Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

10

Het beeld vergroten of verkleinen 
(ZOOM)

Deze instelling wordt gememoriseerd voor het huidige 
ingangssignaal.

1

Druk in het midden van de regeltoets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 AFM./CENTR. te 

laten oplichten en druk nogmaals in het midden van 
de regeltoets.

Het AFM./CENTR. menu verschijnt op het scherm.

3

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 (ZOOM) te kiezen, 

en beweeg 

<

/

,

 om het beeld te vergroten of te 

verkleinen.

De beeldvorm regelen 
(GEOMETRIE)

Met de GEOMETRIE instellingen kunt u de stand en de vorm van 
het beeld regelen.
De 

 (ROTATIE) instelling wordt voor alle ingangssignalen in 

het geheugen opgeslagen. Alle andere instellingen worden 
gememoriseerd voor de huidige ingangssignalen.

1

Druk in het midden van de regeltoets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 GEOMETRIE te 

laten oplichten en druk nogmaals in het midden van 
de regeltoets.

Het GEOMETRIE menu verschijnt op het scherm.

3

Beweeg eerst de regeltoets 

m

/

M

 om het gewenste 

regelpunt te kiezen. Beweeg vervolgens de 
regeltoets 

<

/

,

 om de instelling te verrichten.

De beeldkleur regelen (KLEUREN)

Met de KLEUREN instellingen kunt u de beeldkleurtemperatuur 
regelen door het kleurniveau van het witte kleurveld te 
veranderen. De kleuren hebben een rode tint bij lage temperatuur 
en een blauwe kleur bij hoge temperatuur. Deze regeling is handig 
om de monitorkleuren af te stemmen op drukkleuren.
Deze instelling wordt gememoriseerd voor alle ingangssignalen.

1

Druk in het midden van de regeltoets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 KLEUREN te laten 

oplichten en druk nogmaals in het midden van de 
regeltoets.

Het KLEUREN menu verschijnt op het scherm.

3

Beweeg de regeltoets 

<

/

,

 om een 

kleurtemperatuur te kiezen.

De vooringestelde kleurtemperaturen zijn 5000K, 6500K en 
9300K. Doordat standaard 9300K is ingesteld, krijgt wit een 
rode in plaats van een blauwe kleur wanneer de temperatuur 
wordt verlaagd tot 6500K en 5000K.

4

Regel de kleurtemperatuur desgevallend handmatig 
bij.

Beweeg eerst de regeltoets 

</, om USER te kiezen. 

Beweeg vervolgens de regeltoets 

m/M om R (rood), G (groen) 

of B (blauw) te kiezen en beweeg de regeltoets 

</, om te 

regelen.

Als u de kleurtemperatuur bijstelt, wordt de nieuwe 
kleurinstelling gememoriseerd en opnieuw opgeroepen 
telkens wanneer u USER kiest.

Kies

Om

 (ROTATIE)

het beeld te roteren

 

(KUSSENEFFECT)

de zijkanten van het beeld uit te zetten 
of in te trekken

 

(CILINDEREFFECT)

het beeld naar links of naar rechts te 
schuiven

 

(TRAPEZ.-EFFECT)

de beeldbreedte bovenaan het scherm 
te regelen

 

(PARALL.-EFFECT)

het beeld bovenaan het scherm naar 
links of naar rechts te schuiven

K

K

K

R

5 0

G

5 0

B

5 0

SE L ECT

EX I T

KLEUREN

5000

6500

9300

USER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline