Инструкция для SCARLETT SC-MC410S02

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IM012 

  

 

   

www.scarlett.ru

 

 

36 

                                                      

SC-MC410S02

 

 

ÚSCHOVA 

 

Presvedčte sa, že spotrebič je vychladený a nie je zapojený do elektriny. Vyplňte požiadavky obsiahnuté v

 bode 

ČISTENIE A

 ÚDRŽBA. 

 

Multifunkčný hrniec uchovávajte s

 priotvoreným vekom na suchom a 

čistom mieste

 

ODSTRÁNENIE PORÚCH  

  Ak sa na displeji zobrazí správa o poruche

, vypnite spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť. 

Ak sa pri 

opakovanim zapnutí chyba znovu objaví, obráťte sa na servisné centrum.

 

 

 
 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции

Document Outline