Инструкция для ZANUSSI ZWQ 5122, ZWQ 5103, ZWQ 5102, ZWP581

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CS

Návod k použití

2

HU

Használati útmutató

15

PL

Instrukcja obsługi

30

RU

Инструкция по
эксплуатации

44

SK

Návod na používanie

58

Pračka
Mosógép
Pralka
Стиральная машина
Práčka

ZWP 581

ZWQ 5102

ZWQ 5103

ZWQ 5122

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  CS HU PL RU SK Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Стиральная машина Práčka ZWP 581 ZWQ 5102 ZWQ 5103 ZWQ 5122 2 15 30 44 58
 • Страница 2 из 73
  Obsah Bezpečnostní informace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jak spustit cyklus praní? _ _ _ _ _ _ _ _ _ Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prací programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Problémy při provozu _ _ _ _
 • Страница 3 из 73
  • Vraťte přívodní a vypouštěcí hadici na místo. Takto se vypustí voda zbývající v hadicích a zabrání se tvorbě ledu, který by poškodil pračku. Před opětovným zapnutím pračky zajistěte, aby byla instalována v místě, kde teplota neklesne pod bod mrazu. Použití • Tento spotřebič je určen k normálnímu
 • Страница 4 из 73
  Ovládací panel 1 2 7 6 5 3 4 1 Volič programů 2 Tlačítko ODLOŽENÝ START 5 Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ 6 Tlačítko FUNKCÍ 3 Kontrolky průběhu cyklu 4 Tlačítko START/PAUZA 7 Tlačítko ODSTŘEDĚNÍ Přihrádka dávkovače Předpírka Praní Aviváž (neplňte nad symbol MAX M ) Jak spustit cyklus praní? První použití •
 • Страница 5 из 73
  Denní používání Vložte prádlo • Otevřete víko pračky. • Otevřete buben stisknutím zajiA šťovacího tlačítka A: automaticky se otevřou obě křídla dvířek bubnu. • Vložte prádlo, zavřete buben a víko pračky. Upozornění Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda je buben řádně zavřený : • když jsou obě
 • Страница 6 из 73
  • Chcete-li změnit dobu odložení na časovači, musíte přejít přes polohu "Stop" a znovu naprogramovat požadovaný cyklus. Víko pračky je během odloženého startu zablokované. Potřebujete-li ho otevřít, musíte nejdříve pračku pozastavit stisknutím tlačítka . Po opětovném zavření ví"Start/Pauza" . ka
 • Страница 7 из 73
  Program / Druh prádla Bavlna úsporný (40° a 60°): bílá nebo barevná, např. normálně znečištěné pracovní oděvy, ložní povlečení, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky. Max. rychlost odstřeďování: 850 ot/min u modelu ZWP581/ 1000 ot/min u modelu ZWQ5102,ZWQ5103/ 1200 ot/min u modelu ZWQ5122 Náplň 5,5
 • Страница 8 из 73
  Program / Druh prádla Náplň Dostupné funkce Záclony (40°): pro praní záclon. Je zapnuta funkce „Předpírka“. Max. rychlost odstřeďování: 700 ot/min 2,5 kg Zastavení máchání, Extra máchání, Odložený start Máchání: s tímto programem lze vymáchat prádlo prané v ruce. Max. rychlost odstřeďování: 850
 • Страница 9 из 73
  Filtry přívodu vody Při čištění postupujte následujícím způsobem: 7 CLACK 5 6 8 CLACK Před zavřením zachytávače předmětů zkontrolujte, zda je filtr řádně zasunutý jeho pohybem nahoru a dolů po středové stěně. Problémy při provozu Tento spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu mnohokrát
 • Страница 10 из 73
  Problémy Příčiny Okolo spotřebiče je vo- • přílišné množství pracího prostředku způsobilo přetečení pěny, da: • použitý prací prostředek není vhodný pro praní v pračce, • vypouštěcí oblouk tvaru U není správně připevněn, • přívodní hadice netěsní. Neuspokojivé výsledky praní: • • • • Spotřebič
 • Страница 11 из 73
  Problémy Tlačítko „Start/Pauza“ 1) bliká červeně 2): Příčiny • • • • víko není správně zavřené, filtr na nečistoty je neprůchodný, vypouštěcí hadice je ucpaná nebo přehnutá, vypouštěcí hadice je upevněna příliš vysoko (viz část „Instalace“), • vypouštěcí čerpadlo je zablokované, • přívod vody je
 • Страница 12 из 73
  Program Spotřeba energie (kWh)1) Spotřeba vody (litry)1) Délka programu (minuty)1) Bavlna 40 °C 0.75 62 140 Syntetika 40 °C 0.65 48 80 Jemné 30 °C 0.3 53 60 Vlna 30 °C 0.4 48 71 Ruční praní 30 °C 0.4 48 61 1) Údaje uvedené v této tabulce jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na
 • Страница 13 из 73
  Přepravní šrouby si uschovejte pro případ přesunu spotřebiče. Za účelem instalace spotřebiče ve stejné výšce jako sousedící kusy nábytku uřízněte tyto plastové části. Přívod vody Na konci vypouštěcí hadice musí být umožněn přístup vzduchu, aby bylo vyloučeno nebezpečí nasávání kapaliny. Vypouštěcí
 • Страница 14 из 73
  elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
 • Страница 15 из 73
  Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Egy mosási ciklus lefuttatása _ _ _ _ _ _ Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mosási programok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ápolás és tisztítás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 16 17 18 20 21 Működési
 • Страница 16 из 73
  • Zárja el a csapot, és válassza le a befolyócsövet. • Helyezze a befolyócső és a kifolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe. • Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja futni a ciklus végéig. • Válassza le a készüléket az áramforrásról a programkapcsolót "Stop" állásba forgatva. • Húzza ki
 • Страница 17 из 73
  Kezelőpanel 1 2 7 6 5 3 4 1 Programválasztó gomb 2 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb 5 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb 6 OPCIÓK gomb 3 Ciklusfutás jelzőfényei 4 INDÍTÁS/SZÜNET gomb 7 CENTRIFUGÁLÁS gomb Adagolódoboz Előmosás Mosás Öblítőszer (ne töltse a fölé) M MAX jel Egy mosási ciklus lefuttatása Az első használat •
 • Страница 18 из 73
  Napi használat A mosnivaló betöltése • Nyissa fel a készülék fedelét. • Az A kioldógomb megnyomásával A nyissa ki a dobot: A két ajtószárny automatikusan kinyílik. • Töltse be a mosnivalót, zárja be a dobot és a mosógép fedelét. Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék fedelét, győződjön meg arról, hogy
 • Страница 19 из 73
  Ha már megnyomta a "Start/Szünet" gombot, de szeretné módosítani vagy törölni a késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon el: • A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus azonnali elindításához nyomja meg a , majd pedig a "Késlelte"Start/Szünet" gombot. Nyomja meg a tett indítás" gombot
 • Страница 20 из 73
  Mosási programok Program / mosnivaló típusa Töltet Pamut (30° - 90°):Fehér vagy színes, 5,5 kg pl. normál mértékben szennyezett munkaruhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők. Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./ perc a ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a ZWQ5102,ZWQ5103 modell
 • Страница 21 из 73
  Program / mosnivaló típusa Gyapjú (40°): Gépben mosható gyapjú ruhaneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll: „Tiszta gyapjú, gépben mosható, nem megy össze”. Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./ perc a ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében, 900 ford./perc a ZWQ5122
 • Страница 22 из 73
  kéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség, és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést elvégezni. 7 A készülék külseje A készülék külsejének megtisztításához használjon meleg szappanos vizet. Soha ne használjon alkoholt, oldószereket vagy hasonló termékeket Adagolódoboz Tisztításához az alábbiak
 • Страница 23 из 73
  Problémák Okok A készülék vizet vesz fel, de rögtön ki is üríti: • A kifolyócső „U” darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az „Üzembe helyezés” részt). A készülék nem öblít, vagy nem üríti ki a vizet: • A kifolyócső eldugult vagy megtört; • eldugult a kifolyó szűrője (lásd az „Ápolás és
 • Страница 24 из 73
  Problémák Okok A készülék leáll a mosási ciklus alatt: • A víz- vagy az áramellátás szünetel; • kiválasztották az Öblítőstop opciót; • a dob ajtószárnyai nyitva vannak. A fedél nem nyitható a ciklus végén: • A dobban a hőmérséklet túl magas, • a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.
 • Страница 25 из 73
  TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA ENERGIAFOGYASZTÁS BIZTOSÍTÉK 230 V, 50 Hz 2300 W 10 A Szilárd részecskék és nedvesség behatolása elleni védelem foka IPX4 Vízellátás Hideg víz VÍZNYOMÁS Minimum Maximum 0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar) Csatlakoztatás a vízhálózatra 20/27 típus Márkajelzés (logó) Zanussi
 • Страница 26 из 73
  Centrifugálási hatékonyság (az A és G közötti skálán, ahol „A” a legjobb és „G” a legrosszabb hatékonyságot jelenti) D C B % 64 60 53 850 1000 1200 Maradék nedvesség Maximális centrifugálási sebesség ford./perc Mosási töltet kg Vízfogyasztás normál, 60°C-os pamut program esetében liter Programidő
 • Страница 27 из 73
  Az energiaosztály megállapításához használt programok Az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos programok a pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco. Ezek a programok alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosására, és a leghatékonyabbak, ami a pamut ruhanemű mosására
 • Страница 28 из 73
  Amennyiben szükséges, mozgassa a befolyócsövet az ábrán jelzett irányba. Ehhez lazítsa meg a befolyócső szorítógyűrűjét, majd helyezze el a befolyócsövet az ábrának megfelelően úgy, hogy lefele irányuljon. Szorítsa meg újra a szorítógyűrűt, és ellenőrizze, hogy nem tapasztalható-e szivárgás. Nyissa
 • Страница 29 из 73
  A készülék hulladékba helyezése A jelzéssel ellátott valamennyi anyag újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és újrahasznosításra adja le a megfelelő hulladékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi önkormányzatnál). A készülék hulladékba helyezésekor távolítson el minden olyan alkatrészt, amely
 • Страница 30 из 73
  Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _ Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Obsługa pralki _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ Programy prania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _ Problemy z funkcjonowaniem urządzenia
 • Страница 31 из 73
  • Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji urządzenia. Środki ostrożności w przypadku mrozu Jeśli urządzenie jest narażone na temperatury poniżej 0°C, należy podjąć następujące środki ostrożności: • Zamknąć zawór wody i odłączyć wąż
 • Страница 32 из 73
  1 Panel sterowania 2 Uchwyt pokrywy 3 Nóżki regulowane do poziomowania Panel sterowania 1 2 7 1 Pokrętło wyboru programów 2 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu 3 Kontrolki przebiegu programu 6 5 3 4 5 Przycisk DODATKOWE PŁUKANIE 6 Przycisk wyboru OPCJI 7 Przycisk WIROWANIE 4 Przycisk
 • Страница 33 из 73
  Codzienna eksploatacja Wkładanie prania • Otworzyć pokrywę urządzenia. • Otworzyć bęben naciskając przyA cisk blokady A: dwie klapki otworzą się automatycznie. • Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna oraz pokrywę pralki. Ostrzeżenie! Przed zamknięciem pokrywy urządzenia sprawdzić, czy klapki bębna są
 • Страница 34 из 73
  Jeśli przycisk " Start/Pauza" został już naciśnięty a zachodzi potrzeba zmiany lub anulowania opóźnienia rozpoczęcia programu, należy: • Aby anulować opóźnienie rozpoczęcia programu i rozpocząć cykl prania natychmiast, należy nacisnąć przycisk " Start/Pauza" , a następnie " Opóźniony start" .
 • Страница 35 из 73
  Programy prania Program/rodzaj prania Wsad Dostępne opcje Bawełniane (30–90°):Białe lub kolorowe, np. średnio zabrudzone ubrania robocze, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki. Maksymalna prędkość wirowania: 850 obr/min dla modelu ZWP581; 1000 obr/ min dla modelu ZWQ5102,ZWQ5103; 1200 obr/min dla
 • Страница 36 из 73
  Program/rodzaj prania Wsad 1,0 kg Wełna (40°): Rzeczy wełniane, które można prać w pralce, z napisem na metce „czysta żywa wełna, można prać w pralce, nie kurczy się w praniu”. Maksymalna prędkość wirowania: 850 obr/min dla modelu ZWP581; 1000 obr/ min dla modelu ZWQ5102,ZWQ5103; 900 obr/min dla
 • Страница 37 из 73
  strzegać wielkości dawek oraz częstotliwości stosowania podanych na opakowaniu. 7 Obudowa Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą wodą z mydłem. Do czyszczenia obudowy nie wolno stosować alkoholu, rozpuszczalników ani innych podobnych środków czyszczących. Dozownik detergentów W celu oczyszczenia
 • Страница 38 из 73
  Nieprawidłowe działanie Przyczyny Urządzenie nie włącza się lub nie napełnia się wodą: • urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, instalacja elektryczna jest niesprawna, występuje awaria zasilania, • pokrywa urządzenia lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte, • nieprawidłowo wybrano
 • Страница 39 из 73
  Nieprawidłowe działanie Przyczyny Drgania lub głośna praca urządzenia: • nie usunięto wszystkich elementów opakowania (patrz „Instalacja”), • urządzenie nie jest wypoziomowane lub nie stoi stabilnie (patrz „Instalacja”), • urządzenie stoi zbyt blisko ściany lub mebli, • pranie jest nierównomiernie
 • Страница 40 из 73
  Nieprawidłowe działanie Przycisk „Start/Pauza” 1) miga na czerwono 2): Przyczyny • • • • • • • pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta, filtr spustowy jest zatkany, wąż spustowy jest zatkany lub zagięty, wąż spustowy jest za wysoko (patrz „Instalacja”), pompa opróżniająca jest zablokowana, syfon w
 • Страница 41 из 73
  Parametry eksploatacyjne Program Zużycie energii (kWh)1) Zużycie wody (liCzas trwania programu (minutry)1) ty)1) Białe tkaniny bawełniane 90°C 2.2 67 160 Bawełniane 60°C 1.3 62 145 Bawełniane 40°C 0.75 62 140 Syntetyczne 40°C 0.65 48 80 Delikatne 30°C 0.3 53 60 Wełna 30°C 0.4 48 71 Pranie ręczne
 • Страница 42 из 73
  Spust wody 2 B 1 B 2 1 D Zaleca się zachowanie blokad transportowych na przyszłość. Aby zainstalować urządzenie na tym samym poziomie co przylegające meble, należy przyciąć te plastikowe elementy. Dopływ wody 42 Podłączenie elektryczne Pralkę można podłączyć wyłącznie do zasilania jednofazowego o
 • Страница 43 из 73
  Ochrona środowiska Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
 • Страница 44 из 73
  Содержание Информация по технике безопасности ______________________ Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Выполнение цикла стирки _ _ _ _ _ _ _ Ежедневное использование _ _ _ _ _ _ Программы стирки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Уход и очистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44 45 47 47 49 51 Проблемы при
 • Страница 45 из 73
  Меры предосторожности для предотвращения замерзания Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности: • Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг. • Поместите концы наливного шланга и сливного
 • Страница 46 из 73
  1 2 3 1 Панель управления 2 Ручка крышки 3 Регулировочная ножка Панель управления 1 2 7 1 Селектор программ 2 Кнопка «ОТСРОЧКА ПУСКА» 3 Индикаторы выполнения цикла 4 Кнопка «ПУСК/ПАУЗА» 5 Кнопка «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ» 46 6 5 3 4 6 Кнопка «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ» 7 Кнопка «ОТЖИМ»
 • Страница 47 из 73
  Дозатор Предварительная стирка Стирка Смягчитель (не заполняйте выше метки «МАКС» M ) Выполнение цикла стирки Первое использование • Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями по установке. • Извлеките из барабана
 • Страница 48 из 73
  При выборе этой функции вода после последнего полоскания не сливается для предотвращения образования складок на белье. По окончании программы, если выбрана , для заверостановка с водой в баке шения цикла и слива воды следует выили «Слив» брать программу «Отжим» . Выбор функций После выбора
 • Страница 49 из 73
  Перед тем, как внести изменения в выполняемую программу, следует установить машину в паузу, нажав кнопку "Старт/Пауза" . Если изменение невозможно, кнопв течение нескольких ка "Старт/Пауза" секунд будет мигать красным светом. Если вы, тем не менее, хотите изменить программу, вам следует отменить
 • Страница 50 из 73
  Программа / Тип ткани Загрузка 1 кг Легкая глажка (40°): стирка изделий из хлопка и синтетики. Уменьшает образование складок, тем самым облегчая глажку. Макс. скорость отжима: 900 об/мин (850 об/мин для модели ZWP581) Доступные функции «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка»,
 • Страница 51 из 73
  Программа / Тип ткани Загрузка Полоскания: эту программу можно использовать для полоскания вещей, выстиранных вручную. Макс. скорость отжима: 850 об/мин для модели ZWP581/ 1000 об/мин для модели ZWQ5102,ZWQ5103/ 1200 об/мин для модели ZWQ5122 5,5 кг Слив: : цикл слива воды после функции «Остановка
 • Страница 52 из 73
  Перед тем, как закрывать ловушку, убедитесь, что фильтр установлен как следует. Фильтры наливного шланга Для очистки действуйте следующим образом: Проблемы при работе Перед отгрузкой с завода прибор проходит многочисленные испытания. Тем не менее, в случае обнаружения неисправности Неисправность
 • Страница 53 из 73
  Неисправность Возможные причины Вода вокруг прибора. • Чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные избыточным количеством средства для стирки. • Выбранное средство для стирки не предназначено для использования в стиральных машинах. • Неверно подключена U-образная часть слива. •
 • Страница 54 из 73
  Неисправность Возможные причины Сливной насос непрерывно работает, даже когда прибор выключен. • Сработала система защиты от перелива. Выполните следующие операции: - закройте вентиль на линии впуска воды; - извлеките из прибора все белье и через 2 минуты отключите его от сети; - обратитесь в
 • Страница 55 из 73
  ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ Минимум Максимум 0,05 МПа (0,5 бар) 0,8 МПа (8 бар) Подключение к водопроводу Тип 20/27 Показатели потребления Программа Потребление электроэнергии (кВт·ч)1) Потребление воды (литры)1) Продолжительность программы (минуты)1) Белый хлопок 90°C 2.2 67 160 Хлопок 60°C 1.3 62 145 Хлопок
 • Страница 56 из 73
  Водоснабжение 1 90O 2 Снятие транспортировочной защиты A B A C D 2 B 1 B 2 1 Откройте водопроводный вентиль. Убедитесь в отсутствии протечек. Удлинять наливной шланг нельзя. Если он слишком короткий, проконсультируйтесь с сервисным центром Слив D Сохраните транспортировочные болты на случай, если
 • Страница 57 из 73
  лей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями. прибора по горизонтали позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы. Размещение
 • Страница 58 из 73
  Obsah Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Popis výrobku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ako spustiť cyklus prania? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pracie programy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ošetrovanie a čistenie _ _ _ _ _ _
 • Страница 59 из 73
  • Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať. • Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej sa na odstránenie škvŕn používal benzín, alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom vložte bielizeň
 • Страница 60 из 73
  Násypka na pracie prostriedky Predpieranie Pranie Avivážny prostriedok (hladina nesmie presahovať nad symbol MAX M ) Ako spustiť cyklus prania? Prvé použitie • Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu. • Odstráňte vložku z polystyrénu a všetky ostatné
 • Страница 61 из 73
  opätovnom stlačení ukazovatele zhasnú. Ak niektorá z voliteľných funkcií nie je kompatibilná so zvoleným začne bliprogramom, na tlačidle „Štart/Prestávka“ kať červený ukazovateľ. Voliteľná funkcia "Predpieranie" Spotrebič vykonáva predpieranie pri max. teplote 30 °C. Voliteľná funkcia "Rýchly" Doba
 • Страница 62 из 73
  Pracie programy Program/Typ prania Náplň Možné nastavenia Bavlna (30° – 90°) : Biela alebo farebná bieli- 5,5 kg zeň, napr. bežne znečistený pracovný odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň a uteráky. Maximálna rýchlosť odstreďovania: 850 ot./min. pre modelZWP581, 1000 ot./min. pre model
 • Страница 63 из 73
  Program/Typ prania Náplň Možné nastavenia 2,5 kg Šport intenzívny (40°): Na bežne a veľmi znečistené oblečenie na šport v prírode. Práčka automaticky pridá fázu prepierania pred hlavným praním, aby sa eliminovali špinavé škvrny.1) Maximálna rýchlosť odstreďovania: 900 ot./min. (850 ot./min. pre
 • Страница 64 из 73
  Pred zatvorením poklopu potiahnutím strednej priehradky smerom nahor a nadol skontrolujte, či je filter dobre nasadený. 3 1 2 4 Filtre prítoku vody 7 Pri čistení postupujte nasledovne: CLACK 5 8 6 CLACK Problémy počas prevádzky Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode.
 • Страница 65 из 73
  Problémy Príčiny Rozliata voda okolo spotrebiča: • • • • príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny, prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke, odtokový U-diel nie je správne nainštalovaný, únik vody z prívodnej hadice. Neuspokojivé výsledky prania: • • • • prací
 • Страница 66 из 73
  Problémy Tlačidlo „Štart/Prestávka“ 1) bliká červený ukazovateľ 2): Príčiny • • • • • • • veko nie je riadne zatvorené, výpustný filter je zablokovaný, odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá, odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Inštalácia“), odtokové čerpadlo je zablokované,
 • Страница 67 из 73
  Fázy Spotreba energie (v kWh) 1) Spotreba vody (litre)1) Dĺžka programu (minúty)1) Syntetika 40 °C 0.65 48 80 Jemná bielizeň 30 °C 0.3 53 60 Vlna 30 °C 0.4 48 71 Ručné pranie 30 °C 0.4 48 61 1) Informácie o spotrebe uvedené v tabuľke sú orientačné. Môžu sa meniť v závislosti od množstva a typu
 • Страница 68 из 73
  Prepravné skrutky si ponechajte pre prípad, keď budete potrebovať premiestniť spotrebič. Ak chcete spotrebič nainštalovať do rovnakej úrovne ako okolitý nábytok, odrežte tieto plastové diely. Prívod vody Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
 • Страница 69 из 73
  Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk. Likvidácia spotrebiča Všetky materiály
 • Страница 70 из 73
  70
 • Страница 71 из 73
  71
 • Страница 72 из 73
  192987781-A-322011 www.zanussi.com/shop
 • Страница 73 из 73