Инструкция для SONY RHT-G550, RHT-G550

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

35

UA

Ф

у

н

к

ц

ії «

B

RA
VI


 S

y

nc

Щоб скористатися «BRAVIA» Sync, 
увімкніть функцію керування HDMI для 
підключеного обладнання.
При підключенні телевізора Sony з 
функцією керування HDMI можна 
одночасно настроїти функцію керування 
HDMI для стійки та підключеного 
обладнання шляхом настроювання 
функції керування HDMI телевізора.

1

Переконайтеся, що стійка під’єднана 
до телевізора та приєднаного 
обладнання (яке має бути сумісним з 
функцією керування HDMI) за 
допомогою кабелів HDMI (не 
постачаються).

2

Увімкніть стійку, телевізор та 
приєднане обладнання.

3

Виберіть вхідний сигнал стійки, що 
з’єднана з обладнанням, яке ви 
хочете використовувати для 
перегляду (SAT/CATV, DVD, BD), та 
перемкніть вхід HDMI телевізора, 
щоб розпочало відтворюватися 
зображення, що надходить з 
приєднаного обладнання.

4

Виведіть на екран перелік HDMI-
обладнання в меню телевізора й 
увімкніть функцію керування HDMI 
для приєднаного обладнання.

Функція керування HDMI 
настроюється одночасно для стійки та 
приєднаного обладнання.
Під час настроювання на екрані на 
передній панелі з’являється напис 
«SCANNING». Після завершення 
настроювання на екрані на передній 
панелі з’являється напис 
«COMPLETE». Дочекайтеся 
завершення настроювання.

•Детальну інформацію про настроювання 

телевізора та приєднаного обладнання 
див. у відповідних посібниках з 
експлуатації.

Якщо після виконання дій, 
описаних вище, напис «SCANNING» 
або «COMPLETE» так і не з’явився

Увімкніть функцію керування HDMI 
окремо для стійки та приєднаного 
обладнання.

1

Натисніть кнопку AMP MENU.

2

Натискайте 

X/

x, доки на екрані не 

з’явиться напис «SET HDMI», потім 
натисніть  

або 

c.

3

Натискайте 

X/

x, доки на екрані не 

з’явиться напис «CTRL: HDMI», потім 
натисніть  

або 

c.

4

Натисніть 

X/

x, щоб вибрати 

настройку «ON».

5

Натисніть кнопку AMP MENU.

Меню AMP вимкнеться. Функцію 
керування HDMI увімкнено.

Підготовка до 
використання «BRAVIA» 
Sync

VOLUME

MUTING

TUNING

-

PRESET

-

NIGHT

DISPLAY

CENTER

SUBWOOFER

INPUT SELECTOR

AMP MENU

LEVEL

DIMMER

TUNING

+

PRESET

+

RETURN

MENU

SOUND FIELD

?/1

AMP 
MENU

C, X, x, c, 

Примітка

продовження

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции

Document Outline