Инструкция для SONY BRAVIA KDL-60LX904, BRAVIA KDL-60LX903, BRAVIA KDL-60LX900, BRAVIA KDL-52LX904, BRAVIA KDL-52LX900, BRAVIA KDL-40LX904, BRAVIA KDL-40LX903, BRAVIA KDL-40LX900

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

69

UA

Додат

ков

а інф

орма

ц

ія

Тримірні зображення не 
відображаються./Слабкий 
тримірний ефект.

Виконавши з’єднання, переконайтеся у тому, що натиснення 
кнопки OPTIONS на пульті дистанційного керування виводить 
на екран телевізора «Меню 3D» (стор. 25).

Натисніть кнопку 3D на пульті дистанційного керування 
(стор. 24).

Замініть батарею в окулярах 3D (стор. 24).

Переконайтеся у тому, що окуляри 3D ввімкнені.

Переконайтеся у відсутності перешкод між передавачем 3D 
сигналу й окулярами 3D.

Якщо тримірні зображення не відображаються навіть за появи 
на екрані телевізора екрана встановлення «Меню 3D», 
вимкніть та знову ввімкніть обладнання, яке відтворює 
тримірний вміст.

Передавач 3D сигналу, що знаходиться під впливом прямого 
сонячного проміння, може не працювати.

Повнота сприйняття тримірного ефекту залежить від 
індивідуальних особливостей окремих користувачів.

Низька навколишня температура здатна знизити виразність 
тримірного ефекту.

Якщо перегляд телевізора здійснюється лежачі або обперши 
голову, тримірний ефект та відображувані кольори можуть 
виглядати, відповідно, менш виразним/спотвореними.

Під час перегляду 
тримірних відеозображень 
з обох країв екрана 
з’являються чорні смуги.

Чорні смуги з’являються з обох країв екрана в рамках обробки 
тримірних сигналів для режиму імітованого тримірного 
відображення або в рамках налаштування глибини тримірних 
зображень функцією «Регулир. глубины 3D» (стор. 25).

Режим тримірного 
відображення 
активуються автоматично 
в результаті виявлення 
тримірного сигналу.

Оберіть «Выкл.» із розділу «Авто 3D», аби ввімкнути або 
вимкнути режим тримірного відображення вручну (стор. 50).

У результаті виявлення 
тримірного сигналу 
автоматично 
відображається 
повідомлення 
«Обнаружен 3D-сигнал».

У розділі «Уведомление о 3D-сигнале» оберіть «Выкл.» 
(стор. 50).

Звук

Нема звуку.

Натисніть 2 +/– або % (Вимкнення звуку).

Переконайтеся, що для параметра «Динамик» встановлено 
значення «Динамик ТВ» (стор. 54).

У разі використання входу HDMI із компакт-диском Super 
Audio або диском DVD-Audio, з DIGITAL AUDIO OUT 
(OPTICAL) можуть не подаватися аудіосигнали.

Якщо вибрано аналоговий (РЧ) канал, і зображення 
відтворюється правильно, відкрийте пункт «Система» в меню 
«Руч. настр. прогр.» (стор. 55) і змініть систему телетрансляції.

Стан

Пояснення/рішення

(Продовження)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Оглавление инструкции

Document Outline