Инструкция для ZANUSSI ZWW 1202

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

H

PL

RUS

CZ

132981880

AUTOMATICKÁ PRAČKA- SUSIČKA

STIRALWNO-SUfiILWNAÅ

MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP

PRALKO-SUSZARKA

ZWW 1202

NÁVOD K OBSLUZE

RUKOVODSTVO PO ÈKSPLUATACII

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSLUGI 

132981880 cz  16-6-2006  11:53  Pagina 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 1 AUTOMATICKÁ PRAČKA- SUSIČKA STIRALWNO-SUfiILWNAÅ MOSÓ-SZÁRÍTÓGÉP PRALKO-SUSZARKA ZWW 1202 NÁVOD K OBSLUZE RUKOVODSTVO PO ÈKSPLUATACII HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSLUGI 132981880 CZ RUS H PL
 • Страница 2 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 2 Obsah 12 Prací prostředky a přísady 4 12 Odstraňování skvrn 3 Likvidace Hmotnost prádla 13 Množství použitého pracího prostředku Důležité informace 13 Rady pro ochranu zivotního prostredí 4 Technická specifikace 4 5 Jen sušení 18 Automatičke praní a sušení 18
 • Страница 3 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 3 Důležité informace Prosíme vás, abyste si pozorn™ precetli tento návod a zam™rili svou pozornost predevsím na bezpecnostní predpisy uvedené na prvních stránkách. Doporucujeme návod uschovat, abyste do n™ho mohli nahlédnout i kdykoli v budoucnosti, a eventuáln™
 • Страница 4 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 4 Likvidace Obalové materiály Materiály oznacené symbolem recyklovatelné. jsou >PE<=polyethylen >PS<=polystyren >PP<=polypropylen K jejich druhotnému vyuzití musí byt tyto materiály vhozeny do príslusnych kontejner√. Prístroj Pri vyrazení vaseho starého prístroje
 • Страница 5 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 5 Instalace Rozbalení 6. Uzavrít vsechny otvory zátkami nacházejícími se v um™lohmotném sácku s návodem k pouzití. Pred pouzitím prístroje odstrañte bezpecnostní ochranné prvky pro prepravu. 1. Pomocí klíce odmontovat dva srouby ve spodní cásti. Vytáhnout dva
 • Страница 6 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 6 Elektrické zapojení Prívodní hadici nelze nastavovat. Je-li prílis krátká a nem√zete-li premístit kohoutek, musíte koupit hadici delsí, takovou, která je pouzitelná pro tento úcel. Prístroj m√ze fungovat pri 220-230 V a 50 Hz. Ov™rte si, ze vás domácí
 • Страница 7 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 7 Vaše nová pračka se sušičkou Tato nová pračka, která je vybavená přímým rozstřikovacím systémem vody (jde o patent firmy Zanussi), odpovídá všem moderním požadavkům na výkonné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracích prostředků.. Dalších úspor je
 • Страница 8 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 8 Použití Ovládací panel teplot™ se rozsvítí. Maximální teplota pro bavlnu je 95°C, 60°C pro syntetické tkaniny a 40°C pro choulostivé materiály, vlnu a tkaniny urcené pro rucní praní. 1 Hlavní vypínac ON/OFF Stiskn™te toto tlacítko, kdyz chcete zapnout pracku.
 • Страница 9 из 105
  16-6-2006 11:53 Pagina 9 Stlacte jednou tlacítko Preskocit/Zrusit ; dojde k zhasnutí vsech sv™telnych diod typu LED a na displeji se zobrazí tri blikající cárky. Prostrednictvím tlacítka zvolte pozadovany program. Prejete-li si provést odcerpání vody nebo odstredování , stiskn™te opakovan™ tlacítko
 • Страница 10 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 10 Upozorn™ní Pri prvním pouzití pracky se m√ze po jejím zapnutí objevit na displeji blikající nula doprovázená hlasitym zvukovym signálem. To znamená, ze pracka vykonala zkusební prací cyklus pri vyrobních prov™rovacích testech a nedoslo po jejich skoncení ke
 • Страница 11 из 105
  16-6-2006 11:53 Pagina 11 hlasitym zvukovym signálem, oznamující ukoncení predchozího pracího cyklu. - zapnout prístroj tlacítkem ON/OFF; - nastavit program podle vyse uvedeného postupu. Pouzijte tohoto tlacítka i v prípad™, kdyz chcete preskocit jednu nebo n™kolik fází práv™ probíhajícího
 • Страница 12 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 12 Maximální náplň prádla Rady pro praní Doporučené náplně jsou vyznačeny na kartách programů. Třídění prádla Všeobecně platí tyto zásady: Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. bavlna, len: plný buben, ale
 • Страница 13 из 105
  16-6-2006 11:53 Pagina 13 Plísňové skvrny: Ošetřete je bělicím prostředkem a řádně vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo). Tekutý prací prostředek nadávkujte do zásuvky dávkovače, označeného , těsně před spuštěním programu. Tráva: Lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a
 • Страница 14 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 14 Trvání susicího cyklu Rady pro susení Doba trvání susicího cyklu se m√ze m™nit v závislosti na: Pri susení pracuje prístroj na bázi kondenzacního principu. Proto i pri susení musí z√stat otevreny kohoutek na prívodu vody a odpadní hadice musí vypoust™t vodu do
 • Страница 15 из 105
  16-6-2006 11:53 Pagina 15 4. Zapnutí pracky Pracovní postup K zapnutí prístroje pouzijte tlacítko ON/OFF. Na displeji se ukází tri blikající pomlcky nebo blikající nula. Kontrolka nad tlacítkem se rozsvítí. Pred prvním praním doporucujeme nalít dva litry vody do prihrádky za úcelem aktivace
 • Страница 16 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 16 9. Nastavení funkce OPOZDÈNÉ SPUSTÈNÍ 6. Nastavení teploty Stiskn™te tlacítko TEMPERATURE , pokud si prejete nastavit jinou teplotu, nez jakou navrhuje pracka. Rozsvítí se príslusná kontrolka. Pred spust™ním programu, pokud si prejete, aby pracka zacala prát
 • Страница 17 из 105
  16-6-2006 11:53 Pagina 17 14. Konec programu 11. Jak zm™nit nastavení programu, ktery uz probíhá Na konci programu se pracka zastaví automaticky, vydá zvukové znamení a na displeji bliká nula. Predtím, nez provedete jakoukoliv zm™nu, musíte pracku vypnout tlacítkem START/PAUZA. Pokud jste zvolili ,
 • Страница 18 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 18 Jen susení Automatické praní a susení (fungování NON-STOP) Jmenovitá náplñ: Pozor! Ani pri fungování NON-STOP nesmíte prekrocit mnozství prádla 3 kg u bavlny a 2 kg u syntetiky. Nepouzívejte dávkovace, které se vkládají dovnitr do bubnu, kdyz perete a susíte
 • Страница 19 из 105
  132981880 cz i 16-6-2006 11:53 Pagina 19 MEZINÁRODNÍ ZNAČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ PRÁDLA Tyto symboly se objevují na visačkách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepší způsob ošetření vašeho prádla. ÚSPORNÉ PRANÍ 95 60 40 30 Max. prací teplota 95˚C Max. prací teplota 60˚C Max. prací teplota 40˚C Max.
 • Страница 20 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 20 Tabulka programů Druh prádla a symboly pro praní 60 Max. náplñ Bílé bavln™né prádlo: napr. lozní prádlo, ubrusy, ln™né prádlo 60 40 30 6 kg Barevné bavln™né prádlo: napr. kosile, bl√zy, spodní prádlo, ln™né prádlo 60 40 30 Spotreba Popis programu Mozná
 • Страница 21 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 21 Tabulky program√ Casované susení Druh prádla Zvlá‰tû suché Ideální pro froté materiály Bavlna a len (osu‰ky, ruãníky atd.) Susení do skrín™ (*) Bavlna a len (rucníky, tricka, koupelnové prádlo) Vhodné pro od™vy, které se ukládají bez zehlení Vlhké na zehlení
 • Страница 22 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 22 Údrzba Skříň automatické pračky Vnější části skříně automatické pračky čistěte teplou vodou s neutrálním, neabrazivním čisticím prostředkem pro domácnost. Pak opláchněte čistou vodou a vytřete jemným hadrem do sucha. Důležité: K čištění skříně nepoužívejte
 • Страница 23 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 23 Nouzové vyprazdňování • vyjmete odtokovou hadicku, vlozte ji do vanicky a odsroubujte její uzáv™r. Kdyz voda prestane vytékat, odsroubujte cerpadlo a vyjmete ho. Pripravte si mensí hadr na utírání vody, která by mohla prípadn™ vytéct pri odmontování cerpadla.
 • Страница 24 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 24 Kdyz n™co nefunguje Problémy, které můžete vyřešit sami. B™hem fungování pracky se mohou na displeji objevit následující poplasné kódy: - E10: problémy s prítokem vody - E20: problémy s odpadem vody - E40: otevrená dvírka Po vyřešení problému zatlačte tlačítko
 • Страница 25 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 25 Problém Mozná příčina • Zkontrolujte, jestli byly odstraněny přepravní prvky a obaly. • Při provozu se projevují neobvyklé zvuky a vibrace: • Zkontrolujte, jestli se spotřebič nedotýká stěn nebo nábytku. • Zkontrolujte, zda nožky spotřebiče sedí pevně na zemi.
 • Страница 26 из 105
  132981880 cz 16-6-2006 11:53 Pagina 26 Zárucní podmínky Záruka vyplyvající z t™chto zárucních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotrebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na vyrobek slouzící k b™znému pouzívání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotrebiteli Záruku v trvání
 • Страница 27 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 27 UvaΩaemaå pokupatelwnica, uvaΩaemyj pokupatelw, Pered ustanovkoj i na©alom ispolwzovaniå maßiny izu©ite vnimatelwno naßi rekomendacii. Ih soblædenie obespe©ivaet nadeΩnuæ rabotu maßiny. Vse polwzovateli maßiny dolΩny znatw pravila ee ™kspluatacii. Sohranite
 • Страница 28 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 28 SoderΩanie ìÍaÁaÌËfl Ôo ·eÁoÔacÌoÈ ˝ÍcÔÎÛaÚaˆËË Ïa¯ËÌ˚ á‡Ï˜‡ÌËfl ÔÓ Òۯ͠39 ᇄÛÁ͇ 29 39 ìcÚaÌo‚Ía Ë o·cÎÛÊË‚aÌËe 29 ÅÂθfi, ÌÂÔË„Ó‰ÌÓ ‰Îfl ÒÛ¯ÍË 39 ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ 29 é·ÓÁ̇˜ÂÌËfl ‰Îfl ÒÛ¯ÍË Ì‡ ˝ÚËÍÂÚ͇ı ·Âθfl 39 ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰ÂÚÂÈ 29
 • Страница 29 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 29 Ukazaniå po bezopasnoj ™kspluatacii maßiny ìcÚaÌo‚Ía Ë o·cÎÛÊË‚aÌËe • åa¯ËÌa Ôe‰ÌaÁÌa˜eÌa ËcÍβ˜ËÚeθÌo ‰Îfl ËcÔoθÁo‚aÌËfl ‚ ‰oÏa¯ÌeÏ ıoÁflÈcÚ‚e; Ôo˝ÚoÏÛ, ee Ìa‰o ËcÔoθÁo‚aÚ¸ ËÏeÌÌo ÚaÍ, ÍaÍ ÛÍaÁaÌo ‚ ‰aÌÌoÈ ËÌcÚÛ͈ËË. EcÎË Ïa¯ËÌÛ ËcÔoθÁÛ˛Ú ‰Îfl ËÌ˚ı ˆeÎeÈ,
 • Страница 30 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 30 Utilizaciå Upakovo©nye materialy ëËÏ‚ÓΠ̇ ËÁ‰ÂÎËË ËÎË Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚Í Û͇Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌÓ Ì ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ·˚ÚÓ‚˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚. ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó Â„Ó ÒΉÛÂÚ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ ÔËÂÏÍË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
 • Страница 31 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 31 LJ¯‡ ÌÓ‚‡fl ÒÚË‡Î¸ÌÓ-ÒÛ¯Ëθ̇fl χ¯Ë̇ LJ¯‡ ÌÓ‚‡fl ÒÚË‡Î¸ÌÓ-ÒÛ¯Ëθ̇fl χ¯Ë̇, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì̇fl ÒËÒÚÂÏÓÈ ÙËÏ˚ á‡ÌÛÒÒË ÑËÂÍÚ ÒÔÂÈ ÒËÒÚÂÏ, Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÂÚ ‚ÒÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï Ú·ӂ‡ÌËflÏ Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÈ ÒÚËÍË ·Âθfl Ò Ì‡ËÏÂ̸¯ËÏ ‡ÒıÓ‰ÓÏ ‚Ó‰˚, ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ÏÓ˛˘Â„Ó
 • Страница 32 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 32 Èkspluataciå Panelw upravleniå ‰Îfl ıÎÓÔ͇, 60°C ‰Îfl ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍËı Ú͇ÌÂÈ, 40°C ‰Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌÂÈ, ¯ÂÒÚË Ë Ú͇ÌÂÈ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË (ÔÓ„‡Ïχ êìóçéâ ëíàêäà). 1 äÌÓÔ͇ “Çäã/Çõäã” ÇÍβ˜‡ÈÚÂ Ë ‚˚Íβ˜‡ÈÚ χ¯ËÌÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ‰‡ÌÌÓÈ ÍÌÓÔÍË. -èÓÎÓÊÂÌË ‰Îfl ÒÚËÍË ‚
 • Страница 33 из 105
  16-6-2006 11:56 Pagina 33 „ÓÂÚ¸, Ó·ÓÁ̇˜‡fl, ˜ÚÓ ÔÂ‰ ÓÚÍ˚ÚËÂÏ Î˛Í‡ ÒΉÛÂÚ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û. Ç˚·ÂÂÚ ‚ ÍÓ̈ ÒÚËÍË Ó‰ÌÛ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ: ç‡ÊÏËÚ ӉËÌ ‡Á ÍÌÓÔÍÛ èêéèìëä/ëÅêéë, ‚Ò ·ÏÔ˚ ÔÓ„‡ÒÌÛÚ, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚flÚÒfl ÚË ÏË„‡˛˘Ë ÎËÌËË, ‰‡Î ‚˚·ÂÂÚ ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ̇ʇ‚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·Ó‡
 • Страница 34 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 34 • èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË, ‚˚‡ÊÂÌ̇fl ‚ ˜‡Ò‡ı Ë ÏËÌÛÚ‡ı, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔÓÒΠ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚. ÇÂÏfl Á‡‰ÂÊÍË ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇ 3 ÒÂÍÛ̉, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ‚˚҂˜˂‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èÓÒΠ̇ʇÚËfl ÍÌÓÔÍË ëíÄêí/èÄìáÄ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl
 • Страница 35 из 105
  16-6-2006 11:56 Pagina 35 • ÖÒÎË Ï‡¯Ë̇ ÛÊ ‚Íβ˜Â̇, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Ó̇ ÛÊ ‚˚ÔÓÎÌË· ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË, ÚÓ Ò‰Â·ÈÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: - Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëÅêéë ‰Îfl ÓÚÏÂÌ˚ ‡Ì ‚‚‰ÂÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ (̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚flÚÒfl ÚË ÏË„‡˛˘Ë ÎËÌËË); - ‚˚·ÂËÚ ÚËÔ Ú͇ÌË ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
 • Страница 36 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 36 ÇÂÏfl Á‡‰ÂÊÍË ÏÓÊÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ‚ β·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ, ÌÓ ‰Ó ̇ʇÚËfl ÍÌÓÔÍË ëíÄêí/èÄìáÄ. ÖÒÎË Ê ‚˚ ÛÊ ̇ʇÎË ÍÌÓÔÍÛ ëíÄêí/èÄìáÄ, Ë ‚‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡ÌÌÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Á‡‰ÂÊÍË, ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: • ‚Íβ˜ËÚ èÄìáì ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ëíÄêí/èÄìáÄ; •
 • Страница 37 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 37 Rekomendacii dlå stirki ëÓÚËӂ͇ ·Âθfl íÓÌÍË Ú͇ÌË, ¯ÂÒÚ¸: Ì ·ÓΠÚÂÚË ·‡‡·‡Ì‡. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÒËÏ‚Ó·ÏË Ì‡ ˝ÚËÍÂÚ͇ı ·Âθfl ËÌÒÚÛ͈ËflÏË ÔÓ ÒÚËÍ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. êaccoÚËÛÈÚe ·Âθfi ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ·ÂÎÓ ·Âθfi, ˆ‚ÂÚÌÓÂ, ÒËÌÚÂÚË͇,
 • Страница 38 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 38 í‡‚flÌ˚ ÔflÚ̇: Ò΄͇ Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚ Ï˚ÎÓÏ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‡ÒÚ‚Ó¸ÌÌ˚Ï ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ (ÚÓθÍÓ ‰Îfl ·ÂÎÓ„Ó ·Âθfl, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó Í ıÎÓÛ). åÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ‰Ó·‡‚ÍË ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡„ÛʇڸÒfl ‰Ó ̇˜‡Î‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË ‚ ÒÔˆˇθÌ˚ ÓÚÒÂÍË ‰ÓÁ‡ÚÓ‡. ò‡ËÍÓ‚˚ Û˜ÍË Ë ÍÎÂÈ: ÒÏÓ˜ËÚÂ
 • Страница 39 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 39 á‡Ï˜‡ÌËfl ÔÓ Òۯ͠èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ˆËÍ· ÒÛ¯ÍË ÇÓ ‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË Ï‡¯Ë̇ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÔË̈ËÔ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË. èÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÒÛ¯ÍË ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ: èÓ˝ÚÓÏÛ, ‰‡Ê ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÛ¯ÍË, ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÓÚÍ˚Ú, ‡ ‚Ó‰‡ ‰ÓÎÊ̇ ÒÎË‚‡Ú¸Òfl
 • Страница 40 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 40 4. ÇÍβ˜ÂÌË χ¯ËÌ˚ Kak polwzovatwså maßinoj ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ Çäã/Çõäã ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl χ¯ËÌ˚. ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚flÚÒfl ÚË ÏË„‡˛˘Ë ÎËÌËË ËÎË Ê ÏË„‡˛˘ËÈ ÌÓθ. 燉 ÍÌÓÔÍÓÈ Á‡„ÓËÚÒfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl ·ÏÔ‡. èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔÂ‚ÓÈ ÒÚËÍË ÂÍÓÏẨÛÂÏ ‚˚ÎËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 2
 • Страница 41 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 41 9. Ç˚·Ó ÇêÖåÖçà áÄÑÖêÜäà 6. Ç˚·Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ èÂ‰ Á‡ÔÛÒÍÓÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ÓÚÎÓÊËÚ¸ „Ó, ̇ÊËχÈÚ ÍÌÓÔÍÛ áÄÑÖêÜäÄ (11) ËÎË Û‰ÂÊË‚‡Èڠ ̇ʇÚÓÈ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ Ì ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÂÏfl Á‡‰ÂÊÍË. Ç˚·‡ÌÌÓ Á̇˜ÂÌË Á‡‰ÂÊÍË (‰Ó 23
 • Страница 42 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 42 ëíÄêí/èÄìáÄ ÔÓ„‡ÒÌÂÚ, Î˛Í ·Û‰ÂÚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì, Ò˄̇θ̇fl ·ÏÔ‡ ·Û‰ÂÚ „ÓÂÚ¸, Ó·ÓÁ̇˜‡fl, ˜ÚÓ ÔÂ‰ ÓÚÍ˚ÚËÂÏ Î˛Í‡ ÒΉÛÂÚ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û. ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ÏË„‡˛˘ËÈ ÌÓθ. èÓÒΠÁ‡‚Â¯ÂÌËfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ÏË„‡˛˘ËÈ ÌÓθ Ë ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‡Ì
 • Страница 43 из 105
  16-6-2006 11:56 Pagina 43 íÓθÍÓ Òۯ͇ Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl ÒÚË͇ Ë Òۯ͇ (ÔÓ„‡Ïχ ÌÓÌ-ÒÚÓÔ) ÇÌËχÌËÂ! ç Ô‚˚¯‡ÈÚ χÍÒËχθÌÛ˛ Á‡„ÛÁÍÛ ·Âθfl: ÇÌËχÌËÂ! ÑÎfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÌÓÌ-ÒÚÓÔ Ú‡ÍÊ ӘÂ̸ ‚‡ÊÌÓ Ì Ô‚˚¯‡Ú¸ χÍÒËχθÌÛ˛ Á‡„ÛÁÍÛ ‚ ‡ÁÏÂ 3 Í„ ‰Îfl ıÎÓÔ͇ Ë 2 Í„ ‰Îfl ÒËÌÚÂÚËÍË. - 3 Í„ ‰Îfl ıÎÓÔ͇ Ë
 • Страница 44 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 44 Ètiketki na belwe s ukazaniåmi po stirke O©enw ©asto na belwe estw ™tiketki s ukazaniåmi po stirke. NORMALWNAÅ STIRKA STIRKA 95 60 40 30 Stirka pri 95° Stirka pri 60° Stirka pri 40° Stirka pri 30° 60 BEREËNAÅ STIRKA OTBELIVANIE 40 40 Ru©naå stirka 30 MoΩno
 • Страница 45 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 45 Tablica programm Programmy stirki 60 40 60 ** ïÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛχÊÌÓ ·Âθfi + AA 40° 40 íÓÌÍË Ú͇ÌË: Ú.Â. ‡ÍËÎÓ‚˚ Ú͇ÌË, ‚ËÒÍÓÁ‡, ÔÓÎË˝ÒÚÂ, ÒËÌÚÂÚ˘ÂÒÍË ÒÏÂÒË 40 6 kg 6 kg 3 kg 30 3 kg 30 òÂÒÚ¸ ÅÂθÂ, Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË HLOPOK 60° - 95°C
 • Страница 46 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 46 Tablica programm Specialwnye programmy Stepenw sußki Hlopok i lën (mahrovye halaty, bannye polotenca i dr.) Hlopok i lën (polotenca, futbolki, halaty) Suhoe belwë, kotoroe moΩno poloΩitw v Sintetika i ßkaf smeßannye tkani (dΩempery, bluzki, niΩnee belwe,
 • Страница 47 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 47 Uhod za maßinoj i ©istka èÓÒΠ˜ËÒÚÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰ÓÁ‡ÚÓ ̇ ÏÂÒÚÓ, Ë ‚Íβ˜ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË ·ÂÁ ·Âθfl. Âistka korpusa maßiny Korpus maßiny sleduet mytw rastvorom, prednazna©ennym dlå ru©nogo mytwå posudy. Posle mytwå korpusa ™tim neagressivnym rastvorom
 • Страница 48 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 48 Ä‚‡ËÈÌ˚È ÒÎË‚ ‚Ó‰˚ obwekty, povora©ivaå ego. ÖÒÎË Ï‡¯Ë̇ Ì ÒÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û, ÚÓ ‰Îfl ÒÎË‚a ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ: • ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ÓÁÂÚÍË; • Á‡Í˚Ú¸ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì; • doΩdatwså ohlaΩdeniå vody (esli neobhodimo); • otkrytw dvercu slivnogo filwtra; • ustanovitw na
 • Страница 49 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 49 EcÎË Ïa¯ËÌa Ìe a·oÚaeÚ Ç ÒÎÛ˜‡Â ӷ̇ÛÊÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡ÌÓÒÚÂÈ, ÂÍÓÏẨÛÂÏ Ç‡Ï ‚ÌËχÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸ Ú‡·ÎËˆÛ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ ̇ ‰ËÒÔΠÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡‚‡ËÈÌ˚ı ÍÓ‰Ó‚: - E10: ÌÂËÒÔ‡ÌÓÒÚ¸
 • Страница 50 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 50 • VozmoΩnaå neispravnostw • Veroåtnaå pri©ina • éÚÊËÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl Ò Á‡‰ÂÊÍÓÈ, ËÎË Ê ·Âθfi ÔÎÓıÓ ÓÚʇÚÓ ‚ ÍÓ̈ ˆËÍ·: • ë‡·Óڇ· ÒËÒÚÂχ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·Âθfi ‚ ·‡‡·‡Ì ·˚ÎÓ ÛÎÓÊÂÌÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ. ÅÂθfi ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔ‰ÂÎËÚÒfl
 • Страница 51 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 51 Ustanovka 6. èÓÒÚ‡‚¸Ú χ¯ËÌÛ ‚ ‚ÂÚË͇θÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÓÚ‚ËÌÚËÚÂ Ë Û‰‡ÎËÚ ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl ‚ÂıÌËÈ ·ÓÎÚ. Ç˚̸Ú Ô·ÒÚχÒÒÓ‚Û˛ ¯ÔËθÍÛ ËÁ ÓÚ‚ÂÒÚËfl, ‚ ÍÓÚÓÓ ·˚Î Á‡‚Ë̘ÂÌ ·ÓÎÚ. 7. á‡ÍÓÈÚ ӷ‡ÁÓ‚‡‚¯ËÂÒfl ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ô·ÒÚËÍÓ‚˚ÏË Á‡„Îۯ͇ÏË, ÍÓÚÓ˚ ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚
 • Страница 52 из 105
  132981880 rus 16-6-2006 11:56 Pagina 52 èÓ‰Íβ˜ÂÌËÂ Í ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ÑÛ„ÓÈ ÍÓ̈ ̇ÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡, ÔÓ‰Íβ˜‡˛˘ËÈÒfl Í Ï‡¯ËÌÂ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚fiÌÛÚ ‚ β·ÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. éÒ··¸Ú „‡ÈÍÛ, ÔÓ‚ÂÌËÚ ¯Î‡Ì„ Ë ‚ÌÓ‚¸ Á‡ÚflÌËÚ „‡ÈÍÛ, ÔÓ‚ÂË‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë Ú˜ÂÈ ‚Ó‰˚. ç‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ÌÂθÁfl ‚˚Úfl„Ë‚‡Ú¸. ÖÒÎË ÓÌ
 • Страница 53 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 53 Tartalomjegyzék Biztonsági szabályok 54 Selejtezés 55 Tanácsok a környezet védelmére 55 Javaslatok a szárításhoz 66 Muszaki jellemzok 56 Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer 67 Muszaki adatlap 56 A muvelet sorrendje Üzembe helyezés 57 A
 • Страница 54 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 54 Biztonsági szabályok Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót és külön figyeljen az elso oldalakon feltüntetett biztonsági szabályokra. Lehetséges, hogy a jövoben is szüksége lesz rá, ezért azt javasoljuk, hogy gondosan orizze meg a
 • Страница 55 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 55 Selejtezés Csomagolóanyagok A A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott
 • Страница 56 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 56 Muszaki jellemzok MÉRET Magasság Szélesség Mélység 85 cm 60 cm 59 cm FESZÜLTSÉG/FREKVENCIA MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL AZ OLVADÓBIZTOSÍTÉK MINIMÁLIS ÁRAMEROSSÉGE VÍZNYOMÁS 220-230V/50 Hz 2200 W 10 A Min. Max. 0,05 MPa 0,80 MPa pamut Muszál Kényes anyag
 • Страница 57 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 57 Üzembe helyezés 5. Állítsa lábra a mosógépet és távolítsa el a hátul még fennmaradt csavart. Vegye ki az ott található rudat. A szállításhoz használt biztonsági tartozékok Mielott üzembe helyezné a gépet, gyozodjék meg róla, hogy valamennyi, a szállításhoz
 • Страница 58 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 58 Egy vízlefolyó hálózatra, melynek legalább 60 és legfeljebb 90 cm magasan kell elhelyezkednie. Vízellátás Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes hidegvíz-csaphoz. A kifolyócso végének mindig levegoznie kell, azaz a lefolyócso belso átmérojének
 • Страница 59 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 59 Az Ön új mosó-szárítógépe Ez az új mosógép, mely "Direct Spray" rendszerrel és Electrolux szabadalommal rendelkezik, a ruhanemu hatékony tisztítása tekintetében minden modern igényt kielégít kevés víz, energia és mosószer felhasználásával. További megtakarítás
 • Страница 60 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 60 Használat Kezelopanel jelzolámpa kigyullad. A maximális homérséklet 95°C pamut, 60°C szintetikus ruhanemu és 40°C kényes ruhanemu, gyapjú és kézzel mosandó ruhanemu (HAND WASH program) esetén. 1 BE/KI kapcsoló Nyomja be ezt a gombot a gép bekapcsolásához.
 • Страница 61 из 105
  16-6-2006 11:54 Pagina 61 egyszer, egyik jelzolámpa sem ég, a jelzotáblán három vibráló vonás jelenik meg, ezután nyomja be a gombot a kívánt program kiválasztásához. Ha le akarja ereszteni a vizet vagy centrifugálni kíván, nyomja be a KIHAGYÁS/UTÁNÁLLÍTÁS gombot, míg a kívánt funkció jelzolámpája
 • Страница 62 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 62 A helytelen beállítást egy figyelmezteto hangjelzés is tudatja. Fontos! Amikor eloször használja a mosógépet és bekapcsolja lehet, hogy egy villogó nulla tunik fel és egy figyelmezteto hangjelzést hall. Ez annak tudható be, hogy a mosógéppel egy mosási
 • Страница 63 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 63 • Ha a mosógép ki van kapcsolva: - kapcsolja be az ON/OFF gomb segítségével; is, hogy a folyamatban lévo program egy vagy több fázisát törölje úgy, ahogy az a következokben van feltüntetve. - állítsa be a ruhanemu típusát a gomb segítségével; - állítsa be a
 • Страница 64 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 64 A ruhanemuk maximális mennyisége Mosási tanácsok Szétválogatás A ruhanemuk mennyiségére vonatkozó útmutatás a program-táblázatban található. Kövesse az egyes ruhanemun található mosási útmutatást és a gyártó cég mosási útmutatásait. Általános szabályok: Pamut,
 • Страница 65 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 65 Penészfolt: fehérítoszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fehér- illetve a klórra nem érzékeny színes ruhanemuk tisztíthatók. A mosógépben van egy újra keringtető rendszer, mely lehetővé teszi a koncentrált mosószerek optimális
 • Страница 66 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 66 A ruhák cimkéin a szárításra vonatkozó jelölések Javaslatok a szárításhoz Mindig ellenorizze, hogy a ruhadarabot lehet-e gépben szárítani. Az erre vonatkozó útmutatások a cimkén vannak feltüntetve. A következo jelölések a szárításra vonatkoznak: A gép szárító
 • Страница 67 из 105
  132981880 h 16-6-2006 i 11:54 Pagina 67 Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi jelrendszer A ruhanemun található jelekkel ellátott cimkék hasznos segítséget nyújtanak az adott anyag kezelésére vonatkozóan. EROS HATÁS 95 60 40 30 Mosás 95°C-on Mosás 60°C-on Mosás 40°C-on Mosás 30°C-on FINOM
 • Страница 68 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 68 4. A gép bekapcsolása A muvelet sorrendje Nyomja be a ON/OFF gombot a gép bekapcsolásához. A kijelzo három villogó vonalat vagy egy villogó nullát tüntet fel. A gomb fölötti lámpa kigyullad. Az elso mosás elott ajánljuk, hogy öntsön 2 liter vizet a fo
 • Страница 69 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 69 6. A homérséklet beállítása 9. KÉSLELTETÉSI IDO beállítása Nyomja be a gombot ha a mosógép által javasoltétól eltéro mosási homérsékletet kíván beállítani. A megfelelo jelzolámpa kigyullad. A program kezdete elott, ha annak indítását késleltetni kívánja, nyomja
 • Страница 70 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 70 14. A program vége • nyomja be párszor a KIHAGYÁS/UTÁNÁLLÍTÁS gombot amíg csak a jelzolámpa marad égve; A program végén a mosógép automatikusan áll le, egy hangjelzést ad és egy villogó nullát tüntet fel. • nyomja be ismét a INDÍTÁS/SZÜNET gombot. Amikor a víz
 • Страница 71 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 71 Hogyan szárítsunk Automatikus mosás és szárítás Csak szárítás (NON-STOP muködés) Névleges adag mennyiség Figyelem! NON-STOP muködésnél sem szabad túllépni pamut esetén a 3 kg és szintetikus ruha esetén a 2 kg max. mennyiséget. Ne használjon olyan a mosószer
 • Страница 72 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 72 Program táblázat Mosási programok Max Ruhanemu mosási Program/ típus és mennyi- Homérséklet cimke jelzés ség 60 6 kg 95 Fehér pamut: például lepedok, asztalterítok, háztartási fehérnemuk 60 40 30 6 kg Színes pamut: ** például ingek, blúzok, alsónemuk,
 • Страница 73 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 73 Program táblázat Idore szárítás Ruhanemu típus Extra száraz Ideális törölközokhöz és törölgetoruhákhoz Pamut és lenvászon (fürdoszobai fehérnemu, törölközok, stb.) Pamut és lenvászon (törülközok, pólók, fürdoszobai fehérnemu). Szekrénykész (*) Olyan ruhákhoz
 • Страница 74 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 74 Karbantartás A mosószer hosszú távon lerakodásokat képezhet a mosószertartó helyén is; ezt egy használt fogkefe segítségével tisztíthatja meg. Helyezze vissza a mosószertartót a helyére. Külso felület A mosógép külso felületét langyos vízzel és karcmentes
 • Страница 75 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 75 • nyissa ki az ajtócskát A víz kiürítése szükség esetén Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következoket kell tennie: • húzza ki a dugót a konnektorból; • zárja el a vízcsapot; • ha szükséges, várja meg, míg a mosóvíz kihul; • nyissa ki a szivattyú ajtócskáját •
 • Страница 76 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 76 Muködési rendellenességek Saját maga által is megoldható problémák. Elofordulhat, hogy a gép muködése alatt a kijelzon a következo riasztási kódszámok tunnek fel: - E10: vízellátási probléma - E20: vízkiürítési probléma - E40: kerek ajtó nyitva Amikor a
 • Страница 77 из 105
  132981880 h 16-6-2006 11:54 Pagina 77 Meghibásodás Lehetséges okok • A gép vibrál vagy zajos: • • Ellenorizze, hogy a tartólábak megfeleloen támaszkodjanak a padlózatra. • Ellenorizze, hogy a ruhanemu egyenletesen legyen elhelyezve a dobban. • Lehetséges, hogy túlságosan kevés a ruhanemu a dobban.
 • Страница 78 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 78 Spis treści Ciężar bielizny Usuwanie plam Utylizacja Zalecenia w zakresie ochrony środowiska 80 89 89 Zalecenia dotyczace suszenia 80 88 Środki piorące i zmiękczające 79 88 Dozowanie środków piorących Ważne informacje 90 Kolejność czynności 91-96 Dane
 • Страница 79 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 79 Ważne informacje Prosimy o uwaqne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi i zwrócenie szczególnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczenstwa. Radzimy zachowa© instrukcje, aby móc korzysta© z niej w przyszloßci oraz przekaza© kolejnemu
 • Страница 80 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 80 Utylizacja Materialy opakowania Materialy oznaczone symbolem ponownego wykorzystania. Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców
 • Страница 81 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 81 Instalacja Rozpakowanie 6. Zakry© wszystkie puste otwory zaßlepkami znajdujacymi sie w plastikowej torebce z instrukcja obslugi. Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna© blokady transportowe. POLSKI 1. Za pomoca klucza odkreci© dwie dolne ßruby z tylu
 • Страница 82 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 82 Waq odplywowy moqe zosta© przedluqony, ale jego dlugoß© nie moqe przekracza© 400 cm. W razie przedluqenia ßrednica wewnetrzna weqa stanowiacego przedluqenie musi by© równa ßrednicy wewnetrznej weqa oryginalnego. Do polaczenia obu weqy naleqy zastosowa©
 • Страница 83 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 83 Panstwa nowa pralko-suszarka To nowe urzadzenie, wyposaqone w opatentowany system “direct spray” czyli tzw. “bezpoßrednie zraszanie”, spelnia wszystkie nowoczesne wymagania w zakresie efektywnego prania bielizny przy niewielkim zuqyciu wody, energii i
 • Страница 84 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 84 Eksploatacja Panel sterowania 1 ON/OFF - Przycisk WLACZANIE / WYLACZANIE delikatnych, welny i odzieqy przeznaczonej do prania recznego. Przycisk ten naleqy wcisna©, aby wlaczy© pralke. Ponowne wcißniecie przycisku ON/OFF powoduje wylaczenie pralki. Waqne!
 • Страница 85 из 105
  16-6-2006 11:55 Pagina 85 wcißniecia przycisku SKIP / RESET , na wyßwietlaczu pojawia sie trzy pulsujace kreski. Aby usuna© wode, naleqy nastawi© którykolwiek z programów pioracych poprzez wcißniecie przycisku , po czym trzy razy wcisna© przycisk SKIP / RESET w celu wybrania pozycji (pozostanie
 • Страница 86 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 86 Wybór niewlaßciwej opcji jest równieq wskazany sygnalem akustycznym. Waqne! Podczas pierwszego korzystania z pralki po jej wlaczeniu na wyßwietlaczu moqe pojawi© sie migoczace zero wraz z akustycznym sygnalem ostrzegawczym. Oznacza to, qe program wybrany
 • Страница 87 из 105
  16-6-2006 11:55 Pagina 87 ostrzegawczy sygnal akustyczny informujacy o zakonczeniu poprzedniego programu. Przyciskiem KASOWANIE moqna równieq skasowa© jedna lub kilka faz odbywajacego sie programu, zgodnie z poniqszym: - naleqy wcisna© przycisk ON/OFF, aby wlaczy© pralke; - wybra© przyciskiem
 • Страница 88 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 88 Maksymalne ilości bielizny Praktyczne wskazówki dotyczące prania Zalecane ilości wsadu bielizny znajdziecie Państwo w tabeli programów. Ogólne wskazówki: bawełna i len: bęben załadować do pełna, ale nie przeładowywać; tkaniny syntetyczne: do połowy bębna;
 • Страница 89 из 105
  16-6-2006 11:55 Pagina 89 Plamy z rdzy: zastosować środek do usuwania rdzy według zaleceń podanych na opakowaniu tego środka. Plamy z farby: nie dopuścić do wyschnięcia ! Natychmiast przetrzeć rozpuszczalnikiem do tej farby, namydlić, a następnie spłukać. Plamy ze szminki: przetrzeć tri
 • Страница 90 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 90 Zalecenia dotyczace suszenia Jest to suszarka kondensacyjna. Z tego wzgledu równieq podczas cyklu suszenia zawór doplywowy wody musi by© otwarty, a waq odplywowy musi odprowadza© wode do zlewozmywaka lub do otworu spustowego. Czas suszenia Czas suszenia moqe
 • Страница 91 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 91 4. Wlaczanie pralki Kolejność czynności Wcißniecie przycisku ON / OFF powoduje wlaczenie pralki. Na wyßwietlaczu pojawiaja sie trzy pulsujace kreski lub pulsujace zero i zapala sie odnoßna lampka kontrolna. POLSKI Przed pierwszym praniem zalecamy wlanie 2
 • Страница 92 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 92 10. Uruchomienie programu 7. Wybieranie predkoßci wirowania lub opcji STOP Z WODA W PRALCE Naleqy wcisna© przycisk START / PAUZA. Odnoúna lampka przestanie pulsowa©, zapali sie lampka zamkniecia drzwi i pozostanie zapalona tylko lampka oznaczajaca odbywajaca
 • Страница 93 из 105
  16-6-2006 11:55 Pagina 93 14. Koniec programu 12. Jak skasowa© program w trakcie jego cyklu. Po zakonczeniu programu pralka zatrzymuje sie automatycznie wydajac sygnal akustyczny i wyßwietlajac pulsujace zero. Jeśli wybrana została opcja Stop z Wodą w Pralce , zgaśnie kontrolka przycisku
 • Страница 94 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 94 Suszenie Automatyczne pranie i suszenie Wsad znamionowy - bawelna - syntetyki (Funkcja NON-STOP) 3 kg 2 kg Uwaga! Równieq przy opcji NON-STOP nie naleqy przekroczy© 3 kg w przypadku bawelny i 2 kg w przypadku syntetyków. Nie naleqy uqywa© dozowników wkladanych
 • Страница 95 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 95 Tabela programów Programy prania 60 Maksymalny wsad 40 Cottons 60°-95°C Pranie zasadnicze w temp. 60°-95°C 3 cykle plukania Dlugie wirowanie 30 6 kg Cottons 60°-40°-30°C 40 30 Dostepne opcje Woda litry 2,1 52 52 0,95 AA 40° Energia kWh 0,95 Pranie zasadnicze w
 • Страница 96 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 96 Tabela programów Suszenie czasowe Stopien suszenia Suszenie ekstra (doskonale dla tkanin recznikowych) Suszenie “do szafy” (*) Nadaje sie dla tkanin, które moqna wloqy© do szafy bez prasowania Rodzaj bielizny Bawelna i len (szlafroki kapielowe, reczniki itp.)
 • Страница 97 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 i 11:55 Pagina 97 Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży Poniższe symbole pojawiają się na metkach odzieży i pozwolą Państwu wybrać programy najwłaściwsze dla pranej bielizny. PRANIE ZASADNICZE 60 40 30 Maksymalna temperatura prania 60˚C Maksymalna temperatura prania 40˚C
 • Страница 98 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 98 Konserwacja We wnęce na pojemnik z czasem może nagromadzić się proszek do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wnęki np. szczoteczką do zębów. Obudowa Obudowę można myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka do mycia. Następnie przetrzeć suchą szmatką.
 • Страница 99 из 105
  16-6-2006 11:55 Pagina 99 Awaryjne odprowadzenie wody • otworzy© klapke pompy; Jeśli podczas prania woda nie została automatycznie odpompowana (pompa jest zablokowana, wąż odpływowy jest zatkany) należy postąpić według poniższych wskazówek: • wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka; •
 • Страница 100 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 100 Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje ? Nieprawidlowoßci, które moqna usuna© we wlasnym zakresie. Moqe sie zdarzy©, qe podczas pracy pralki, pojawia sie na wyßwietlaczu nastepujace kody alarmowe: E10: problem z doplywem wody E20: problem z doplywem wody
 • Страница 101 из 105
  16-6-2006 11:55 Pagina 101 Usterka Prawdopodobna przyczyna • Użyto zbyt mało środka do prania, lub dodano niewłaściwego detergentu. • Efekt prania jest niezadowalający: • Plamy względnie inne mocne zabrudzenia nie zostały usunięte przed praniem. • Ustawiono nieodpowiednią temperaturę. • Za duqy
 • Страница 102 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 102 Usterka Prawdopodobna przyczyna • Zawór doplywu wody jest zamkniety (E10). • Urzadzenie nie suszy lub suszenie nie jest zadawalajace • Nie zostal wybrany czas lub stopien suszenia. • Nie zostal wybrany wlaßciwy czas suszenia. • Za duqy wsad bielizny. Jeśli po
 • Страница 103 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 103
 • Страница 104 из 105
  132981880 pl 16-6-2006 11:55 Pagina 104 From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum
 • Страница 105 из 105