Инструкция для SCARLETT SL-1525

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 39
 • Страница 2 из 39
  IM009 RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 1.Откидная крышка 2.Лопатка для замешивания 3.Съемная чаша 4.ЖК дисплей 5.Панель управления 6.Корпус 7.Градуированный стаканчик 8.Мерная ложка GB DESCRIPTION 1. Lid 2. Kneading blade 3. Baking pan 4. LCD display 5. Control panel 6. Main body 7. Measuring cup 8.
 • Страница 3 из 39
  IM009 GB INSTRUCTION MANUAL SAFETY MEASURES Important safety procedures. Read attentively and keep for further references. Mishandling the breadmaker may lead to its breakdown and cause harm to the user. Before starting the breadmaker for the first time, make sure that technical specifications on
 • Страница 4 из 39
  IM009 Do not put anything on the breadmaker. Do not shut off the venting holes. Do not put the breadmaker into the cupboard. For normal operation of the breadmaker, provide free space for ventilation: at least: 20 cm above, 10 cm at the rear and at least 5 cm on each side. Before starting it for
 • Страница 5 из 39
  IM009 Baking program 8. Pasta This mode is used for preparing pasta. In this mode pasta is kneaded without further baking. For ingredients see the table at the end of the manual. Baking program 9. Dough This mode is used for preparing dough. In this mode dough is kneaded without further baking. For
 • Страница 6 из 39
  IM009 TROUBLESHOOTING Before contacting the service centre, please, read the following table. Gluten in your flour is of improper quality, or you don’t use baker's flour. (Gluten Bread does not rise quality may vary depending on the temperature, moisture, flour storage conditions, and time of
 • Страница 7 из 39
  IM009 CLEANING AND MAINTENANCE Clean the breadmaker regularly and remove any food remains from its surface. Before cleaning, switch the breadmaker off and plug it out a power outlet. Let the breadmaker cool completely. Wipe the control panel, outside and inside surfaces, the baking pan with a wet
 • Страница 8 из 39
  IM009 ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕЙ ХЛЕБОПЕЧИ Хлебопечь оснащена автоматическим режимом приготовления хлеба. Вы можете выбрать 12 различных программ приготовления выпечки. Вы можете использовать готовые смеси для выпекания. Хлебопечь позволяет варить варенье. Вы можете замесить тесто для приготовления лапши и
 • Страница 9 из 39
  IM009 Программа выпечки 2. Французский Данный режим используется для приготовления легкого, воздушного хлеба с хрустящей корочкой из пшеничной муки. Буханка получается легкой и компактной. Состав ингредиентов для приготовления см. в таблице в конце инструкции. Программа выпечки 3. Диетический
 • Страница 10 из 39
  IM009 Открывание крышки в другое время приводит к нарушению температурного режима в хлебопекарне и может повлиять на качество выпекания хлеба. Для досрочной остановки нажмите кнопку СТОП/СТАРТ и держите ее нажатой в течение 2 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал. Для режима 1-6 добавление
 • Страница 11 из 39
  IM009 Некоторые виды муки впитывают больше воды, чем другие, попробуйте уменьшить количество воды на 10-20 мл. Хлеб провалился после подъема Хлеб слишком сильно поднялся Хлеб получился бледным и липким На хлебе осталась мука Хлеб плохо смешался Качество вашей муки не удовлетворительное. Попробуйте
 • Страница 12 из 39
  IM009 CZ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Důležité bezpečnostní pokyny. Pečlivě si přečtěte a uschovejte pro informaci. Nesprávné pouţití přístroje můţe způsobit jeho poškození resp. uškodit uţivateli. Před prvním zapínáním zkontrolujte, zdali odpovídají technické charakteristiky uvedené na
 • Страница 13 из 39
  IM009 Nic nastavte na pekárnu. Nezakrývejte větrací otvory. Pekárnu na chleba nestavte na skříň. Pro normální provoz pekárny musíte zajistit prostor na větrání: minimálně: 20 cm shora, 10 cm zezadu a minimálně 5 cm z bočních stran. Před prvním pouţitím utřete snímatelnou mísu, lopatku na zadělávání
 • Страница 14 из 39
  IM009 Program pečení 6. Zrychlený „Ultra fast“ Tento reţim se pouţívá na pečení dietního chleba. V tomto reţimu je doba zadělávání, vykynutí a pečení těsta hodně zkrácena a je podstatně kratší. Díky tomu je chleba nejhrubější ze všech 12 programů. Sloţení pro pečení viz v tabulce na konci Návodu.
 • Страница 15 из 39
  IM009 Otočte mísu a trochu s ní zatřepejte. V případě, ţe chleba nevypadne sám, pouţijte dřevěnou nebo plastovou lopatku na vytahování chleba z mísy. V ţádném případě nepouţívejte kovové předměty, mohly by poškrabat povrch mísy! Nechte chleba na 30 minut, aby trochu vychladl, pak jej můţete
 • Страница 16 из 39
  IM009 programu se na teplejší místnosti. displeji zobrazil nápis HHH Po spouštění Stala se porucha dodávání elektrické energie, chyba v snímači teploty. Obraťte se na pekárny se na servisní středisko. displeji zobrazí nápis EE0/EE1 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Pravidelně čistěte pekárnu na chleba a odstraňujte
 • Страница 17 из 39
  IM009 Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0ºC, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин. Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність
 • Страница 18 из 39
  IM009 ПРОГРАМИ ВИПІКАННЯ Для вибору потрібної програми натисніть кнопку “МЕНЮ”. Програма випікання 1. Основний “Основной” Даний режим використовується для приготування хліба білого або змішаних сортів. Для приготування хліба використовується житнє або пшеничне борошно. Буханець виходить легким й
 • Страница 19 из 39
  IM009 КОРИСНІ ПОРАДИ Спочатку необхідно виймати знімну чашу, покласти до неї необхідні інгредієнти і тільки тоді розмістити чашу в хлібопічці. Завжди дотримуйтесь порядку додавання інгредієнтів. Спочатку додавайте рідину, олію, цукор, сіль, потім - борошно та інші домішки, наприкінці додавайте
 • Страница 20 из 39
  IM009 після того, як піднявся Хліб дуже сильно піднявся Хліб вийшов блідим і липким На хлібі залишилось борошно Хліб погано замішався Після запуску програми на екрані з'явився напис LLL Після запуску програми на екрані з'явився напис HHH Після початку роботи печі на екрані з'явився напис Еe0/ Еe1
 • Страница 21 из 39
  IM009 GB TABLE OF OPERATION TIME RUS ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПРОГРАММ UA ТАБЛИЦЯ ЧАСУ РОБОТИ ПРОГРАМ GB TABLE OF OPERATION TIME Settings Cycle 2. FRENCH BREAD 1. BASIC 3. DIETARY 4. QUICK 5. SWEET 750g 2:50 500g 2:48 750g 3:20 500g 3:18 750g 3:30 500g 3:28 750g 1:58 500g 1:55 750g 2:53 500g 2:51
 • Страница 22 из 39
  IM009 RUS ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПРОГРАММ Программа 1.ОСНОВНОЙ 2.ФРАНЦУЗС КИЙ 750г 2:50 500г 2:48 750г 3:20 500г 3:18 750г 3:30 500г 3:28 750г 1:58 500г 1:55 750г 2:53 500г 2:51 ЗАМЕС 1 10 10 14 14 11 11 8 8 11 11 ПОДНЯТИЕ 1 20 20 30 30 30 30 5 5 25 25 ЗАМЕС 2 13 13 12 12 15 15 15 15 14 14 ПОДНЯТИЕ
 • Страница 23 из 39
  IM009 UA ТАБЛИЦЯ ЧАСУ РОБОТИ ПРОГРАМ Программа 1.ОСНОВНИЙ 2.ФРАНЦУЗЬ КИЙ 3.ДІЄТИЧНИЙ 4.ШВИДКИЙ 750г 2:50 500г 2:48 750г 3:20 500г 3:18 750г 3:30 500г 3:28 750г 1:58 500г 1:55 750г 2:53 500г 2:51 ЗАМІШУВАННЯ 1 10 10 14 14 11 11 8 8 11 11 ПІДНЯТТЯ 1 20 20 30 30 30 30 5 5 25 25 ЗАМІШУВАННЯ 2 13 13 12
 • Страница 24 из 39
  GB RECIPES RUS РЕЦЕПТЫ UA РЕЦЕПТИ IM009 RECIPES WHITE BREAD Ingredients 750 g 500 g 1 Water 250 ml 170 ml 2 Vegetable oil 1 1/2 tablespoons 1 tablespoon 3 Salt 3/4 teaspoons 2/3 teaspoons 4 Sugar 1 1/2 tablespoons 1 tablespoon 5 Powdered milk 1 1/2 tablespoons 1 tablespoon 6 Flour 2 4/5 cups 2 cups
 • Страница 25 из 39
  IM009 QUICK YEAST BREAD Ingredients 750 g 500 g 1 Warm water (40-45 degrees) 260 ml 170 ml 2 Eggs 1 pcs 1 pcs 3 Vegetable oil 1 1/2 tablespoons 1 tablespoon 4 Salt 3/4 teaspoons 2/3 teaspoons 5 Sugar 3 tablespoons 2 tablespoons 6 Flour 2 4/5 cups 2 cups 7 Yeast 2 teaspoon 1 teaspoon 1. Water should
 • Страница 26 из 39
  IM009 YEASTLESS BREAD Ingre dients 1 Milk 2 Eggs 750 g 250 ml 1 pcs 500 g 150 ml 1 pcs 1 1/2 tablespoons 1/2 teaspoons 1/6 cups 1 1/3 cups 1 1/2 teaspoons 1 1/2 teaspoons 3 Butter 2 tablespoons 4 Salt 2/3 teaspoons 5 Sugar 1/5 cups 7 Flour 2 cups 8 Baking powder 1 1/2 teaspoons 9 Soda 1 1/2
 • Страница 27 из 39
  IM009 5 Honey 1 tablespoon 3/4 tablespoons 6 Powdered milk 1/2 cups 1/3 cups 7 Sugar 1/6 cups 1/8 cups 8 Flour 2 3/4 cups 2 cups 9 Yeast 1 teaspoon 1 teaspoon 10 Raisins 1/4 cups 1/5 cups 1. Add all ingredients into the baking pan in the specified order. 2. You can use milk instead of water and
 • Страница 28 из 39
  IM009 PASTA AND RAVIOLI DOUGH Ingredients 1 Water 260 ml 2 Flour 3 cups 1. Add all ingredients into the baking pan in the specified order. 2. Set the baking pan into the breadmaker. 3. Select the PASTA program. JAM Ingredients 1 Berries 2 cups 2 Sugar 1 cup 2 3 Lemon juice tablespoons 1. Add all
 • Страница 29 из 39
  IM009 1. 2. 3. 4. Beat the eggs. Add all ingredients into the baking pan in the specified order. Set the baking pan into the breadmaker. Select the DESSERT program. РЕЦЕПТЫ БЕЛЫЙ ХЛЕБ Ингредиенты 750 гр 500 гр 1 Вода 250 мл 170 мл 2 Масло растительное 1 1/2 с.л. 1 с.л. 3 Соль 3/4 ч.л. 2/3 ч.л. 4
 • Страница 30 из 39
  ДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ Ингредиенты 750 гр 500 гр 1 Вода теплая (40-45 градусов) 260 мл 170 мл 2 Яйца 1 шт 1 шт 3 Масло растительное 1 1/2 с.л. 1 с.л. 4 Соль 3/4 ч.л. 2/3 ч.л. 5 Сахар 3 с.л. 2 с.л. 6 Мука 2 4/5 чашки 2 чашки 7 Дрожжи 2 ч.л. 1 ч.л. 1. Вода должна быть 40-45 градусов,
 • Страница 31 из 39
  БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ Ингредиенты 750 гр 500 гр 1 Молоко 250 мл 150 мл 2 Яйцо 1 шт 1 шт 3 Масло сливочное 2 с.л. 1 1/2 с.л. 4 Соль 2/3 ч.л. 1/2 ч.л. 5 Сахар 1/5 чашки 1/6 чашки 6 Мука 2 чашки 1 1/3 чашки 7 Разрыхлитель 1 1/2 ч.л. 1 1/2 ч.л. 8 Сода 1 1/2 ч.л. 1 1/2 ч.л. 1. Выложите все ингредиенты в
 • Страница 32 из 39
  IM009 8 Мука 2 3/4 чашки 2 чашки 9 Дрожжи 1 ч.л. 1 ч.л. 10 Изюм 1/4 чашки 1/5 чашки 1. Выложите все ингредиенты в съемную чашу в указанном порядке. 2. Вместо воды и сухого молока можно использовать молоко в том же кол-во, что и воду. 3. Поставьте съемную чашу в хлебопечку. 4. Выберите программу
 • Страница 33 из 39
  ТЕСТО ДЛЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ И МАКАРОН Ингредиенты 1 Вода 260 мл 2 Мука 3 чашки 1. Выложите все ингредиенты в съемную чашу в указанном порядке. 2. Поставьте съемную чашу в хлебопечку. 3. Выберите программу МАКАРОНЫ. ВАРЕНЬЕ Ингредиенты 1 Ягоды 2 чашки 2 Сахар 1 чашка 3 Лимонный сок 2 с.л. 1. Выложите все
 • Страница 34 из 39
  IM009 Взбейте яйца. Выложите все ингредиенты в съемную чашу в указанном порядке. Поставьте съемную чашу в хлебопечку. Выберите программу ДЕСЕРТ. РЕЦЕПТИ БІЛИЙ ХЛІБ Інгредієнти 750 г 500 г 1 Вода 250 мл 170 мл 2 Олія рослинна 1 1/2 ст.л. 1 ст.л. 3 Сіль 3/4 ч.л. 2/3 ч.л. 4 Цукор 1 1/2 ст.л. 1 ст.л. 5
 • Страница 35 из 39
  ДРІЖДЖОВИЙ ХЛІБ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ Інгредієнти 750 г 500 г 1 Вода тепла (40-45 градусів) 260 мл 170 мл 2 Яйця 1 шт. 1 шт. 3 Олія рослинна 1 1/2 ст.л. 1 ст.л. 4 Сіль 3/4 ч.л. 2/3 ч.л. 5 Цукор 3 ст.л. 2 ст.л. 6 Борошно 2 4/5 чашок 2 чашки 7 Дріжджі 2 ч.л. 1 ч.л. 1. Вода повинна мати температуру
 • Страница 36 из 39
  БЕЗДРІЖДЖОВИЙ ХЛІБ Інгредієнти 750 г 500 г 1 Молоко 250 мл 150 мл 2 Яйце 1 шт 1 шт 3 Масло вершкове 2 ст.л. 1 1/2 ст.л. 4 Сіль 2/3 ч.л. 1/2 ч.л. 5 Цукор 1/5 чашки 1/6 чашки 6 Борошно 2 чашки 1 1/3 чашки 7 Розпушувач 1 1/2 ч.л. 1 1/2 ч.л. 8 Сода 1 1/2 ч.л. 1 1/2 ч.л. 1. Покладіть усі інгредієнти в
 • Страница 37 из 39
  IM009 8 Борошно 2 3/4 чашки 2 чашки 9 Дріжджі 1 ч.л. 1 ч.л. 10 Родзинки 1/4 чашки 1/5 чашок 1. Покладіть усі інгредієнти в знімну чашу у вказаному порядку. 2. Замість води та сухого молока можна використовувати молоко в тій кількості, що й воду. 3. Покладіть знімну чашу в хлібопічку. 4. Оберіть
 • Страница 38 из 39
  ВАРЕННЯ Інгредієнти 1 Ягоди 2 чашки 2 Цукор 1 чашка 3 Лимонний сік 2 ст.л. 1. Покладіть усі інгредієнти в знімну чашу у вказаному порядку. 2. Покладіть знімну чашу в хлібопічку. 3. Оберіть програму ВАРЕНЬЕ. ДЖЕМ ЯГІДНИЙ Інгредієнти 1 Ягоди (полуниця, ананас) 2 чашки 2 Крохмаль 1/3 чашки 3 Цукор 1
 • Страница 39 из 39