Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

34 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

  Nepoužívajte hrniec, k

ým doň nevložíte vynímateľnú nádobu.

 

 

Potraviny ukladajte do vyberateľnej nádoby a

 nie na dno hrnca. 

 

Vynímateľnú nádobu, ktorá je súčasťou balenia, nezamieňajte inou.

 

 

Kovové predmety môžu poškodiť povrch vynímateľnejj nádoby, nepoužívajte ich na miešanie, č

i manipuláciu s 

nábobou. 

 

Ochranná vrstva, nanesená na povrch nádoby, sa môže postupne stenšovať, preto je nevyhnutné narábať s ňou 

veľmi opatrne.

 

 

Pri príprave jedál sa riaďte receptami, ktoré sú súčasťou balenia

 

 

Nedostatočné čistenie multifunkčného hrnca môže viesť k poškodniu povrchu, čo bude mať vplyv na prevádzku 

spotrebiča a môže byť príčinou prípadného nebezpečenstva pre spotrebiteľa.

 

 

Pri použití predlžovacieho kábla sa uisitie, že maximálny výkon kábla vyhovuje parametrom spotrebiča.

 

 

UPOZORNENIE: počas prevádzky sa spotrebič nahrieva! Pri nevyhnutnosti kontaktu s ním použite kuchynské 

chňapky alebo rukavice.

 

 

Tvár a ruky chráňte pred parou vychádzajúcou z hrnca.

 

 

Nevkladajte kovové ani iné predmety do vetracích či iných otvorov spotrebiča.

 

  Veko hrnca neprikrývajte uterákmi a inými predmetmi. 

 

Ak výrobok určitú dobu bol pri teplotách pod 0

 

° C, pred zapnutím je potrebné ho nechať pri izbovej teplote po 

dobu najmenej 2 hodiny. 

 

Výrobca si vyhradzuje právo bez dodatočného oznámenia vykonávať menšie zmeny na ko

nštrukcii výrobku, 

ktoré značne neovplyvnia bezpečnosť jeho používania, prevádzkyschopnosť ani funkčnosť.

 

INŠTALÁCIA 

 

Presvedčte sa, že v

 

multifunkčnom hrnci nie sú zvyšky baliaceho materiálu a

 iné predmety. 

 

Skontrolujte, či pri prevoze nebolo poškodené veko hrnca, povrch spotrebiča, vynímateľná nádoba a ostatné 

príslušenstvo. 

  Ak vadu nájdete, nezapínajte prístroj. Kontaktuje predajcu alebo servisné centrum. 

 

Spotrebič umiestnite na suchý, rovný a tepelne odolný povrch.

 

 

Neumiestňujte hrniec v blízkosti horľav

ých materiálov, výbušnín a samozápalných plynov. 

 

Nepokladajte hrniec vedľa elektrického alebo plynového sporáka a iných tepelných zdrojov.

 

 

Nie je vhodné klásť multifunkčný hrniec v tesnej blízkosti nábytku a stien.

 

  Na hrniec ni

č 

nepokladajte. 

   Nie je vhodn

é umiestňovať hrniec do uzavretého priestoru (skriňa). Pre správnu prevádzku spotrebiča je 

dôležité zabezpečiť veľa miesta pre ventiláciu: aspoň 20cm zvrchu, 10cm zo zadnej strany a

 nie menej ako 5 cm 

oboch počných strán. 

 

   Pred prvým použitím pretrite v

lhkou tkaninou vyberateľnú nádobu, vnútorné steny, odmerku, lopatky a

 vonkajšiu 

časť multifunkčného hrnca.

 

 

Na vnútornej stene vyberateľnej nádoby je znázornená stupnica na meranie množstva krúp (sypkých potravín) 

a vody: sprava je znázornené množstvo šálok 

sypkých potravín (1 šálka=160 ml); zľava množstvo vody v

 litroch. 

Maximálne množstvo, ktoré môžete naraz priprav

iť: 10 šálok krúp v

 1,8 litroch vody. 

POUŽITIE 

 

Pred použitím pretrite nádobu, povrch ohrievača a vnútro multifunkčného hrnca.

 

  Vodu  a potraviny 

vložte do nádoby. Nádobu nikdy nezapĺňajte viac ako na 3/5 objemu. Ak varíte potraviny, ktoré 

pri varení rastú (rýža, sušená zelenina), resp. Vylučujú penu nenapĺňajte čašu viac ako do polovice, no celkoý 

objem vody a potravín nemôže byť menej ako 1/5 obj

emu nádoby. 

 

Nádobu vložte do multifunkčného hrnca.

 

  Zaklapnite veko. 

 

Multifunkčný hrniec zapojte do elektriny. 

 

 

Po zapojení do elektriny začne 

na displeji sa zobrazí 88:88. 

 

Multifunkčný hrniec má 

20 programov: 

 

 

Program  

Prednasta
vená doba 
prípravy 

Reguláci

a času prípravy 

v tabuľke 

 

Udržovanie 
teploty po 

ukončení 

prípravy 

МОЛОЧНАЯ КАША

 

MLIEČNA KAŠA

 

0:40 

0:10-1:30  

60  

ТУШЕНИЕ/

 

ХОЛОДЕЦ

 

DUSENIE/ 
HUSPENINA 

1:00 

1:00-8:00  

60  

КРУПЫ

 

OBILNINY 

0:40 

0:40-2:00  

60  

СУП

 

POLIEVKA 

0:50 

50:00-4:00  

60  

ПАРОВАРКА

 

JEDLÁ NA PARE 

0:20 

0:20-1:30  

60  

МАНТЫ

 

MÄSOVÉ 

TAŠTIČKY

 

0:30  

0:30-0:50  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline