Инструкция для ZANUSSI ZWS 6123 V

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

KK

Қолдану туралы
нұсқаулары

2

RU

Инструкция по
эксплуатации

19

UK

Інструкція

37

Кір жуғыш машина
Стиральная машина
Пральна машина

ZWS 685 V

ZWS 6123 V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  KK RU UK Қолдану туралы нұсқаулары Инструкция по эксплуатации Інструкція Кір жуғыш машина Стиральная машина Пральна машина ZWS 685 V ZWS 6123 V 2 19 37
 • Страница 2 из 57
  Мазмұны Сақтық шаралары _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Қауіпсіздік нұсқаулары _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бұйым сипаттамасы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Басқару панелі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бағдарламалар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Страница 3 из 57
  • Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен жабдықталса, оны іске қосуды ұсынамыз. • Балалар тазалау жəне күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс. Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат • Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз. • Бұл құрылғының
 • Страница 4 из 57
  • Құрылғы мен кілемнің арасында тиісті орын болуын қамтамасыз ету үшін өзгермелі тіректерін реттеңіз. Электртоғына қосу Назарыңызда болсын! Өрт шығу жəне электр қатеріне ұшырау қаупі бар. • Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет. • Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр параметрлерінің
 • Страница 5 из 57
  Құрылғыны тастау Назарыңызда болсын! Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар. • Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. • Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз. • Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз. Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы
 • Страница 6 из 57
  Бұйым сипаттамасы 1 2 1 Жұмыс алаңы 2 Жуғыш зат үлестіргіші 3 3 Басқару панелі 4 Есіктің тұтқасы 5 Су төгетін сорғының сүзгісі 6 Техникалық ақпарат тақтайшасы 4 7 Құрылғы деңгейін реттеуге арналған тірек 5 6 7 Басқару панелі 1 Ocoбыe Джинсы Mини 30 2 Хлопок Хлопок Хлопок + Предв. стирка 3u 6u 3 9u
 • Страница 7 из 57
  Бағдарламалар Бағдарлама Температура ауқымы Хлопок 90 °C - (Суық) Кір салынымының жəне кірдің түрі Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы Ақ мақта мата жəне түрлі түсті мақта мата (қалыпты жəне шамалы ластанған). 5 кг, 800 мин/айн (ZWS 685 V), 1200 мин/айн (ZWS 6123 V) Хлопок + Предв.
 • Страница 8 из 57
  Бағдарлама Температура ауқымы Джинсы 60 °C - Кір салынымының жəне кірдің түрі Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы Джинс жəне джерсиден жасалған заттар. Жəне баран түсті заттарға да арналған. 5 кг, 800 мин/айн (ZWS 685 V), 1200 мин/айн (ZWS 6123 V) (Суық) 1) 5 кг салмаққа арналған «Мақта
 • Страница 9 из 57
  Смешанные ткани ∎ ∎ Тонкие ткани ∎ ∎ Шерсть /Ручная стирка ∎ ∎ ∎ Отсрочка старта ∎ ∎ ∎ ∎ Полоскание Доп. полоскани е ∎ Cупер быстрый1) Бағдарлама ∎ ∎ ∎ ∎ Слив Отжим ∎ Легкая глажка ∎ 5 рубашек ∎ Mини 30 ∎ Джинсы ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ 1) Cупер быстрый функциясын орнатқан кезде кірдің мөлшерін азайтуды
 • Страница 10 из 57
  қойып ешбір кір салмай жуыңыз. Бұл цикл барабан мен машинаның ішінде бар болуы мүмкін кірлердің барлығын кетіреді. Əркүндік қолдану 1. 2. 3. 4. Су құятын шүмекті ашыңыз. Ашаны розеткаға қосыңыз. Құрылғының ішіне кірді салыңыз. Жуғыш зат пен қосымша заттарды дұрыс мөлшерде пайдаланыңыз. 5. Жуу
 • Страница 11 из 57
  Сұйық жуғыш затты қолдану A • Жуғыш зат үлестіргішті тоқтап қалғанша сыртқа қарай тартыңыз. • Жуғыш зат бөлгішті орнынан (A) алыңыз. • Жуу циклына арналған ортаңғы бөліктегі арнайы бағыттағышқа салыңыз. • Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз. • Жуғыш зат үлестіргішін абайлап жабыңыз. – – –
 • Страница 12 из 57
  2. Құрылғыны іске қосу үшін бағдарлама тетігін қайта бұраңыз. Содан кейін жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады. Құрылғыдан су ақпайды. Функцияларды өзгерту Кей функцияларды ғана басталмай тұрып өзгертуге болады. 1. Старт/Пауза түймешігін басыңыз. Индикатор жыпылықтайды. 2. Функцияларды
 • Страница 13 из 57
  Ақыл-кеңес Кір салу • Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нəзік жəне жүн мата. • Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз. • Ақ жəне түрлі-түсті заттарды бірге жумаңыз. • Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығуы мүмкін. Оларды алғаш жуғанда бөлек жууға кеңес
 • Страница 14 из 57
  Назарыңызда болсын! Құрылғыны тазалар алдында тоқтан ажыратыңыз. салып, ең жоғары температураға қойып бастаңыз. Есік тығыздағышы Сыртын тазалау Құрылғыны сабын мен жылы суды ғана қолданып тазалаңыз. Барлық беттерін əбден құрғатыңыз. Тығыздағышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі заттардың барлығын
 • Страница 15 из 57
  Су құятын түтік тығырығының сүзгісін тазалау 4. 5. 1. 3. 6. 2. 3. 1 2 7. 8. 9. 10. 4. Су сорғысын тазалау 2 1 Назарыңызда болсын! Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз. 1. 2. Суды тосын жағдайда төгу Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге алмайды. Бұндай жағдай орын
 • Страница 16 из 57
  1. Жуғыш зат үлестіргіштің негізгі жуу циклына арналған бөлігіне 2 литр су құйыңыз. 2. Суды төге бастау үшін бағдарламаны бастаңыз. 5. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтенше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз 6. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз. Мұз қатуға
 • Страница 17 из 57
  Ақаулық Ықтимал шешімі Су құятын түтік тығырығының сүзгісінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. "Күту менен тазалау" тарауын қараңыз. Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыдан су ақпайды. Раковина
 • Страница 18 из 57
  Ақаулық Жуу нəтижелері қанағаттанарлық емес. Ықтимал шешімі Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз. Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Кірдің салмағын азайтыңыз.
 • Страница 19 из 57
  Содержание Сведения по технике безопасности _ _ Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _ Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _ Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Панель управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Программы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Показатели потребления _ _ _ _ _ _ _ _ 19 20 22 23 23 24
 • Страница 20 из 57
  • Если прибор оснащен устройством защиты от детей, рекомендуем Вам включить это устройство. • Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Общие правила техники безопасности • Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и
 • Страница 21 из 57
  • Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. • Прибор имеет большой вес: соблюдайте предосторожность при его перемещении. Всегда используйте защитные перчатки. • Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. • Для обеспечения
 • Страница 22 из 57
  • Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. • Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар. • Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте
 • Страница 23 из 57
  Описание изделия 1 2 1 Верхняя панель 2 Дозатор моющего средства 3 3 Панель управления 4 Рукоятка дверцы 5 Фильтр сливного насоса 6 Табличка с техническими данными 4 7 Ножки для выравнивания прибора 5 6 7 Панель управления 1 Ocoбыe Джинсы Mини 30 2 Хлопок Хлопок Хлопок + Предв. стирка 3u 6u 3 9u
 • Страница 24 из 57
  Программы Программа Диапазон температур Хлопок 90°C – (Холодная стирка) Тип загрузки и степень загрязненности Максимальная нагрузка, максимальный отжим Белый хлопок и цветной хлопок (обычное и легкое загрязнение). 5 кг, 800 об/мин (ZWS 685 V), 1200 об/мин (ZWS 6123 V) Хлопок + Предв. стирка
 • Страница 25 из 57
  Программа Диапазон температур Джинсы 60°C – Тип загрузки и степень загрязненности Максимальная нагрузка, максимальный отжим Джинсовые и вязаные изделия. Изделия темных цветов. 5 кг, 800 об/мин (ZWS 685 V), 1200 об/мин (ZWS 6123 V) (Холодная стирка) 1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при
 • Страница 26 из 57
  Cупер быстрый1) Программа Хлопoк Eco ∎ Синтетика ∎ ∎ Смешанные ткани ∎ Тонкие ткани ∎ ∎ Шерсть /Ручная стирка ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ Полоскание ∎ ∎ ∎ Отсрочка старта ∎ ∎ Доп. полоскание ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ Слив Отжим ∎ ∎ Легкая глажка ∎ 5 рубашек ∎ ∎ Mини 30 ∎ ∎ Джинсы ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ 1) При выборе функции Cупер
 • Страница 27 из 57
  Перед первым использованием 1. Залейте 2 литра воды в отсек моющего средства для фазы стирки. При этом активируется система слива. 2. Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для фазы стирки. 3. Не загружая в прибор белья, выберите и запустите программу для стирки изделий из
 • Страница 28 из 57
  Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке средств для стирки. Использование жидких моющих средств A • Потяните дозатор моющих средств на себя до упора. • Извлеките перегородку для средства для стирки (А). • Вставьте его по направляющим в середину отделения для этапа стирки. • Отмерьте
 • Страница 29 из 57
  2. Вновь включите прибор поворотом селектора программ. Теперь можно выбрать новую программу стирки. Прибор не сливает воду. Изменение функций Ряд функций можно изменить до того, как они будут запущены. 1. Нажмите на кнопку Старт/Пауза. Замигает индикатор. 2. Внесите изменения в функции. 3. Снова
 • Страница 30 из 57
  Указания и рекомендации Загрузка белья • Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, тонкое деликатное белье и изделия из шерсти. • Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними. • Не стирайте одновременно белое и цветное белье. • Некоторые цветные
 • Страница 31 из 57
  Уход и очистка ВНИМАНИЕ! Перед очисткой прибора выньте вилку сетевого кабеля из розетки. Чистка наружных поверхностей Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических
 • Страница 32 из 57
  5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. Очистка фильтра впускного клапана 1. 6. 2. 3. 1 2 7. 8. 9. 10. 4. Очистка фильтра сливного насоса 2 1 ВНИМАНИЕ! Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе находится горячая вода. 32 www.zanussi.com
 • Страница 33 из 57
  Экстренный слив В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды. В этом случае выполните действия с (1) по (10), описанные в разделе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос. После выполнения операций экстренного слива воды необходимо повторно
 • Страница 34 из 57
  Неисправность В прибор не поступает вода. Возможное решение Проверьте, открыт ли водопроводный кран. Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения. Убедитесь, что водопроводный кран не засорен. Убедитесь, что
 • Страница 35 из 57
  Неисправность Возможное решение Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. Главу «Инструкции по установке». Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика. Прибор набирает воду и тут же производит ее слив. Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в
 • Страница 36 из 57
  36 www.zanussi.com
 • Страница 37 из 57
  Зміст Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _ _ Інструкції з техніки безпеки _ _ _ _ _ _ _ Охорона довкілля _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Опис виробу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Панель керування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Програми _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Показники споживання _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37 38
 • Страница 38 из 57
  • Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду. Загальні правила безпеки • Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. • Не змінюйте технічні характеристики приладу. • Дотримуйтесь максимального обсягу
 • Страница 39 из 57
  Попередження! Існує небезпека пожежі й ураження електричним струмом. Попередження! Існує ризик отримання травм, ураження струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу. • Прилад повинен бути заземленим. • Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають
 • Страница 40 из 57
  • Зніміть дверний замок, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі. Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України
 • Страница 41 из 57
  Панель керування 1 Ocoбыe Джинсы 2 Хлопок Mини 30 Хлопок Хлопок + Предв. стирка 3u 6u 3 9u Отсрочка старта 90° 60° 5 рубашек Хлопoк Eco 40° Cтирка Доп. полоскание Kонец AUTO 30° Синтетика Легкая глажка Отжим Cупер быстрый Старт/Пауза 7 Слив Температура Смешанные ткани Отжим 6 5 4 Тонкие ткани
 • Страница 42 из 57
  Програма Діапазон температур Тип завантаження і ступінь забруднення Максимальне завантаження, максимальна швидкість віджимання Вовняні вироби, придатні для машинного прання, вовняні вироби для ручного прання і делікатні вироби з позначкою «ручне прання». 1.5 кг, 800 об/хв (ZWS 685 V), 1200 об/хв
 • Страница 43 из 57
  Програми Завантаження (кг) Споживання електроенергії (кВт-год) Споживання води (літри) Тривалість виконання програми (хвилини) Тонкие ткани 40°C 2.5 0.45 51 49 Шерсть/Ручная стирка 30°C 1.5 0.40 61 40 1) Відповідно до стандартів EEC 92/75, програма «Бавовна Еко» при температурі 60° із завантаженням
 • Страница 44 из 57
  Встановіть цю функцію для зменшення швидкості віджимання наполовину, але не менше, ніж 400 об/хв. Полоскання без зливу Встановіть цю функцію, щоб запобігти утворенню зморшок на білизні. Після завершення програми у барабані залишається вода. Кнопка «Супер швидко» (Cупер быстрый) Натисніть цю кнопку,
 • Страница 45 из 57
  Обережно! Переконайтеся, що білизна не защемилася між ущільнювачем та дверцятами. Існує ризик витікання води і пошкодження білизни. Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці миючих засобів. Користування рідким миючим засобом A Додавання миючого засобу та добавок Обережно! Застосовуйте
 • Страница 46 из 57
  Запуск програми без відкладеного запуску Натисніть кнопку Пуск/Пауза: • Індикатор кнопки Старт/Пауза припиняє мигтіти і горить індикатор «Cтирка». • програма розпочинається, і дверцята блокуються. Запуск програми з функцією відкладеного запуску • Натисніть кнопку Отсрочка старта, щоб встановити
 • Страница 47 из 57
  3. Тримайте дверцята прочиненими для запобігання утворення плісняви та неприємних запахів. 4. Перекрийте водопровідний кран. Програма прання завершилася, але в барабані залишилася вода: – Барабан обертається для попередження зминання білизни. – Дверцята залишаються заблокованими, і мигтить
 • Страница 48 из 57
  Миючі засоби та добавки • Застосовуйте лише миючі засоби та добавки, призначені для використання в пральній машині. • Не використовуйте одночасно миючі засоби різних типів. • Щоб зменшити навантаження на довкілля, використовуйте мінімально необхідну кількість миючого засобу. • Дотримуйтесь
 • Страница 49 из 57
  Ізоляція дверцят Прочищення фільтра вхідного клапана Регулярно оглядайте ізоляцію і видаляйте всі об'єкти із внутрішньої сторони. Чищення дозатора миючих засобів 1. 1. 2. 3. 2. 4. 3. 4. 5. 6. Прочищення зливної помпи Попередження! Не очищуйте зливний фільтр, якщо вода у приладі гаряча. 1.
 • Страница 50 из 57
  3. 4. 5. 6. 1 2 7. 8. 9. 10. 2 1 В такому випадку виконайте кроки (1) - (10) розділу «Чищення зливного насоса». У разі потреби, очистіть насос. Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку, потрібно знову ввімкнути систему зливання: 1. Додайте 2 літри води у відділення для основного прання дозатору
 • Страница 51 из 57
  Пауза й один з індикаторів загоряється, повідомляючи про те, що пристрій вимкнено. • Cтирка: у прилад не надходить вода. • Доп. полоскание: прилад не зливає воду. Несправність Прилад не запускається. • Kонец: дверцята приладу відчинені або зачинені неправильно. Можливе рішення Переконайтеся, що
 • Страница 52 из 57
  Несправність Можливе рішення Переконайтеся, що зливний фільтр не засмічений. У разі потреби почистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка». Вода на підлозі. Переконайтеся, що муфти шлангів добре затягнуті і немає протікання води. Переконайтеся, що шланг подачі води і зливний шланг не мають
 • Страница 53 из 57
  Підключення до електромережі: Напруга Загальна потужність Запобіжник Частота струму 230 В 2200 Вт 10 A 50 Гц Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи Тиск у мережі
 • Страница 54 из 57
  54 www.zanussi.com
 • Страница 55 из 57
  www.zanussi.com 55
 • Страница 56 из 57
  155245150-A-442012 www.zanussi.com/shop
 • Страница 57 из 57