Инструкция для SONY DVP-FX750

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Па
ра
ме
тр
и т

а

 на
с

т

р

о

йк
и

23

UA

Параметри та настройки

Використання екрана 
настроювання

Екран настроювання надає 
можливість налаштовувати різні 
параметри, наприклад параметри 
зображення та звуку.
На деяких дисках задані 
передвстановлені настройки 
відтворення, які є пріоритетними.

1

Під час перебування 
програвача у режимі 

зупинки, натисніть 

OPTIONS.

Відобразиться меню.
Використання екрана 
настроювання у режимі 
відновлення відтворення не є 
можливим. Скасуйте режим 
відновлення відтворення, двічі 
натиснувши на x, та натисніть 
OPTIONS.

2

За допомогою стрілок 

X/x 

оберіть «Настройка» та 

натисніть ENTER.

З’явиться екран настроювання.

3

За допомогою стрілок 

X/x 

оберіть бажану категорію 

параметрів та натисніть 
ENTER.

: Общая настройка (стор. 24)

Містить параметри 
налаштування програвача.

: Настройка Звука (стор. 25)

Містить параметри 
налаштування звуку у 
відповідності до умов 
відтворення.

: Настройка Языков (стор. 26)

Містить параметри 
налаштування мови екранної 
індикації та звукових доріжок.

: Доступ (стор. 27)

Містить параметри визначення 
рівня батьківського контролю.

4

Натискаючи стрілки 

X/x 

та кнопку ENTER оберіть 

та налаштуйте кожний із 

наведених нижче 
параметрів.

Аби приховати екран 
настроювання

Двічі натисніть OPTIONS або 
RETURN.

PUSH CLOSE

INPUT SELECT

DISPLAY

MENU

RETURN

OPEN

OPTIONS

ENTER

VOLUME

C/X/x/c

ENTER

OPTIONS

x

RETURN

Категорія параметрів Параметри

,продовження

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции

Document Outline