Инструкция для ZANUSSI ZCE560NW

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

HR

Upute za uporabu

2

RU

Инструкция по
эксплуатации

15

UK

Інструкція

30

Štednjak
Кухонная плита
Плита

ZCE560N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  HR RU UK Upute za uporabu Инструкция по эксплуатации Інструкція Štednjak Кухонная плита Плита ZCE560N 2 15 30
 • Страница 2 из 45
  Sadržaj Informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prije prve uporabe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ploča - svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ Ploča - korisni savjeti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ploča - čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ 2 5 6 6 6 7 Pećnica -
 • Страница 3 из 45
  • Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata. • Nemojte uređaj postavljati na postolje. Spajanje na električnu mrežu • Samo ovlašteni serviser može postaviti i priključiti uređaj. Obratite se ovlaštenom servisnom centru. Time ćete izbjeći opasnost od strukturnog
 • Страница 4 из 45
  • Nemojte dopustiti da iz posuđa za kuhanje ispari sav sadržaj. To može dovesti do oštećenja posuđa i površine ploče za kuhanje. • Ako predmeti ili posuđe padnu na površinu ploče za kuhanje, površina se može oštetiti. • Ne stavljajte vruće posuđe pored upravljačke ploče jer toplina može dovesti do
 • Страница 5 из 45
  Odlaganje uređaja • Kako biste spriječili opasnost od fizičkih ozljeda ili oštećenja: – Isključite ga iz mrežnog napajanja. – Prerežite glavni kabel i bacite ga. – Bacite kvaku na vratima. Ovo će spriječiti da djeca ili male životinje budu zatvoreni unutar uređaja. Postoji opasnost od gušenja. Opis
 • Страница 6 из 45
  Ispod pećnice nalazi se odjeljak za pohranu. Za pristup odjeljku podignite donja prednja vratašca, a zatim ih povucite prema dolje. Upozorenje Kada uređaj radi, odjeljak za pohranu može biti vruć. Prije prve uporabe Upozorenje Pogledajte poglavlje „Informacije o sigurnosti“. Prije korištenja
 • Страница 7 из 45
  • Grijaće ploče isključite prije završetka kuhanja, da iskoristite preostalu toplinu. • Dno posude i grijaće ploče moraju biti iste veličine. Ploča - čišćenje i održavanje Upozorenje Pogledajte poglavlje „Informacije o sigurnosti“. Važno Opasnost od opeklina uslijed preostale topline! Pustite da se
 • Страница 8 из 45
  Funkcije pećnice Uređaj Uključuje se cijeli element roštilja. Roštiljanje tanjih komada u većim količinama. Za pripremu tostova. Najviša temperatura za tu funkciju je 210°C. Cijeli roštilj Pećnica - korisni savjeti • Uređaj ima četiri razine za police. Brojite razine za police od dna uređaja. • U
 • Страница 9 из 45
  Jelo Težina (g) Kolač od dizanog tijesta s jabukama 2000 Pita od jabuka 1200+1200 Razina rešetke Vrijeme prethodnog zagrijavanja (u minutama) Temperatura (°C) Vrijeme kuhanja/pečenja (u minutama) emajlirani 3 - 170-190 40-50 2 okrugla aluminijska pekača (promjer: 20 cm) 1 15 180-200 50-60 Vrsta
 • Страница 10 из 45
  Jelo Težina (g) Vrsta pekača Razina rešetke Vrijeme prethodnog zagrijavanja (u minutama) Temperatura (°C) Vrijeme kuhanja/pečenja (u minutama) Božićni kolač 2400 emajlirani 2 10-15 170-180 55-652) Quiche Lorraine 1000 1 okrugli pekač (promjer: 26 cm) 1 10-15 220-230 40-50 Seljački kruh 750+750 2
 • Страница 11 из 45
  Pećnica - čišćenje i održavanje Upozorenje Pogledajte poglavlje „Informacije o sigurnosti“. • Očistite prednju stranu pećnice mekom krpom namočenom u mlaku sapunicu. • Za čišćenje metalnih površina koristite uobičajeno sredstvo za čišćenje. • Očistite uređaj iznutra nakon svake uporabe. Tako ćete
 • Страница 12 из 45
  Zamjena žarulje u pećnici / čišćenje staklenog poklopca 1. Okrenite stakleni poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga. 2. Očistite stakleni poklopac. 3. Zamijenite žarulju novom žaruljom za pećnice otpornom na temperature do 300°C. 4. Vratite stakleni poklopac. Rješavanje
 • Страница 13 из 45
  Frekvencija B A 50 Hz Niveliranje Koristite male nožice ispod uređaja kako biste gornju površinu za kuhanje postavili u istu razinu s drugim površinama. Električna instalacija Minimalne udaljenosti Dimenzije mm A 690 B 150 Proizvođač nije odgovoran ako ne poštujete sigurnosne mjere iz poglavlja
 • Страница 14 из 45
  Ambalaža Ambalaža je ekološka i može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su međunarodnim kraticama poput PE, PS itd. Ambalažu odložite u posebne spremnike za otpad na lokalnom odlagalištu. 14 Upozorenje Prije rashodovanja morate onesposobiti uređaj, kako ne bi predstavljao opasnost. Da
 • Страница 15 из 45
  Содержание Сведения по технике безопасности _ _ Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Перед первым использованием _ _ _ _ Варочная панель - ежедневное использование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Варочная панель - полезные советы _ Варочная панель - уход и чистка _ _ _ _ 15 19 20 20 20 21 Духовой шкаф
 • Страница 16 из 45
  • Неукоснительно соблюдайте законы, распоряжения, предписания и нормы (требования техники безопасности, правила и порядок утилизации, правила техники электро- и газобезопасности и т.д.), действующие в стране, на территории которой используется прибор. • Будьте осторожны при перемещении прибора.
 • Страница 17 из 45
  • Не используйте прибор, если на него попала вода. При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. • Не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов. • Во время использования варочная панель прибора становится горячей. Существует опасность получения ожогов. Не
 • Страница 18 из 45
  Уход и чистка • Перед уходом и очисткой убедитесь, что прибор остыл. Существует опасность получения ожогов. Стеклянные панели могут разбиться. • Всегда держите прибор в чистоте. Скопление остатков жира или пищи может привести к возгоранию. • Регулярная чистка способствует сохранности поверхности
 • Страница 19 из 45
  Описание изделия Общий обзор 2 3 4 5 1 7 8 9 4 11 1 Панель управления 2 Индикаторы конфорок 6 3 2 1 10 3 Ручка регулировки температуры духового шкафа 4 Индикатор температуры 5 Контрольный индикатор варочной панели 6 Ручка выбора функций духового шкафа 7 Ручки управления варочной панелью 8 Гриль 9
 • Страница 20 из 45
  Перед первым использованием ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по технике безопасности". Перед тем, как приступать к эксплуатации прибора, удалите все элементы упаковки, находящиеся как внутри, так и снаружи духового шкафа. Не удаляйте табличку технических данных. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Открывая дверцу
 • Страница 21 из 45
  Варочная панель - уход и чистка ВНИМАНИЕ! См. Главу "Сведения по технике безопасности". ВАЖНО! Опасность ожога из-за остаточного тепла! Дайте прибору остыть. Производите чистку прибора после каждого применения. Всегда используйте посуду с чистым днищем. Царапины или темные пятна не оказывают
 • Страница 22 из 45
  Режимы духового шкафа Верхний нагревательный элемент Режим «Полный гриль» Применение Нагрев происходит только сверху духового шкафа. Для завершения приготовления блюд. В этом режиме нагревательный элемент гриля включается на полную мощность. Используется для приготовления на гриле большого
 • Страница 23 из 45
  Верхний + нижний нагрев Тип противня Уровень полки Время предварительного прогрева (в минутах) Температура (°C) Время приготовления / выпекания (в минутах) Продукты Вес (г) Полоски из теста 250 эмалированный 3 - 150 25-30 Плоский пирог 1000 эмалированный 2 10 160-170 30-35 Дрожжевой пирог с
 • Страница 24 из 45
  Продукты Вес (г) Тип противня Уровень полки Время предварительного прогрева (в минутах) Температура (°C) Время приготовления / выпекания (в минутах) Открытый пирог 800 эмалированный 2 20 230-250 10-15 Дрожжевой пирог с начинкой 1200 эмалированный 2 10-15 170-180 25-35 Пицца 1000 эмалированный 2
 • Страница 25 из 45
  Продукты Вес (г) Тип противня Уровень полки Время предварительного прогрева (в минутах) Температура (°C) Время приготовления / выпекания (в минутах) Швейцарский рулет 500 эмалированный 1 10 150-170 15-20 Безе 400 эмалированный 2 - 100-120 40-50 Пирог с посыпкой 1500 эмалированный 3 10-15 180-190
 • Страница 26 из 45
  ВНИМАНИЕ! Повреждения стеклянной панели дверцы или царапины на ней приводят к снижению прочности стекла, в результате чего оно может лопнуть. Во избежание этого их следует заменить. За получением дополнительных указаний обратитесь в местный сервисный центр. 1 Откройте дверцу до конца и возьмитесь
 • Страница 27 из 45
  Что делать, если ... Неисправность Возможная причина Решение Прибор не работает. Сработал предохранитель на распределительном щите. Проверьте предохранитель. В случае повторного срабатывания предохранителя обратитесь к квалифицированному электрику. Духовой шкаф не нагревается. Духовой шкаф не
 • Страница 28 из 45
  B A Электрическое подключение Производитель не несет ответственность, если пользователь не соблюдает меры предосторожности, приведенные в Главе "Сведения по технике безопасности". Минимальные расстояния Габариты мм А 690 B Данный прибор поставляется без сетевого шнура и вилки. Допускается
 • Страница 29 из 45
  поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по
 • Страница 30 из 45
  Зміст Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _ _ 30 Опис виробу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34 Перед першим користуванням _ _ _ _ _ 35 Варильна поверхня — щоденне користування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 Варильна поверхня — корисні поради _ 35 Варильна поверхня — догляд та чищення _ _ _ _ _ _ _
 • Страница 31 из 45
  • • • • (правила техніки безпеки, положення про повторну переробку, правила безпечного користування електричними й газовими приладами тощо). Будьте обережні, переміщуючи прилад. Цей прилад важкий. Обов’язково одягайте захисні рукавички. Не тягніть прилад за ручку. Подбайте про те, щоб під час
 • Страница 32 из 45
  • • • • • • • • • • • • лові прибори чи кришки від каструль, оскільки вони можуть нагрітися. Під час роботи приладу його камера нагрівається. Існує ризик отримання опіків. Вставляючи і виймаючи посуд чи приладдя, одягайте рукавиці. Прилад і його доступні поверхні нагріваються під час використання.
 • Страница 33 из 45
  • Якщо ви користуєтеся аерозолями для чищення духових шаф, обов’язково дотримуйтеся інструкцій виробника. Не розпилюйте будь-які речовини на нагрівальні елементи або датчик термостата (якщо передбачено). • Не використовуйте для чищення скляної панелі дверцят абразивні засоби або металеві шкребки.
 • Страница 34 из 45
  Опис виробу Загальний огляд 2 3 4 5 1 7 8 9 4 11 1 Панель керування 2 Індикатори зон нагрівання 6 3 2 3 Перемикач температури духової шафи 4 Індикатор температури 5 Індикатор керування варильною поверхнею 6 Перемикач функцій духової шафи 7 Ручки керування варильною поверхнею Гриль 8 1 10 9 Лампочка
 • Страница 35 из 45
  Перед першим користуванням Попередження! Див. розділ «Інформація з техніки безпеки». Перш ніж починати користуватися приладом, зніміть усе пакування, в тому числі і те, яке перебуває усередині приладу. Не знімайте табличку з паспортними даними. Обережно! Відкриваючи дверцята духовки, завжди
 • Страница 36 из 45
  Варильна поверхня — догляд та чищення Попередження! Див. розділ «Інформація з техніки безпеки». Важливо! Небезпека опіку залишковим теплом! Дайте приладу охолонути. Чистіть прилад після кожного використання. Дно посуду, в якому ви готуєте, має бути завжди чистим. Подряпини або темні плями на
 • Страница 37 из 45
  Функції духовки Призначення Повний гриль Гриль вмикається повністю. Для запікання на грилі великої кількості страви пласкої форми. Для приготування грінок. Максимальна температура для цієї функції становить 210°C Духовка — корисні поради • Прилад має чотири рівні встановлення поличок. Нумерація
 • Страница 38 из 45
  Страва Вага (г) Тип дека Рівень полиці Тривалість попереднього прогрівання (хвилин) Пиріг з яблуками із дріжджового тіста 2000 емальоване 3 - 170-190 40-50 1200+1200 2 круглих алюмінованих дека (діаметр: 20 см) 1 15 180-200 50-60 Тістечка 500 емальоване 2 10 160-180 25-30 Бісквіт без жиру 350 1
 • Страница 39 из 45
  Страва Вага (г) Тип дека Рівень полиці Тривалість попереднього прогрівання (хвилин) Сирний пиріг 2600 емальоване 2 - 170-190 60-70 Швейцарський яблучний пиріг 1900 емальоване 1 10-15 200-220 30-40 Різдвяний кекс 2400 емальоване 2 10-15 170-180 55-652) Пиріг з заварним кремом 1000 1 кругле деко
 • Страница 40 из 45
  Інформація про акриламіди Важливо! Згідно з останніми науковими даними, якщо ви сильно смажите страву (особливо, якщо вона містить крохмаль), акриламіди можуть зашкодити вашому здоров'ю. Тому рекомендуємо готувати при найнижчих температурах і не підрум'янювати страви надто сильно. Духовка — догляд
 • Страница 41 из 45
  Пристрої з високоякісної сталі та алюмінію: Дверцята духовки мийте лише вологою губкою. Витирайте їх м'якою ганчіркою. Не користуйтеся сталевими мочалками, кислотами або абразивними матеріалами, бо вони можуть пошкодити поверхню духовки. Під час миття панелі керування духовки дотримуйтесь таких
 • Страница 42 из 45
  Установка Попередження! Див. розділ «Інформація з техніки безпеки». Розміщення приладу Прилад, що не вбудовується, можна встановлювати між кухонними шафами з одного або з двох боків та у кутку. Напруга 230 В Частота струму 50 Гц Вирівнювання Досягти того, щоб поверхня плити встала в один рівень з
 • Страница 43 из 45
  Забезпечуючи належну переробку цього виробу, Ви допомагаєте попередити потенційні негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров’я людини, які могли би виникнути за умов неналежного позбавлення від цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію стосовно переробки цього виробу,
 • Страница 44 из 45
  892942517-D-092012 www.zanussi.com/shop
 • Страница 45 из 45