Инструкция для ZELMER 01Z11

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background imageŠkáry, kúty prehĺbeniny atď. 

Štrbinové odsávadlo je určené na vysávanie: medzier, kútov, škár a iných ťažko dostupných zákutí.
Vysávanie čalúnenia, matracov a pod.:

Otvorte kryt schránky a vyberte malú hubicu.

Malá hubica sa používa na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, závesov, záclon a pod.

Vďaka špeciálnemu prúžku účinne vysáva nite a jemné vlákna a pod. Pri tejto činnosti odpo-

rúčame znížiť sací výkon.

Vysávanie jemných materiálov a nerovných predmetov:

Otvorte kryt schránky a vyberte malú kefku.

Malá kefka je určená na vysávanie: kníh, rámov obrazov a oki en. Pri tejto činnosti odporúčame znížiť sací 

výkon.

PO DOKONČENÍ PRÁCE VYSÁVAČA

Vypnite vysávač zatlačením tlačidla vypínača.

Vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo sieťového konektora.

Naviňte prívodný kábel stláčajúc tlačidlo navíjača. Pri tejto činnosti pridržte kábel aby nedošlo k jeho zamotaniu ani náhlemu úderu zástrčky o teleso 

vysávača.

Vysávač je možné držať vo zvislej alebo vodorovnej polohe. Hadica môže ostať pripevnená k vysávaču, je ale 

potrebné si všímať aby nebola príliš zalomená počas prechovávania.
Vodorovná poloha:

na držadlo pre príslušenstvo, ktoré sa nachádza na teleskopickej  trubici  nasaďte úzku hubicu alebo malú 

hubicu s nasadenou malou kefkou,

vložte rukoväť, ktorá sa nachádza v zadnej časti hubicokefy do otvoru držadla, ktorý sa nachá-

dza v zadnej časti vysávača vedľa výstupu napájacieho kábla. 

Zvislá poloha:

zložte príslušné prvky príslušenstva – ako pri vodorovnej polohe, 

na teleskopickú trubicu nasaďte  hubicokefu,

vložte dolnú časť držadla pre príslušenstvo do otvoru držadla, ktoré sa nachádza na spodnej 

časti vysávača, vedľa predného kolieska. 

FUNGOVANIE INDIKÁTORA NAPLNENIA PRACHOVÉHO VRECKA

Úplne prekrytie indikátora naplnenia vrecka clonou červenej farby, keď sa čistiaca hubica alebo kefka nachádza nad čisteným 

povrchom znamená že je potrebné vyprázdniť vrecko.

Indikátor naplnenia vrecka prachom sa tiež môže rozsvietiť v prípade upchatia hadice alebo s ňou spojeného príslušenstva. 

V takom prípade je potrebné vybrať koncovku hadice z otvoru v prednom kryte vysávača a vyčistiť hadicu a s ňou spojené časti 

príslušenstva.

PRACHOVÉ VRECKO – ZBERAČ PRACHU

Vysávač je vybavený jednorázovým vreckom na prach. Nové vrecká môžete kúpiť v špecializovaných predajniach zariadení.

VÝMENA PRACHOVÉHO VRECKA

Po naplnení vrecka je potrebné ho vybrať a vyhodiť do smetia. Výmena vrecka je nutná, keď zistite, 

že vysávač vysáva výrazne slabšie, vrecko je plné, alebo signalizuje to indikátor naplnenia vrecka.

Pri vysávaní odpadov z vlny vrecko môže byť naplnené napriek tomu, že indikátor naplnenia vrecka 

to nesignalizuje. V tomto prípade je tiež potrebné vymeniť vrecko za nové:

vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku zo sieťového konektora,

vytiahnite hadicu z otvoru v kryte (pri vyťahovaní zatlačte na bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza 

na koncovke hadice),

zdvihnite predný kryt vysávača zatláčajúc západku, ktorá nachádza sa v prednej časti krytu,

odkloňte blokádu vrecka smerom von z vysávača – podľa šípky umiestnenej na tlačidle blokády,

vyberte naplnené vrecko a vyhoďte ho do smetia,

založte nové vrecko – smer zakladania vrecka znázorňuje šípka na spevnenej časti vrecka

zavrite kryt,

POZOR!!! – Pozorne založte vrecko tak, aby otvor v spevnenej časti vrecka dosadol na gumený golier v priestore 

pre vrecko.

Nevysávajte s poškodeným prachovým vreckom. Vymeňte ho za nové.

Nevysávajte  bez  prachového  vrecka.  Kryt  telesa  vysávača  nie  je  možné  zavrieť  keď  vrecko  nie  je 

správne založené.

VSTUPNÝ A VÝSTUPNÝ FILTER

Filtre: vstupný filter musí byť vymenený alebo prepláchnutý dva krát za rok, alebo v prípade viditeľného znečistenia.

Pozor! Oba filtre meníme na nové vždy v prípade poškodenia.

VÝMENA VSTUPNÉHO FILTRA

Vstupný filter je umiestnený v priestore kde sa nachádza prachové vrecko v telese vysávača za „rebrovaním“ pridržiavajúcim 

filter na mriežke pre vstup vzduchu. Výmena je nasledovná:

vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku zo sieťového konektora,

otvorte predný kryt a vyberte vrecko podľa pokynov uvedených v časti Výmena prachového vrecka,

vytiahnite špinavý vstupný filter z pod „rebrovania“ a drážok smerom hore,

vložte čistý vstupný filter presným zasunutím za „rebrovanie“ a do drážok na spodok priestoru pre prachové vrecko. (čistý 

vstupný filter môže byť nový alebo aj používaný - prepláchnutý vodou),

POZOR! – Filter, ktorý bol preplachovaný vodou, musí byť pred vložením vysušený.

vložte prachové vrecko a zatvorte predný kryt vysávača.

VÝMENA VÝSTUPNÉHO FILTRA (MIKROFILTRA) 

Výstupný filter (mikrofilter) sa nachádza v zadnej časti telesa vysávača - pod clonou filtra v podobe plastovej mriežky. Výmena je 

nasledovná:

vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku zo sieťového konektora,

zatlačte páku clony filtra smerom von z vysávača,

vytiahnite clonu filtra smerom hore,

vytiahnite znečistený výstupný filter vysunutím zo štyroch úchytiek a vymeňte ho za nový,

pozorne vložte filter do štyroch úchytiek (čistý vstupný filter môže byť nový alebo používaný – preplác-

hnutý vodou).

Vodorovná

poloha

Otvor

držadla

Otvor

držadla

Zvislá

poloha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  1 CZ PL 4 Instrukcja użytkowania ODKURZACZ Typ 01Z011 Návod k obsluze VYSAVAČ Typ 01Z011 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713 Mobilní telefon: 602 583 958
 • Страница 2 из 29
  WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE Pokrywa przednia Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC, – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC. Wyrób
 • Страница 3 из 29
  WOREK – ZBIORNIK KURZU Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu (worek)jednorazowego użytku. Zakupu nowych worków można dokonać w punktach sprzedaży urządzeń ZELMER. WYMIANA ZBIORNIKA KURZU (WORKA) Po napełnieniu worka należy go wyjąc i wyrzucic do smieci. Wymiana worka jest konieczna, gdy
 • Страница 4 из 29
  CZ Vážení zákazníci! Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláště bezpečnostní pokyny jsou velmi důležité. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozdějšího použití. Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou
 • Страница 5 из 29
  Vysávání čalounění, matrací apod. Otevřete kryt schránky a vyjměte malou sací hubici. Malá hubice. Vybavená proužkem pro zachytávání nití zachytí niti, jemná vlákna apod. Při tohoto druhu vysávání doporučujeme snížit sací výkon. Vysávání jemných materiálů a nerovných předmětů Otevřete kryt schránky
 • Страница 6 из 29
  JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽE: Sací výkon vysavače je malý: – vyměňte nebo vyčistěte prachový sáček a filtry, – zkontrolujte sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte případný předmět, který snížil průchodnost sací soustavy. Hubici lze jen ztěžka pohybovat po vysávané ploše: – snižte sací výkon
 • Страница 7 из 29
  SK Vážení zákazníci! Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Osobitne dôkladne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. Tento návod uchovajte, aby ste ho mohli využívať aj pri ďalšom používaní vysávača. Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné chyby vzniknuté následkom používania
 • Страница 8 из 29
  Škáry, kúty prehĺbeniny atď. Štrbinové odsávadlo je určené na vysávanie: medzier, kútov, škár a iných ťažko dostupných zákutí. Vysávanie čalúnenia, matracov a pod.: Otvorte kryt schránky a vyberte malú hubicu. Malá hubica sa používa na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, závesov, záclon a pod.
 • Страница 9 из 29
  POZOR! – Filter, ktorý bol preplachovaný vodou, musí byť pred vložením vysušený. – vložte clonu filtra na pôvodné miesto ľahkým pritlačením. POZOR!!! – Správne založená clona musí zaklapnúť v telese vysávača. ČISTENIE A ÚDRŽBA VYSÁVAČA Pred čistením a údržbou vysávača je potrebné ubezpečiť sa, že
 • Страница 10 из 29
  H Tisztelt Vásárlók! Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon. Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget
 • Страница 11 из 29
  Rések, sarkok, mélyedések stb. A résszívó az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb, nehezen hozzáférhető helyek. Kárpitozott bútorok, matracok stb. porszívózása: Nyissa fel a tárolórekesz fedelét és vegye ki a kis szívófejet. A kis szívófej a kárpitozott bútorok,
 • Страница 12 из 29
  A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA A porszívó tisztítása és karbantartása előtt ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó ne legyen bekapcsolva a konnektorba. A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet nedvesíteni), hagyja
 • Страница 13 из 29
  RO Stimaţi Clienţi! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului. Importatorul /
 • Страница 14 из 29
  Spaţii înguste, colţuri, mici adâncituri ş.a. Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste serveşte la aspirarea suprafeţelor înguste, a colţurilor, a fantelor şi a altor spaţii mai greu accesibile. Curăţarea de praf a tapiţeriilor, saltelelor ş.a.: Deschideţi masca aspiratorului de praf şi
 • Страница 15 из 29
  închideţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice, împingeţi pârghia măştii de protecţie a filtrului înspre partea din afara aspiratorului de praf, ridicaţi masca de protecţie a filtrului, scoateţi filtrul de evacuare a aerului (microfiltrul) îmbibat cu impurităţi, desfaceţi-l
 • Страница 16 из 29
  RU Уважаемые Пользователи ! Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора. Импортер/изготовитель не
 • Страница 17 из 29
  Щели, углы, углубления и т.п. Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей, углов, углублений и в других труднодоступных местах. Очистка текстильной обивки мягкой мебели, матрасов и т.п.: Oткройте крышку отделения для аксессуаров и выньте малую насадку. Малая насадка
 • Страница 18 из 29
  – сильно нажмите на блокаду крышки фильтра в направлении от пылесоса, – снимите крышку фильтра, – извлеките отработанный выходной фильтр (микрофильтр), освобождая его из 4 защелок, и замените новым, аккуратно устанавливая фильтр на 4 защелки (чистый выходной фильтр может быть как новым, так бывшим
 • Страница 19 из 29
  BG Уважаеми клиенти! Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда. Вносителят/ производителят не отговаря за
 • Страница 20 из 29
  Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др. Смукателната приставка за фуги служи за почистване на: фуги, ъгли, процепи и други трудно достъпни места. Почистване на тапицерия, матраци и др.: Отворете капака на мястото за прибиране на принадлежностите и извадете малката приставка. Малката смукателна приставка
 • Страница 21 из 29
  Смяната става по следния начин: – изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта, – натиснете прикрепващия елемент на предпазното покритие на филтъра по посока извън прахосмукачката, – извадете нагоре предпазното покритие на филтъра, – извадете замърсения изходящ филтър (микрофилтър),
 • Страница 22 из 29
  UA Шановні Клієнти! Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому. Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
 • Страница 23 из 29
  Щілини, кути, заглиблення та ін. Щілинна насадка служить для очищування: щілин, кутів, зазорів та інших важкодоступних місць. Прибирання матраців ітд.: Відкрийте кришку сховку і вийміть малий всмоктувач. Малий всмоктувач призначений для прибирання обтягнутих меблів, матраців, занавісок, фіранок
 • Страница 24 из 29
  – витягінть уверх заслонку фільтра, – витягніть забруднений вихідний фільтр (мікрофільтр), знімаючи його з 4 зачепів i замініть його новим – старанно встановлюючи на 4 зачепи (чистий вхідний фільтр може бути новим або дотепер вживаним – прополосканим у воді), УВАГА!!! – У випадку полоскання
 • Страница 25 из 29
  GB Dear Clients! Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference. The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling. The
 • Страница 26 из 29
  Vacuuming upholstery, mattress, etc.: Open the compartment lid and take out the small nozzle. Small nozzle is used for upholstery, mattress and curtains cleaning. It is equipped with a tape for picking up threads, which enables exact picking up the threads, fine fibres, etc. We recommend reducing
 • Страница 27 из 29
  CLEANING AND MAINTENANCE Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. Clean the casing and bag chamber with damp cloth (it can be wet with wash – up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the nozzle-brush,
 • Страница 28 из 29
  GW01-055
 • Страница 29 из 29