Инструкция для ZANUSSI ZLB331N

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

RO

Manual de utilizare

2

RU

Инструкция по
эксплуатации

20

Cuptor
Духовой шкаф

ZLB331

RO

 

RU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  RO RU Manual de utilizare Инструкция по эксплуатации Cuptor Духовой шкаф ZLB331 RO RU 2 20
 • Страница 2 из 45
  Cuprins Informaţii privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ Instrucţiuni privind siguranţa _ _ _ _ _ _ _ _ Descrierea produsului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Înainte de prima utilizare _ _ _ _ _ _ _ _ _ Utilizarea zilnică _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funcţiile ceasului _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Utilizarea
 • Страница 3 из 45
  Aspecte generale privind siguranţa • Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcţionării. Nu atingeţi elementele de încălzire care sunt în aparat. Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase. • Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur
 • Страница 4 из 45
  • • • • ţi-vă că priza poate fi accesată după instalare. Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaţi la ea ştecherul. Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna de ştecher. Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru
 • Страница 5 из 45
  • Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente. Îngrijirea şi curăţarea Avertizare Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului. • Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi scoateţi ştecherul din priză. • Verificaţi
 • Страница 6 из 45
  Descrierea produsului Prezentare generală 2 3 4 5 1 Panoul de comandă 2 Indicator alimentare electrică 6 1 1 7 8 9 10 11 13 12 3 Indicator gril 4 Buton de comandă a cuptorului cu gaz 5 Buton pentru funcţiile cuptorului 6 Ceasul avertizor 7 Orificii de aerisire pentru ventilatorul de răcire 8 Grătar
 • Страница 7 из 45
  Utilizarea zilnică Avertizare Consultaţi capitolul "Informaţii privind siguranţa". Funcţiile cuptorului Funcţia cuptorului Aplicaţie Poziţia oprit Aparatul este oprit. Gătit cu ventilator Vă permite să frigeţi sau să frigeţi şi să coaceţi alimente care necesită aceeaşi temperatură de gătire,
 • Страница 8 из 45
  2. Închideţi uşa cuptorului. 3. Rotiţi butonul de comandă a gazului pe temperatura corespunzătoare. Dispozitivul de siguranţă al cuptorului: Cuptorul cu gaz este dotat cu un termocuplu. Acesta opreşte fluxul de gaz dacă flacăra se stinge. Nu puteţi utiliza simultan cuptorul cu gaz şi grătarul
 • Страница 9 из 45
  1 Mâner 2 Ţepuşă 3 Furculiţe 4 Cadrul ţepuşei rotative Avertizare Furculiţele şi frigăruia ţepuşei rotative sunt ascuţite (dacă sunt livrate). Trebuie să aveţi grijă când o puneţi în funcţiune. 1. Puneţi tava pentru coacere intensă pe prima poziţie a raftului, numărat începând de jos. 2. Puneţi
 • Страница 10 из 45
  • Umezeala poate produce condens în aparat sau pe sticla uşii. Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie să se îndepărteze întotdeauna de aparat atunci când deschide uşa cuptorului pe durata gătirii. Pentru a reduce condensul, lăsaţi cuptorul să funcţioneze timp de 10 minute înainte de gătire.
 • Страница 11 из 45
  Greutate (kg) TIP DE MÂNCARE Gătitul în cuptorul cu gaz Temp. (°C) Durate de coacere în minute Notiţe nivel PRODUSE DE PATISERIE Tartă cu fructe 165 2 35 Plăcintă cu fructe 160 2 sau 3 35 Pateuri cu carne 180 2 sau 3 20 Gogoşi umplute 190 2 sau 3 25 - 30 Foietaj pufos 175 2 sau 3 15 Tartă cu gem
 • Страница 12 из 45
  Cantitate TIP DE MÂNCARE Frigerea la grătar Bucăţi g File bucăţi 4 800 Biftec 4 Cârnaţi 8 Cotlet de porc Pui (tăiat în două) Durate de coacere în minute Temp. (°C) Prima parte A doua parte 3 250 12-15 12-14 600 3 250 10-12 6-8 / 3 250 12-15 10-12 4 600 3 250 12-16 12-14 2 1000 3 250 30-35 25-30
 • Страница 13 из 45
  Curăţarea garniturii uşii • Verificaţi la intervale regulate garnitura uşii. Garnitura uşii se află în jurul cadrului de la uşa cuptorului. Nu utilizaţi aparatul dacă garnitura uşii este deteriorată. Contactaţi Centrul de Service. • Pentru a curăţa garnitura uşii consultaţi infromaţiile generale
 • Страница 14 из 45
  2. Curăţaţi capacul din sticlă. 3. Înlocuiţi becul cuptorului cu altul corespunzător, rezistent la o temperatură de 300 °C. Utilizaţi acelaşi tip de bec de cuptor. 4. Instalaţi capacul din sticlă. Ce trebuie făcut dacă... Avertizare Consultaţi capitolul "Informaţii privind siguranţa". Problemă
 • Страница 15 из 45
  2500 W (gaz lichefiat) 230 V Clasa aparatului: 3 Alimentare cu gaz aparat: II2H3B/P pentru Rusia şi România II2H3+ pentru Portugalia 593 mm 580 mm G20 (2H) 20 mbar Categoria de gaz a aparatului: sub blat în coloană Tensiune de lucru (50 Hz): Înălţime: Lăţime: Dimensiunile spaţiului pentru
 • Страница 16 из 45
  Avertizare Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de o instalare care nu respecte instrucţiunile din manual. Mediul de instalare: • Acest aparat nu este conectat la un dispozitiv de evacuare a produselor de combustie. • Instalaţi aparatul doar într-o cameră cu ventilaţie
 • Страница 17 из 45
  Acest aparat este proiectat pentru utilizare cu gaz natural (de la reţea). Dacă sunt montate injectoarele corespunzătoare, aparatul poate fi utilizat şi cu gaz lichefiat (îmbuteliat). Debitul de gaz se va regla corespunzător. Înlocuirea injectorului arzătorului cu gaz: (furnizată împreună cu trusa
 • Страница 18 из 45
  8. Rotiţi butonul de comandă a gazului de pe poziţia 240 la minim. Verificaţi flacăra. Dacă flacăra se stinge, repetaţi procedurile descrise la punctele 1 - 7. La nivelul coroanei arzătorului, flacăra trebuie să fie mică şi constantă. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate dacă măsurile
 • Страница 19 из 45
  Putere totală consumată Secţiunea cablului maxim 1380 W 3 x 0,75 mm² maxim 2300 W 3 x 1 mm² maxim 3680 W Cablul de masă (cablul verde/galben) trebuie să fie cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi de nul (cablurile albastru şi maro). 3 x 1,5 mm² Protejarea mediului înconjurător Simbolul e pe produs
 • Страница 20 из 45
  Содержание Сведения по технике безопасности _ _ Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _ Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Перед первым использованием _ _ _ _ Ежедневное использование _ _ _ _ _ _ Функции часов _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Использование дополнительных принадлежностей _ _ _ _ _ _ _
 • Страница 21 из 45
  • Если прибор оснащен функцией «Защита от детей», рекомендуется включить эту функцию. • Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра. Общие правила техники безопасности • Во время работы прибора его внутренняя камера сильно нагревается. Не
 • Страница 22 из 45
  • Для подключения прибора необходимо использовать установленную надлежащим образом электробезопасную розетку. • Не используйте тройники и удлинители. • Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь в сервисный центр или к
 • Страница 23 из 45
  • Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов. • При работе прибора его дверца должна быть закрыта. • Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора. Использование ингредиентов, содержащих алкоголь, может привести к образованию воздушно-спиртовой смеси. •
 • Страница 24 из 45
  ВНИМАНИЕ! Существует опасность травмы или удушья. • Отключите прибор от сети электропитания. • Отрежьте кабель электропитания и утилизируйте его. • Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания на случай, если внутри прибора окажутся дети и домашние животные. Описание изделия Общий
 • Страница 25 из 45
  Предварительный нагрев , задайте Выберите режим конвекции максимальную температуру и включите пустой духовой шкаф примерно на 60–90 минут, чтобы выжечь какие бы то ни было загрязнения на внутренней поверхности камеры Повторите эту же процедуру с элекв течение примерно трическим грилем 5–10 минут.
 • Страница 26 из 45
  Если горелка не загорается или если она случайно погасла: 1. отпустите ручку управления и поверните ее в положение "Выкл."; 2. откройте дверцу духового шкафа; 3. через минуту попробуйте снова попытайтесь разжечь горелку. Ручной розжиг Если электропитание временно отсутствует: 1. откройте дверцу
 • Страница 27 из 45
  Функции часов Таймер Предназначен для задания времени обратного отсчета. Сначала, поверните ручку таймера (см. раздел "Описание изделия") по часовой стрелке до упора. Затем, поверните ее об- ратно, установив на требуемое значение времени. По истечении заданного времени подается звуковой сигнал. Эта
 • Страница 28 из 45
  При снижении температуры духовой шкаф автоматически включается снова. Полезные советы ВНИМАНИЕ! Следует всегда закрывать дверцу духового шкафа во время приготовления, даже при приготовлении на гриле. Не ставьте противни, кастрюли и т.п. на дно духового шкафа во избежание повреждения эмали духового
 • Страница 29 из 45
  Продолжительность приготовления Продолжительность приготовления зависит от вида продукта, его консистенции и объема. Вначале, следите за готовностью пищи во время приготовления. В процессе эксплуатации прибора опытным путем найдите оптимальные параметры (уровень мощности нагрева, продолжительность
 • Страница 30 из 45
  Загрузка (вес, кг) Приготовление в газовом духовом шкафу БЛЮДО Темп. (°C) Продолжительность приготов ления в минутах Примечания уровень Заварной крем на водяной бане 135 2 или 3 60 - 75 Торт со взбитыми сливками и фруктами 135 2 или 3 90 Безе 135 2 или 3 70 - 90 на плоском алюминиевом противне для
 • Страница 31 из 45
  Количество БЛЮДО Штук гр. Курица (разрезанная пополам) 2 1000 Кебабы 4 Куриная грудка 4 Гамбургер 6 Приготовление на гриле Рыбное филе Продолжительность приготовления в минутах Темп. (°C) Первая сторона 2-я сторона 3 250 30-35 25-30 / 3 250 10-15 10-12 400 3 250 12-15 12-14 600 3 250 20-30 уровень
 • Страница 32 из 45
  для их чистки агрессивные средства, острые предметы и не мойте их в посудомоечной машине. В противном случае возможно повреждение антипригарного покрытия! Почистите уплотнение дверцы • Регулярно проверяйте состояние уплотнения дверцы. Уплотнение дверцы проходит по периметру рамки дверцы духового
 • Страница 33 из 45
  Приборы из нержавеющей стали или алюминия: Чистку дверцы духового шкафа следует выполнять, используя только влажную губку. Протрите дверцу насухо мягкой тканью. Не допускается использовать металлические мочалки, кислоты или абразивные материалы, поскольку они могут повредить поверхность духового
 • Страница 34 из 45
  PNC (номер изделия) ......................................... Серийный номер (S.N.) ......................................... Технические данные Мощность нагревательных элементов Горелка духового шкафа: 2700 Вт (природный газ) 2500 Вт (жидкий газ) Электрический гриль: 1650 Вт Лампочка освещения
 • Страница 35 из 45
  Горелка газового духового шкафа Отметка форсунки Номинальная мощность газовой горелки 1/100 мм кВт м³/ч г/час (кВт) Природный газ (G20) 114 2,7 0,257 - 1,0 Станд. 20 Сжиженный газ (G30/G31) 78 2,5 - 182 1,0 52 30 / 30 28 - 30 / 37 Природный газ (G20) 124 2,5 0,265 - 1,0 Станд. 13 Тип газа
 • Страница 36 из 45
  Подключение к газовой магистрали: Труба подачи газа находится на тыльной стороне панели управления. ВНИМАНИЕ! Не используйте гибкие резиновые подводки! ВНИМАНИЕ! Перед подключением газа выньте вилку сетевого шнура из розетки или отключите предохранители в блоке предохранителей. Закройте главный
 • Страница 37 из 45
  Замена инжектора горелки духового шкафа: ВНИМАНИЕ! Горелка горелки газового духового шкафа не требует регулировки подачи первичного воздуха. Регулировка минимального уровня пламени горелки газового духового шкафа: 1. выньте вилку сетевого шнура из розетки; 2. снимите ручку управления газовым
 • Страница 38 из 45
  6. Зажгите горелку газового духового шкафа (см. раздел «Приготовление блюд в газовом духовом шкафу – розжиг горелки газового духового шкафа»). 7. Установите ручку управления газовым духовым шкафом на отметку "240" и дайте шкафу прогреться как минимум 10 минут. 8. Поверните ручку управления газовым
 • Страница 39 из 45
  Крепление прибора к мебели: A B RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BBF. При выборе сечения кабеля используйте значение полной мощности (см. табличку с техническими данными) и эту таблицу: Полная мощность Сечение сетевого кабеля максимум 1380 Вт Электрическое подключение ВНИМАНИЕ! Электрическое
 • Страница 40 из 45
  40 www.zanussi.com
 • Страница 41 из 45
  www.zanussi.com 41
 • Страница 42 из 45
  42 www.zanussi.com
 • Страница 43 из 45
  www.zanussi.com 43
 • Страница 44 из 45
  356958104-B-262012 www.zanussi.com/shop
 • Страница 45 из 45