Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

10

Förstora eller förminska bilden 
(ZOOM)

Inställningarna sparas i minnet för den aktuella insignalen.

1

Tryck mitt på kontrollknappen.

Huvudmenyn MENU visas på skärmen.

2

Rör på kontrollknappen 

m

/

M

 så att 

 STORL./

CENTER markeras och tryck sedan mitt på 
kontrollknappen igen.

Menyn STORL./CENTER visas på skärmen.

3

Rör kontrollknappen 

m

/

M

 så att 

 (ZOOM) 

markeras och använd 

<

/

,

 för att förstora eller 

förminska bilden.

Justera bildens form (GEOMETRI)

Med inställningarna i GEOMETRI kan du justera bildens 
orientering och form.
Inställningen 

 (ROTERING) lagras i minnet för alla 

insignaler. Alla andra inställningar sparas i minnet för den 
aktuella insignalen.

1

Tryck mitt på kontrollknappen.

Huvudmenyn MENU visas på skärmen.

2

Rör på kontrollknappen 

m

/

M

 så att 

 GEOMETRI 

markeras och tryck sedan mitt på kontrollknappen 
igen.

Menyn GEOMETRI visas på skärmen.

3

Använd först kontrollknappen 

m

/

M

 och välj den 

inställning du vill ändra. Justera sedan bilden med 
hjälp av kontrollknappen 

<

/

,

.

Justera bildens färg (FÄRG)

Med inställningarna i FÄRG kan du justera bildens 
färgtemperatur genom att ändra färgnivå på det vita färgfältet. 
Färgerna kan se rödaktiga ut om temperaturen är låg och blåaktig 
om den är hög. Här kan du t ex justera bildskärmens färger efter 
färgerna på en utskrift.
Inställningarna sparas i minnet för alla insignaler.

1

Tryck mitt på kontrollknappen.

Huvudmenyn MENU visas på skärmen.

2

Rör på kontrollknappen 

m/M

 så att 

 FÄRG 

markeras och tryck sedan mitt på kontrollknappen 
igen.

Menyn FÄRG visas på skärmen.

3

Rör kontrollknappen 

</,

 och välj färgtemperatur.

Förinställda färgtemperaturer är 5000K, 6500K och 9300K. 
Eftersom standardinställningen är 9300K ändras vita färger 
och får en rödaktig ton istället för en blåaktig ton när 
temperaturen sänks till 6500K och 5000K.

4

Du kan även finjustera färgtemperaturen om det 
behövs.

Välj först USER genom att röra på kontrollknappen 

</,. 

Välj sedan R (röd), G (grön) eller B (blå) genom att röra på 
kontrollknappen 

m/M och gör inställningarna med 

kontrollknappen 

</,.

Om du fininställer färgtemperaturen lagras färginställningen i 
minnet och återställs varje gång du väljer USER.

Välj

För att

 (ROTERING)

rotera bilden

 (KANTUTJÄMNING)

justera bildens sidor

 (PUNKTBALANS)

justera bildens sidor åt höger 
eller vänster

 (TRAPETS)

justera bildbredden vid skärmens 
överkant

 (PARALLELL)

justera bilden åt vänster eller 
höger vid skärmens överkant

K

K

K

R

5 0

G

5 0

B

5 0

SE L ECT

EX I T

FÄRG

5000

6500

9300

USER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline