Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12

Tekniska egenskaper

Förinställda lägen och 
användarlägen

När bildskärmen tar emot en insignal matchar den automatiskt 
signalen mot ett av de förinställda lägen som finns i bildskärmens 
minne för att ge en bild av hög kvalitet mitt på skärmen. (En lista 
över förinställda lägen finns i Appendix.) Vad gäller insignaler 
som inte matchar något av de förinställda lägena gör bildskärmens 
digitala Multiscan-teknik att en tydlig bild visas på skärmen för 
alla frekvenser inom bildskärmens frekvensomfång (horisontell: 
30 – 70 kHz, vertikal: 30 – 70 Hz). Om bilden har justerats sparas 
justeringsinformationen som ett användarläge och används 
automatiskt när samma insignal tas emot.

Windows-användare

Windows-användare bör konsultera handboken till grafikkortet 
eller det hjälpprogram som medföljer grafikkortet och välja 
högsta möjliga uppdateringsfrekvens för att bildskärmen ska 
prestera så bra som möjligt.

Energisparfunktion

Denna bildskärm uppfyller riktlinjerna för energisparkrav som 
ställts upp av VESA, 

E

NERGY 

S

TAR och NUTEK. Om 

bildskärmen inte tar emot någon signal från den dator den är 
ansluten till, minskas energiförbrukningen automatiskt enligt 
följande. 

*

När datorn växlar till energisparläge bryts insignalen och INGEN 
SIGNAL visas på skärmen. Efter 20 sekunder går skärmen in i 
energisparläge.

Felsökning

Läs det här avsnittet innan du kontaktar teknisk support.

Om tunna linjer syns på skärmen 
(dämpartrådar)

Linjerna du ser på skärmen är en del av konstruktionen av 
Trinitron-skärmarna och innebär inte något fel. De är skuggorna 
av de dämpartrådar som används för att stabilisera skuggmasken 
och syns mest när bakgrunden är ljus (särskilt mot vitt). 
Skuggmasken är det viktigaste elementet som gör Trinitron 
bildrör unika genom att släppa igenom mer ljus till bildskärmen, 
vilket ger klarare och skarpare bilder.

Skärmmeddelanden

Om ingen bild syns på skärmen visas ett av följande 
meddelanden. Om du vill ha hjälp att lösa problemet, se 
“Felsökning och åtgärder” på sidan 13.  

Insignalsstatus

EJ I FREKVENSOMFÅNG

anger att insignalen inte stöds av bildskärmen.

INGEN SIGNAL

indikerar att ingen signal sänds till bildskärmen.

Ström-
förbrukningsläge

Strömförbrukning

!

 (på/av)-

indikator

normalt driftläge

 115 W

grön

viloläge*

 3 W

orange

avstängt läge

0 W

av

Dämpartrådar

EJ  I  FREKVENSOMFÅNG

I NFORMAT I ON

Insignalsstatus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline