Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

14

* Als een tweede demagnetiseerbeurt is vereist, moet u minstens 20 minuten wachten voor de beste resultaten. Daarbij kan een bromgeluid hoorbaar zijn, 

maar dat is volkomen normaal.

Model, serienummer en productiedatum van de 
monitor laten verschijnen

1

Druk in het midden van de regeltoets.

Het hoofdmenu verschijnt op het scherm.

2

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 LANGUAGE/

INFORMATIE te laten oplichten en druk nogmaals in 
het midden van de regeltoets.

Het LANGUAGE/INFORMATIE menu verschijnt op het 
scherm.

3

Beweeg de regeltoets 

m

/

M

 om 

 te kiezen.

Het informatiemenu van deze monitor verschijnt op het 
scherm.

Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met uw 
Sony dealer en bezorg hem volgende informatie:
• Model: CPD-E215E
• Serienummer
• Model en specificaties van uw computer en grafische 

videokaart.

Spookbeelden

• Gebruik geen videoverlengkabels en/of video switch boxes.
• Controleer of alle stekkers goed vastzitten.

Beeldcentrering of -grootte niet in 
orde

• Regel de grootte (pagina 9) of de centrering (pagina 9). Merk op dat het scherm in 

sommige video modes niet tot aan de randen is gevuld.

Beeldranden gebogen

• Regel de geometrie (pagina 10).

Golf- of ellipsvormig patroon 
(moiré) zichtbaar

• Kies ONDERDRUK MOIRE en regel het moiré-annuleereffect (pagina 11).

x

Problemen veroorzaakt door de aangesloten computer of andere apparatuur

• Wijzig de schikking op uw bureau.

Kleur ongelijkmatig

• Demagnetiseer de monitor* (pagina 11). Als u apparatuur die een magnetisch veld 

opwekt, zoals bijvoorbeeld een luidspreker, dichtbij de monitor plaatst, of als u de monitor 
in een andere richting zet, kunnen de kleuren minder gelijkmatig zijn.

Wit oogt niet wit

• Regel de kleurtemperatuur (pagina 10).

Vlak na het aanschakelen is een 
gebrom hoorbaar.

• Dit is het geluid van de automatische demagnetisering. Als de monitor wordt aangezet, 

wordt hij gedurende drie seconden automatisch gedemagnetiseerd.

Symptoom

Controleer het volgende

Voorbeeld

MODE L : CPD - E 2 1 5 E

SER I A L : 1 2 3 4 5 6 7 8

MANUF ACTURED : 2 0 0 0 . 5 2

SE L ECT

EX I T

/ I NFORMAT I E

LANGUAGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline