Инструкция для SONY CPD-E215E

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

15

SE

Självdiagnosfunktionen

Den här bildskärmen har en självdiagnosfunktion. Om du har 
problem med datorn eller bildskärmen blir skärmen blank och 
! (på/av)-indikatorn lyser antingen grön eller blinkar orange. Om 
! (på/av)-indikatorn lyser orange är datorn i energisparläge. 
Tryck på vilken tangent som helst på tangentbordet.

Om ! (på/av)-indikatorn lyser grön

1

Koppla loss videoingångskabeln eller slå av datorn.

2

Tryck två gånger på ! (på/av)-knappen för att slå av 
och på bildskärmen.

3

Rör kontrollknappen 

, i 2 sekunder innan 

bildskärmen går in i energisparläge.

Om alla fyra färgfälten visas (vit, röd, grön och blå), fungerar 
monitorn som den ska. Anslut videoingångskabeln igen och 
kontrollera datorns status.

Om färgfälten inte visas kan det hända att det är fel på 
bildskärmen. Kontakta din auktoriserade Sony-återförsäljare. 

Om ! (på/av)-indikatorn blinkar orange

Tryck två gånger på ! (på/av)-knappen för att slå av 
och på bildskärmen.
Om ! (på/av)-indikatorn lyser grön fungerar bildskärmen som 
den ska.

Om ! (på/av)-indikatorn fortsätter att blinka kan det hända att det 
är fel på bildskärmen. Räkna hur många sekunder det går mellan 
blinkningarna (orange) på ! (på/av)-indikatorn och kontakta din 
auktoriserade Sony-återförsäljare. Kom ihåg att anteckna 
bildskärmens modellnamn och serienummer. Anteckna även 
datorns och grafikkortets tillverkare och modell.

Tekniska data

Bildrör

0,24 mm hålgallerbredd (mitten)
17 tum diagonalt mätt
90 graders avböjning
FD Trinitron

Bildrutans storlek

Cirka 327 

× 243 mm (b/h) 

16,0" bildyta

Upplösning

Max

Horisontellt: 1280 punkter 
Vertikalt: 1024 linjer

Rekommenderat

Horisontellt: 1024 punkter 
Vertikalt 768 linjer

Standardbildyta

Cirka 312 

× 234 mm (b/h) 

Avböjningsfrekvens*

Horisontellt: 30 till 70 kHz
Vertikalt: 30 till 70 Hz

Nätingångsspänning/strömstyrka 

100 till 240 V, 50 – 60 Hz, 
1,6 – 0,7 A (max. 1,6 A)

Strömförbrukning

115 W

Mått

Cirka 404 

× 413,5 × 419,5 mm (b/h/d)

Vikt

Cirka 19 kg

Plug and Play

DDC2B/DDC2Bi

Medföljande tillbehör

Se  sidan 6

* Rekommenderade horisontella och vertikala synkförhållanden

• Horisontell synkbredd bör inte överstiga 1,0 µsek.
• Horisontellt svepavstånd bör inte överstiga 3,0 µsek.
• Vertikalt svepavstånd bör inte överstiga 500 µsek.

Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.

MENU

RESET

! (på/av)-indikator

MENU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Оглавление инструкции

Document Outline