Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

11

NL

Bijkomende instellingen 
(SCHERM)

U kunt het scherm handmatig demagnetiseren (degauss) en de 
moiré-annulering te regelen.

1

Druk in het midden van de regeltoets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 SCHERM te laten 

oplichten en druk nogmaals in het midden van de 
regeltoets.

Het SCHERM menu verschijnt op het scherm.

3

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om het onderdeel te 

kiezen dat u wilt regelen.

Regel het gekozen onderdeel als volgt.

x

Het scherm demagnetiseren

De monitor wordt automatisch gedemagnetiseerd bij het 
aanschakelen.

Om de monitor handmatig te demagnetiseren, beweegt 
u eerst de regeltoets 

m

/

M

 om 

 (DEMAGN.) te kiezen. 

Beweeg vervolgens de regeltoets 

,

.

Het scherm wordt gedurende ongeveer 5 seconden 
gedemagnetiseerd. Als het een tweede maal moet worden 
gedemagnetiseerd, moet u minstens 20 minuten wachten voor het 
beste resultaat.

x

Moiré-annulering regelen

*

Wanneer er ellips- of golfpatronen op het scherm verschijnen, 
moet u de moiré-annulering regelen.

Om de mate van moiré-annulering te regelen, beweegt 
u eerst de regeltoets 

m

/

M

 om 

 (ONDERDRUK MOIRE) 

te kiezen. Beweeg vervolgens de regeltoets 

<

/

,

 tot 

het moiré-effect minimaal is.

* Moiré is een natuurlijke storing die zachte, golvende lijnen op het 

scherm doet verschijnen. Dit fenomeen ontstaat door de interferentie 
tussen het patroon van het beeld op het scherm en het fosforpatroon van 
de monitor.

Instellingen terugstellen

Deze monitor beschikt over drie terugstelmogelijkheden. Stel 
terug met behulp van de RESET toets.

x

Eén enkele instelling terugstellen

Kies de instelling die u wilt terugstellen met de regeltoets en druk 
op de RESET toets.

x

Alle instelgegevens voor het huidige 
ingangssignaal terugstellen

Druk op de RESET toets wanneer er geen menu op het scherm 
staat. 
Merk op dat de volgende zaken niet op deze manier worden 
teruggesteld:
• schermmenutaal (pagina 7)
• beeldrotatie (pagina 10)

x

Alle instelgegevens voor alle 
ingangssignalen terugstellen

Hou de RESET toets langer dan twee seconden ingedrukt. Alle 
instelgegevens (behalve de USER instellingen in het KLEUREN 
menu) worden teruggesteld naar de fabrieksmatig ingestelde 
niveaus.

Voorbeeld van moiré

RESET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline