Инструкция для VITEK VT-1131 SR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

VÍZFORRALÓ BRITA VÍZSZŰRŐ 
RENDSZERREL
A 4-fokozatú BRITA vízszűrő rendszer megtisztítja 
a csapvizet a klórtól, vízkőtől és más adaléktól, az 
egyidejű forralás és víztisztítás folyamata pedig 
megtakarítja az idejét és lehetővé teszi a finom 
és hasznos ital élvezését, amelyet percek alatt el 
lehet készíteni.

LEÍRÁS
1. Be-/Kikapcsoló 

világítással

2. Fogantyú
3. Fedél 

vízbeöntő 

nyílással 

és 

szűrő 

állapotának kijelzőjével

4. A 

fedél 

rögzítője

5. Beöntő 

nyílás

6.  „Memo” szűrőállapot kijelző a BRITA szűrő 

használati idejének kijelzéséhez

7. Szűrőtartó
8. A 

szűrőtartó 

fogantyúja

9. „Maxtra” 

BRITA 

szűrő

10. Csőr
11. Test
12. Vízszintjelző ablak
13. Lábazat a  hálózati kábel tárolási helyével
14. A hálózati kábel villája
15. Fedél

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
•  A villamos vízforraló használata előtt figyelmesen 

olvassa el a használati útmutatót.

•  Győződjön meg arról, hogy a készülék üzemelési 

feszültsége megfelel a hálózat feszültségének.

• A hálózati kábel euro-villával van ellátva, 

megbizható földeléssel ellátott aljzatba 
kapcsolja.

• Tűz  keletkezésének  megelőzése  érdekében 

ne használjon illesztőket a készülék 
hálózatbakapcsolásakor.

•  Ne kapcsolja be a vízforralót víz nélkül.
•  A készüléket csak víz forralására használja, tilos 

benne más folyadékot melegíteni vagy forralni.

•  Ügyeljen arra, hogy a vízszínt ne legyen a MIN 

jelzésnél alacsonyabb és a MAX jelzésnél 
magasabb.

•  A vízforralót egyenes és stabil felületre állítsa.
•  Ne szűrjön ismeretlen eredetű vizet vagy más 

folyadékot

•  Ne szűrjön forró vagy forrásban levő vizet
• Rendszeresen végezze el a „Maxtra” BRITA 

szűrő cseréjét

•  A szűrő cseréje után kapcsolja  be a Memo 

BRITA szűrő kijelzési idejét a START gomb 
megnyomásával.

•  Ne használja a készüléket hőforrás vagy nyílt 

láng közvetlen közelében.

•  Ne hagyja a kisgyermekeket felügyelet nélkül a 

bekapcsolt készülék mellett.

• 

Csak a készlethez tartozó lábazatot 
alkalmazza.

•  A hálózati kábel hosszúsága szabályozható a 

lábazatra tekercselésével.

•  Kerülje a villamoskábel lecsüngését az asztalról, 

valamint ugyeljen arra, hogy ne érjen forró 
felülethez.

•  Ne nyissa ki a fedelet a víz forralásakor.
• Legyen óvatos, hogy a víz forralásakor ne 

kapjon égési sérülést a forró gőztől.

•  Ne érjen a vízforraló forró felületéhez, csak a 

fogantyúnál fogja.

• Legyen óvatos a forróvízzel telt vízforraló 

átvitelekor.

•  Tilos levenni a működő vízforralót a lábazatról. 

Ha szükség van a vízforraló levételére, kapcsolja 
ki a kapcsolóbillentyűvel és úgy vegye le.

•  Áramütés elkerülése érdekében, ne merítse a 

készüléket vízbe vagy más folyadékba.

•  Kapcsolja le a készüléket a hálózatról, ha nem 

használja vagy tisztítás előtt.

•  Ne tegye a vízforralót mosogatógépbe.
•  Mielőtt hosszabb ideig tartó tárolásra rakná el a 

vízforralót, húzza ki a hálózatból, öntse le a vizet 
és hagyja lehűlni a készüléket.

•  Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati kábelt 

és villát. Ne használja a vízforralót, ha bármilyen 
sérülést talál a testen vagy a hálózati kábelen.

•  Ne próbálkozzon a készülék önálló javításával, 

meghibásodás észlelésekor fordúljon 
márkaszervizbe.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A használat előtt győződjön meg arról, hogy 
a villamoshálózat feszültsége megegyezik a 
vízforraló üzemelési feszültségével.
•  Vegye ki a vízforralót a csomagolásból.
•  Emelje meg a (8) fogantyút és vegye ki a (7) 

tartót.

•  Nyomja meg a (4) rögzítőt és vegye le a (3) 

fedelet.

•  Mossa le a (7) szűrő tartóját és a (3) fedelet 

meleg szappanos vízzel, öblítse le és szárítsa 
meg.

• Állítsa a vízforralót száraz egyenes felületre, 

dugja a hálózati kábel (14) villáját az aljzatba.

•  Állítsa a (7) szűrőtartót a vízforralóba és zárja le 

a (3) fedelet.

•  Töltse fel a vízforralót vízzel az (5) beöntőnyíláson 

keresztűl  az 1,0 l MAX jelzésig.

•  Kapcsolja be a vízforralót az (1) kapcsolóbillentyű 

segítségével, a víz felforrása után a vízforraló 
automatikusan kikapcsol.

•  Öntse le a vizet.

Megjegyzés:
- Ne merítse a (3) fedelet teljesen vízbe, 

hogy elkerülje a BRITA „Memo” kijelző 
megsérülését.

A BRITA „MAXTRA” SZŰRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE A 
HASZNÁLATHOZ
•  Nyissa fel a BRITA „Maxtra” szűrő csomagolását 

(tároláskor megengedett a szűrő testén 
nedvességcseppek képződése).

•  Merítse a BRITA „Maxtra” szűrőt hideg vízbe 

kb., azután vegye ki, várja meg, amig a szűrőből 
kifolyik a maradék víz és enyhén rázza fel a 
levegő eltávolításához.

• Helyezze a (9) BRITA „Maxtra” szűrőt a (7) 

tartóba, enyhe nyomással rögzítse. A helyes 
behelyezéskor, a szűrőtartó felfordításakor a 
szűrőnek nem szabad kiesnie.

•  Állítsa a (3) fedelet a (7) szűrőtartóra.
• Fogja meg a (8) fogantyút és helyezze a 

szűrőtartót a vízforralóba.

•  Kapcsolja be a vízforralót az (1) kapcsolóbillentyű 

segítségével, a víz felforrása után a vízforraló 
automatikusan kikapcsol.

Figyelem: a BRITA „Maxtra” szűrő 4 hétig 
használható, ezután cserére szorúl.
-  Vegye ki a szűrőt a szűrőn lévő gyűrűnél felfelé 

húzva.

-  Készítse elő az új szűrőt, ahogy fentebb le volt 

írva és állítsa a helyére.

-  A szűrő cseréje után kapcsolja be a szűrő 

állapotának BRITA „Memo” kijelzőjét.

A SZŰRŐ ÁLLAPOTÁNAK BRITA „MEMO” 
KIJELZŐJE
A vízszűrés minőségének fenntartásához 
és a vizkőképződés megakadályozásához 
a BRITA „Maxtra” szűrő rendszeres cserére 
szorúl. A szűrőbetét állapotának BRITA Memo 
kijelzőrendszere jelzi a szűrő cseréjének 
szükségességét.
Készítse elő és helyezze be az új BRITA „Maxtra” 
szűrőt, kapcsolja be a szűrő állapotának 
kijelzőrendszerét a következőképpen:
•  Nyomja meg és addig tartsa a START gombot, 

amig a kijelzőn meg nem jelenik négy rovatka és 
néhányszor megvillan. A kijelző képernyőjének 
sarkában lévő villogó pont azt jelzi, hogy a szűrő 
állapotának BRITA Memo kijelzőrendszere be 
van kapcsolva.

•  Minden héten a kjelző képernyőjéről eltünik egy 

rovatka, jelezve a szűrő fennmaradt használati 
idejét.

•  Négy hét leteltével a kijelző képernyőjéről eltünik 

minden rovatka és megyjelenik egy villogó nyíl, 
amely a szűrőbetét cseréjének szükségességét 
jelzi.

Megjegyzés: a szűrő állapotának BRITA Memo 
kijelzőrendszere csak BRITA „Maxtra” szűrővel 
használható.

HASZNÁLAT
•  Dugja a hálózati kábel villájáta az aljzatba. A 

hálózati kábel hossza csökkenthető, ha a (13) 
lábazat aljára azt feltekeri.

•  Mielőtt feltöltené a vízforralót vízzel, vegye le a 

lábazatról.

•  A vízforralót legalább a minimális szintig (kb. 

0,5 l) és legfeljebb a maximális szintig (1,0 l a 
BRITA „Maxtra” szűrő használatakor, 1,7 l a 
szűrő használata nélkül) töltse vizzel.

•  Kapcsolja be a vízforralót az (1) kapcsolóbillentyű 

segítségével, a víz felforrása után a vízforraló 
automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: 
-  Hogy elkerülje a vízforraló túltöltését, mindig 

ügyeljen a vizszintre a (12) skálán.

- Hogy elkerülje a megsérülését, maximális 

vízmennyiség (1,7 l MAX) forralásakor vegye ki 
a BRITA „Maxtra” szűrőt a (7) tartóból.

Tisztítás és karbantartás
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket a 

hálózatból, öntse le belőle a vizet és hagyja 
lehűlni.

• Törölje le a vízforraló külső felületét nedves 

ruhával. Szennyeződések eltávolításához 
használjon lágy tisztítószert, ne használjon 
fémkefét és karcoló tisztítószert.

•  Ne merítse a vízforralót és a lábazatot vízbe 

vagy más folyadékba.

•  Ne tegye a vízforralót mosogatógépbe.

A VIZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA
A BRITA „Maxtra” szűrő jelentősen csökkenti a 
vízkő mennyiségét, de a víz keménységétől és a 
szűrő használati idejétől függően lehetséges vízkő 
képződése.
•  A vízforraló belsejében keletkező vízkő rontja 

a víz ízét, valamint zavarja a hőcserét a víz és 
a melegítőelem között, ami a melegítőelem 
túlmelegedését és gyors meghibásodását 
okozhatja.

•  A vízkő eltávolításához vegye ki a BRITA „Maxtra” 

szűrőt, töltse fel a vízforralót a maximális szintig 
1:2 arányban vízel feloldott étecettel.

• A vízkő eltávolításához használhat elektromos 

vízforralókhoz való vízkőeltávolítószert.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Tápfeszültség: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximális teljesítmény: 2200 W
Maximális térfogat a szűrőbetéttel - 1,0 l, betét 
nélkül - 1.7 l.

A gyártó fenntartja a jogát a készülékek 
jellemzőinek megváltoztatására előzetes bejelen-
tés nélkül 

A készülék legalább 3 évig szolgál.

Garancia  
A garancia részletes feltételeit megkaphatja a 
készüléket eladó márkaképviselőtől. A garancia 
időtartama alatt, bármilyen kifogás  benyújtá-
sakor, fel kell mutatni a számlát vagy a vételi 
igazolást.

Az adott termék megfelel a 
89/336/EEC Európai Közösség 
direktíva az elektromágneses 
összeférhetőséghez támasztott 
követelményeinek valamint a 73/23 
EEC kisfeszültségű berendezésekre 
vonatkozó rendeletnek.

MAGYAR 

7

ЧАЙНИК СЪС СИСТЕМА ЗА АКВАФИЛТРАЦИЯ 
BRITA
Четиристепенната система за аквафилтрация BRITA 
позволява пречистването на чешмяна вода от хлор, 
накип от варовита вода и други примеси, а процесът 
на едновременното кипване  и филтриране на вода 
ще Ви позволи да спестите време и ще Ви даде 
възможност да се насладите на вкуса на полезна 
напитка, приготвена за броени минути. 

ОПИСАНИЕ
1.  Бутон за включване/изключване с осветление
2. Дръжка
3.  Капак с отвор за наливане на вода и индикатор 

за състоянието на филтъра

4.  Фиксатор на капака
5.  Отвор за наливане
6.  Индикатор за състоянието на филтъра BRITA 

«Memo»

7.  Държател на филтъра
8.  Дръжка на държателя на филтъра
9. Филтър 

BRITA 

«Maxtra»

10. Чучурка
11. Корпус
12.  Прозорче със скала за нивото на водата
13.  Подложка с място за съхраняване на  кабела за 

мрежата

14.  Щепсел на кабела за мрежата
15. Капак

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Преди използване на електрическия чайник 

внимателно прочетете инструкцията.

• Убедете се, че работното напрежение на 

прибора, съответства на напрежението на 
мрежата.

• Кабелът за включване в мрежата е снабден 

с “еврощепсел”, включвайте го в контакт със 
стабилно заземяване. 

•   За да се избегне риска от пожар, не използвайте 

преходници при включване на прибора в 
електрическия контакт.

•  Не включвайте чайника без вода.
•  Използвайте чайника само за кипване на вода, 

забранява се затоплянето или кипването на 
други течности.

•  Следете нивото на водата в чайника да не бъде 

по-ниско от маркировката «MIN» и по-високо от 
маркировката «MAX».

•  Поставяйте чайника върху равна и устойчива 

повърхност.

• Не филтрирайте вода или други течности с 

неизвестен произход.

•  Не филтрирайте гореща или вряла вода.
•   Редовно сменяйте филтрите BRITA «Maxtra».
•  След сменяне на филтъра включвайте системата 

на индикация за състоянието на филтъра BRITA 
Меmo чрез натискане на бутона START.

•   Не използвайте уреда в непосредствена близост 

до източници на топлина или огън.

•   Пазете от деца.
• 

 

Използвайте само подставката, влизаща в 
комплекта.

•   Можете да регулирате дължината на кабела за 

мрежата, като го навивате на подставката.

•  Не допускайте електрокабелът да увисва под 

масата, а също така той да не влиза в допир с 
горещи повърхности.

•  Не отваряйте капака по време на кипването на 

водата.

• Бъдете внимателни, за да не се изгорите с 

гореща пара по време на кипване на вода.

• 

 

Не докосвайте горещите повърхности на 
чайника, докосвайте само дръжката.

•  Бъдете внимателни при пренасяне на чайника, 

пълен с вряла вода.

•  Забранява се да се маха работещия чайник 

от подставката, при необходимост да се маха 
чайника го изключете с клавиша за изключване 
и го махнете от подставката.

• За да избегнете електрошок, не потапяйте 

прибора във вода или в друга течност.

• 

 Изключете прибора от мрежата, ако не го 

използвате или преди изчистване.

•  Не поставяйте чайника в машина за миене на 

съдове.

•  Преди да приберете прибора за продължително 

съхраняване, изключете го от мрежата, излейте 
водата и оставете прибора да изстине.

•  Периодично проверявайте кабела за мрежата и 

щепсела. Не използвайте чайника при повреда 
на корпуса или кабела за мрежата.

•   Не се опитвайте самостоятелно да ремонтирате 

прибора, ако забележите повреди се обръщайте 
в упълномощения сервизен център. 

•   Електрическият чайник е предназначен само за 

битово използване.

СЪХРАНЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ

ПРЕДИ ПЪРВО ИЗПОЛВАНЕ
Преди включване се убедете, че напрежението 
в електромрежата съответства на работното 
напрежение на чайника.
•  Извадете чайника от опаковката.
• 

Приповдигнете дръжката (8) и извадете 
държателя на филтъра (7).

•  Натиснете фиксатора (4) и махнете капака (3). 
•  Измийте държателя на филтъра (7) и капака (3) с 

топла сапунена вода, изплакнете  и изсушете.

•  Поставете чайника върху суха, равна повърхност, 

вкарайте щепсела на кабела за мрежата (14) в 
контакта.

•  Установете държателя на филтъра (7) в чайника и 

го затворете с капака (3).

• Напълнете чайника с вода през отвора за 

наливане на вода (5) до маркировката 1.0L МАХ.

•  Включете чайника чрез натискане на клавишата 

за включване (1), след завиране на водата 
чайникът автоматично ще се изключи.

• Излейте 

водата.

Забележка: 
-   Не потапяйте капака (3) напълно във водата, 

за да избегнете повреждането на индикатора 
BRITA «Memo».

ПОДГОТВЯНЕ НА ФИЛТЪРА BRITA «Maxtra» ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ 
•  Отворете опаковката на филтъра BRITA «Maxtra» 

(по време на съхраняване на филтъра се допуска 
образуването на капчици влага на неговия 
корпус).

•  Поставете филтъра BRITA «Maxtra» в студена вода, 

след което го извадете и леко го раздрусайте за 
изтласкане на въздуха. 

• Установете филтъра BRITA «Maxtra» (9) в 

държателя (7), леко го натиснете за фиксиране. 
При правилно поставяне, ако се преобърне 
държателя на филтъра, филтърът не трябва да 
изпада.

• Установете капака (3) върху държателя на 

филтъра (7).

•  Вземете  дръжката (8) и наместете държателя на 

филтъра в чайника.

• Включете чайника, като натиснете клавишата за 

включване (1), след завиране на водата чайникът 
автоматично ще се изключи.

Внимание: срокът на годност на филтъра BRITA 
«Maxtra» е 4 седмици, след което е необходимо да 
го смените.
-   Извадете  филтъра,  изтеглите  колелцето  на 

филтъра нагоре.

-   Подгответе новия филтър за експлоатация както 

е описано по-горе и го установете на мястото 
му.

-   След сменяне на филтъра включете системата 

за индикация на състоянието на филтъра BRITA 
Меmo.

ИНДИКАТОР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФИЛТЪРА 
BRITA «Memo»
За поддържане на качеството на пречистването на 
водата и предотвратяване на образуването на накип 
е необходимо редовно да сменяте филтъра BRITA 
«Maxtra». Системата за индикация на състоянието 
на филтриращия картридж BRITA Меmo ще ви 
съобщи, че е необходимо да се смени филтъра.
Подгответе и установете новия филтър BRITA 
«Maxtra», включете системата за индикация на 
съсотянието на филтъра по следния начин:
• Натиснете и задръжте бутона START докато на 

индикатора не се появят четири деления, които 
трябва да мигнат няколко пъти. Мигащата точка 
в ъгъла на экрана на индикатора посочва, че 
системата за индикацията на състоянието на 
филтъра BRITA Меmo е включена.

•  Всяка седмица от екрана на индикатора ще 

изчезва едно деление, което ще отразява 
останалия срок на службата на филтъра.

• След изтичането на четири седмици всички 

деления на екрана ще изчезнат, ще се 
появи мигаща стрелка, сигнализираща за 
необходимостта картриджът да бъде сменен.

Забележка: системата за индикация на 
състоянието на филтъра BRITA «Меmo» е 
предвидена само за използване на филтрите 
BRITA «Maxtra».

ЕКСПЛОАТАЦИЯ
• Вкарайте щепсела на кабела за мрежата в 

контакта. Дължината на кабела за мрежата може 
да бъде намалена чрез навиването му от долната 
страна на подставката (13).

•  Преди да напълните чайника с вода махнете 

чайника от подставката. 

• Напълвайте чайника с вода не по-малко от 

минималното ниво (приблизително 0.5 L) и не 
повече от максималното ниво (1.0L MAX, при 
използване на филтъра BRITA «Maxtra», 1.7 L при 
използване без филтъра).

•  Включете чайника, като натиснете клавишата за 

включване (1), след завиране на водата чайникът 
автоматично ще се изключи.

Забележка: 

 За да избегнете препълването на чайника, 

винаги наблюдавайте нивото на водата на 
скалата (12).

-   При кипване на максимално количество вода 

1.7L MAX е необходимо да изваждате филтъра 
BRITA «Maxtra», от държателя (7), за да избегнете 
повреждането му.

Почистване и поддържане
• Преди почистване изключете прибора от 

мрежата, излейте водата и оставете чайника да 
изстине.

•  Изтъркайте външната повърхност на чайника с 

влажна кърпа. За премахване на замърсяванията 
използвайте миещи средства, не използвайте 
метални четки и абразивни миещи средства.

•  Не потапяйте чайника и подставката във вода 

или в други течности.

•  Не слагайте чайника в машина за миене на 

съдове.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАКИП
Филтърът BRITA «Maxtra» значително намалява 
количеството накип, но в зависимост от 
варовитостта на водата и срока на службата на 
самия филтър е възможно образуването на накип.
•  Накипът, който се образува в чайника, влияе 

на вкусовите качества на водата, а също 
така нарушава топлообмена между водата и 
нагряващия елемент, което може да предизвика 
пренагряването му и неправилното му 
функциониране.

•  За отстраняване на накипа извадете филтъра 

BRITA «Maxtra», напълнете чайника до 
максималното ниво с раствор на оцет с вода в 
съотношение 1:2. 

•  За отстраняване на накипа може да се използват 

специални средства, предназначени за 
електрочайници.

Технически характеристики
Напрежение на захранването: 220-240 В ~ 50 Хц
Максимална мощност: 2200 Вт
Максимален обем с филтриращ картридж - 1,0 л, 
без картридж - 1.7 л.

Производителят си запазва правото да 
изменя характеристиките на приборите без 
предварително уведомяване.

Срок на използване - над 3 години

Гаранция 

 

Подробни условия на гаранцията могат да бъдат 
получени от дилера, който е продал тази апаратура. 
При всяка рекламация по време на срока на 
действие на тази гаранция е необходимо да се 
представи чека или квитанцията за купуване.

Това изделие съответства на 
изискванията за електромагнитна 
съвместимост на директива 
89/336/ЕЕС на Съвета на Европа  
и на нареждането 73/23 ЕЕС за 
апаратурата с низко напрежение.

БЪЛГАРСКИ 

6

ШƏЙНЕК АКВАСҮЗУ BRITA СИСТЕМАМЕН

4-саталық сүзу BRITA системасы түгел суды 

хлордан, əк қалдықтардан жəне басқа қалдықтардан 

тазалайды, бір мезгілде қайнату процессы жəне 

судың сүзуі уақытты берекеттенеді жəне  тез 

саналған минутта дайындалған дəмді жəне 

пайдалы сусынды ішуге мүмкіндік береді.

СҮРЕТТЕМЕ

1.  Қосу/сөндіру жандырғышпен перне

2. Тұтқа

3.  Су қую ұшін тесікпен қақпақ жəне сүзгіш жайын 

көрсететін индикаторы 

4. Қақпақтың фиксаторы

5. Қуюлатын тесік

6.  BRITA «Memo» сүзгіш жайын көрсететін 

индикаторы

7. Сүзгіштің ұстауыш

8. Сүзгіш ұстауыштың тұтқа

9. BRITA «Maxtra» сүзгіш

10. Тұмсық

11. Корпус

12. Су дəреженің шкаласымен терезе

13. Электр сым жіпті сақтайтын орынмен зере

14. Электр сым жіптің айыры

15. Қақпақ

ПАЙДАЛАНУҒА НҰСҚАУ

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ƏРРЕКЕТТЕРІ

• Электр шəйнекті қолдану алдында нұсқауды 

мұқият оқып шығыңыз.

•  Көз жетіңіз, құралдың жұмыс қуат алуы электр 

қуат алуына сəйкес келедікеніне.

•  Электр сым жіпі «евроайырғымен» жетістірген, 

розеткаға қосыңыз, сенімді жерге қосу жанасу 

болу керек.  

•   Өрт шығу тəуеккелден қашқақтау ұшін құралды 

электр розеткаға қосқанда өтпелшікпен 

қолданбаңаз. 

•  Сусыз шəйнекті қоспаңыз.

•  Шəйнекті тек қана су қайнатуға қолданыңыз, 

басқа сусындарды ысытуға немесе қайнатуға 

тыйым салынады.

•  Аңдыңыз, шəйнектегі су дəрежесі «MIN» белгіден 

төмен болмасын жəнеде «MAX» белгіден аса 

болмасын.

• Суды немесе басқа сүйықтықтарды белгісіз 

тегіден сүзбеңіз.

•  Ыстық немесе қайнап жатқан суды сүзбеңіз.

•    BRITA «Maxtra» сүзгіштерді үнемі ауыстырыңыз.

•  Сүзгішті ауыстырған кейін BRITA Меmo сүзгіштің 

жайын көрсететін индикация системаны қосыңыз 

START  түймені басып.

•  Шəйнекті тек жəне тиянақты жерге қойыңыз.

•   Жылы көзден немесе ашық оттан құралды өте 

жақын қолданбаңыз.

•   Қосылған құралдың қасында балаларды көзсіз 

қалдырмаңыз.

• 

 Жеткізу жинақтың ішіндегі зерені тек қана 

қолданыңыз.

• Жибермеңіз, электр жіп столдан салбырап 

жатпасын, тағы да аңыздаңыз, электр жіп ыстық 

жердерді тимесін.

•    Электр  сым  жіптің  ұзындығын  реттуге  болады,  

оны зереге орап.

•  Су қайнап жатқан кезде қақпақты ашпаңыз.

•  Сақ болыңыз, су қайнап жатқан кезде ыстық 

буумен қүйіп қалмаңыз.

•  Шəйнекті толық қайнаған сумен тасып жатқан 

кезде сақ болыңыз.

•  Зереден жұмыс істеп тұрған шəйнекті түсуруге 

тыйым салынады. Егер шəйнекті түсуруге қажет 

болса, оны сөндіру пернемен сөндіріңіз жəне 

зереден түсіріңіз.

• Электр ток соғудан қашқақтану ұшін, құралды 

суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз. 

•   Құралды  электр  токтан  сөндіріңіз,  егер  онымен 

қолданбасаңыз немесе оны тазалау  алдында.

•  Ыдысжуатын машинаға шəйнекті салмаңыз..

•  Құралды ұзақ сақтандыққа алып қою алдында, 

оны электр токтан сөндіріңіз, суды төгіңіз жəне 

құралды суутыңыз.

•  Электр жіпті жəне айыры дамыл-дамыл тексеріп 

тұрыңыз. Егер корпуста немесе электр жіпте 

бұзылулар болса шəйнекпен колданбаңыз.

•  Құралды өз бетінізбен жөндеуді тырыспаңыз, 

бұзылулар табылса, авторизациялық сервис 

орталығына хабарлаңыз. 

•   Электр шəйнек тек қана тұрмыстыққа қолдануға 

арналған.

 

ОСЫ НҰСҚАУДЫ САҚТАҢЫЗ

БІРІНШІ ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА

Қосу алдында, көз жетіңіз, электрток қуат алуы 

шəйнектің жұмыс қуат алуына сəйкес келедікеніне.

•  Қораптан шəйнекті алыңыз.

• Жəй тұтқаны(8)  көтеріңіз жəне сүзгіш 

үстауғышты(7) алыңыз.

• Фиксаторды (4) басыңыз жəне қақпақты(3) 

ашыңыз. 

•  Сүзгіш үстауғышты (7)  жəне қақпақты (3)  жылы 

сабын сумен жуыңыз, шəйыңыз жəне кептіріңіз.

•  Шəйнекті құрғақ, тек жерге орнатыңыз, розеткаға 

электр сым жіптің айырын (14) тығыңыз.

•  Сүзгіш үстауғышты (7) шəйнектің ішіне орнатыңыз 

жəне онын қақпаған(3) жабыңыз. 

•  Құюлатын тесіктен (5) шəйнекке су құйыңыз 1.0L 

МАХ  белгіге дейін.

• Шəйнекті қосыңыз, (1) қосу пернені басып, 

су қайнағаннан кейін шəйнек автоматикалық 

өшеді.

• Суды 

төгіңіз.

Ескерту: 

-   Қақпақты  (3)  суға  түгел  салмаңыз,  BRITA 

«Memo» индикаторы бұзылмау ұшін.

BRITA «Maxtra» СҮЗГІШТІ ПАЙДАЛАНУҒА 

ДАЙЫНДЫЛЫҚ

• BRITA «Maxtra» сүзгішті қораптан алыңыз 

 

(сүзгіштің сақтау мезгілінде, оның корпусында 

ыл, ылғалдың тамшылары болуы мүмкін).

•  BRITA «Maxtra» сүзгішті мұздай суға салыңыз,  

содан кейін шығарып алыңыз, сүзгіштер судың 

бəрі тамшылар аққанша құтіңіз, жəне жəй сілкеңіз 

ауа кету ұшін.  

• BRITA «Maxtra» (9) сүзгішті ұстауғышқа (7) 

орнатыңыз, жəй оған басыңыз бекіту болу 

ұшін.  Дұрыс орнатылған кезде, егер сүзгіштің 

ұстауғышты аударса, сүзгіш түспеу керек.

• Қақпақты (3) сүзгіштің ұстауғышына (7) 

орнатыңыз.

• Тұтқаны (8) ұстаңыз жəне сүзгіштің ұстауғышын 

шəйнектің ішіне салыңыз.

• Шəйнекті қосыңыз, (1) қосу пернені басып, 

су қайнағаннан кейін шəйнек автоматикалық 

өшеді.

Назар алыңыз: BRITA «Maxtra» сүзгіштің жұмыс 

мерзімі 4 апта, содан кейін оны ауыстыру керек.

-   Сүзгішті алыңыз, сүзгіштегі сақінаны жоғары 

тартып.

 

Пайдалануға жаңа сүзгішті дайындаңыз, 

жоғарыда жазылғандай, жəне оны орына 

орнатыңыз.

-   Сүзгішті ауыстырып болған сон BRITA Меmo 

сүзгіштің жайын көрсететін индикация 

системаны қосыңыз. 

BRITA «Memo» СҮЗГІШТІҢ ЖАЙЫН ҚӨРСЕТЕТІН 

ИНДИКАТОРЫ

Су тазалау сапасын ұстап тұру ұшін жəне қақ болмау 

ұшін үнемі BRITA «Maxtra» сүзгішті ауыстыру керек. 

BRITA Меmo сүзгішті катриджтің жайын көрсететін 

индикация системасы сізге белгілейді, сүзгішті 

ауыстыру керек екенін.

 Дайындаңыз жəне жаңа BRITA «Maxtra» сүзгішті 

орнатыңыз, жайын көрсететін индикация системаны 

осылай қосыңыз:

•  Басыңыз жəне ұстап тұрыңыз START  түймені 

сол кезгедейін, индикаторда төрт жол жанғанша, 

олар бірнеше рет жалтырау керек. Жалтырап 

тұрған көз индикатор экрандағы бұрышта 

көрсетеді BRITA Меmo сүзгіштің жайын көрсететін 

индикация системасы жанғанына. 

•  Əр апта сайын индикатор экранында бір жол 

өшеді, ол қалған сүзгіштің жұмыс мерзімін 

көрсетеді.

•  Төрт апта өткеннен кейін бəрі жолдар индикатор 

экранынан өшеді, жалтырайтын тіл көрінеді, ол 

катриджты ауыстыру керек екенін дабыл береді. 

Ескерту: BRITA Меmo сүзгіштің жайын көрсететін 

индикация системасы тек қана BRITA «Maxtra» 

сүзгіштерді қолдануға арналған.

ПАЙДАЛАНУ

•  Электр жіп айырын розеткаға тығыңыз.электр 

жіптің ұзындығын азайтуға болады, оны зеренің 

төменгі жағына орап (13).

• Шəйнекті сумен толтыру алдында, оны зереден 

алыңыз. 

• Шəйнекті сумен толтырыңыз ең кемінде 

дəрежеден төмен емес (шамамен 0.5 L) жəне 

барынша дəрежеден аса емес (1.0L MAX, BRITA 

«Maxtra» сүзгіш қолданған кезде, 1.7 L сүзгіш 

қолданбаған кезде).

• Шəйнекті қосыңыз, (1) қосу пернені басып, 

су қайнағаннан кейін шəйнек автоматикалық 

өшеді.

Ескерту: 

 Шəйнек толып кетпеу ұшін су дəреже 

шкаласымен қараңыз (12).

-  Барынша су мөлшерін 1.7L MAX  қайнатқан 

кезде, BRITA «Maxtra» ұстауғыштан (7) 

сүзгішті алуға керек, оның бұзылмау ұшін.

ТАЗАЛАУ ЖƏНЕ КҮТУ

• Тазалау  алдында  құралды  электр  токтан 

сөндіріңіз, суды төгіңіз жəне шəйнекті  

     суутыңыз.

• Шəйнектің сыртқы жығын ылғалы матамен 

сұртіңіз. Кірлерді құрту ұшін жұмсақ тазалайтын 

құралдарды пайдаланыңыз, темір щеткаларды 

жəне абразивтық жуатын құралдарды 

қолданбаңыз.

• Шəйнекті жəне зерені суға немесе басқа 

сүйықтықтарға салмаңыз.

•  Ыдысжуатын машинаға шəйнекті салмаңыз.

ҚАҚТЫ КЕТІРУ

BRITA «Maxtra» сүзгіш маңызды қақтың мөлшерін 

азайтады, бірақ судын қаттылығына қарай жəне 

ө сүзгіштің жұмыс мерзіміне қарай, қақтың болуы 

мүмкін.

•  Қақ, шəйнектің ішінде пайда болған, судың 

сапасына əсер етеді, тағы да сумен жылытатын 

элементпен жылуауыстыруды бұзады, ол кұюге 

келтіреді жəне тез жұмысынан шығарады. 

• Қақты кетіру ұшін, BRITA «Maxtra» сүзгішті 

алыңыз, шəйнекті барынша дəрежеге ас уксуспен 

толтырыңыз, уксусты сумен сұйыктатыңыз 1:2 

пропорциямен. Сұйықтықты қайнатыңыз жəне 

түнге қалдырыңыз. Таң ертен сұйықтықты төгіңіз, 

шійнекті барынша дəрежеге дейін толтырыңыз, 

қайнатыңыз жəне суды төгіңіз.

•  Қақты кетіру ұшін арналы құралдарды қолдануға 

болады, тек қана электршəйнектерге арналған. 

Техникалық сапаттамалар

Электр қуат алуы: 220-240 В ~ 50 Гц

Барынша қауттылық: 2200 Вт

Судың барынша мөлшер (BRITA «Maxtra» сүзгішті 

қолданғанда): 1,0 л.

BRITA «Maxtra»  сүзгішсіз: 1,7 л.

Өндiрушi прибордың характеристикаларын 

өзгертуге,  алдын ала ескертусiз өзiнiң құқын 

сақтайды 

Прибордын қызмет көрсету уақыты 3 жылға 

дейiн

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан 

бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға 

ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 

шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе 

квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға 

сəйкес келедi негiзгi 

Мiндеттемелер 89/336/EEC  

Дерективаның ережелерiне 

енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң 

Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

ЧАЙНИК С СИСТЕМОЙ АКВАФИЛЬТРАЦИИ 
BRITA
4-х ступенчатая система аквафильтрации BRITA 
позволяет очистить водопроводную воду от хлора 
и других примесей, значительно уменьшает обра-
зование накипи, а процесс одновременного кипя-
чения и фильтрации воды позволит сэкономить 
время и даст возможность насладиться вкусным и 
полезным напитком, приготовленным за считанные 
минуты. 

ОПИСАНИЕ
1.  Клавиша включения/выключения с подсветкой
2. Ручка
3.  Крышка с отверстием для заливки воды и 

индикатором состояния фильтра

4. Фиксатор 

крышки

5. Заливочное 

отверстие

6.  Индикатор состояния фильтра BRITA «Memo»
7. Держатель 

фильтра

8.  Ручка держателя фильтра
9. Фильтр 

BRITA 

«Maxtra»

10. Носик
11. Корпус
12.  Окошко со шкалой уровня воды
13.  Подставка с местом хранения сетевого шнура
14. Вилка сетевого шнура
15. Дополнительная  крышка  для  использования 

при кипячении воды без фильтра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Перед использованием электрического чайника 

внимательно прочтите инструкцию.

•  Убедитесь, что рабочее напряжение прибора, 

соответствует напряжению сети.

•  Сетевой шнур снабжен «евровилкой», включай-

те ее в розетку, имеющую надежный контакт 
заземления. 

•  Во избежание риска возникновения пожара не 

используйте переходники при подключении 
прибора к электрической розетке.

•  Не включайте чайник без воды.
•  Используйте чайник только для кипячения воды, 

запрещается подогревать или кипятить другие 
жидкости.

•  Следите, чтобы уровень воды в чайнике не был 

ниже отметки «MIN» и выше отметки «MAX».

•  Не фильтруйте воду или другие жидкости неиз-

вестного происхождения.

•  Не фильтруйте горячую или кипящую воду.
•   Регулярно производите замену фильтров BRITA 

«Maxtra».

•  После замены фильтра включайте систему инди-

кации состояния фильтра BRITA Меmo нажатием 
кнопки START.

•  Ставьте чайник на ровную и устойчивую поверх-

ность.

•  Не используйте прибор в непосредственной 

близости от источников тепла или открытого 
пламени.

•   Не оставляйте детей без присмотра около вклю-

ченного прибора.

•   Используйте только подставку, входящую в ком-

плект поставки.

•  Не допускайте, чтобы электрический шнур све-

шивался со стола, а также следите, чтобы он не 
касался горячих поверхностей.

•  Длину сетевого шнура можно регулировать, 

наматывая его на подставку.

•  Не открывайте крышку во время кипячения 

воды.

•  Будьте осторожны, чтобы во время кипячения 

воды не обжечься горячим паром.

•   Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайни-

ка, беритесь только за ручку.

•  Будьте осторожны при переносе чайника, напол-

ненного кипятком.

•  Запрещается снимать работающий чайник с 

подставки. Если возникла необходимость снять 
чайник, отключите его клавишей выключения и 
снимите с подставки.

•  Во избежание удара электрическим током, не 

погружайте прибор в воду или другую жидкость.

•   Отключайте прибор от сети, если вы им не поль-

зуетесь, или перед чисткой.

•  Не помещайте чайник в посудомоечную маши-

ну.

•  Перед тем как убрать прибор на длительное 

хранение, отключите его от сети, слейте воду и 
дайте прибору остыть.

•  Периодически проверяйте сетевой шнур и 

вилку. Не пользуйтесь чайником, если имеются 
какие-либо повреждения корпуса или сетевого 
шнура.

•  Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 

прибор, при обнаружении неисправностей, 
обращайтесь в авторизованный сервисный 
центр. 

•   Электрический чайник предназначен только для 

бытового использования.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед включением, убедитесь, что напряжение 
электросети соответствует рабочему напряжению 
чайника.
•  Извлеките чайник из упаковки.
•  Приподнимите ручку (8) и выньте держатель 

фильтра (7).

•  Нажмите на фиксатор (4) и снимите крышку (3). 
•  Промойте держатель фильтра (7) и крышку (3) 

теплой мыльной водой, ополосните и высушите.

•  Установите чайник на сухую, ровную поверх-

ность, вставьте вилку сетевого шнура (14) в 
розетку.

•  Установите держатель фильтра (7) в чайник и 

закройте его крышкой (3).

•  Наполните чайник водой через заливочное 

отверстие (5) до отметки 1.0L МАХ.

•  Включите чайник, нажав на клавишу включения 

(1), после закипания воды чайник автоматически 
отключится.

• Слейте 

воду.

Примечание: 
-   Не погружайте крышку (3) полностью в воду, 

во избежание повреждения индикатора BRITA 
«Memo».

ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА BRITA «Maxtra» К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
•  Вскройте упаковку фильтра BRITA «Maxtra» (во 

время хранения фильтра, допускается образо-
вание капелек влаги на его корпусе).

•  Опустите фильтр BRITA «Maxtra» в холодную 

воду, после чего выньте его и слегка встряхните 
для удаления воздуха. Фильтр готов к использо-
ванию.

•  Установите фильтр BRITA «Maxtra» (9) в держа-

тель (7), слегка надавите на него для фиксации. 

  При правильной установке, если перевернуть 

держатель фильтра, фильтр не должен выпа-
дать.

•  Установите крышку (3) на держатель фильтра 

(7).

•  Возьмитесь за ручку (8) и поместите держатель 

фильтра в чайник.

•  Включите чайник, нажав на клавишу включения 

(1), после закипания воды чайник автоматически 
отключится.

Внимание: срок службы фильтра BRITA «Maxtra» 
составляет 4 недели, после этого его необходимо 
заменить.
-   Выньте фильтр, потянув за кольцо на фильтре по 

направлению вверх.

-   Подготовьте новый фильтр к эксплуатации, как 

описано выше, и установите его на место.

-   После замены фильтра включите систему инди-

кации состояния фильтра BRITA Меmo.

ИНДИК АТОР СОСТОЯНИЯ ФИЛЬТРА BRITA 
«Memo»
Для поддержания качества очистки воды и пре-
дотвращения образования накипи необходимо 
регулярно менять фильтр BRITA «Maxtra». Система 
индикации состояния фильтрующего картриджа 
BRITA Меmo оповестит вас о том, что  требуется 
замена фильтра.
Подготовьте и установите новый фильтр BRITA 
«Maxtra», включите систему  индикации состояния 
фильтра следующим образом:
•  Нажмите и удерживайте кнопку START до тех 

пор, пока на индикаторе не появятся четыре 
деления, которые должны несколько раз миг-
нуть. Мигающая точка в углу экрана индикатора 
указывает на то, что система индикации состоя-
ния фильтра BRITA Меmo включена.

•  Каждую неделю с экрана индикатора будет исче-

зать одно деление, отображая оставшийся срок 
службы фильтра.

•  По истечении четырех недель все деления с 

экрана индикатора исчезнут, и появится мигаю-
щая стрелка, сигнализирующая о необходимо-
сти замены картриджа.

Примечание: система индикации состояния филь-
тра BRITA «Меmo» рассчитана только на использо-
вание фильтров BRITA «Maxtra».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
•  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. Длину 

сетевого шнура можно уменьшить, наматывая 
его с нижней стороны подставки (13).

•  Перед тем как наполнить чайник водой, снимите 

его с подставки. 

•  Наполняйте чайник водой не ниже минималь-

ного уровня (приблизительно 0.5 L) и не выше 
максимального уровня (1.0L MAX, при исполь-
зовании фильтра BRITA «Maxtra», 1.7 L  без 
фильтра).

•  Включите чайник, нажав на клавишу включения 

(1), после закипания воды чайник автоматически 
отключится.

Примечание: 
-  Во избежание переполнения чайника всегда 

следите за уровнем воды по шкале (12).

-   При  кипячении  максимального  количества 

воды  1.7L MAX, необходимо извлечь держатель 
фильтра BRITA «Maxtra» (7), во избежание его 
повреждения.

ЧИСТКА И УХОД
•  Перед чисткой отключите прибор от сети, слейте 

воду и дайте чайнику остыть.

•  Протрите внешнюю поверхность чайника влаж-

ной тканью. Для удаления загрязнений исполь-
зуйте мягкие чистящие средства, не используй-
те металлические щетки и абразивные моющие 
средства.

•  Не погружайте чайник и подставку в воду или 

другие жидкости.

•  Не помещайте чайник в посудомоечную маши-

ну.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Фильтр BRITA «Maxtra» значительно уменьшает 
количество накипи, но в зависимости от жесткости 
воды и срока службы самого фильтра, возможно 
образование накипи.
•  Накипь, образующаяся внутри чайника, влияет 

на вкусовые качества воды, а также нарушает 
теплообмен между водой и нагревательным эле-
ментом, что может привести к его перегреву и 
более быстрому выходу из строя.

•  Для удаления накипи, выньте фильтр BRITA 

«Maxtra», наполните чайник до максимального 
уровня столовым уксусом, разведенным водой 
в пропорции 1:2. Доведите жидкость до кипения 
и оставьте ее на ночь. Утром слейте жидкость, 
наполните чайник водой до максимального 
уровня, прокипятите и слейте воду.

•  Для удаления накипи можно использовать спе-

циальные средства, предназначенные для элек-
трочайников.

Технические характеристики
Напряжение питание: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 2200 Вт
Максимальный объем воды (при использовании 
фильтра BRITA «Maxtra»): 1,0л.
Без фильтра BRITA «Maxtra»: 1,7л

Производитель оставляет за собой право изменять 
характеристики приборов без предварительного 
уведомления

Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует всем тре-
буемым европейским и российским стан-
дартам безопасности и гигиены.

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4

WASSERFILTERKOCHER MIT BRITA WATER 
TECHNOLOGY
Die BRITA 4-Stufen Wasserfiltration reduziert Kalk 
sowie geruchs- und geschmacksstörende Stoffe, 
wie z. B. Chlor. Durch das gleichzeitige Kochen und 
Filtern des Wassers sparen Sie Zeit und Sie können 
ein gut schmeckendes und bekömmliches Getränk 
genießen, das innerhalb von wenigen Minuten zube-
reitet wurde. 

BESCHREIBUNG
1. 

Beleuchteter Ein- / Ausschalter

2. Griff
3. 

Deckel mit Einfüllöffnung für Wasser und einem 
BRITA „Memo“

4. Deckelsperre
5. Einfüllöffnung
6. Kartuschenwechselanzeige 

BRITA 

„Memo“ 

7. 

Filtertrichter zum Einsetzen der BRITA Maxtra 
Filterkartusche

8. Filtertrichtergriff
9. BRITA 

«Maxtra» 

Filterkartusche

10. Ausguss
11. Gehäuse
12. Wasserstandsanzeige
13. Sockel 

mit 

Netzkabel

14. Netzstecker
15.  Zusatzdeckel für Wasserkochen ohne Filter

WICHTIGE SICHERHEITSMAßNAHMEN
•  Lesen Sie vor Gebrauch des elektrischen Wasser-

kochers die Gebrauchsanweisung aufmerksam 
durch.

•  Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspan-

nung des Geräts der Netzspannung entspricht.

•  Das Netzkabel ist mit einem Euro-Stecker aus-

gerüstet; verwenden Sie Steckdosen mit einer 
sicheren Erdung. 

•   Um Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie 

keine Adapter beim Zuschalten des Geräts an die 
Steckdose.

•  Schalten Sie den Wasserkocher nie ein, ohne 

dass dieser mit Wasser gefüllt ist.

•  Verwenden Sie den Wasserkocher nur zweckmä-

ßig (Kochen des Wassers); man darf keine ande-
ren Flüssigkeiten aufwärmen oder kochen.

•  Vergewissern Sie sich beim Wasserkochen, dass 

der Wasserstand im Wasserkocher über der MIN-
Marke und unter der MAX-Marke liegt.

•  Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene und 

stabile Oberfläche.

•  Filtern Sie kein Wasser oder Flüssigkeiten unbe-

kannter Herkunft.

•  Filtern Sie kein heißes oder kochendes Wasser.
•   Wechseln Sie den BRITA «Maxtra» Filter regelmä-

ßig aus.

•  Schalten Sie nach dem Filterwechsel die Kartu-

schenwechselanzeige BRITA Memo ein, indem 
Sie die START-Taste drücken.

•   Verwenden Sie das Gerät nie in der direkten Nähe 

von anderen Wärmequellen oder offenem Feuer.

•   Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt am 

eingeschaltetem Gerät.

•   Verwenden Sie nur den mitgelieferten Heizsockel.
•   Die Netzkabellänge kann mit dem Aufwickler 

geändert werden.

•  Lassen Sie das Netzkabel vom Tisch nicht herab-

hängen und heiße Oberflächen nicht berühren.

•  Öffnen Sie den Deckel nicht während des Wasser-

kochens.

•  Passen Sie auf, dass Sie sich während des Was-

serkochens am heißen Wasserdampf nicht ver-
brennen.

•   Berühren Sie die heißen Wasserkocher-Oberflä-

chen nicht, greifen Sie nur am Henkel.

•  Seien Sie beim Tragen des mit heißem Wasser 

gefüllten Wasserkochers vorsichtig.

•  Man darf nicht den in Betrieb gesetzten Was-

serkocher vom Heizsockel nehmen. Wenn Sie 
den Wasserkocher abnehmen wollen, schalten 
Sie das Gerät mit der AUS-Taste vorerst aus und 
nehmen Sie es dann ab.

•  Vermeiden Sie Stromschläge, tauchen Sie das 

Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht 
ein.

•   Schalten Sie das Gerät spannungslos, wenn sie 

es nicht brauchen oder vor dem Reinigen.

•  Reinigen Sie den Wasserkocher nicht in der Ge-

schirrspülmaschine.

•  Vor einer längeren Lagerung des Geräts schalten 

Sie es spannungslos, gießen Sie das Wasser aus 
und lassen Sie das Gerät abkühlen.

•  Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel und den 

Stecker. Verwenden Sie den Wasserkocher mit 
dem beschädigten Gehäuse oder Netzkabel 
nicht.

•   Versuchen Sie nicht, das Gerät selbständig zu 

reparieren; wenden Sie sich bei Störungen an 
eine autorisierte Service-Stelle.

•   Der elektrische Wasserkocher darf nur im Haus-

halt gebraucht werden.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEI-
SUNG AUF

VOR DER ERSTEN ANWENDUNG
Vor dem Einschalten sollten Sie sich davon überzeu-
gen, dass die Spannung im Stromnetz der Betriebs-
spannung des Wasserkochers entspricht.
•  Nehmen Sie den Wasserkocher aus der Verpak-

kung.

•  Heben Sie den Griff (8) an und nehmen Sie den 

Filtertrichter (7) heraus.

•  Pressen Sie auf die Deckelsperre (4) und nehmen 

Sie den Deckel (3) ab. 

•  Waschen Sie den Filtertrichter (7) und den Deckel 

(3) mit warmem Seifenwasser, spülen Sie es ab 
und lassen Sie es trocknen.

•  Stellen Sie den Wasserkocher auf eine trockene, 

ebene Oberfläche, stecken Sie den Netzstecker 
(14) in eine Steckdose.

•  Setzen Sie den Filtertrichter (7) in den Wasserko-

cher ein und schließen Sie den Deckel (3).

•  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser durch 

die Eingussöffnung (5) bis zur Markierung 1.0L 
MAX.

•  Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie 

die Einschalttaste (1) herunterdrücken, nach dem 
Aufkochen des Wassers schaltet sich der Wasser-
kocher automatisch aus.

•  Gießen Sie das Wasser ab.

Anmerkung: 
-   Tauchen Sie den Deckel (3) nicht vollständig 

ins Wasser, um eine Beschädigung des BRITA 
«Memo» zu vermeiden.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE BRITA MAX-
TRA FILTERKARTUSCHE IN IHREM WASSERKO-
CHER
•  Entfernen Sie die Schutzfolie (Hinweis: Die Fil-

terkartusche und die Innenseite der Folie können 
aufgrund von Kondensation noch feucht sein).

•  Drücken Sie die Kartusche unter kaltes Wasser 

und schütteln Sie diese leicht, um alle Luftblasen 
zu entfernen; die Filterkartusche ist jetzt einsatz-
bereit.

•  Setzen Sie die BRITA «Maxtra» Filterkartusche 

(9) in den Trichter (7) und drücken Sie sie so weit 
nach unten, bis sie fest einrastet. Die Kartusche 
sollte auch dann noch fest im Trichter sitzen, 
wenn Sie den Trichter kopfüber halten.

•  Setzen Sie den Deckel (3) auf den Trichter (7) auf.
•  Fassen Sie an den Griff (8) und setzen Sie den 

Trichter in den Wasserkocher ein.

•  Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie 

den Ein-Schalter (1) nach unten drücken. Nach 
dem Aufkochen des Wassers wird sich der Was-
serkocher automatisch abschalten.

Achtung: die Lebensdauer der BRITA «Maxtra» Fil-
terkartusche beträgt 4 Wochen, danach muss sie 
ausgewechselt werden.
-   Entfernen Sie die Kartusche, indem Sie einfach 

an der Lasche, die oben an der Kartusche ange-
bracht ist, ziehen.

-   Zum Einsetzen der neuen Kartusche folgen Sie 

bitte die o.g. Anweisungen.

-   Nach dem Sie die neue Filterkartusche eingesetzt 

haben, aktivieren Sie bitte die Kartuschenwech-
selanzeige -  BRITA „Memo“.

BRITA «Memo» - die Kartuschenwechselanzeige
Für eine maximale Filterleistung und für den opti-
malen Schutz Ihres Wasserkochers ist es wichtig, 
Ihre BRITA «Maxtra» Filterkartusche in regelmäßigen 
Abständen zu wechseln. Die Kartuschenwechsel-
anzeige - BRITA Memo wird Ihnen melden, wenn ein 
Filterwechsel erforderlich ist.
Setzen Sie eine neue Filterkartusche gemäß Anlei-
tung ein und aktivieren Sie die Kartuschenwechsel-
anzeige wie folgt:
•  Pressen und halten Sie die Taste START solange, 

bis auf dem Indikator vier Striche erscheinen, 
die mehrmals aufblinken müssen. Ein blinkender 
Punkt in der Bildschirmecke des Indikators weist 
darauf hin, dass das Indikationssystem für den 
Filterzustand BRITA Memo eingeschaltet ist.

•  Nach jeder Woche verschwindet ein Balken. Die 

verbleibenden Balken in die Anzeige zeigen die 
verbleibende Nutzungsdauer der Kartusche an.

•  Nach Ablauf von vier Wochen werden alle Balken 

von der Anzeige verschwinden und ein blinkender 
Pfeil erscheinen, der signalisiert, dass die Kartu-
sche ausgewechselt werden soll.

Anmerkung: die Kartuschenwechselanzeige BRITA 
«Memo» ist nur zur Verwendung mit original BRITA 
Filterkartuschen entwickelt worden.

ANWENDUNG
•  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 

Das Netzkabel kann gekürzt werden, indem es auf 
die Unterseite des Sockels (13) aufgewickelt wird.

•  Nehmen Sie den Wasserkocher vom Untergestell, 

bevor Sie ihn mit Wasser füllen. 

•  Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser, nicht 

weniger als bis zum Minimalpegel (ca. 0.5 L) und 
nicht mehr als bis zum Maximalpegel (1.0L MAX, 
bei der Anwendung der BRITA «Maxtra» Filterkar-
tusche, 1.7 L ohne Filter).

•  Schalten Sie den Wasserkocher ein, indem Sie 

den Ein-Schalter (1) nach unten drücken. Nach 
dem Aufkochen wird sich der Kocher automatisch 
abschalten.

Anmerkung: 
-   Um eine Überfüllung des Kochers zu vermeiden, 

sollten Sie stets auf den Wasserstand der Was-
serstandsanzeige (12) achten.

-   Beim Aufkochen der Maximalmenge von Wasser 

1.7L MAX, muss der Trichter (7) entfernt werden.

Pflege und Reinigung
•  Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzstecker des 

Wasserkocher, gießen Sie das Wasser aus den 
Kocher und lassen Sie ihn abkühlen.

•  Wischen Sie die Oberfläche des Wasserkochers 

mit einem feuchten Lappen ab. Verwenden Sie 
weiche Reinigungsmittel, um Verschmutzungen 
zu beseitigen; verwenden Sie keine Metallbürsten 
oder Schleifwaschmittel.

•  Tauchen Sie den Wasserkocher oder den Heiz-

sockel nie in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

ENTKALKEN
Der BRITA «Maxtra» Filterkartusche verringert konti-
nuierlich den Kalkgehalt des Wassers. Deshalb müs-
sen Sie bei der Verwendung einer BRITA Filterkartu-
sche Ihren Wasserkocher seltener entkalken.
•  Kalkablagerungen im Wasserkocher verändern 

den Wassergeschmack und stören den Wärme-
austausch zwischen dem Heizelement und dem 
Wasser. Das kann zu einer Überwärmung des 
Heizelements und seinem schnelleren Ausfall 
führen.

•  Zum Entkalken entnehmen Sie den BRITA «Max-

tra» Kartusche, füllen Sie den Kocher bis zur 
Hälfte mit Tafelessig, der mit Wasser im Verhältnis 
1:2 vermengt wurde. 

•  Außerdem dürfen Sie zur Beseitigung von Kalk-

ablagerungen spezielle Mittel für Wasserkocher 
verwenden.

TECHNISCHE DATEN
Stromspannung: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximale Leistungskraft: 2200 W
Maximale Kapazität mit Filterkartusche - 1.0 l, ohne 
Kartusche - 1.7 l.

Der Produzent behält sich das Recht vor, die 
Charakteristiken der Geräte ohne Vorankündigung 
zu ändern.

Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger 
als 3 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann 
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, 
bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung 
soll man während der Laufzeit der vorliegenden 
Gewährleistung den Check oder die Quittung über 
den Ankauf vorzulegen. 

Das vorliegende Produkt  entspricht 
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in 
89/336/EWG -Richtlinie des Rates und 
den Vorschriften 73/23/EWG über die 
Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

WATER FILTER KETTLE WITH BRITA WATER 
TECHNOLOGY
The BRITA 4-step water filtration removes cal-
cium carbonate and other substances, such as 
chlorine, that affect the smell and taste of your 
drinking water. The simultaneous process of boil-
ing and filtering the water lets you save time and 
gives you the opportunity to enjoy good-tasting 
beverages prepared in mere minutes. 

DESCRIPTION
1. 

Power on/off button with backlight

2. Handle
3. 

Lid with pour through lid and BRITA “Memo”

4. 

Lid locking tab

5. 

Pour through lid

6. 

BRITA “Memo” filter cartridge exchange indi-
cator

7. 

Filter hopper to hold BRITA cartridge

8. Hopper 

handle

9. 

BRITA “Maxtra” filter

10. Spout
11. Body
12.  Window with water-level scale
13.  Base with power cord storage system
14. Power plug
15.  Additional lid for boiling water without filter

IMPORTANT SAFETY MEASURES
•  Carefully read these instructions before using 

the electric filter kettle.

•  Make sure that the device’s operating voltage 

matches that of the local electrical network.

•  The power cord is equipped with a “europlug;” 

connect it to an outlet with a reliable ground 
contact. 

•  In order to avoid the risk of fire, do no use an 

adapter to connect the device to the electrical 
outlet.

•  Do not turn on the kettle while empty.
•  Use the kettle to boil water only, do not heat or 

boil any other liquids.

•  Make sure that the water level is never less 

than the “MIN” marking or more than “MAX.”

•  Place the kettle on a flat, stable surface.
•  Do not filter water or other liquids of unknown 

origin.

•  Do not filter hot or boiling water.
• Change the BRITA “Maxtra” filter cartridge 

regularly.

•  After changing the filter cartridge, activate the 

BRITA “Memo” cartridge exchange indicator 
by pressing the START button.

•   Do not use the device directly near heat sourc-

es or open flames.

•   Do not leave children unattended near the ket-

tle while it is operating.

•   Only use the stand that came with the kettle.
•  You can regulate the length of the power cord 

by winding it around the stand.

•  Do not allow the power cord to hang off the ta-

ble and make sure that it does not come into 
contact with any hot surfaces.

•  Do not open the lid while the water is boiling.
•  Be careful not to burn yourself while the water 

is boiling.

•  Do not touch the hot surfaces of the kettle; 

grasp it only by the handle.

•  Be careful carrying the kettle when it is full of 

boiling water.

•  Do not remove the kettle from the stand while 

it is heating; if you need to remove it, first turn 
it off using the power switch and then remove it 
from the stand.

•  In order to avoid electric shock, do not sub-

merse the device in water or any other liquid.

•   Disconnect the kettle from electricity when not 

in use and before cleaning.

•  Do not place the kettle into a dishwasher.
•  Before storing the device for long periods of 

time, pour out the water and allow to dry.

•  Check the power cord and plug periodically. 

Do not use the kettle if the device body or cord 
is damaged in any way.

•   Do not attempt to repair the device yourself; if 

malfunctioning, contact an authorized service 
center for repair. 

•  This electric kettle is designed for domestic 

use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
Before connecting to the electrical outlet, 
make sure that the local electrical voltage 
matches the operating voltage of the kettle.
•  Remove the kettle from its packaging.
•  Lift the handle (8) and lift out the filter hopper 

(7).

•  Press the lid locking tab (4) and remove the lid 

(3). 

•  Wash the hopper (7) and lid (3) with warm 

soapy water, rinse and dry.

•  Place the kettle on a dry, flat surface; insert the 

power plug (14) into an electrical outlet.

•  Replace the filter hopper (7) into the kettle and 

close its lid (3).

•  Fill the kettle with water through the filling hole 

(5) up to the 1.0L MAX indication.

•  Turn on the kettle by pressing the on button 

(1); after the water boils, the kettle will auto-
matically turn off.

•  Pour out the water.

Note: 
-   Do not submerse the lid (3) completely in water 

in order to avoid damaging the BRITA “Memo” 
indicator.

PREPARING THE BRITA “MAXTRA” FILTER 
CARTRIDGE FOR USE
• To prepare your BRITA Maxtra cartridge, 

please remove protective wrapper (note: car-
tridge and inside wrapper may appear moist, 
this is simply condensation).

•  Immerse cartridge in cold water and shake it 

gently to remove any air bubbles, the filter is 
now ready for use. 

•  Place the BRITA Maxtra filter cartridge (9) into 

the hopper (7) and push downwards until it 
firmly fits into the hopper. The cartridge should 

stay in place, if the hopper is turned upside 
down.

•  Install the lid (3) onto the hopper (7).
•  Hold it by the handle (8) and place the filter 

hopper into the kettle.

•  Turn on the kettle by pressing the power on 

button (1); after the water has boiled, the kettle 
will turn off automatically.

Attention: the life of the BRITA “Maxtra” filter is 4 
weeks, after which it must be replaced.
-   To exchange the cartridge after 4 weeks, sim-

ply use the ring pull handle on the top of the 
cartridge to remove it from the hopper.

-   Prepare the new filter for use as detailed above 

and install it into place.

-   After changing the filter cartridge, activate the 

BRITA Memo filter cartridge exchange indica-
tor.

BRITA “Memo” – the filter cartridge ex-
change indicator
For maximum filter performance and for optimum 
protection of your kettle, it is important to change 
your BRITA Maxtra cartridge regularly. The BRITA 
Memo automatically reminds you when to change 
your cartridge.
Prepare and install a new BRITA “Maxtra” filter, 
and then activate the cartridge exchange indica-
tor in the following manner:
•  Press and hold down the START button until all 

four bars appear in the display and flash twice. 
The flashing dot in the bottom right corner of 
the Memo indicates that the BRITA Memo filter 
cartridge exchange indicator is working.

•  Each week, one bar will disappear from the dis-

play, to show the remaining cartridge life.

•  After four weeks, all of the bars will disappear. 

This and the flashing arrow indicates that the 
cartridge should now be changed.

Note: the BRITA “Memo” filter cartridge exchange 
indicator is only designed to be used with BRITA 
filter cartridges.

USING THE KETTLE
•  Insert the power plug into an electrical outlet. 

The length of the power cord can be shortened 
by winding it on the bottom-side of the base 
(13).

•  Remove the kettle from its base before filling 

with water. 

•  Fill the kettle with water no lower than the mini-

mum level (approximately 0.5 L) and no higher 
than the maximum level (1.0L MAX, when the 
BRITA “Maxtra” filter is being used, 1.7 L with-
out the filter).

•  Turn on the kettle by pressing the power on 

button (1); after the water has boiled, the kettle 
will turn off automatically.

Note: 
-   Pay attention to the water level scale (12) in or-

der to avoid over-filling the kettle.

-   When boiling the maximum amount of water, 

1.7L MAX, it is necessary to remove the BRITA 
“Maxtra” filter hopper (7).

Care and cleaning
•  Before cleaning, disconnect from power, pour 

out the water and allow the kettle to cool. 

•  Wipe the outer surfaces of the kettle with a 

damp cloth. Use a mild cleaning solution to 
remove stains. Do not use metal brushes or 
abrasive cleaning products.

•  Never submerse the kettle and stand in water 

or any other liquid.

•  Do not place the kettle in a dishwasher.

REMOVING SCALING
The BRITA filter cartridge will continuously reduce 
the limescale content in the water. Therefore, if 
you use the BRITA filter cartridge you will need 
descaling less often.
•  Scum, which forms on the inside of the ket-

tle, can effect the taste of the water and also 
compromise the heat exchange between the 
water and the heating element, which can lead 
to overheating and faster malfunction.

•  To remove scaling, lift out the BRITA “Maxtra” 

filter, fill the kettle to the maximum level with 
table vinegar mixed with water in a 1:2 propor-
tion. 

•  You can also remove scaling using a special liq-

uid designed for removing scaling from inside 
kettles.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Power requirements: 220-240 V ~ 50 Hz
Power rating: 2200 W
Maximum water capacity 1.0 L - with Brita Maxtra 
cartridge, 1.7 L - without it.

The manufacturer reserves the right to change 
the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit is not less than 3 

years

GUARANTEE

 

Details regarding guarantee conditions can be 
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt 
must be produced when making any claim under 
the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the 
Council Directiv e 89/336/EEC 
and to the Low Voltage Regulation 
(73/23 EEC)

ENGLISH

2

1

Copy of 1131(12).indd   1

Copy of 1131(12).indd   1

05.12.2005   12:40:49

05.12.2005   12:40:49

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH WATER FILTER KETTLE WITH BRITA WATER TECHNOLOGY The BRITA 4-step water filtration removes calcium carbonate and other substances, such as chlorine, that affect the smell and taste of your drinking water. The simultaneous process of boiling and filtering the water lets you save time and
  • Страница 2 из 3
    SRBSKI Ako ste pravilno namestili, prilikom okretanja naopačke držača filtera, filter nesme ispasti. • Stavite poklopac (3) na držač filtera (7). • Uzmite za dršku (8) i stavite držač filtera u čajnik. • Uključite čajnik, pritiskom na prekidač za uključivanje (1), kada voda proključa čajnik će se
  • Страница 3 из 3