Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

13

NL

Storingen en oplossingen

Als het probleem te wijten is aan de aangesloten computer of andere apparatuur, moet u de handleiding van de betreffende toestellen 
raadplegen.
Gebruik de zelfdiagnosefunctie (pagina 15) als u het probleem niet kunt oplossen zoals hieronder beschreven.

Symptoom

Controleer het volgende

Geen beeld

De 

! (aan/uit) indicator licht niet op • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

• Controleer of de 

! (aan/uit) schakelaar aan staat.

Het bericht GEEN INPUT 
SIGNAAL verschijnt op het scherm 
of de 

! (aan/uit) indicator licht 

oranje op.

• Controleer of de videosignaalkabel correct is aangesloten en alle stekkers goed vastzitten 

(pagina 6).

• Controleer of de pennen van de HD15 videostekker niet zijn verbogen of ingedrukt.

x

Problemen veroorzaakt door de aangesloten computer of andere apparatuur

• De computer staat in de energiespaarstand. Druk op een willekeurige toets op het 

toetsenbord of verplaats de muis.

• Controleer of de computer aan staat.
• Controleer of de grafische videokaart goed in de juiste gleuf zit.

Het bericht BUITEN SCAN 
BEREIK verschijnt op het scherm

x

Problemen veroorzaakt door de aangesloten computer of andere apparatuur

• Controleer of het videofrequentiebereik is afgestemd op de monitor. Als u een oude 

monitor hebt vervangen door deze monitor, sluit dan de oude monitor weer aan en regel 
het frequentiebereik als volgt:
Horizontaal: 30 – 70 kHz
Verticaal: 30 – 70 Hz

Er staat geen bericht op het scherm 
en de 

! (aan/uit) indicator is groen 

of knippert oranje

• Gebruik de zelfdiagnosefunctie (pagina 15).

Bij het werken met een Macintosh 
systeem

• Controleer of de Macintosh adapter (niet meegeleverd) en de videokabel goed zijn 

aangesloten (pagina 6).

Het beeld knippert, springt, golft 
of is gestoord

• Isoleer en verwijder potentiële bronnen van elektrische of magnetische velden zoals 

andere monitors, laser printers, elektrische ventilatoren, fluorescentieverlichting en 
televisietoestellen.

• Plaats de monitor uit de buurt van elektriciteitsleidingen of scherm de monitor magnetisch 

af.

• Sluit de monitor aan op een ander stopcontact, bij voorkeur op een afzonderlijk circuit.
• Draai de monitor 90

°

 naar links of naar rechts.

x

Problemen veroorzaakt door de aangesloten computer of andere apparatuur

• Raadpleeg de handleiding van de grafische videokaart voor de juiste monitorinstelling.
• Controleer of de graphics mode (VESA, Macintosh 16" Color, enz.) en de 

ingangssignaalfrequentie door deze monitor (Appendix) worden ondersteund. Ook al ligt 
de frequentie binnen het goede bereik, toch kunnen sommige grafische videokaarten een 
sync puls produceren die te smal is voor de monitor.

• Regel de refresh rate (verticale frequentie) van de computer tot u het best mogelijke beeld 

bekomt.

Beeld is vaag

• Regel helderheid en contrast (pagina 9).
• Demagnetiseer de monitor* (pagina 11).
• Kies ONDERDRUK MOIRE en regel het moiré-annuleereffect (pagina 11).

(wordt vervolgd)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline