Инструкция для ZANUSSI ZHP9022, ZHP6022

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Руководство по 

эксплуатации

Model  ZHP6022

   

ZHP9022

Käyttöohje

Kasutusjuhend

Felhasználói 

Kézikönyv

Uživatelská 

Pøíruèka

Bruksanvisning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Руководство по эксплуатации Felhasználói Kézikönyv Bruksanvisning Käyttöohje Model ZHP6022 ZHP9022 Kasutusjuhend Uživatelská Pøíruèka
 • Страница 2 из 53
  УКАЗАТЕЛЬ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ............................................................................................................................................ 3
 • Страница 3 из 53
  СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Настоящее руководство по эксплуатации составлено для разных моделей при-бора. Возможно, вы встретите в нем описание отдельных комплектующих, не от-носящихся к модели Вашего прибора УСТАНОВКА • Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные
 • Страница 4 из 53
  ХАРАКТЕРИСТИКИ Габариты ���� ���� ����� ����� RU 4
 • Страница 5 из 53
  Части Об. Кол. 1 1 8 10а 20 1 1 1 Части изделия Корпус вытяжки в комплекте с устройствами управления, освещением, вентилятором, ильтрами. Регулируемая решетка выпуска воздуха Фланец ø 120 Закрывающий профиль Об. Кол. 12а 4 12e 2 12f 3 8 10a Установочные компоненты Винты 3,5 х 16 Винты 2,9 х 12,7
 • Страница 6 из 53
  УСТАНОВКА Отверстие в опорной плоскости и установка вытяжки • Вытяжка может быть закреплена непосредственно к нижней плоскости подвесных полок (мин. 650 мм от плиты) боковыми защелкивающими держателями. • В нижней плоскости подвесной полки сделать отверстие, как показано на рисунке. (рис. 1) •
 • Страница 7 из 53
  Соединения ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ВСАСЫВАЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ Для установки всасывающей вытяжки соединить ее с выпускной трубой жесткой или гибкой трубкой такого же диаметра, что и установленный ранее фланец. • Закрепить трубку специальными трубными зажимами. Необходимый материал не входит в комплект поставки.
 • Страница 8 из 53
  ЭКСПЛУАТАЦИЯ Функции вытяжки автоматически включаются при выдвинутой каретке. Чтобы отключить настроенные функции, достаточно задвинуть каретку.f L M КЛАВИША ФУНКЦИЯ L Освещение Включает и выключает осветительную систему. M Двигатель Включает и выключает двигатель всасывания. 1. Минимальная
 • Страница 9 из 53
  УХОД Противожировые фильтры ОЧИСТКА ПРОТИВОЖИРОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ САМОНЕСУЩИХ ФИЛЬТРОВ • Фильтры можно мыть в посудомоечной машине. Их следует мыть примерно раз в 2 месяца работы или чаще в случае особенно интенсивного использования. • Вынуть всасывающую каретку. • Вынуть фильтры по одному,
 • Страница 10 из 53
  MUTATÓUJJ TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK.............................................................................................................................................. 9
 • Страница 11 из 53
  TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK Ez a használati útmutató a készülék több változatához is alkalmazható. Így elõfordulhat, hogy néhány olyan tartozékról is esik szó benne, amelyek az Ön készülékéhez nem járnak. ÜZEMBE HELYEZÉS • A helytelen vagy a törvényi előírásoknak nem megfelelő üzembe helyezés miatti
 • Страница 12 из 53
  JELLEMZŐK Helyszükséglet ���� ���� ����� ����� HU 12
 • Страница 13 из 53
  Alkatrészek Hiv. Db 1 1 Készülék alkatrészei Készülékház: kezelőszervek, világítás, ventilátorblokk, szűrők Irányított levegőkimeneti rács 120-es átmérőjű perem Záróprofil 8 10a 20 1 1 1 Hiv. 12a 12e 12f Db 4 2 3 8 Felszerelési alkatrészek 3,5 x 16 csavar 2,9 x 12,7 csavar 2,9 x 9,5 csavar Db 1 12e
 • Страница 14 из 53
  FELSZERELÉS A tartófelületi furatok kialakítása és a készülék felszerelése • A bepattintható oldaltámaszokkal a készülék közvetlenül is felszerelhető a függőegységek alsó síkjára (min. 650 mm-re a főzőfelülettől). • Az ábra szerinti módon alakítsa ki a függőegység alsó síkját. (1. ábra) • Illessze
 • Страница 15 из 53
  Bekötések LEVEGŐKIMENET (KIVEZETÉSES VÁLTOZAT) Kivezetéses változat esetén a szagelszívó és a levegőkimenet összekötése egy olyan merev vagy rugalmas csővel történjen, amelynek átmérője megegyezik az előzőleg felszerelt peremének átmérőjével. • A cső rögzítéséhez használjon megfelelő csőszorító
 • Страница 16 из 53
  HASZNÁLAT Az egyes funkciók a kocsi kihúzásával automatikusan aktiválódnak. A beállított funkciók kikapcsolásához elég visszatolni a kocsit. L M GOMB FUNKCIÓ L Világítás Be- és kikapcsolja a világítási rendszert. M Motor Be- és kikapcsolja a beszívó motort. 1. Legkisebb sebesség a különösen csendes
 • Страница 17 из 53
  KARBANTARTÁS Zsírszűrők AZ ÖNHORDÓ FÉM ZSÍRSZŰRŐK TISZTÍTÁSA • Mosogatógépben is tisztíthatók, és kb. kéthavonta vagy – na-gyon intenzív használat esetén – ennél gyakrabban kell a tisztí-tásukat elvégezni. • Húzza ki az elszívókocsit. • A megfelelő akasztókon végigmenve egyenként vegye ki a
 • Страница 18 из 53
  INDEKS SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD.................................................................................................................................... 15 .
 • Страница 19 из 53
  SOOVITUSED JA ETTEPANEKUD Kasutusjuhised kehtivad selle seadme mitmele versioonile. Seetõttu võite siit leida individuaalsete funktsioonide kirjeldusi, mis ei kehti teie spetsiifilisele seadmele. PAIGALDAMINE • Tootja ei vastuta mingite kahjustuste eest, mille põhjuseks on ebaõige pai-galdamine. •
 • Страница 20 из 53
  OMADUSED Mõõdud ���� ���� ����� ����� EE 20
 • Страница 21 из 53
  Komponendid ViideKogus Toote komponendid 1 1 Pliidikummi korpus koos järgmisega: juhikud, valgusti, puhur, filtrid 8 1 Suunav õhu väljalaskevõre 10a 1 Äärik ø 120 mm 20 1 Sulgev element ViideKogus 12a 4 12e 2 12f 3 Kogus 1 12e 8 10a Paigalduskomponendid Kruvid 3,5 x 16 Kruvid 2,9 x 12,7 Kruvid 2,9
 • Страница 22 из 53
  PAIGALDAMINE Tugipinna puurimine ja pliidikummi paigaldamine • Pliidikummi saab paigaldada otse seina-seadme aluspinnale (min. 650 mm pliidi plaadist kõrgemale), kasutades plõkskinni-tusega külgtugesid. • Tehke seinaseadme aluspinnale näidatud viisil ava. (joon. 1) • Valige vastavalt õhuväljundi
 • Страница 23 из 53
  Ühendused TORUSTIKUGA VERSIOONI ÕHUIMUSÜSTEEM Torustikuga pliidikummi paigaldamisel kasutatakse jäika või painduvat ääriku diameetrile vastavat toru, et ühendada pliidikumm õhuväljundi torustikuga. • Kinnitage toru piisava koguse toruklambritega (ei ole kaasas). • Eemaldage võimalikud söefiltrid.
 • Страница 24 из 53
  KASUTAMINE Libistatava paneeli väljatõmbamise teel on võimalik kõik pliidikummi funktsioonid automaatselt aktiveerida. Libistatava paneeli sulgemisel lülitatakse kõik funktsioonid välja. L M LÜLITI FUNKTSIOONID L Valgustussüsteemi sisse- ja väljalülitamine Valgustus M Mootor Lülitab pliidikummi
 • Страница 25 из 53
  HOOLDUS Rasvafiltrid METALLKASSETT-RASVAFILTRITE PUHASTAMINE • Filtrid tuleb puhastada iga 2 kuu järel või pliidikummi eriti suurel kasutuskoormusel tihedamini. Filtreid saab pesta nõudepesumasinas. • Tõmmake libistatav imemispaneel välja. • Eemaldage filtrid ükshaaval, ühendades eelnevalt lahti
 • Страница 26 из 53
  OBSAH RADY A DOPORUČENÍ...................................................................................................................................................... 21 HLAVNÍ
 • Страница 27 из 53
  RADY A DOPORUČENÍ Tento návod k použití je společný pro několik verzí přístroje. Je tedy možné, že bude obsahovat popis některých komponentů, které jsou součástí vybavení jiného přístroje než je Váš. INSTALACE • Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací, která
 • Страница 28 из 53
  HLAVNÍ PARAMETRY Prostorový rozměr ���� ���� ����� ����� CZ 28
 • Страница 29 из 53
  Díly Č. Poč. 1 1 8 10a 20 1 1 1 Č. Poč. 12a 4 12e 2 12f 3 Poč. 1 Díly spotřebiče Těleso digestoře s: ovládáním, osvětlením, ventilační jednotkou, filtry Směrovatelná mřížka výstupu vzduchu Příruba ø 120 Uzavírací profil 12e 8 10a Díly k instalaci Šrouby 3,5 x 16 Šrouby 2,9 x 12,7 Šrouby 2,9 x 9,5
 • Страница 30 из 53
  INSTALACE Provrtání podpěrné desky a montáž digestoře • Digestoř může být namontována přímo na dolní plochu závěsných skříněk (min. 650 mm od varné desky) pomocí bočních držá-ků se západkou. • Proveďte zářez na dolní plochu závěsné skříňky, podle instrukcí. (obr.1) • Nasuňte přírubu do horního
 • Страница 31 из 53
  Připojení VÝSTUP VZDUCHU U NASÁVACÍHO PROVEDENÍ Při instalaci v nasávacím provedení připojte digestoř k výstupnímu potrubí pomocí pevné trubky či ohebné hadice stejného průměru jako příruba, kterou jste namontovali předtím. • Trubku upevněte vhodnými stahovacími páskami. Potřebný materiál není
 • Страница 32 из 53
  POUŽITÍ Tyto funkce se aktivují automaticky při vytažení vozíku. Na vypnutí nastavených funkcí stačí zavřít vozík. L M TLAČÍTKO FUNKCE L Světla Zapíná a vypíná systém osvětlení. M Motor Spouští a vypíná motor nasávání. 1.Nejnižší rychlost, vhodná pro nepřetržitou zvláště tichou výměnu vzduchu, za
 • Страница 33 из 53
  ÚDRŽBA Tukové filtry Čištění kovových samonosných filtrů • Lze je mýt i v myčce; je nutné je mýt asi každé 2 měsíce použí-vání, při obzvlášť intenzivním používání i častěji. • Vysuňte nasávací spodek. • Vytáhněte filtry jeden po druhém uvolněním příslušných háčků. • Umyjte filtry a dávejte pozor,
 • Страница 34 из 53
  INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS................................................................................................................................... 27
 • Страница 35 из 53
  REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION • Tillverkaren åtar sig inget ansvar för fel som beror på felaktig eller olämplig instal-lation. • Minsta
 • Страница 36 из 53
  EGENSKAPER Mått ���� ���� ����� ����� SE 36
 • Страница 37 из 53
  Komponenter Ref. Antal 1 1 8 10a 20 1 1 1 Ref. Antal 12a 4 12e 2 12f 3 Antal 1 Produktkomponenter Köksfläktsstomme komplett med: Reglage, Belysning, Fläktenhet, Filter Riktningsgaller luftutsläpp Fläns ø 120 Stängningsprofil 12e 8 10a Installationskomponenter Skruvar 3,5 x 16 Skruvar 2,9 x 12,7
 • Страница 38 из 53
  INSTALLATION Borrning i stödplan och montering av köksfläkt • Köksfläkten kan installeras direkt på väggskåpens undre del (min. 650 mm från spishällen) med klicksidostöden. • Gör en infattning på väggskåpets undre del, som visas. (fig.1) • Sätt i flänsen i det övre utsläppshålet. (fig.2) • Skruva
 • Страница 39 из 53
  Anslutningar LUFTUTSLÄPP UTSUGANDE VERSION För installation i sugande version anslut fläktkåpan till utgångsrörsystemet med en styv eller böjlig slang med samma diameter som den tidigare installerade flänsen. • Fäst slangen med lämpliga slangklämmor. Nödvändigt material medföljer inte. • Ta bort
 • Страница 40 из 53
  ANVÄNDING De olika funktionerna aktiveras automatiskt när vagnen dras ut. För att stänga av de inställda funktionerna räcker det med att stänga vagnen. L M KNAPP FUNKTION L Belysning Tänder och släcker belysningen. M Motor Startar och stänger av utsugningsmotorn. 1.Min. hastighet, lämpligt för ett
 • Страница 41 из 53
  UNDERHÅLL Fettfilter RENGÖRING AV SJÄLVBÄRANDE METALLFETTFILTER • Dessa kan även diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan månad cirka eller oftare vid intensiv användning. • Dra ut utsugningsvagnen. • Ta bort ett filter i taget genom att lossa hakarna. • Diska filtren utan att böja dem. Låt
 • Страница 42 из 53
  SISÄLTÖ OHJEET JA SUOSITUKSET............................................................................................................................................... 33 MITAT JA
 • Страница 43 из 53
  OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että teksti käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen. ASENNUS • Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahingoista • Pienin sallittu
 • Страница 44 из 53
  MITAT JA OSAT Mitat ���� ���� ����� ����� FI 44
 • Страница 45 из 53
  Osat Viite Lkm 1 1 8 10a 20 1 1 1 Viite Lkm 12a 4 12e 2 12f 3 Lkm 1 Tuotteen osat Liesituulettimen runko, johon kuuluu: Kytkimet, valo, tuuletusyksikkö, suodattimet Ilman suunnattu ulostuloritilä Laippa ø 120 Sulkuprofiili 12e 8 10a Asennuksen osat Ruuvit 3,5 x 16 Ruuvit 2,9 x 12,7 Ruuvit 2,9 x 9,5
 • Страница 46 из 53
  ASENNUS Tukitason poraaminen ja liesituulettimen kokoaminen � • Liesituuletin voidaan asentaa suoraan kaa-piston alatasoon (vähintään 650 mm keitto-tasosta) paikalleen napsautettavilla sivutuil-la. • Tee kaapin alatasoon ohjeiden mukainen aukko. (kuva 1) • Aseta laippa ylempään poistoaukkoon. (kuva
 • Страница 47 из 53
  Liitännät ILMAN ULOSTULO IMUVERSIOSSA Imuversioasennuksessa liesituuletin liitetään ulostulo-putkeen jäykällä putkella tai letkulla, jonka läpimitta vastaa jo asennettua laippaa. . • Kiinnitä putki sopivilla kiinnittimillä. Materiaali ei kuulu toimitukseen. • Poista mahdolliset
 • Страница 48 из 53
  KÄYTTÖ Eri toiminnot aktivoituvat automaattisesti kun etupaneeli vedetään ulos. Asetetut toiminnot voidaan sammuttaa sulkemalla etupaneeli. L M PAINIKE TOIMINTO L Valot Sytyttää ja sammuttaa valaistuksen. M Moottori Käynnistää ja sammuttaa imumoottorin. 1.Miniminopeus. sopii käytettäväksi hyvin
 • Страница 49 из 53
  HUOLTO Rasvasuodattimet METALLISTEN ITSEKANNATTAVIEN RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS • Voidaan pestä astianpesukoneessa. Pestävä aina viimeistään kahden kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos niitä käytetään paljon. • Vedä imuvaunu ulos. • Irrota suodattimet yksi kerrallaan vapauttamalla niiden
 • Страница 50 из 53
 • Страница 51 из 53
 • Страница 52 из 53
  www.electrolux.com 436004533_02 - 090519
 • Страница 53 из 53