Инструкция для SONY RHT-G550, RHT-G550

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

29

UA

Фун

кції

 рад

іопри

ймач

а

Користувач може вводити назви 
запрограмованих радіостанції. Ці назви 
(наприклад, «XYZ») з’являються на 
екрані на передній панелі при виборі 
радіостанції.
Зверніть увагу на те, що для кожної 
попередньо встановленої радіостанції 
можна ввести тільки одну назву.

•Введення назви запрограмованої станції у 

рамках системи радіоданих Radio Data System 
(RDS) не є можливим (сторінка 30).

1

Натискайте кнопку INPUT SELECTOR 
+ або –, доки на екрані на передній 
панелі не з’явиться напис «FM» або 
«AM».

Система настроїться на останню з 
отриманих радіостанцій.

2

Натискайте PRESET + або –, щоб 
вибрати попередньо встановлену 
радіостанцію, для якої ви хочете 
створити назву.

3

Натисніть кнопку MENU.

4

Натискайте 

X/x, доки на екрані на 

передній панелі не з’явиться напис 
«Name In?».

5

Натисніть .

6

Створіть нову назву за допомогою 

C

/

X/x/

c

.

Натисніть 

X/x, щоб вибрати символ, 

потім натисніть 

c, щоб перемістити 

курсор в наступну позицію.
Назва радіостанції може складатися з 
літер, цифр та інших символів.

Якщо ви помилково ввели не 
той символ

Натискайте 

C/c, доки символ, який 

необхідно замінити, не почне 
миготіти, потім натисніть 

X/x, щоб 

вибрати потрібний символ. 

7

Натисніть .

На екрані на передній панелі 
з’являється напис «Complete!», і назва 
радіостанції записується до пам’яті.

8

Натисніть кнопку MENU.

•Ви можете перевірити частоту на екрані на 

передній панелі, натискаючи кнопку 
DISPLAY (сторінка 30).

Найменування 
попередньо 
встановлених 
радіостанцій

Примітка

Порада

продовження

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline