Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

22 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

  Toiduvalmistamisprogramme ja reguleerimist on üksikasjalikult kirjeldatud retseptiraamatus. 

KASUTAMINE 

  Vajutage korduvalt nuppu MENÜÜ, et valida üks järgmistest programmidest: LINNULIHA, RÖSTIMINE, 

SULATAMINE, AEGLANE KEEMINE, LEIVAKÜPSETAJA, KALA, KANA, POOLFABRIKAADID, LIHA, JOGURT, 
HÕÕGVEIN, KOMPOTT. Kui programm on valitud, süttib programmi nimetuse kõrval vastav märgutuli. Ekraanil 
kuvatakse valitud programmi jaoks eelseadistatud valmistusaeg. 

  Võite valida ka ühe järgmistest programmidest: PIIMAGA PUDER, HAUTAMINE/LIHA TARRENDIS, 

TERAVILJAHELBED, SUPP, AURUGA KEETMINE, PELMEENID, KÜPSETAMINE/PIZZA, PLOV, kui vajutate 
vastavat nuppu. Ekraanil kuvatakse valitud programmi jaoks eelseadistatud valmistusaeg. 

  Valmistusaja reguleerimiseks vastavalt retseptiraamatule kasutage „+“ ja „-“ nuppe. Valmistusaja 

reguleerimisvahemikud iga programmi puhul on toodud ülalpool tabelis. 

  Toiduvalmistamise algamiseks oodake mõned sekundid. Programm käivitub, kui vastava nupu märgutuli hakkab 

vilkuma. 

  Peale programmi lõpetamist lülitub universaalkeetja automaatselt soojendusrežiimile. 

"ОТСРОЧКА СТАРТА" (KÄIVITAMISE VIIVITUS) FUNKTSIOON 

 

  See funktsioon võimaldab alustada toiduvalmistamist eelnevalt kindlaksmääratud ajal. 

  Valige sobiv toiduvalmistamise programm. 

  Selle funktsiooni seadistamiseks vajutage nuppu 

"ОТСРОЧКА СТАРТА" (KÄIVITAMISE VIIVITUS) ja määrake 

„+“ ja „-“ nuppude abil soovitud aeg toiduvalmistamise alguseni. Ekraanil kuvatakse kellaaeg, millal programm 
peaks lõppema. 

  Toiduvalmistamise algamiseks oodake mõned sekundid. 

"ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ" (LOOBU/EE

LSOOJENDUS) FUNKTSIOON 

 

Toiduvalmistamisprotsessi peatamiseks vajutage vajaduse korral nuppu "ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ" 

(LOOBU/EELSOOJENDUS) nuppu. 

  Eelsoojendusfunktsioon toimib automaatrežiimis ja käivitub peale toiduvalmistusprotsessi lõppemist. 

  Seda funktsiooni saab kasutada toitude eelsoojendamiseks. Nimetatud funktsiooni kasutamiseks asetage 

toiduaine, mida soovite soojendada, keetja kaussi ja vajutage "ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ" 

(LOOBU/EELSOOJENDUS) nuppu. 

  Maksimaalne temperatuuri säilitamise aeg on 24 tundi. Seejuures ei tõuse temperatuur universaalkeetjas üle 60 

ºС. Ekraanil kuvatakse „

- -“. 

KASU 

  Multifunktsionaalsed programmid nagu küpsetamine, aurutamine, keetmine. 

  Terve protsessi automaatne kontroll. 

  Viivitatud küpsetamise algus. 

  Kõrge kuumuse efektiivsus, mis säästab 40% energiat ja 60% aega. 

  Täielikult suletud struktuur toitainete säilitamiseks ning toidu maitse ja selle pehmuse säilitamiseks. 

  Lihtne-puhastada keedunõu kahekordse mitte-kleepuva kattega. 

  Töökindlad ohutusseadmed: 

- Ava-ja-sulge kaane ohutusseade.  
- Temperatuuri piiraja. Kui pott on tühi või ei ole õigel kohal, siis see lõpetab automaatselt kuumutamise. 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

  Puhastage seadet regulaarselt ja eemaldage selle pinnalt kõik toidujäägid. 

  Lülitage universaalne küpseti enne puhastamist välja ja vooluvõrgust lahti. 

  Laske seadmel täielikult maha jahtuda. Puhastage juhtpaneel, küpseti sise- ja välispinnad puhastusvahendisse 

kastetud niiske lapiga ja seejärel kuivatage. Anumat peske soojas vees ja puhastusvahendis ning seejärel 
kuivatage rätiga. Anum on soovitatav pesta kohe pärast küpsetamist. 

  Ärge kasutage korrodeerivaid või abrasiivseid aineid. 

HOIDMINE 

  Jälgige, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja maha jahtunud. Tehke kõik toimingud, mis on kirjeldatud 

lõigus "PUHASTAMINE JA HOOLDUS". 

  Hoidke universaalset küpsetit osaliselt suletud kaanega kuivas ja puhtas kohas. 

VEAOTSING 

  Kui ekraanil kuvatakse rikkekood, siis palun lülitage universaalne pliit välja vooluvõrgust ning oodake, kuni see 

maha jahtub. Juhul kui uuesti sisselülitades ei ole rikke indikaator kadunud, siis palun võtke ühendust 
teeninduskeskusega. 

 

 
 
 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline