Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

14

* Om en andra avmagnetiseringscykel krävs bör du vänta i minst 20 minuter för bästa resultat. Ett hummande ljud kan då höras, men det är helt normalt.

Visa bildskärmens namn, serienummer och 
tillverkningsdatum

1

Tryck mitt på kontrollknappen.

Huvudmenyn MENU visas på skärmen.

2

Rör på kontrollknappen 

m

/

M

 så att 

LANGUAGE/

INFORMATION visas och tryck sedan mitt på 
knappen.

Menyn LANGUAGE/INFORMATION visas på skärmen.

3

Välj 

 genom att röra kontrollknappen 

m

/

M

.

Bildskärmens informationsmeny visas.

Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad Sony-
återförsäljare och uppger följande information:
• Modellnamn: CPD-E215E
• Serienummer
• Datorns och grafikkortets namn och specifikationer.

Bilden har skuggor

• Använd inte någon förlängningskabel och/eller kopplingsdosa till videoanslutningen.
• Kontrollera att alla kontakter sitter ordentligt i uttagen.

Bilden är inte centrerad eller har 
fel storlek

• Justera storleken (sidan 9) eller centrera bilden (sidan 9). Observera att skärmen inte fylls 

ända ut i kanten i vissa videolägen.

Bilden har böjda kanter

• Justera geometrin (sidan 10).

Vågiga eller elliptiska mönster 
(moaré) syns på skärmen

• Välj ELIMINERA MOARE och justera moaréupphävningsnivån (sidan 11).

x

Problem som orsakats av datorn eller annan utrustning

• Byt skrivbordsunderlägg på datorn.

Oregelbundna färger

• Avmagnetisera bildskärmen* (sidan 11). Färgerna kan bli oregelbundna om du placerar 

utrustning som genererar magnetfält, t ex en högtalare, nära bildskärmen, eller om du 
ändrar riktning på bildskärmen.

Det vita ser inte vitt ut

• Justera färgtemperaturen (sidan 10).

Det hörs ett hummande ljud precis 
efter det att du har slagit på 
strömmen

• Ljudet beror på att skärmen avmagnetiseras. När du slagit på skärmen avmagnetiseras 

bildskärmen automatiskt i ungefär 5 sekunder.

Problem

Kontrollera följande saker

Exempel

MODE L : CPD - E 2 1 5 E

SER I A L : 1 2 3 4 5 6 7 8

MANUF ACTURED : 2 0 0 0 . 5 2

SE L ECT

EX I T

/ I NFORMAT I ON

LANGUAGE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline