Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

20 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

 

Оставите апарат да се потпуно охлади. Контролну плочу, спољашње и унутрашње површине апарата 

очистите влажном крпом натопљеном у детерџент и затим посушите. Посуду оперите топлом водом и 

средством за чишћење, и затим посушите. Препоручљиво је да посуду оперете одмах након припреме 

хране.

 

 

Немојте користити корозивне супстанце или абразиве.

 

ЧУВАЊЕ

 

 

Прекините напајање апарата и оставите га да се охлади. Спроведите све поступке описане у одељку 

„ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ“. 

 

 

Универзални апарату за припрему хране држите са полузатвореним поклопцем и на сувом и чистом 

месту.

 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

 

 

Ако се на екрану појави шифра грешке, прекините напајање универзалног апарата за припрему хране и 

сачекајте да се охлади. Ако указивање на грешку не нестане ни када га поново укључите, контактирајте 

сервис.

 

 
EST

   KASUTAMISJUHEND 

OHUTUSNÕUANDED 

  Enne teekannu kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii väldite võimalikke vigu ja ohte 

seadme kasutamisel. 

  Enne esimest sisselülitamist kontrollige, kas tootele märgitud tehnilised karakteristikud vastavad vooluvõrgu 

parameetritele.  

  Vale kasutamine võib põhjustada seadme riket, materiaalset kahju, ka teekannu kasutaja tervise kahjustamist. 

  Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks. 

  Eemaldage seade vooluvõrgust ajaks, mil seda ei kasutata. 

  Teekannu alus ei tohi märjaks saada. 

  Ärge pange seadet ja juhet vette või teistesse vedelikesse. Kui seade on vette sattunud, eemaldage ta kohe 

vooluvõrgust ja pöörake Teeninduskeskusesse seadme töökorra ja ohutuse kontrollimiseks. 

  Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alanenud füüsiliste, tunnetuslike ja vaimsete võimetega isikutele (kaasa 

arvatud lastele) või neile, kellel puuduvad selleks kogemused või teadmised, kui nad ei ole järelevalve all või kui 
neid ei ole instrueerinud seadme kasutamise suhtes nende ohutuse eest vastutav isik.  

  Lapsed peavad olema järelevalve all, et nad ei pääseks seadmega mängima. 

  Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu. 

  Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid alati tuleb hoida kinni juhtme otsas olevast 

pistikust. 

  Asetage seade kuivale tasasele pinnale. Ärge asetage seadist kuumadele pindadele, soojusallikate (näiteks 

elektripliitide) ja kardinate lähedale ning rippriiulite alla. 

  Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta. 

  Ärge laske lastel seadet kasutada ilma täiskasvanu juuresolekuta. 

  Kasutage universaalset küpsetit ainult toiduainete valmistamiseks. Ärge kasutage seda kunagi riiete, paberi või 

teiste esemete kuivatamiseks. 

  Ärge lülitage universaalset küpsetit sisse, kui selles on tühi anum. 

  Ärge kasutage universaalset küpsetit ilma anumata. 

  Ärge pange toiduaineid otse universaalse küpseti põhja peale, kasutage anumat. 

  Ärge kasutage kunagi mõnda teist anumat peale kaasasoleva. 

  Ärge kasutage metallesemeid, mis võivad anumat kriipida. 

  Anuma pinna kattematerjal võib aja jooksul ära kuluda, seega peaksite seda ettevaatlikult kasutama. 

  Järgige rangelt küpsetusretsepte. 

  Kui universaalset küpsetit ei suudeta puhtana hoida, võib selle tagajärjel pind kahjustuda, mis võib halvasti 

seadme tööle mõjuda ning ohustada kasutajat. 

  Pikendusjuhet kasutades jälgige, et juhtme maksimaalne lubatud võimsus vastaks seadme võimsusele. 

  Tähelepanu! Seade muutub töötades kuumaks! Vajaduse korral kasutage puudutamiseks pajakindaid või -lappe, 

kui seadet on vaja töö ajal puudutada. 

  Kaitske oma nägu ja käsi ventiili vahelt väljuva auru eest. 

  Ärge pange metallesemeid ega muid esemeid väljalaskeventiili ega teiste seadme detailide sisse. 

  Ärge katke universaalse küpseti kaant rätikute või teiste esemetega. 

  Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 ºC, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 

tundi toatemperatuuril. 

  Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei 

mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist. 

SEADISTAMINE 

  Kontrollige, et küpseti sisse pole jäänud pakkematerjale ega ebavajalikke esemeid. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline