Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9

SE

x

Använda kontrollknapparna

1

Visa menyn MENU.

Tryck mitt på kontrollknappen för att visa huvudmenyn 
MENU på skärmen.

2

Välj den meny du vill justera.

Markera önska meny genom att röra kontrollknappen bakåt 
för att gå uppåt (

M), framåt för att gå nedåt (m), och till 

vänster (

<) eller höger (,) för att flytta dig i sidled.

3

Justera menyn.

Rör kontrollknappen åt vänster (

<) eller höger (,) för att 

utföra justeringen.

4

Stäng menyn.

Tryck mitt på kontrollknappen en gång så återvänder du till 
huvudmenyn MENU. Om du trycker två gånger återgår du till 
normalt visningsläge. Om du inte trycker på några knappar 
stängs menyn automatiskt efter ca 30 sekunder.

x

Återställa justeringarna

Tryck på RESET-knappen. Se sidan 11 om du vill veta mer om 
hur du ångrar justeringarna. 

Justera ljusstyrka och kontrast

Justeringar av ljusstyrkan och kontrasten utförs på en särskild 
meny, LJUS/KONTRAST.
Inställningarna sparas i minnet för alla insignaler.

1

Rör kontrollknappen åt vilket håll som helst.

Menyn LJUS/KONTRAST visas på skärmen.

2

Använd kontrollknappen 

m

/

M

 för att justera 

ljusstyrkan (

), och 

<

/

,

 för att justera 

kontrasten (

6

).

Menyn försvinner automatiskt efter ca 3 sekunder.

Justera bildens centrering 
(CENTER)

Inställningarna sparas i minnet för den aktuella insignalen.

1

Tryck mitt på kontrollknappen.

Huvudmenyn MENU visas på skärmen.

2

Rör på kontrollknappen 

m

/

M

 så att 

 STORL./

CENTER markeras och tryck sedan mitt på 
kontrollknappen igen.

Menyn STORL./CENTER visas på skärmen.

3

Använd först kontrollknappen 

m

/

M

 och välj 

(H-CENTRERING) för horisontell justering, eller 

(V-CENTRERING) för vertikal justering. Justera 

sedan bilden med hjälp av kontrollknappen 

<

/

,

.

Justera bildens storlek (STORL.)

Inställningarna sparas i minnet för den aktuella insignalen.

1

Tryck mitt på kontrollknappen.

Huvudmenyn MENU visas på skärmen.

2

Rör på kontrollknappen 

m

/

M

 så att 

 STORL./

CENTER markeras och tryck sedan mitt på 
kontrollknappen igen.

Menyn STORL./CENTER visas på skärmen.

3

Använd först kontrollknappen 

m

/

M

 och välj 

(H-STORLEK) för horisontell justering, eller 
(V-STORLEK) för vertikal justering. Justera 

sedan bildens storlek med hjälp av kontrollknappen 

<

/

,

.

MENU

MENU

MENU

BAKÅT

FRAMÅT

MENU

MENU

RESET

L JUS / KONTRAST

2 6

2 6

H : 6 8 . 7 k H z

V : 8 5 H z

1 0 2 4 X 7 6 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline