Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3

Innehåll

• Trinitron

®

 är ett registrerat varumärke 

som tillhör Sony Corporation.

• Macintosh är ett varumärke som tillhör 

Apple Computer, Inc, registrerat i USA 
och andra länder.

• Windows

®

 och MS-DOS är registrerade 

varumärken som tillhör Microsoft 
Corporation i USA och andra länder.

• IBM PC/AT och VGA är registrerade 

varumärken som tillhör IBM 
Corporation i U.S.A.

• VESA och DDC

 är varumärken som 

tillhör Video Electronics Standard 
Association.

E

NERGY 

S

TAR är ett registrerat 

varumärke i USA.

• Alla andra produktnamn som nämns i 

denna handbok kan vara varumärken 
eller registrerade varumärken som 
tillhör respektive företag.

• Dessutom nämns inte “

” och “

®

” vid 

varje tillfälle i denna handbok.

SE

Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Identifiera delar och reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Installera bildskärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Steg 1: Anslut bildskärmen till datorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Steg 2: Ansluta nätkabeln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Steg 3: Slå på bildskärmen och datorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Välja språk för menyerna på skärmen 
(LANGUAGE/INFORMATION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Anpassa bildskärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Bläddra i menyerna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Justera ljusstyrka och kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Justera bildens centrering (CENTER)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Justera bildens storlek (STORL.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Förstora eller förminska bilden (ZOOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Justera bildens form (GEOMETRI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Justera bildens färg (FÄRG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ytterligare inställningar (BILD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Återställa justeringarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tekniska egenskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Förinställda lägen och användarlägen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Energisparfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Felsökning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Om tunna linjer syns på skärmen (dämpartrådar)  . . . . . . . . . . . . . 12
Skärmmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Felsökning och åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Självdiagnosfunktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Preset mode timing table  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i
TCO’99 Eco-document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline