Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9

NL

x

Gebruik van de regeltoets

1

Het hoofdmenu laten verschijnen.

Druk in het midden van de regeltoets om het hoofdmenu op 
het scherm te laten verschijnen.

2

Kies het gewenste menu.

Laat het gewenste menu oplichten door de regeltoets naar 
achteren te bewegen om omhoog te gaan (

M), naar voren om 

omlaag te gaan (

m) en naar links (<) of rechts (,) om opzij 

te gaan.

3

Stel het menu in.

Beweeg de regeltoets naar links (

<) of naar rechts (,) om 

de instelling te verrichten.

4

Sluit het menu.

Druk eenmaal in het midden van de regeltoets om terug te 
keren naar het hoofdmenu en tweemaal om terug te keren naar 
normale weergave. Als geen toetsen worden ingedrukt, sluit 
het menu automatisch na ongeveer 30 seconden.

x

De instellingen terugstellen

Druk op de RESET toets. Zie pagina 11 voor meer informatie 
over het terugstellen van de instellingen.

Helderheid en contrast instellen

Helderheid en contrast worden ingesteld via een apart 
HELDERHEID/CONTRAST menu.
Deze instellingen worden voor alle ingangssignalen 
gememoriseerd.

1

Beweeg de regeltoets in een bepaalde richting.

Het HELDERHEID/CONTRAST menu verschijnt op het 
scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om de helderheid (

), en 

<

/

,

 om het contrast te regelen (

6

).

Het menu verdwijnt automatisch na ongeveer 3 seconden.

De beeldcentrering regelen 
(CENTR.)

Deze instelling wordt gememoriseerd voor het huidige 
ingangssignaal.

1

Druk in het midden van de regeltoets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 AFM./CENTR. te 

laten oplichten en druk nogmaals in het midden van 
de regeltoets.

Het AFM./CENTR. menu verschijnt op het scherm.

3

Beweeg eerst de regeltoets 

m

/

M

 om 

(H. CENTREREN) te kiezen voor horizontale 

regeling, of 

 (V. CENTREREN) voor verticale 

regeling. Beweeg vervolgens de regeltoets 

<

/

,

 

om de centrering te regelen.

De beeldgrootte regelen (AFM.)

Deze instelling wordt gememoriseerd voor het huidige 
ingangssignaal.

1

Druk in het midden van de regeltoets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 AFM./CENTR. te 

laten oplichten en druk nogmaals in het midden van 
de regeltoets.

Het AFM./CENTR. menu verschijnt op het scherm.

3

Beweeg eerst de regeltoets 

m

/

M

 om 

(H. FORMAAT) te kiezen voor horizontale 

regeling, of 

(V. FORMAAT) voor verticale 

regeling. Beweeg vervolgens de regeltoets 

<

/

,

 

om de grootte te regelen.

MENU

MENU

MENU

ACHTER

VOOR

MENU

MENU

RESET

HELDERHE I D / CONTRAST

2 6

2 6

H : 6 8 . 7 k H z

V : 8 5 H z

1 0 2 4 X 7 6 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline