Инструкция для ZELMER 01Z11

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background imageWOREK – ZBIORNIK KURZU

Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu (worek)jednorazowego użytku. Zakupu nowych worków można dokonać w punktach sprzedaży urządzeń 

ZELMER.

WYMIANA ZBIORNIKA KURZU (WORKA)

Po napełnieniu worka należy go wyjąc i wyrzucic do smieci. Wymiana worka jest konieczna, gdy zauważą Państwo, że odkurzacz znacznie słabiej odku-

rza, worek jest pełny lub zadziałał wskaźnik zapełnienia worka.

Przy zbieraniu odpadów z wełny, worek może być napełniony pomimo, że wskaźnik nie zadziała.

W tym wypadku należy wymienic worek na nowy:

wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego,

wyciągnij wąż z otworu w pokrywie (w czasie wyciągania naciśnij na boczny przycisk znajdujący 

się na końcówce węża),

podnieś do góry pokrywę przednią odkurzacza ciagnac za uchwyt pokrywy znajdujący się w jej 

przedniej części,

odchyl blokadę worka w kierunku na zewnątrz odkurzacza – zgodnie ze strzałka umieszczona na przycisku blokady,

wyjmij z komory zapełniony worek i wyrzuć go do śmieci,

załóż nowy worek – kierunek zakładania worka pokazuje strzałka znajdująca się na płytce worka,

zamknij pokrywę.

UWAGA!!! ─ Starannie umieść worek, tak aby otwór w płytce worka, naszedł na gumowy kołnierz w komorze 

odkurzacza.

Nie odkurzaj z uszkodzonym workiem na kurz. Wymień go na nowy.

Nie odkurzaj bez worka. Pokrywa nie da się zamknąć bez prawidłowo założonego worka.

FILTR WLOTOWY I WYLOTOWY

Filtry: wlotowy powinnien być wymieniany na nowy lub płukany dwa razy w roku lub wtedy, gdy jest widocznie zabrudzony.
UWAGA!!!  – Obydwa filtry wymieniamy zawsze na nowe w przypadku ich uszkodzenia.

WYMIANA FILTRA WLOTOWEGO

Filtr wlotowy znajduje się w komorze worka na kurz – za „żeberkami” przytrzymujacymi filtr na kratce wlotu powietrza. Wymiana jest następująca:

wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego,

otwórz pokrywę przednią i wyciągnij worek tak jak to pokazano w rozdziale „

Wymiana zbiornika kurzu (worka)”,

zza „żeberek” i z prowadnic wyciągnij do góry filtr wlotowy,

załóż czysty filtr wlotowy wsuwając go dokładnie za „żeberka” i w prowadnice do samego dna komory (czysty filtr wlotowy 

może być nowy lub dotychczas używany – przepłukany w wodzie),

UWAGA!!!  – Filtr który był płukany w wodzie musi być wysuszony przed założeniem.

załóż worek na kurz i zamknij pokrywę przednią.

WYMIANA FILTRA WYLOTOWEGO (MIKROFILTRA)

Filtr wylotowy (mikrofiltr) znajduje się z tyłu odkurzacza – pod osłoną filtra, która ma formę plastikowej krat-

ki. Wymiana jest następująca:

wyłącz odkurzacz i wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego,

naciśnij dźwignię osłony filtra w kierunku na zewnątrz odkurzacza,

wyciągnij do góry osłonę filtra,

wyciągnij brudny filtr wylotowy (mikrofiltr) zdejmując go z 4 zaczepów i wymień go na nowy,

starannie zakładając na 4 zaczepy (czysty filtr wlotowy może być nowy lub dotychczas używany – przepłukany w wodzie),

UWAGA!!!  – Filtr który był płukany w wodzie musi być wysuszony przed założeniem.

załóż w uprzednio zajmowane miejsce osłonę filtra lekko ją naciskając.

UWAGA!!!  – Prawidłowo założona osłona powinna się zatrzasnąć w korpusie odkurzacza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ODKURZACZA

Przed czyszczeniem i konserwacją odkurzacza zwróć uwagę, aby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka.Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby 

przetrzyj wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia naczyń), wysusz lub wytrzyj do sucha. Nie stosuj środków do szorowania, a także 

rozpuszczalników. Od czasu do czasu odkurz ssawko-szczotkę za pomocą ssawki szczelinowej.

CO ZROBIĆ, GDY?

Odkurzacz słabo odkurza:

wymień lub wyczyść worek i filtry,

sprawdź elementy wyposażenia – usuń przyczyny zatkania.

Ssawka ciężko się przesuwa:

zmniejsz siłę ssania odkurzacza, skuteczność czyszczenia nie pogorszy się.

Worek został uszkodzony:

wymień worek i sprawdź filtry.

Zadziałał bezpiecznik instalacji elektrycznej:

sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie są włączone inne urządzenia do tego samego obwodu elektrycznego.

jeżeli zadziałanie bezpiecznika sieciowego powtarza się, oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.

Odkurzacz nie pracuje, obudowa jest uszkodzona lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy:

oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.

EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. 

W tym celu:

Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.

Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.

Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą 

być zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj odkurzacza wraz z odpadami komunalnymi !!!
Importer – ZELMER S.A.

ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW

w punktach serwisowych; 

sklep internetowy – jak poniżej

Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:

 wyroby / akcesoria – sklep internetowy ........... www.zelmer.pl; e-mail: salon@zelmer.pl

 części zamienne ............................................ 017 865-81-01, fax. 017 865-82-47

2. Zelmer S.A. – sprawy handlowe ....................... 017 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl

3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna ................. 017 865-82-88, e-mail: obslugag@zelmer.pl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  1 CZ PL 4 Instrukcja użytkowania ODKURZACZ Typ 01Z011 Návod k obsluze VYSAVAČ Typ 01Z011 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713 Mobilní telefon: 602 583 958
 • Страница 2 из 29
  WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE Pokrywa przednia Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC, – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC. Wyrób
 • Страница 3 из 29
  WOREK – ZBIORNIK KURZU Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu (worek)jednorazowego użytku. Zakupu nowych worków można dokonać w punktach sprzedaży urządzeń ZELMER. WYMIANA ZBIORNIKA KURZU (WORKA) Po napełnieniu worka należy go wyjąc i wyrzucic do smieci. Wymiana worka jest konieczna, gdy
 • Страница 4 из 29
  CZ Vážení zákazníci! Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláště bezpečnostní pokyny jsou velmi důležité. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozdějšího použití. Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou
 • Страница 5 из 29
  Vysávání čalounění, matrací apod. Otevřete kryt schránky a vyjměte malou sací hubici. Malá hubice. Vybavená proužkem pro zachytávání nití zachytí niti, jemná vlákna apod. Při tohoto druhu vysávání doporučujeme snížit sací výkon. Vysávání jemných materiálů a nerovných předmětů Otevřete kryt schránky
 • Страница 6 из 29
  JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽE: Sací výkon vysavače je malý: – vyměňte nebo vyčistěte prachový sáček a filtry, – zkontrolujte sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte případný předmět, který snížil průchodnost sací soustavy. Hubici lze jen ztěžka pohybovat po vysávané ploše: – snižte sací výkon
 • Страница 7 из 29
  SK Vážení zákazníci! Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Osobitne dôkladne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. Tento návod uchovajte, aby ste ho mohli využívať aj pri ďalšom používaní vysávača. Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné chyby vzniknuté následkom používania
 • Страница 8 из 29
  Škáry, kúty prehĺbeniny atď. Štrbinové odsávadlo je určené na vysávanie: medzier, kútov, škár a iných ťažko dostupných zákutí. Vysávanie čalúnenia, matracov a pod.: Otvorte kryt schránky a vyberte malú hubicu. Malá hubica sa používa na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, závesov, záclon a pod.
 • Страница 9 из 29
  POZOR! – Filter, ktorý bol preplachovaný vodou, musí byť pred vložením vysušený. – vložte clonu filtra na pôvodné miesto ľahkým pritlačením. POZOR!!! – Správne založená clona musí zaklapnúť v telese vysávača. ČISTENIE A ÚDRŽBA VYSÁVAČA Pred čistením a údržbou vysávača je potrebné ubezpečiť sa, že
 • Страница 10 из 29
  H Tisztelt Vásárlók! Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon. Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget
 • Страница 11 из 29
  Rések, sarkok, mélyedések stb. A résszívó az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb, nehezen hozzáférhető helyek. Kárpitozott bútorok, matracok stb. porszívózása: Nyissa fel a tárolórekesz fedelét és vegye ki a kis szívófejet. A kis szívófej a kárpitozott bútorok,
 • Страница 12 из 29
  A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA A porszívó tisztítása és karbantartása előtt ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó ne legyen bekapcsolva a konnektorba. A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet nedvesíteni), hagyja
 • Страница 13 из 29
  RO Stimaţi Clienţi! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului. Importatorul /
 • Страница 14 из 29
  Spaţii înguste, colţuri, mici adâncituri ş.a. Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste serveşte la aspirarea suprafeţelor înguste, a colţurilor, a fantelor şi a altor spaţii mai greu accesibile. Curăţarea de praf a tapiţeriilor, saltelelor ş.a.: Deschideţi masca aspiratorului de praf şi
 • Страница 15 из 29
  închideţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice, împingeţi pârghia măştii de protecţie a filtrului înspre partea din afara aspiratorului de praf, ridicaţi masca de protecţie a filtrului, scoateţi filtrul de evacuare a aerului (microfiltrul) îmbibat cu impurităţi, desfaceţi-l
 • Страница 16 из 29
  RU Уважаемые Пользователи ! Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора. Импортер/изготовитель не
 • Страница 17 из 29
  Щели, углы, углубления и т.п. Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей, углов, углублений и в других труднодоступных местах. Очистка текстильной обивки мягкой мебели, матрасов и т.п.: Oткройте крышку отделения для аксессуаров и выньте малую насадку. Малая насадка
 • Страница 18 из 29
  – сильно нажмите на блокаду крышки фильтра в направлении от пылесоса, – снимите крышку фильтра, – извлеките отработанный выходной фильтр (микрофильтр), освобождая его из 4 защелок, и замените новым, аккуратно устанавливая фильтр на 4 защелки (чистый выходной фильтр может быть как новым, так бывшим
 • Страница 19 из 29
  BG Уважаеми клиенти! Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда. Вносителят/ производителят не отговаря за
 • Страница 20 из 29
  Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др. Смукателната приставка за фуги служи за почистване на: фуги, ъгли, процепи и други трудно достъпни места. Почистване на тапицерия, матраци и др.: Отворете капака на мястото за прибиране на принадлежностите и извадете малката приставка. Малката смукателна приставка
 • Страница 21 из 29
  Смяната става по следния начин: – изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта, – натиснете прикрепващия елемент на предпазното покритие на филтъра по посока извън прахосмукачката, – извадете нагоре предпазното покритие на филтъра, – извадете замърсения изходящ филтър (микрофилтър),
 • Страница 22 из 29
  UA Шановні Клієнти! Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому. Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
 • Страница 23 из 29
  Щілини, кути, заглиблення та ін. Щілинна насадка служить для очищування: щілин, кутів, зазорів та інших важкодоступних місць. Прибирання матраців ітд.: Відкрийте кришку сховку і вийміть малий всмоктувач. Малий всмоктувач призначений для прибирання обтягнутих меблів, матраців, занавісок, фіранок
 • Страница 24 из 29
  – витягінть уверх заслонку фільтра, – витягніть забруднений вихідний фільтр (мікрофільтр), знімаючи його з 4 зачепів i замініть його новим – старанно встановлюючи на 4 зачепи (чистий вхідний фільтр може бути новим або дотепер вживаним – прополосканим у воді), УВАГА!!! – У випадку полоскання
 • Страница 25 из 29
  GB Dear Clients! Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference. The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling. The
 • Страница 26 из 29
  Vacuuming upholstery, mattress, etc.: Open the compartment lid and take out the small nozzle. Small nozzle is used for upholstery, mattress and curtains cleaning. It is equipped with a tape for picking up threads, which enables exact picking up the threads, fine fibres, etc. We recommend reducing
 • Страница 27 из 29
  CLEANING AND MAINTENANCE Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. Clean the casing and bag chamber with damp cloth (it can be wet with wash – up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the nozzle-brush,
 • Страница 28 из 29
  GW01-055
 • Страница 29 из 29