Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

13

SE

Felsökning och åtgärder

Om problemet orsakas av datorn eller någon annan ansluten kringutrustning läser du instruktionshandboken för den utrustningen.
Använd självdiagnosfunktionen (sidan 15) om ingen av följande rekommendationer löser problemet.

Problem

Kontrollera följande saker

Ingen bild syns

Om 

! (på/av)-indikatorn inte lyser

• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att 

! (på/av)-knappen är i “på”-läge.

Om meddelandet INGEN SIGNAL 
visas på skärmen, eller om 
strömindikatorn 

! lyser orange

• Kontrollera att videosignalkabeln är korrekt ansluten och att alla kontakter sitter ordentligt 

i uttagen (sidan 6).

• Kontrollera att HD15-videoingångens stift inte är böjda eller intryckta.

x

Problem som orsakats av datorn eller annan utrustning

• Datorn är i strömsparläge. Försök att trycka på någon knapp på tangentbordet eller rör på 

musen.

• Kontrollera att datorn är påslagen.
• Kontrollera att grafikkortet sitter ordentligt i rätt bussplats.

Om meddelandet EJ I 
FREKVENSOMFÅNG visas på 
skärmen

x

Problem som orsakats av datorn eller annan utrustning

• Kontrollera att videofrekvensomfånget ligger inom det omfång som angetts för 

bildskärmen. Om du har ersatt en gammal bildskärm med den här bildskärmen ansluter du 
den gamla bildskärmen igen och justerar frekvensomfånget på följande sätt:
Horisontellt: 30 – 70 kHz
Vertikalt: 30 – 70 Hz

Om inget meddelande visas och 
! (av/på)-indikatorn antingen är 
grön eller blinkar orange

• Använd självdiagnosfunktionen (sidan 15).

Om du använder en Macintosh-dator

• Kontrollera att Macintosh-adaptern (medföljer ej) och videosignalkabeln är korrekt 

anslutna (sidan 6).

Bilden flimrar, hoppar, svänger 
eller är grynig

• Identifiera och avlägsna allt som kan generera elektriska eller magnetiska kraftfält, t ex 

andra bildskärmar, laserskrivare, fläktar, lysrör och TV-apparater.

• Flytta bildskärmen från eventuella ledningar eller placera en magnetsköld i närheten av 

bildskärmen.

• Anslut bildskärmen till ett annat vägguttag, helst på en annan gruppsäkring.
• Pröva att vrida bildskärmen 90

°

 till vänster eller höger.

x

Problem som orsakats av datorn eller annan utrustning

• Kontrollera i handboken till grafikkortet att du har rätt bildskärmsinställningar.
• Kontrollera att grafikläget (VESA, Macintosh 16" Color etc.) och insignalens frekvens 

stöds av bildskärmen (Appendix). Även om frekvensen ligger inom omfånget har vissa 
grafikkort en synkpuls som är för begränsad för att bildskärmen ska kunna synkronisera 
ordentligt.

• Justera datorns uppdateringsfrekvens (vertikal frekvens) för att få bästa möjliga bild.

Bilden är suddig

• Justera ljusstyrka och kontrast (sidan 9).
• Avmagnetisera bildskärmen* (sidan 11).
• Välj ELIMINERA MOARE och justera moaréupphävningsnivån (sidan 11).

(forts.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline