Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

4

Säkerhetsföreskrifter

Varning angående nätanslutning

• Använd den medföljande nätkabeln. Om du använder en annan 

nätkabel måste du kontrollera att den är kompatibel med 
strömkällan.
För kunder i Storbritannien
Om du använder bildskärmen i Storbritannien ska du använda 
den medföljande nätkabeln för Storbritannien.

• Vänta i minst 30 sekunder när du har stängt av bildskärmen 

innan du kopplar bort nätkabeln, så att den statiska 
elektriciteten på bildskärmsytan hinner laddas ur.

• När du slagit på skärmen avmagnetiseras bildskärmen under 

ungefär 5 sekunder. Då bildas ett starkt magnetfält runt 
skärmen som kan påverka data som lagrats på magnetiska 
remsor och disketter i närheten av bildskärmen. Förvara därför 
ingen magnetisk inspelningsutrustning, band eller disketter i 
närheten av bildskärmen.

Installation

Installera inte bildskärmen på följande ställen:
• på underlag (mattor, filtar eller liknande) eller nära material 

(gardiner, draperier eller liknande) som kan blockera 
ventilationsöppningarna

• nära värmekällor som element eller varmluftsventiler, eller i 

direkt solljus

• på platser med stora temperaturskillnader
• där den kan utsättas för mekaniska vibrationer eller stötar
• på instabila ytor
• nära utrustning som genererar magnetism, t ex transformatorer 

och högspänningsledningar

• nära eller på elektriskt laddade metallytor

Underhåll

• Rengör skärmen med en mjuk trasa. Om du använder 

rengöringsmedel bör du kontrollera att det inte innehåller 
antistatiska lösningsmedel eller liknande, eftersom detta kan 
angripa skärmens beläggning.

• Vidrör aldrig skärmen med något vasst föremål, som en 

kulspetspenna eller skruvmejsel. Om du gör det kan du repa 
bildröret.

• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk duk lätt 

fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte någon typ 
av slipmedel, avfettningsmedel eller lösningsmedel, t ex 
alkohol eller bensin.

Transport

Använd originalkartongen och förpackningsmaterialet om 
bildskärmen måste transporteras, t ex för reparation.

Använda vridplattan

Bildskärmen kan justeras inom de vinklar som visas nedan. Om 
du vill ställa in mittläget justerar du den efter 
centreringspunkterna på plattan.
Håll i bildskärmens nederkant med båda händerna när du vrider 
den i sidled eller höjdled. Var försiktig så att du inte klämmer 
fingrarna på bildskärmens baksida när du vinklar upp skärmen.

Utrustningen bör installeras nära ett lättåtkomligt vägguttag.

Olika kontakttyper

för 100 till 120 V 
växelström

för 200 till 240 V 
växelström

endast för 240 V 
växelström

90°

90°

15°

Centreringspunkter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline