Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12

Technische kenmerken

Voorinstel- en gebruikersmodes

Als de monitor een ingangssignaal ontvangt, wordt het 
automatisch afgestemd op één van de tien voorinstelmodes die zijn 
opgeslagen in het monitorgeheugen om een beeld van hoge 
kwaliteit in het midden van het scherm te bekomen. (Een lijst van 
voorinstelmodes vindt u in Appendix.)  Bij ingangssignalen die 
niet overeenstemmen met één van de voorinstelmodes, zorgt de 
digitale Multiscan-technologie van deze monitor ervoor dat er een 
helder beeld verschijnt binnen het hele frequentiebereik van de 
monitor (horizontaal: 30 – 70 kHz, verticaal: 30 – 70 Hz).  Als het 
beeld wordt bijgeregeld, worden de regelingen opgeslagen als 
gebruikersmode en automatisch opgeroepen wanneer eenzelfde 
ingangssignaal wordt ontvangen.

Opmerking voor Windows gebruikers

Windows-gebruikers dienen de handleiding van hun videokaart 
of het functieprogramma van de videokaart te controleren en de 
hoogst mogelijke refresh rate te selecteren om de monitor 
optimaal te laten presteren.

Stroomspaarfunctie

Deze monitor beantwoordt aan de stroomspaarnormen van 
VESA, 

E

NERGY 

S

TAR en NUTEK. Wanneer de monitor geen 

signaal ontvangt van de aangesloten computer, verlaagt deze 
monitor automatisch het stroomverbruik zoals hieronder 
afgebeeld. 

*

Wanneer uw computer in de “active off” stand staat, wordt het 
ingangssignaal onderbroken en verschijnt NO INPUT SIGNAL op 
het scherm. Na 20 seconden schakelt de monitor dan over naar de 
stroomspaarstand.

Storingzoeken

Raadpleeg dit hoofdstuk alvorens de hulp van een technicus in te 
roepen voor de oplossing van een probleem.

Als dunne lijnen verschijnen op het 
scherm (demperdraden)

De lijnen die u op uw scherm ziet, vooral bij een lichte 
achtergrondkleur (meestal wit), zijn normaal voor de Trinitron 
monitor en duiden niet op een storing. Dit zijn de schaduwen van 
de dempingsdraden die gebruikt worden om het apertuurrooster te 
stabiliseren. Het apertuurrooster is het fundamentele element dat 
een Trinitron beeldbuis onderscheidt van alle anderen, doordat er 
meer licht bij het scherm kan komen, hetgeen resulteert in een 
contrastrijker, meer gedetailleerd beeld.

Schermberichten

Als er geen beeld verschijnt op het scherm, verschijnt één van de 
volgende berichten op het scherm. Om het probleem op te lossen, 
zie “Storingen en oplossingen” op pagina 13.   

Toestand

BUITEN SCAN BEREIK

geeft aan dat de monitor het ingangssignaal niet kan 
verwerken.

GEEN INPUT SIGNAAL

geeft aan dat er geen signaal naar de monitor wordt gevoerd.

Werkingsstand Stroomverbruik

!

 (aan/uit) 

indicator

normale werking

 115 W

groen

active off*

 3 W

oranje

uit

0 W

uit

Demperdraden

INFORMAT I E

BU I TEN  SCAN  BERE I K

Ingangssignaal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline