Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

11

SE

Ytterligare inställningar (BILD)

Du kan avmagnetisera skärmen och ställa in 
moaréupphävningsnivån manuellt.

1

Tryck mitt på kontrollknappen.

Huvudmenyn MENU visas på skärmen.

2

Rör på kontrollknappen 

m/M

 så att 

 BILD 

markeras och tryck sedan mitt på kontrollknappen 
igen.

Menyn BILD visas på skärmen.

3

Använd kontrollknappen 

m

/

M

 och välj den 

inställning du vill ändra.

Justera önskad inställning enligt instruktionerna som följer.

x

Avmagnetisera skärmen

Bildskärmen avmagnetiseras automatiskt när strömmen slås på.

Om du vill avmagnetisera skärmen manuellt går du 
först till 

 (DEGAUSS) med kontrollknappen 

m

/

M

Sedan använder du kontrollknappen 

,

.

Skärmen avmagnetiseras under ca 5 sekunder. Om en andra 
avmagnetiseringscykel krävs bör du vänta i minst 20 minuter för 
bästa resultat.

x

Justera moaré

*

Om elliptiska eller vågiga mönster syns på skärmen justerar du 
moaréupphävningsnivån.

Om du vill justera moaréupphävningsnivån går du först 
till 

 (ELIMINERA MOARE) med kontrollknappen 

m

/

M

Minimera sedan moaréeffekten med hjälp av 
kontrollknappen 

<

/

,

.

* Moaré är en sorts naturlig störning som ger upphov till mjuka 

vågmönster på skärmen. Det kan uppstå p g a störningar mellan bildens 
mönster på skärmen och bildskärmens fosforpunktsmönster.

Återställa justeringarna

Det finns tre sätt att återställa bildskärmen till 
fabriksinställningarna. Använd RESET-knappen för att återställa 
justeringarna.

x

Återställa en enda inställning

Välj den inställning du vill återställa med hjälp av 
kontrollknappen och tryck på RESET-knappen.

x

Återställa alla inställningar för den aktuella 
insignalen

Tryck på RESET-knappen när ingen meny visas på skärmen. 
Observera att följande inställningar inte återställs på detta sätt:
• skärmmenyernas språk (sidan 7)
• bildens vridning (sidan 10)

x

Återställa alla inställningar för alla 
insignaler

Håll ned RESET-knappen i mer än två sekunder. All 
justeringsinformation (förutom för inställningar för USER i 
FÄRG-menyn) återställs till fabriksinställningarna.

Exempel på moaré

RESET

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline