Инструкция для ZANUSSI ZWSE 7100 VS

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

KK

Қолдану туралы
нұсқаулары

2

RU

Инструкция по
эксплуатации

20

UK

Інструкція

39

Кір жуғыш машина
Стиральная машина
Пральна машина

ZWSE 7100 VS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  KK RU UK Қолдану туралы нұсқаулары Инструкция по эксплуатации Інструкція Кір жуғыш машина Стиральная машина Пральна машина ZWSE 7100 VS 2 20 39
 • Страница 2 из 61
  Мазмұны Сақтық шаралары _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Қауіпсіздік нұсқаулары _ _ _ _ _ _ _ _ _ Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бұйым сипаттамасы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Басқару панелі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Бағдарламалар _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Страница 3 из 61
  • Балалар тазалау жəне күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орындамауға тиіс. Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат • Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан суырыңыз. • Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз. • Ең көп салмақ 5 кг көрсетілімін орындаңыз
 • Страница 4 из 61
  Электртоғына қосу Назарыңызда болсын! Өрт шығу жəне электр қатеріне ұшырау қаупі • Құрылғыны алғаш рет қолданған кезде еш жерінен су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз. бар. Қолданылуы • Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет. • Техникалық ақпарат тақтайшасындағы электр параметрлерінің электр
 • Страница 5 из 61
  Құрылғыны тастау Назарыңызда болсын! Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар. • Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. • Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз. • Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз. Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы
 • Страница 6 из 61
  Басқару панелі 1 2 10 1 Бағдарлама тетігі 2 Дисплей 3 Кешіктіріп бастау түймешігі (Отложeнный старт) 4 Есік құлыптаулы индикаторы 5 Бастау/үзіліс түймешігі (Старт/Пауза) 6 Қосымша шаю түймешігі полоскание) (Доп. 7 Өте жылдам цикл түймешігі (Cупер быстрый) 8 Шаюды кідірту түймешігі (Ocтанoвкa
 • Страница 7 из 61
  Бағдарламалар Бағдарлама Температура ауқымы Хлопок 90 °C - (Суық) Кір салынымының жəне кірдің түрі Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы Ақ мақта мата жəне түрлі түсті мақта мата (қалыпты жəне шамалы ластанған). 5 кг, 1000 мин/айн Хлопок + Предв. стирка 90 °C (Суық) Ақ мақта мата жəне
 • Страница 8 из 61
  Бағдарлама Температура ауқымы Джинсы 60 °C - Кір салынымының жəне кірдің түрі Макс. кір салынымы, Макс. айналдыру жылдамдығы Джинс жəне джерсиден жасалған заттар. Жəне баран түсті заттарға да арналған. 5 кг, 1000 мин/айн (Суық) 1) 5 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60° бағдарламасы, қуат
 • Страница 9 из 61
  Отжим Ocтанoвкa пoлocк aния Cупер быстрый1) Доп. полоскани е Отлож eнный старт Хлопок + Предв. стирка ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ Хлопoк Eco ∎ ∎ ∎ ∎ Cинтетика ∎ ∎ ∎ ∎ Смешанные ткани ∎ ∎ ∎ ∎ Тонкие ткани ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ Шерсть /Ручная стирка ∎ ∎ Полоскание ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ Бағдарлама ∎ ∎ ∎ ∎ Слив Отжим ∎ Легкая глажка ∎ ∎ 5
 • Страница 10 из 61
  Бағдарлама аяқталса да, индикатор көрсетіліп тұрса: • Барабанның ішінде су бар. • "Шаюды кідірту" функциясы қосулы. Бала қауіпсіздігі функциясы Бұл функция балаларға басқару панелімен ойнауға жол бермейді. • Функцияны іске қосу үшін “Температура” жəне “Отжим” түймешігін белгісі көрсетілгенше
 • Страница 11 из 61
  Сақтандыру туралы ескерту! Тығыздағыш пен есіктің арасына ешбір кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге нұқсан келуі мүмкін. Сұйық үстемелерге (мата жұмсартқыш, крахмал) арналған бөлік. Жуғыш құралды бағдарламаны бастамай тұрып бөлікке салыңыз. Жуғыш заттардың орамында
 • Страница 12 из 61
  2. Бастау түймешігінің индикаторы жыпылықтайды. 3. Қажет болса, температураны жəне айналдыру жылдамдығын өзгертіңіз немесе қолжетімді функцияларды қосыңыз. Тиісті түймешікті басқан кезде орнатылған функцияның индикаторы жанады. Кешіктіріп бастау функциясы жоқ бағдарламаны бастау Старт/Пауза
 • Страница 13 из 61
  Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда құрылғының есігін ашу үшін: 1. Құрылғыны сөндіру үшін бағдарлама қалпына бұраңыз. тетігін 2. Бірнеше минут күте тұрыңыз да, содан кейін құрылғының есігін ашыңыз. 3. Құрылғы есігін жабыңыз. 4. Бағдарламаны қайта орнатыңыз. Бағдарламаның соңы • Құрылғы автоматты түрде
 • Страница 14 из 61
  торға немесе жастықтың тысына салыңыз. • Құрылғыны келесі заттарды жуу үшін пайдаланбаңыз: – Жиегі көмкерілмеген немесе жыртығы бар заттарды жумаңыз – Сым өткізілген төс тартқыштарды. – Ұсақ заттарды кі жуатын торға салып жуыңыз. • Кір өте аз салынса, айналдыру циклі кезінде теңгерімді сақтауға
 • Страница 15 из 61
  • Барабаннан кірді алыңыз. • Мақта матаны ең ыстық сумен жуатын бағдарламаны таңдаңыз • Биологиялық қасиеті бар ұнтақ жуғыш затты тиісті мөлшерде пайдаланыңыз. Жуып болған сайын зең пайда болмас үшін жəне жағымсыз иісті шығару үшін есікті шамалы уақыт ашыңқырап қойыңыз. Барабан Барабанның ішін
 • Страница 16 из 61
  4. 7. Су сорғысын тазалау Назарыңызда болсын! Құрылғыдағы су ыстық болса су төгу жүйесіндегі сүзгіні тазаламаңыз. 3. 4. 5. 6. 16 9. 10. 2 1 2. 1. 1 8. 2 Суды тосын жағдайда төгу Ақаулыққа байланысты құрылғы суды төге алмайды. Бұндай жағдай орын алса, "Су төгу сүзгісін тазалау" тарауындағы (1)
 • Страница 17 из 61
  5. Су төгетін сорғыны босатыңыз. Суды төтенше жағдайда төгу қадамдарын қараңыз 6. Су төгетін сорғы босаған кезде, су құятын түтікті қайта орнына қойыңыз. температураның 0 °C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз. Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік
 • Страница 18 из 61
  Ақаулық Құрылғыдан су ақпайды. Ықтимал шешімі Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер су төгетін циклы жоқ бағдарламаны орнатсаңыз, су төгу
 • Страница 19 из 61
  Ақаулық Жуу нəтижелері қанағаттанарлық емес. Ықтимал шешімі Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. Оңай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланып, кір жумай тұрып тазалаңыз. Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Кірдің салмағын азайтыңыз.
 • Страница 20 из 61
  Содержание Сведения по технике безопасности _ _ Указания по безопасности _ _ _ _ _ _ _ Охрана окружающей среды _ _ _ _ _ _ Описание изделия _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Панель управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Программы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Показатели потребления _ _ _ _ _ _ _ 20 21 23 24 24 25 26
 • Страница 21 из 61
  • Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта. • Если прибор оснащен устройством защиты от детей, рекомендуем Вам включить это устройство. • Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Общие правила техники
 • Страница 22 из 61
  • Следуйте приложенным к прибору инструкциям по установке. • Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева. • Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. • Прибор имеет большой вес: соблюдайте предосторожность при его
 • Страница 23 из 61
  использоваться с Вашим прибором, обратитесь в сервисный центр. Уход и очистка ВНИМАНИЕ! Это может привести к повреждению прибора или травмам. • Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. • Не используйте для очистки прибора подаваемую
 • Страница 24 из 61
  Описание изделия 1 2 1 Верхняя панель 2 Дозатор моющего средства 3 3 Панель управления 4 Рукоятка дверцы 5 Фильтр сливного насоса 6 Табличка с техническими данными 7 Ножки для выравнивания прибора 4 5 6 7 Панель управления 1 2 10 1 Селектор программ 2 Дисплей 3 Кнопка «Отсрочка пуска» (Отложeнный
 • Страница 25 из 61
  A B C A) Отсрочка пуска. При нажатии на кнопку отсрочки пуска на дисплее отображается время отсрочки пуска. B) Символ «Защита от детей». Символ появляется на дисплее при выборе соответствующей функции. C) Время программы и коды ошибок. В случае неисправности прибора на дисплее отображается код
 • Страница 26 из 61
  Программа Диапазон температур Тип загрузки и степень загрязненности Максимальная нагрузка, максимальный отжим Слив Слив воды из барабана. Все ткани. 5 кг Отжим Отжим белья и слива воды из барабана. Все ткани. 5 кг, 1000 об/мин Легкая глажка 60°C – (Холодная стирка) Вещи из синтетических тканей.
 • Страница 27 из 61
  Программы Загрузка (кг) Шерсть/Ручная стирка 30°C Энергопотребление (кВт·ч) Потребление воды (литры) 1.5 0.40 Продолжительность программы (минуты) 61 1) «Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°С и загрузке 5 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке
 • Страница 28 из 61
  Кнопка отжима (Отжим) С помощью этой кнопки можно уменьшить скорость отжима по умолчанию. При этом загорится индикатор заданной скорости. Кнопка остановки с водой в баке (Ocтанoвкa пoлocкaния) Используйте эту функцию для предотвращения образования складок на белье. По завершении программы в
 • Страница 29 из 61
  катор кнопки «Доп. полоскание» не погаснет. Перед первым использованием 1. Залейте 2 литра воды в отсек моющего средства для фазы стирки. При этом активируется система слива. 2. Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для фазы стирки. 3. Не загружая в прибор белья, выберите и
 • Страница 30 из 61
  Отделение дозатора средств для стирки, предназначенных для этапа стирки. При использовании жидкого средства для стирки добавьте его в дозатор непосредственно перед пуском программы. 2 Отделение для жидких добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрахмаливания). Добавьте соответствующий
 • Страница 31 из 61
  3. Снова нажмите на кнопку Старт/Пауза, чтобы сразу же запустить программу. 4. Закройте дверцу и нажмите кнопку Старт/Пауза снова. Продолжится работа функции отсрочки пуска. Прерывание программы 1. Нажмите на кнопку Старт/Пауза. Замигает индикатор. 2. Снова нажмите на кнопку Старт/Пауза. Программа
 • Страница 32 из 61
  4. Выключите прибор, повернув селек. тор программ в положение Режим ожидания Если через несколько минут по окончании программы стирки прибор не будет выключен, он перейдет в режим сохранения энергии. Режим сохранения энергии уменьшает энергопотребление, пока прибор находится в режиме ожидания. •
 • Страница 33 из 61
  • В случае использования жидких средств для стирки не используйте предварительную стирку. • Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкие средства для стирки при помощи дозирующего шарика. Жесткость воды Если вода в Вашем регионе имеет высокою или среднюю
 • Страница 34 из 61
  Очистка дозатора моющего средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 4. Очистка фильтра сливного насоса ВНИМАНИЕ! Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе находится горячая вода. 1. 2. 3. 4. Очистка фильтра впускного клапана 1. 34 2. www.zanussi.com
 • Страница 35 из 61
  5. 1 6. 2 7. 8. 9. 10. 2 1 Экстренный слив В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды. В этом случае выполните действия с (1) по (9), описанные в разделе «Очистка сливного насоса». При необходимости очистите насос. После выполнения операций экстренного слива
 • Страница 36 из 61
  Неисправность Возможное решение Прибор не запускается. Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Убедитесь, что предохранитель на домашнем электрощите не поврежден. Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата. Если задана
 • Страница 37 из 61
  Неисправность Вода на полу. Возможное решение Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечка воды отсутствуют. Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не повреждены. Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве. Невозможно открыть дверцу прибора.
 • Страница 38 из 61
  Подключение к электросети: Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги. Давление в водопроводной сети Минимум Максимум 230 В 2000 Вт 10 A 50 Гц IPX4
 • Страница 39 из 61
  Зміст Інформація з техніки безпеки _ _ _ _ _ Інструкції з техніки безпеки _ _ _ _ _ _ Охорона довкілля _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Опис виробу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Панель керування _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Програми _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Показники споживання _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39 40 42 43 43
 • Страница 40 из 61
  • Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей, рекомендується його увімкнути. • Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду. Загальні правила безпеки • Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. • Не
 • Страница 41 из 61
  • Відрегулюйте ніжки для забезпечення необхідної відстані між приладом та килимом. Підключення до електромережі Попередження! Існує небезпека пожежі й ураження електричним струмом. • Прилад повинен бути заземленим. • Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними
 • Страница 42 из 61
  Утилізація Попередження! Існує небезпека травмування або задушення. • Відключіть прилад від електромережі. • Відріжте кабель живлення і викиньте його. • Зніміть дверний замок, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі. Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам
 • Страница 43 из 61
  Опис виробу 1 2 1 Верхня кришка 2 Дозатор миючого засобу 3 3 Панель керування 4 Ручка дверцят 5 Фільтр зливного насоса 6 Табличка з технічними даними 7 Ніжки для вирівнювання приладу 4 5 6 7 Панель керування 1 2 10 1 Перемикач програм 2 Дисплей 3 Кнопка «Відкладений запуск» (Отложeнный старт) 4
 • Страница 44 из 61
  A B C A) Відкладений запуск. Після натиснення кнопки відкладеного запуску на дисплеї відобразиться час відкладеного запуску. B) Символ замка захисту від доступу дітей. Символ з’являється на дисплеї при встановлення відповідної функції. C) Час програми та коди попередження. Якщо у приладі виникла
 • Страница 45 из 61
  Програма Діапазон температур Тип завантаження й забруднення Максимальне завантаження, максимальне віджимання Отжим Віджимання білизни й зливання води з барабана. Усі тканини. 5 кг, 1000 об/хв Легкая глажка 60 °C – (холодне прання) Вироби із синтетичних тканин. Середнє забруднення. Запобігає
 • Страница 46 из 61
  Режим «Вимкн.» (Вт) Режим залиш. увімк. (Вт) 0.48 0.48 Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії 1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/EC. Функції Сумісність функцій із програмами Отжим Ocтанoвкa пoлocк aния Cупер быстрый1) Доп. полоскание Отложeнный старт
 • Страница 47 из 61
  Використовуйте цю функцію для прання речей людей, що мають алергію на миючі засоби, або в місцевостях з м’якою водою. Кнопка відкладеного запуску (Отложeнный старт) Натисніть цю кнопку, щоб відкласти запуск програми на час від 30 хвилин до 20 годин. Індикатор дверцят • Коли світиться цей індикатор,
 • Страница 48 из 61
  4. Додайте належну кількість миючого засобу та добавок. 5. Встановіть та запустіть необхідну програму прання, що відповідає типу білизни і ступеню її забруднення. Завантаження білизни 1 Відділення для миючого засобу для фази попереднього прання та програми замочування. Миючий засіб для попереднього
 • Страница 49 из 61
  Коли ви користуєтесь перегородкою для миючого засобу: – не користуйтеся гелевими чи густими рідкими миючими засобами; – Не виходьте за обмеження на перегородці, додаючи рідкий миючий засіб; – не встановлюйте фазу попереднього прання; – не налаштовуйте функцію відкладеного запуску, якщо вона є.
 • Страница 50 из 61
  2. Зачекайте, доки згасне індикатор . 3. Дверцята можна відчинити. 4. Зачиніть дверцята й натисніть кнопку Старт/Пауза знову. Відлік часу відкладеного запуску продовжується. Відчинення дверцят під час виконання програми: 1. Поверніть перемикач програм в поло, щоб вимкнути прилад. ження 2. Зачекайте
 • Страница 51 из 61
  • Видаліть складні плями. • Періть із спеціальним миючим засобом речі із сильними плямами. • Будьте обережні при пранні фіранок. Зніміть усі гачки або покладіть фіранки у мішок для прання чи наволочку. • Не можна прати в приладі: – Білизну з непідшитими краями або розірвану білизну – Бюстгальтери з
 • Страница 52 из 61
  Холосте прання При користуванні програмами з низькою температурою прання в барабані може залишатись певна кількість миючого засобу. Регулярно проводьте холосте прання. Для цього: • Вийміть білизну з барабана. • Встановіть програму для бавовни з найвищою температурою • Додайте належну кількість
 • Страница 53 из 61
  3. 5. 1 4. Попередження! Не очищуйте зливний фільтр, якщо вода у приладі гаряча. 3. 2 7. Прочищення зливної помпи 1. 6. 8. 9. 10. 2 1 2. 4. Екстрене зливання Через несправність прилад н може зливати воду. В такому випадку виконайте кроки (1) - (9) розділу «Чищення зливного насоса». У разі потреби,
 • Страница 54 из 61
  1. Витягніть штепсельну вилку з електричної розетки. 2. Перекрийте кран, через який подається вода. 3. Від'єднання шлангу подачі води 4. Встановіть обидва кінці шлангу подачі води в миску або іншу ємність та зачекайте, доки вода витече зі шланга. 5. Спорожніть зливний насос. Застосування процедури
 • Страница 55 из 61
  Проблема Можливе рішення Переконайтеся, що зливний шланг не перетиснутий і не перекручений. Перевірте, чи правильно під’єднаний зливний шланг. Встановіть програму зливу, якщо було обрано програму без фази зливу. Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію, після виконання якої вода
 • Страница 56 из 61
  Після перевірки увімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту, коли вона була перервана. Якщо проблема виникає знову, зверніться у сервісний центр. Якщо з’являються інші коди помилок, увімкніть та вимкніть прилад. Якщо проблема виникає знову, зверніться у сервісний центр. Сервіс
 • Страница 57 из 61
  www.zanussi.com 57
 • Страница 58 из 61
  58 www.zanussi.com
 • Страница 59 из 61
  www.zanussi.com 59
 • Страница 60 из 61
  155245701-A-162014 www.zanussi.com/shop
 • Страница 61 из 61