Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

28 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

 

H

   HASZNALATI UTASÍTÁS 

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati 

utasítást. 

 

Első használat előtt ellenőrizze, megfelelnek

-

e a terméken feltüntetett műszaki adatok a villamos hálózat 

adatainak. 

  A helytelen kezelés a készülék károsodásához, anyagi kárhoz, vagy a használó egészségkárosodásához 

vezethet. 

  Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra. 

  Használaton kívül mindig áramtalanítsa a készüléket. 

  Víz ne kerüljön az áramforrást biztosító elemre! 

  Ne merítse a készüléket és a vezetéket vízbe vagy más folyadékba. Hogyha ez megtörtént, azonnal 

áramtalanítsa a készüléket és, mielőtt újra használná azt, ellenőrizze a készülék munkaképességét és 

biztonságát szakképzett szerelő segítségével.

 

  Ne használják a készüléket fizikai-, érzelmi-, illetve szellemi fogyatékos személyek, vagy tapasztalattal, 

elegendő tudással nem rendelkező személyek (beleértve a g

yerekeket) felügyelet nélkül, vagy ha nem kaptak a 

készülék használatával kapcsolatos instrukciót a biztonságukért felelős személytől.

 

  A készülékkel való játszás elkerülése érdekében tartsa a gyermekeket felügyelet alatt. 

  Figyeljen arra, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, vagy forró felülettel. 

  A készülék áramtalanítása közben fogja a csatlakozódugót, ne húzza a vezetéket. 

  A készüléket száraz, sima felületre szilárdan kell felállítani. Ne alítsa fel a készüléket forró felületre, valamint 

hőforrás (villamos

 

tűzhely) függöny közelében és függő polcok alatt.

 

 

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt teafőzőt.

 

 

Felnőttek ellenőrzése nélkül ne engedje gyereknek használni a teafőzőt.

 

 

Csak élelmiszer elkészítésére használja a multifunkciós főzőkészüléket. Soha 

ne szárítson benne ruhát, 

papírterméket vagy egyéb tárgyat. 

 

Ne használja a multifunkciós főzőkészüléket üres főzőedénnyel.

 

 

Ne használja a multifunkciós főzőkészüléket főzőedény nélkül.

 

 

Ne rakja ki a termékeket közvetlenül a multifunkciós főzőkészülék aljára, használjon főzőedényt.

 

 

Ne helyettesítse a főzőedényt más edénnyel.

 

 

Ne használjon fém tárgyakat, amelyek megkarcolhatják a főzőedényt.

 

 

A főzőedény felületének a bevonata fokozatosan lekophat, ezért használja az edényt óvatosan.

 

 

Kövesse a főzési receptek előírásait.

 

 

Ha a multifunkciós főzőkészülék nem lesz tisztán tartva, ez felszíni kopáshoz vezethet, ami hátrányosan 

befolyásolhatja a műszer működését, és veszélyes lehet a felhasználó számára. 

 

 

Hosszabbító használatakor, győződjön meg róla, hogy a kábel m

egengedett maximális teljesítménye 

megegyezik a készülék teljesítőképességével.

 

 

Figyelem! Üzemeltetés közben a készülék felmelegszik! A multifunkciós főzőkészülékkel való szükségszerű 

érintkezés esetén működés közben használjon edényfogó kesztyűt vagy leka

pcsolható fogantyút. 

 

Védje arcát és kezeit a szelepen kiáradó gőztől.

 

 

Ne helyezzen fém vagy egyéb tárgyakat a kivezető szelepbe, vagy a készülék bármely egyéb részébe.

 

 

Ne takarja le a multifunkciós főzőkészülék fedelét törlőkendővel vagy egyéb tárggyal.

 

  Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 ºC–

nál tárolták, bekapcsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa 

szobahőmérsékleten.

 

 

A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek 

alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionalitását.

 

ELŐKÉSZÜLETEK

 

 

Győződjön meg arról, hogy a főzőedény nem tartalmaz csomagolóanyagot vagy idegen tárgyat.

 

 

Ellenőrizze, hogy nem sérült

-e meg szállítás során a fedél, készüléktest, tartozékok, 

kivehető főzőedény.

 

  Ha bármilyen hibát észlel, ne kapcsolja be a készüléket, forduljon az eladóhoz vagy szervizközpontba. 

 

Helyezze a készüléket száraz, egyenletes és hőálló felületre.

 

  Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok, robbanóanyagok, és öngyulladó gázforrás közelébe. 

  Ne helyezze a készüléket gáz- 

vagy elektromos tűzhely, és egyéb hőforrás közelébe.

 

  Ne helyezze a terméket fal vagy bútor közelébe. 

 

Ne rakjon semmit a multifunkciós főzőkészülék tetejére.

 

 

A multifunkciós főzőkészüléket ne helyezze szekrénybe. A készülék normál működéséhez elegendő helyet 

szükséges biztosítani szellőzés céljából: legalább 20 сm fentről, 10 сm a hátsó fal felöl, és legalább 5 сm az 

oldalsó falaktól. 

 

Első használat előtt tisztítsa meg a kivehető főzőedényt, gőzfőző

-tartály

t, mérőpoharat, kanalat, a multifunkciós 

főzőkészülék belső és külső részeit tiszta nedves törlőkendővel.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline