Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

14 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

 

Дадената  функция  може  да  се  използва  за  подгряване  на  ястията.  За  целта  сложете  ястието,  което 

трябва  да  бъде  претоплено,  в  контейнера  на  мултиварката  и  натиснете  копчето 

«ОТМЯНА/ПОДГРЯВАНЕ».

 

 

Максималното време за претопляне е 24 часа, като температурата във вътрешността на мултиварката 

достига 60 ºС. По време на претоплянето върху дисплея ще виждате символа «

- -». 

ПРЕДИМСТВА

 

 

Многофункционални програми, такива как сваряване, готвене на пара, задушаване, печене.

 

 

Автоматично управляване на целия процес.

 

 

Отсрочване на времето за започване на приготвяне.

 

 

Висока топлинна ефективност с икономия до 40% на енергия и 60% на време.

 

 

Напълно херметична конструкция за запазване на хранителните вещества и вкус, а също и за предаване 

на мекота на храна.

 

 

Леко почистваща

 

се чаша на мултиварката с двойно незалепващо покритие.

 

 

Надеждни защитни устройства:

 

Защитно устройство за отваряне и затваряне на капака.

 

Защитен ограничител на температурата. Осигурява автоматично спиране на затопляне при работа на 

мултиварката с празна чаша или без чаша.

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 

 

Уредът трябва да се чисти редовно и да се отстраняват какви то и да било остатъци от храна от 

повърхността му.

 

 

Преди почистване изключете мултиварката и извадете щепсела от контакта.

 

 

Изчакайте, уредът да изстине напълно. Забършете панела за управление, външните и вътрешните 

повърхности с влажен парцал и миялен препарат, след това ги подсушете добре. Измийте чашата с 

миялен препарат в топла вода и я подсушете добре. Препоръчително е, да измивате чашата веднага 

след приготвянето на храна.

 

 

Не използвайте агресивни вещества или абразивни материали.

 

СЪХРАНЯВАНЕ

 

 

Проверете, че уредът е изключен от контакта и е изстинал напълно. Спазвайте изискванията от раздел 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.

 

 

Съхранявайте мултиварката с полуотворен капак на сухо чисто място.

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

 

 

При изписване върху дисплея на информацията за грешка, изключете уреда от мрежата и

 

изчакайте той 

да изстине

Ако при повторно включване индикаторът на грешката не изчезва, свържете се със сервизния 

център

 

UA 

  

ІНСТРУКЦІЯ

 

З

 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 

 

Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торговельної марки SCARLETT та довіру до 

нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання 

технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.

 

 

Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб 

та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня 

передачі виробу

 

користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, 

термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

 

 

Неправильне поводження з приладом може призвести до його пошкодження та заподіяти шкоду 

користувачеві.

 

 

Перш ніж увімкнути прилад, перевірте, чи відповідають технічні характеристики, вказані на виробі, 

параметрам електромережі.

 

УВАГА! Вилка кабелю живлення має дріт і контакт заземлення. Підключайте прилад тільки до відповідних 

заземлених розеток.

 

 

Використовувати тільки в побутових цілях відповідно до даного Посібника з експлуатації. Прилад не 

призначений для промислового використання.

 

 

Використовувати лише в приміщеннях.

 

 

Завжди відключайте пристрій від електромережі перед очищенням або, якщо Ви його не використовуєте.

 

 

Прилад не призначений для використання особами зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими 

даними (включаючи дітей), або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не 

контролюються, або не були проінструктовані щодо використання приладу особою, що відповідає за їхню 

безпеку.

 

 

З метою недопущення гри з приладом, діти повинні знаходитися під контролем

 

Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.

 

 

Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.

 

 

Не можна використовувати пристрій з пошкодженим кабелем живлення та/або вилкою. З метою 

уникнення небезпеки, пошкоджений кабель живлення необхідно замінити в авторизованому сервісному 

центрі.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline