Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5

SE

Identifiera delar och reglage

Mer information finns på sidorna inom parentes.

1

RESET-knapp (sidan 11)

Med den här knappen återställer du fabriksinställningarna.

2

Kontrollknapp (sidan 9)

Kontrollknappen används för att visa menyer och göra 
justeringar på bildskärmen, bl a ljus- och kontrastjusteringar.

3 !

 (på/av)-knapp och strömindikator 

(sidorna 7, 12, 15)

Med den här knappen slår du på och av bildskärmen. 
Strömindikatorn lyser grönt när bildskärmen är påslagen, och 
den blinkar antingen i grönt och orange, eller lyser orange när 
bildskärmen är i energisparläge.

4

AC IN-uttag (sidan 6)

Här kopplar du in växelströmskabeln till bildskärmen.

5

Videoingång (HD15) (sidan 6)

Här tas RGB-videosignaler (0,700 Vp-p, positiva) och 
synksignaler in.

* DDC (Display Data Channel) är en VESA-standard.

AC  IN

MENU

RESET

MENU

RESET

Baksida

Framsida

Stiftnr.

Signal

1

Röd

2

Grön

3

Blå

4

ID  (jord)

5

DCC-jord*

6

Röd  jord

7

Grön jord

8

Blå jord

9

DDC + 5V*

10

Jord

11

ID (jord)

12

Dubbelriktade data (SDA)*

13

H. synk

14

V. synk

15

Dataklocka (SCL)*

1 2

3 4 5

8

7

6

11 12 13 14 15

10

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline