déle než 3 

minuty. Pak musíte udělat přestávku na nějakou dobu, aby spotřebič trochu vychladl. 

• Pokličky s otvory lze použit k posypání hotovými potravinami. 

• 2 hermetické pokličky jsou určeny pro uchovávání hotových potravin v nádobách. 
ODŠŤAVOVAČ  

•  Těsně našroubujte nůž na drceni do blenderu. 

•  Vložte filtr do konvice blenderu. 

•  Přitom 4 výstupky na vnitřním povrchu konvice musí těsně zapadnout do 4 výřezy na přírubě filtru. 

•  Nakryjte konvici pokličkou tak, aby zajistila filtr shora. 

•  Nastavte blender na těleso spotřebiče, přitlačte ho a trochu jím otočte ve směru hodinových ručiček pro fixaci. 

•  Vkládejte potraviny výhradně pomocí posouvače. 

• Pravidelně myjte filtr. 

•  Po ukončení práce nejdříve odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až se úplně zastaví. Teprve 

potom můžete vyndat potryviny a nástavce.

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Po ukončení práce vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě. 

•  Hned umyjte všechny snímatelné části teplou mýdlovou vodou a otřete suchým čistým ručníkem. Nepoužívejte 

myčku nádobí. 

•  Těleso spotřebiče otřete jemným vlhkým hadrem. 

•  Nepoužívejte kovové houby, brusné nebo útočné čisticí prostředky. 
SKLADOVÁNÍ 

•  Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 

• Splněte pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. 

•  Napájecí kabel můžete dát do speciální přihrádky. 

• Skladujte spotřebič v suchém a čistém místě. 
  

BG

   РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

•  Преди да използвате изделието за пръв път проверете, дали посочените технически характеристики на 

уреда съответстват с захранването във Вашата мрежа. 

•  Изделието е предназначено само за домашна употреба и трябва да се експлоатира съответно това 

Ръководство. Уредът не е за промишлено използване. 

•  Не използвайте навън. 

•  Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а също така преди да го почиствате. 

•  С цел предотвратяване на токов удар или възпламеняване не потапяйте уреда във вода или други 

течности. 

•  Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с понижени физически, сетивни или 

умствени способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не са 
под надзор или не са инструктирани относно използването на фурната от друго лице, отговарящо за 
тяхната безопасност. 

•  Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не трябва да им се разрешава да играят с нея. 

•  В тези случаи, когато захранващият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации, 

захранващият кабел трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран център за обслужване, 
или от квалифициран специалист. 

•  Не позволявайте децата да играят с уреда. 

•  Не оставяйте включения уред без надзор. 

•  Използвайте само съставните части от комплекта. 

•  Не поправяйте уреда самостоятелно. За отстраняване на повреди се обърнете в най-близкия сервизен 

център. 

•  Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети. 

•  Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с кабела корпуса на уреда. 

•  Изваждайте продукти и течности само след окончателно спиране на двигателя. 

•  Не препълвайте кухненския робот с продукти. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 23
  SC-440 INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GB RUS CZ BG UA SCG EST LV LT H KZ SL FOOD PROCESSOR ……………………………………………………… 4 КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР …………………………………………….. 5 KUCHYŇSKÝ ROBOT …………………………………………………….. 7 КУХНЕНСКИ РОБОТ
 • Страница 2 из 23
  IM010 GB DESCRIPTION RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Motor unit Blender jug ( 1l) Blender jug lid Transparent beaker Crushing knife Mixing knife Filter band Food pusher Short/Tall twister 20/450 ml. Sprinkle/Steam Lid (2 pcs) Resealable
 • Страница 3 из 23
  IM010 11. Sandarus dangtis (2 vnt.) 11. Hermetikus fedő (2 db) KZ СИПАТТАМА SL STAVBA VÝROBKU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Қозғалтқыш бөлік Шара (1 л) Kақпағы Мөлдір өлшегіш стакан Ұсақтауға арналған пышақ Араластыруға раналған пышақ Сүзгі Итергіш 200/450
 • Страница 4 из 23
  IM010 GB INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS • Before connecting the appliance for the first time check that voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your home. • For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other
 • Страница 5 из 23
  IM010 • To start operating in PULSE mode, press the top of the glass/jar. To switch off, do not press the unit. • To operate in continuous mode, press the glass/jar to the motor bas and twist it slightly clockwise to tighten. WARNING: to prevent overheating, do not let it operate more than 3
 • Страница 6 из 23
  IM010 • Продукты, помещаемые в блендер, не должны заполнять чашу выше отметки 1000 мл во время работы. • Запрещено дотрагиваться до острых элементов прибора во время работы. Не наклоняйтесь над чашей во время работы. Для подачи продуктов используйте только толкатель, входящий в комплект. •
 • Страница 7 из 23
  • Не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства. ХРАНЕНИЕ • Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети. • Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. • Шнур питания можно убрать в специальный отсек в днище процессора. • Храните прибор в сухом чистом
 • Страница 8 из 23
  IM010 • • • • Těsně našroubujte pohár/mísu/zvolený nástavec. Vložte ingredience do poháru/mísy. Zavřete pohár/mísu víkem. Nastavte pohár/mísu na motorovou jednotku tak, aby pojistky na poháru/míse shodovaly s drázkami na motorové jednotce. • UPOZORNĚNÍ: Manipulovat s pohárem/mísou lze pouze za
 • Страница 9 из 23
  IM010 • ВНИМАНИЕ: Забранява се да препълвате уреда или да го използвате без продукти. Не надвишавайте препоръчаното време за непрекъсната работа. • ВНИМАНИЕ: Ножчетата са много остри. Бъдете особено внимателни при работата с тях! • Ножовете трябва да се фиксират много добре, с цел предотвратяване
 • Страница 10 из 23
  IM010 • Продуктите подавайте само с помощта на блъскача. • Редовно измивайте филтъра. • След като работата на уреда е приключена, преди да извадите продуктите и приставките, изключете робота от контакта и изчакайте двигателят да спре напълно. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА • След като работата на уреда е
 • Страница 11 из 23
  IM010 • Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин. • Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку,
 • Страница 12 из 23
  IM010 • Зберігайте прилад у сухому чистому місці. SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ СИГУРНОСНЕ МЕРЕ • Пре првог укључења убедите се да техничка својства производа, назначена на налепници, одговарају параметрима електричне мреже. • Користите само у домаћинству у складу са овим упутством за руковање. Уређај
 • Страница 13 из 23
  IM010 • Ставите посуду/бокал на кућиште с мотором тако да браве на посуди/бокалу буду у равни са жљебовима на кућишту с мотором. • УПОЗОРЕЊЕ: Посуду/бокал можете ставити или скинути само када је мотор потпуно заустављен! • Да бисте започели с радом у режиму PULSE, притисните врх посуде/бокала. Ако
 • Страница 14 из 23
  IM010 • TÄHELEPANU:Lõiketerad on äärmiselt teravad ja ohtlikud. Käituge nendega ettevaatlikult! • Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril. • Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote
 • Страница 15 из 23
  IM010 LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DROŠĪBAS NOTEIKUMI • Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai , ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst elektrotīkla parametriem. • Izmantot tikai sadzīves vajadzībām atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai
 • Страница 16 из 23
  IM010 • UZMANĪBU: Uzstādīt vai noņemt glāzi/trauku var tikai tad, kad motors ir pilnībā apstājies! • Lai ierīce darbotos impulsu režīmā, uzspiediet uz blendera glāzi/trauku no augšas. Lai atslēgtu ierīci, nespiediet uz to. • Lai ierīce darbotos nepārtrauktā režīmā, piespiediet pie motora daļas
 • Страница 17 из 23
  IM010 • Jeigu gaminys kai kurį laiką buvo laikomas žemesnėje nei 0 ºC temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite jį kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas. • Gamintojas pasilieka teisę be atskiro perspėjimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą,
 • Страница 18 из 23
  IM010 H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK • A készülék használata előtt, ellenőrizze egyezik-e a műszaki jellemzésben feltüntetett elektromos feszültség a házi elektromos hálózattal. • Nem való ipari csak házi használatra. • Házon kívül nem használható. • Használaton kívül és
 • Страница 19 из 23
  IM010 • FIGYELEM: A poharat/csészét felállítani vagy levenni csak a motor teljes leállása után szabad! • Pulzáló üzemmódban való működés érdekében nyomja le a mixerpoharat/-csészét. A készülék kikapcsolása érdekében ne nyomja le a készüléket. • Szünet nélküli működés érdekében nyomja a
 • Страница 20 из 23
  IM010 • Аспап асқын қызудан қорғау құралымен жарақталған. Асқын қызып кеткен кезде құрылғы автоматты түрде өшіп қалады. Мұндай жағдайда оны желіден ажыратып, əбден суығаннан кейін ғана жұмысын қайта жалғастырыңыз. • Блендерге салынатын азық өнімдері жұмыс кезінде шараға 1000 мл белгісінен асыра
 • Страница 21 из 23
  • Қаптаманы жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз. • Қатқыл жөке, қырғыш жəне күшті тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. САҚТАУ • Сақтап қояр алдында аспаптың электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. • ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТІП ҰСТАУ бөліміндегі талаптарды орындаңыз. • Қуат көзіне қосу сымын процессордың
 • Страница 22 из 23
  IM010 − rozomletie orechov, sušeného ovocia, byliniek a kávových zŕn; − šľahanie hustých krémov a masla s bylinkami. • Tesne naskrutkujte pohár / misu / zvolený nástavec. • Vložte ingrediencie do pohára / misy. • Zatvorte pohár / misu vekom. • Nastavte pohár / misu na motorovú jednotku tak, aby
 • Страница 23 из 23