Инструкция для SONY DVP-FX750

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

3

UA

UA

Авторське право, 
ліцензії та торгові 
марки

• Вироблено по ліцензії 

Dolby Laboratories. 
Символи Dolby та подвійна 
літера D є торговими 
марками Dolby 
Laboratories.

• Логотипи «DVD+RW», 

«DVD-RW», «DVD+R», 
«DVD+R DL», «DVD-R», 
«DVD VIDEO» и «CD» є 
торговими марками.

• Ліцензія на технологію 

звукового кодування 
MPEG Layer-3 та патенти 
отримані від Fraunhofer IIS 
і Thomson.

• DivX

®

, DivX Certified

®

 і 

пов’язані логотипи є 
зареєстрованими 
товарними знаками 
корпорації DivX, Inc. і 
використовуються згідно 
ліцензії.

• Цей продукт ліцензується 

згідно умов ліцензії на 
пакет патентів MPEG-4 
VISUAL для особистого та 
некомерційного 
використання споживачем 
з метою перегляду відео 
матеріалів відповідно до 
стандарту MPEG- 4 
VISUAL («MPEG-4 
VIDEO»), записаних 
споживачем у ході 
особистої та 
некомерційної діяльності 
або отриманих від 
постачальника матеріалів 
MPEG-4 VIDEO, 
ліцензованого компанією 
MPEG LA. Надання 
ліцензій, явних і тих, що 
маються на увазі, для 
інших варіантів 
використання не 
передбачено. Додаткову 
інформацію, у тому числі 
інформацію про 
використання у рекламних, 
внутрішніх і комерційних 
цілях та про відповідні 
процедури ліцензування, 
можна отримати у 

компанії MPEG LA, LLC. 
Звертайтеся на веб-вузол 
http://www.mpegla.com

Про цей посібник

• В цьому посібнику слово 

«диск» використовується 
як загальний термін для 
позначення CD або DVD, 
якщо інше не зазначено в 
тексті або ілюстраціях.

• Позначки, наприклад 

, наведені на 

початку кожного 
пояснення, визначають тип 
носія, який може 
використовуватися з 
пояснюваною функцією. 
Детальніше див. 
«Підтримувані типи носіїв» 
(стор. 36)
.

• Інформація, яку 

ПОТРІБНО знати (щоб 
уникнути некоректної 
роботи), позначена 
символом 

b

. Інформація, 

яку КОРИСНО знати 
(поради та інша корисна 
інформація), позначена 
символом 

z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции

Document Outline