Инструкция для ZELMER 819.0 SK, 819

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

15B

PL ― 2 

16B

Instrukcja użytkowania 

92B

Odkurzacz 

ZELMER Typ 819 

ZELMER S.A. 

35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska 

www.zelmer.pl 

BG ― 11 

Инструкция за експлоатация 

49B

Прахосмукачка 

ZELMER Тип 819 

ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД 

бул. "Акад. Ст. Младенов" №90 

1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я 

Тел.: 02 / 960 12 01; Факс:02 / 960 12 07 

17B

CZ

 ― 21 

18B

Návod k obsluze 

19B

Vysavač 

93B

ZELMER Typ 819 

ZELMER CZECH s.r.o. 

Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko 

Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713 

Mobilní telefon: 602 583 958 

e-mail:zelmer@zelmer.cz

H ― 30 

Kezelési utasítás 

Porszívók 

ZELMER Típus 819 

ASPICO KFT 

H-9027 Győr, Puskás T. u. 4 

Tel. +36 96 511 291 

Fax. +36 96 511 293 

RO ― 39 

20B

Instrucţiuni de folosire 

94B

Aspiratorul 

ZELMER Tip 819

 

Zelmer Romania 

Strada Popa Savu nr. 77, 

parter, birou 1 

Sector 1, Bucuresti, Romania 

Telefon/Fax: +40 21 22 22 173

21B

RU ― 48 

Инструкция по эксплуатации 

50B

Пылесос 

ZELMER Tип 819 

ООО"Зелмер Раша" 

Россия, Москва 

Краснопрудная,30/34 

ИНН 7708619872; КПП 770801001 

БИК 044525716; ИНН 7710353606

SK ― 58 

Návod na použitie 

22B

Vysávač 

ZELMER Typ 819 

ZELMER SLOVAKIA s.r.o. 

Bidovce 316, 044 45 Bidovce 

tel.:055 / 720 40 10 fax:055 / 720 40 40 

 

23B

UA ― 67 

51B

Інструкція з експлуатації 

52B

Порохотяг 

53B

ZELMER Модель 819 

Zelmer Ukraine 

ТОВ «Зелмер Україна» 

вул. Турівська 18/20, 04080 Київ 

УКРАЇНА 

тел:+380 44 501 5626; факс:+380 44 501 5636 

www.zelmer.ua

24B

EN ― 77 

Instructions for use 

Vacuum cleaner 

ZELMER Type 819

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 85
  PL ― 2 Instrukcja użytkowania Odkurzacz ZELMER Typ 819 15B 16B 92B ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl BG ― 11 CZ ― 21 Инструкция за експлоатация Návod k obsluze Прахосмукачка Vysavač ZELMER Тип 819 ZELMER Typ 819 17B 18B 49B 19B 93B ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД ZELMER
 • Страница 2 из 85
  PL Szanowni Klienci! Odkurzacze nasze produkowane są od wielu lat i cieszą się bardzo dobrą opinią. Wykorzystując nasze najlepsze rozwiązania z poprzednich modeli oraz trendy w rozwoju sprzętu czyszczącego na świecie, stworzyliśmy dla Państwa odkurzacz, który pomoże rozwiązać problemy związane z
 • Страница 3 из 85
  Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw, albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych estetycznych i innych. CHARAKTERYSTYKA ODKURZACZA U Odkurzacz 819 przeznaczony jest do
 • Страница 4 из 85
  Filtr wst ępny Ru ra s sąca tel esko po wa Sep arator Ko lan ko Ze spó ł wo rka SA FB AG Szczo tka ma ła Z bio rn ik ty lny- wodn y Pokręt ło mo d ułu zawraca nia po wietrza Z esp ó ł f iltra wo d ne go Przycisk wyłąc zn ika Ssa wk a szczelino wa Ssa wk a m ała Cza rna pow ierzchnia F iltr ws tęp
 • Страница 5 из 85
  Szczotka „BNB” – „Brush Natural Bristle” Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, płytek, ścian, wykładzin z twardego szlachetnego tworzywa itp. Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia
 • Страница 6 из 85
  − Sprawdzić, czy ramka separatora, filtr wstępny i kolanko są założone poprawnie. króćce powietrza − Włożyć zespół filtra wodnego do zbiornika pamiętając, aby dwa króćce powietrzne trafiły dokładnie w otwory w korpusie. odkurzacza. − Należy zwrócić uwagę, aby wycięcie w przegrodzie filtra było
 • Страница 7 из 85
  UWAGA!!! Odkurzanie z ilością wody przekraczającą oznaczony, dopuszczalny poziom w zbiorniku może spowodować wydostanie się wody na zewnątrz odkurzacza. Często powtarzająca się taka sytuacja może doprowadzić do szybkiego zatkania filtra końcowego. − Przez progi i inne nierówności podłoża,
 • Страница 8 из 85
  NADZOROWANIE FILTRÓW Odkurzacz wyposażony jest w następujące filtry: 1. Separator i filtr wstępny Czynności związane z czyszczeniem opisane zostały w części dotyczącej czynności kończących pracę odkurzacza. − Mycie tych części odbywa się po zakończeniu każdego odkurzania. − Montaż części odbywa się
 • Страница 9 из 85
  − Założyć nowy wkład filtrujący postępując zgodnie z rysunkiem. Zwracać uwagę, aby krawędzie włókniny filtrującej nie zostały poza obrysem gniazda. − Zatrzasnąć pokrywkę filtra zakładając w pierwszej kolejności zaczep dolny i dociskając tak, aby zaczep górny zaskoczył za krawędź w korpusie.
 • Страница 10 из 85
  − Dociskając płytkę worka doprowadzić do zatrzaśnięcia zaczepu, powodując tym samym prawidłowe usytuowanie worka w koszu. − Włożyć moduł wewnętrzny do zbiornika tylnego i zamknąć go pokrywą. 2.Filtr wlotowy Zaleca się okresowe oględziny stanu filtra. W przypadku stwierdzenia nadmiernego
 • Страница 11 из 85
  BG 2B Уважаеми клиенти! Нашите прахосмукачки се произвеждат от много години и се радват на много добра слава. Използвайки нашите най-добри решения от предишните модели и следвайки тенденциите в развитието на уредите за почистване по света, създадохме за Вас прахосмукачка, която ще Ви помогне да
 • Страница 12 из 85
  Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на прахосмукачката по начин, несъответстващ на нейното предназначение, или неправилната й употреба. Производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на
 • Страница 13 из 85
  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Типът прахосмукачка и нейните технически параметри са дадени на информационната табелка на уреда. Предпазител на мрежата 16 A. Не предизвиква смущения в радио- и телевизионния сигнал. Не се нуждае от заземяване Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на действащите
 • Страница 14 из 85
  Малката приставка е предназначена за почистване на меки повърхности като напр.: завеси, пердета, тапицирани мебели и др. Малката четка е предназначена за почистване на неравни повърхности като напр.: библиотеки, рамки на картини и др. Приставката за фуги дава възможност за отстраняване на праха от
 • Страница 15 из 85
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА С ВОДЕН ФИЛТЪР Подготовка за почистване с модула на водния филтър: Модулът на водния филтър може да се изважда и поставя само когато накрайникът на маркуча е изваден от горния капак на прахосмукачката. − Отворете капака на резервоара. − Извадете модула на водния филтър
 • Страница 16 из 85
  След всяко изключване на прахосмукачката при повторно пускане тя се включва на максимална мощност въпреки предишното регулирано ниво на мощност. − При почистване с помощта на модула на водния филтър проверете положението на регулатора на модула за обръщане на посоката на въздуха. Настройте
 • Страница 17 из 85
  − С натискане с пръст на еластичния прикрепващ елемент на рамката на сепаратора свалете сепаратора на водата и извадете предварителния филтър. − Ако е необходимо, свалете коляното, изплакнете го и отново го сложете в тръбата, като внимавате да бъде правилно поставено. − Модулът на водния филтър,
 • Страница 18 из 85
  Поставяне на крайния филтър − Сложете модула на филтъра в гнездото на филтъра в корпуса на прахосмукачката и притиснете горния му ръб, докато не усетите съпротивление, което ще означава, че е правилно поставен. За тво ре но − Сложете капака на филтъра, силно го притиснете към гнездото и преместете
 • Страница 19 из 85
  − Проверете правилно ли са поставени торбичката SAFBAG и входящият филтър (виж смяна на входящия филтър). − Сложете вътрешния модул в резервоара и поставете капака. − Свалете от прахосмукачката целия модул на водния филтър. − На мястото на модула на водния филтър поставете модула на торбичката
 • Страница 20 из 85
  − Извадете от гнездото в пластината входящия филтър. − Сложете нов входящ филтър, като внимавате той да бъде правилно разположен в гнездото на пластината. − Затворете коша. − Сложете торбичката (свързаните с това действия са описани в раздел “Смяна на торбичката SAFBAG”). − Сложете вътрешния модул
 • Страница 21 из 85
  CZ Vážení zákazníci! Naše vysavače jsou vyráběny již řadu let a těší se velké oblibě. Při využití nejlepších řešení použitých u dřívějších modelů a v souladu se současnými světovými trendy jsme pro Vás vyrobili vysavač, který Vám, díky zcela nového filtračního systému, usnadní péči o domácnost.
 • Страница 22 из 85
  Vysávání prostřednictvím vodního filtru je obzvlášť vhodné pro lidi s alergickými reakcemi na prach, po vysávání je vzduch v místnosti příjemně navlhčen. Tento systém umožňuje použití vysavače k aromaterapii, stačí přidat do teplé vody v nádobě pár kapek aromatického oleje nebo vonného koncentrátu.
 • Страница 23 из 85
  TECHNICKÉ ÚDAJE Typ vysavače a technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku. Jištění sítě 16A Spotřebič nezpůsobuje rušení rádia ani televize. Vysavač nevyžaduje uzemnění. Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem: Spotřebič odpovídá požadavkům směrnic: − Elektrický přístroj nízkonapěťový
 • Страница 24 из 85
  S PAC FIL E TR AC AT TIO ION N SP A FIL CE TR A C AT TIO IO N N SP FIL A CE TR AC TIO TIO N N AC TIO TIO N N S PA F ILT C E R AC AT TIO IO N N S PAC F ILT E R AC AT TIO IO N N SP AC FIL E T RA SP FILAC E T RA E AC AT TIO IO N N S PA F C ILT E R AC AT TIO IO N N S PA F C ILT R S PA FIL C E TR AC AT
 • Страница 25 из 85
  − Vložte filtrační jednotku do nádrže, pamatujte, aby obě koncovky sacího systému byly správně umístěny v otvorech vysavače. Koncovky sacího systému − Dbejte na to, aby výřez v části filtru byl nasazen na odpovídající výčnělek v nádobě. 2 1 1 − Víkem přikryjte nádrž, postupujte podle obrázku. −
 • Страница 26 из 85
  − rozpálené nebo horké materiály či tekutiny, − materiály jako je sádra, cement, kamenný prášek, mouka, apod., − ostré předměty nebo příliš velké předměty, které se mohou zachytit v trubici, hadici či ve vysavači. Jestliže chcete využít foukání, nastavte přepínač funkce "otočení proudu vzduchu" do
 • Страница 27 из 85
  Další činnosti a rady týkající se filtru HEPA (pro typy 819.*.***S) − Výstupní filtr doporučujeme vyměnit jednou za rok nebo cca po 100 hodinách provozu. − Občas zkontrolujte stav filtru, obzvlášť v případech, kdy se vylila voda z nádrže. Zjistíte li, že je filtr poškozen (protržen) nebo silně
 • Страница 28 из 85
  Příprava k vysávání: − Otevřete víko zásobníku (stejně jako v případě vodního filtru). − Vyjměte vnitřní jednotku (deska, koš, záslepka, vstupní filtr a papírový sáček). − Zkontrolujte zda li je prachový sáček SAFBAG a vstupní filtr správně nasazen (viz. výměna vstupního filtru). − Vložte vnitřní
 • Страница 29 из 85
  EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do
 • Страница 30 из 85
  H Tisztelt Vevők ! A porszívóinkat több éve gyártjuk és jó hírnevük van. Kihasználva az előző modellek legjobb megoldásait valamint a világon, a tisztító berendezések fejlesztésében uralkodó irányvonalakat, alkottunk az Önök részére olyan porszívót, amely segít megoldani a lakásuk tisztántartásával
 • Страница 31 из 85
  A PORSZÍVÓ JELLEMZÉSE A 819 porszívó rendeltetése a szennyezések eltávolítása padlóról, szőnyegekről, kerámia lapokról, lambéria, padlólécek, fűtőtestek réseiből, a bútorok, sötétítők, stb. porszívózása. A porszívó nem alkalmas a vízfelszedésre. A porszívó többlépcsős szűrő rendszerrel rendelkezik.
 • Страница 32 из 85
  Előszűrő Teleszkóp szívócső Leválasztó Ív SAFBAG zsákrendszer Hátsó víztartály Levegő megfordító tekerő Kapcsoló -nyomógomb Kis szívóka Kis kefe Rés szívóka Fekete felület Vízmérő pohár Előszűrő Vízszűrőrendszer Szívó-kefe Szívó csőkígyó Összetekerő -nyomógomb 49.4000 Felszerelés fedele Habzásgátló
 • Страница 33 из 85
  S PA FI CE LTR A CT A TIO SP FI A CE LTR SP FILA CE TR A AT CT O IO N I N A AT CT O IO N IN SP FI A CE LTR SP FILA CE TR E AC AT TIO IO N N SP FI AC L E T RA AC TIO TIO N N SP FILAC E T RA AC TIO TIO N N N E AC AT TIO IO N E AC AT TIO IO N N S PA F C ILT R S PA F C ILT R AC AT TIO IO N N S PA FIL
 • Страница 34 из 85
  − Figyelni kell arra, hogy a szűrőfalon lévő kivágás a tartályon lévő megfelelő kiugró részre kerüljön. 2 − Az ábra szerinti sorrendben a fedéllel a hátsó tartályt letakarni. 1 1 − A csőkígyó végét benyomni a felső fedél nyílásába. A PORSZÍVÓ INDÍTÁSA 76B − Dugaszolónál fogva a csatlakozó kábelt
 • Страница 35 из 85
  − A porszívóval nem szabad olyan anyagokat és szennyezéseket porszívózni, amelynek összegyűjtése az emberre káros hatással lehet vagy a porszívó belső elemeit megsértheti, különösen: − könnyen éghető-, maró-, bűzlő- anyagokat, vegyszereket, stb. − magas hőmérsékletű anyagokat és folyadékokat, −
 • Страница 36 из 85
  2. Végszűrő (HEPA szűrő 819.*.***S típushoz) Végszűrő kiszedése − A hátsó tartályt a testből kiszedni és a porszívót úgy megfordítani, hogy a felső ferde részével és fogantyújával a padlóra támaszkodjon. Ny itv a − A tolattyút olyan helyzetbe eltolni, hogy a nyitás jele látható legyen. − A szűrő
 • Страница 37 из 85
  PORSZÍVÓHASZNÁLAT SAFBAG ZSÁKKAL A SAFBAG zsákrendszer felépítése: Tartályfedél Lezáró Lemez Bemeneti szűrő S PAC FI E L TRA AC TIO TI ON N S PAC FI L TRAE E RAT AC TIO IO N N E RAT AC TIO IO N N S PAC FILT S PAC FILT SP ACE F ILT R AT A CT I O IO N N SP F ILT AC E RAT A CT IO IO N N SP F ILT AC E
 • Страница 38 из 85
  2. A bemeneti szűrő Javasolt a szűrő állapotát időnként ellenőrizni. Amennyiben túlzottan elkoszolódott, újra kell cserélni. A bemeneti szűrőcsere − A zsákot kivenni (az ezzel kapcsolatos műveletek a „SAFBAG zsákcsere” pontban leírva). − Elhúzni a lemez rugalmas akasztóját, hogy a kosár kinyíljon.
 • Страница 39 из 85
  RO Stimaţi Clienţi! Aspiratoarele noastre sunt produse de mulţi ani şi se bucură de o apreciere mare. Întrebuinţând cele mai bune soluţii de la modelele mai vechi şi luând în considerare direcţii de dezvoltare a utilajelor de curăţire în lume, am construit pentru Dumneavoastră un aspirator care vă
 • Страница 40 из 85
  CARACTERISTICA ASPIRATORULUI Aspiratorul 819 este destinat colectării impurităţilor de pe podele, covoare, gresie, spaţii înguste din lambriu, şipci de podea, calorifere, aspirării mobilei, perdelelor etc. Aspiratorul nu serveşte la colectarea apei. Aspiratorul este dotat cu un sistem multigradat
 • Страница 41 из 85
  DESCRIEREA UTILAJULUI În funcţie de tipul acestora, aspiratoarele pot diferi prin executare şi dotare (dotare specială, tipul filtrelor de evacuare). Protecţie a reţelei 16 A Nu cauzează perturbări în recepţionarea RTV. Nu necesită legarea la pământ Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele
 • Страница 42 из 85
  S PA F ILT C E R AC AT TIO ION N S PA F C ILT E R AC AT TIO ION N S PA F C ILT E R AC AT TIO ION N S PA FI C LTR E AC AT TIO IO N N SP FI A CE LTR A A T CT I ION O N SP FI A CE LTR A AT CTIO O N I N SP FI AC LT E AC R AT TIO ION N SP FIL AC E T RA AC T TIO ION N SP FIL A CE TR A AT CTIO ION N SP
 • Страница 43 из 85
  − Trebuie să aveţi în vedere ca crestătura din despărţitura filtrului să fie introdusă pe proeminenţa corespunzătoare a rezervorului. 2 − Acoperiţi rezervorul din spate cu capac conform figurii de alături. 1 1 − Presaţi capătul furtunului în orificiul capacului superior, 78B PORNIREA ASPIRATORULUI
 • Страница 44 из 85
  Nu aspiraţi cu acest aspirator materialele şi impurităţile a căror colectare poate fi periculoasă pentru dvs. şi poate deteriora elementele interioare ale aspiratorului, mai ales: − materiale inflamabile, caustice, cu miros intens, chimicale etc. − materiale şi lichide cu temperatura mare, −
 • Страница 45 из 85
  2. Filtrul final filtrul HEPA (pentru tipul 819.*.***S). Scoaterea filtrului final − Scoateţi rezervorul din spate din corp şi întoarceţi aspiratorul astfel încât acesta să se sprijine cu marginea oblică superioară şi cu mânerul de podea. − Deplasaţi glisorul într-o poziţie în care este vizibil
 • Страница 46 из 85
  UTILIZAREA ASPIRATORULUI CU SACUL SAFBAG Capac de rezervor ON AC ATI TI ON ON TI N AC TIO CE RA SPA FILT S PAC FILT S PAC FILT E RAT AC TIO IO N N E RAT AC TIO IO N N S PAC FI LTR E AC A TIO TI ON N S PA FI CE LTR ON AC ATI TI ON S PA FI CE LTR ON TI N AC IO E RAT PAC S F ILT S PAC FI LTR E AC A
 • Страница 47 из 85
  2.Filtru de intrare Se recomandă verificarea vizuală periodică a stării filtrului. În cazul când s-a constatat o murdărire excesivă, filtrul trebuie să fie înlocuit cu unul nou. Înlocuirea filtrului de intrare − Scoateţi sacul (acţiunile legate de aceasta au fost descrise la punctul „Înlocuirea
 • Страница 48 из 85
  RU Уважаемые клиенты! Наши пылесосы выпускаются уже много лет и пользуются широким спросом. Используя лучшие качества предыдущих моделей и мировые тренды в развитии чистящей бытовой техники, мы создали для Вас пылесос, который поможет решить проблемы, связанные с содержанием Вашего дома в чистоте.
 • Страница 49 из 85
  ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА Пылесос 819 предназначен для удаления пыли с пола и ковров, керамических плиток, из щелей и плинтусов, с обогревателей, для очистки от пыли мебели, штор и т.п. Пылесос не предназначен для сбора воды. Пылесос снабжен многоступенчатой фильтрационной системой. На первом, самом
 • Страница 50 из 85
  Предварительный фильтр Телескопическая всасывающая труба Сепаратор Коленчатый патрубок Задний контейнер для воды Переключатель модуля изменения направления всасывания Переключатель Модуль водяного фильтра Модуль пылесборника SAFBAG Мягкая щетка Малая насадка Щелевая насадка Черная поверхность
 • Страница 51 из 85
  Очистка текстильной обивки мягкой мебели, матрасов и т.п. : Малая насадка предназначена для очистки от пыли мягкой мебели, матрасов, штор, тюлевых занавесок и т.п. Благодаря специальной полоске для сбора ниток также тщательно собирает нитки, мелкие волокна и т.п. При этом рекомендуем уменьшить
 • Страница 52 из 85
  Tурбощетка Zelmer. Mожет использоваться с каждом типом пылесосов ZELMER. Предназначена для более эффективной очистки ковров и ковролина. В случае использования турбощетки необходимо соблюдать инструкцию по ее обслуживанию. УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА Подготовка пылесоса к работе с
 • Страница 53 из 85
  − Вложите вилку в розетку. − Включите пылесос, нажимая на кнопку выключателя с символом − В модели 819.0 можно регулировать мощность всасывания с помощью соответствующих переключателей на рукоятке: Ручка пылесоса «+» увеличить мощность, «–» уменьшить мощность. Установленный на данный момент уровень
 • Страница 54 из 85
  ОКОНЧАНИЕ УБОРКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА 68B Закончив уборку с использованием модуля водяного фильтра необходимо выполнить следующие операции по очистке внутренних элементов контейнера и подготовке пылесоса к хранению: − Выключите пылесос и отключите его от сети. − Выньте наконечник
 • Страница 55 из 85
  − Возьмитесь за кромку и выньте выходной фильтр. Дальнейшие операции и рекомендации, касающиеся фильтра HEPA (для типа 819.*.***S). − Этот фильтр необходимо заменять новым раз в год или через 100 часов работы пылесоса. − Рекомендуем регулярно проверять состояние фильтров, особенно, если из пылесоса
 • Страница 56 из 85
  УБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕСБОР-НИКА SAFBAG Устройство модуля пылесборника SAFBAG: Заглушка Рамка S PAC FI LTR E AC A TIO TI ON N N − Проверьте правильность установки пылесборника SAFBAG и входного фильтра (см. «Замена входного фильтра»). E RAT AC TIO IO N N S PAC FILT O I N N SP F ILT AC E RAT A
 • Страница 57 из 85
  − Прижимая рамку пылесборника, защелкните захват, что будет сигнализировать правильное размещение пылесборника в контейнере. − Вставьте внутренний модуль в задний контейнер и закройте крышку. 2.Входной фильтр Рекомендуется регулярно проверять состояние фильтра. В случае если фильтр будет полностью
 • Страница 58 из 85
  SK Vážený zákazníci! Naše vysávače sa vyrábajú už niekoľko rokov a tešia sa veľkej obľube. Pri použití najlepších riešení použitých pri starších modeloch a v súlade so súčastnými svetovými trendmi sme pre Vás vyrobili vysávač, ktorý Vám, vďaka úplne novému filtračnému systému pomôže pri
 • Страница 59 из 85
  CHARAKTERISTIKA VYSÁVAČA 12B Vysávač 819 je určený na odstraňovanie nečistôt z podláh, kobercov, keramických dlažieb, štrbín medzi radiátormi, podlahových škár, na vysávanie čalúnenia, nábytku, záclon, závesov. Vysávač nie je určený na vysávanie vody. Vysávač je vybavený systémom viacstupňovej
 • Страница 60 из 85
  Vstupný filter Teleskopická trubica Separátor Koleno Sústava prachového sáčka SAFBAG Zadná nádoba na vodu Vysávací kartáč Hubica na čalúnenie Štrbinová hubica Čierny povrch Tlačidlo pre nastavenie smeru prúdenia vzduchu Tlačítko vypínača Vstupný filter Odmerka na vodu Vodný filter Podlahová hubica
 • Страница 61 из 85
  Hubica FLOOR CARE na drevené podlahy Táto hubica je určená najmä na čistenie tvrdých plôch, náchylných na poškrabanie, napr. drevených alebo plávajúcich podláh, parkiet, mramoru, obkladov stien a stropov z dreva alebo plastu a pod. Jemné a mäkké štetiny kefky sú prírodného pôvodu a zaisťujú
 • Страница 62 из 85
  − Skontrolujte, či sú správne vložené tieto časti: separátor, koleno a vstupný filter. Koncovky sacieho systému − Vložte filtračnú jednotku do nádrže, dávajte pozor, aby obe koncovky sacieho systému boli správne umiestnené v otvoroch vysávača. − Dbajte na to, aby otvor na filtre bol nasadený na
 • Страница 63 из 85
  − Cez prah a iné nerovnosti prechádzajte opatrne, tak aby sa voda v nádrži nadmerne nevírila, inak sa aj malé množstvo vody môže vyliať. − Pri dlhodobom alebo veľmi intenzívnom vysávaní veľkého množstva nečistôt sa voda v nádrži, ktorá tvorí prvý stupeň filtrácie, buď celá alebo z veľkej časti
 • Страница 64 из 85
  KONTROLA FILTROV 3B Vysávač je vybavený nasledujúcimi filtrami: 1. Separátor a vstupný filter. Činnosti spojené s čistením sú popísané v odstavci týkajúcom sa ukončenia práce s vysávačom. − Umývanie týchto častí prevádzajte po každom vysávaní. − Montáž je potrebné v opačnom poradí ako demontáž. −
 • Страница 65 из 85
  − Vložte novú filtračnú vložku, postupujte podľa obrázka. Všimnite si okraje filtračnej vložky, ktoré nesmú presahovať obrys krytu. − Upevnite kryt filtra, najprv dolnú podrážku, tú stlačte tak, aby zaskočila horná zarážka za okraj korpusu. UPOZORNENIE!!! Nevysávajte s uvoľneným alebo nesprávne
 • Страница 66 из 85
  − Dosku sáčka tlačte tak dlho, kým nezacvakne do elastického háčka. Až vtedy bude prachový sáčok správne vložený. o . − Vnútornú jednotku dajte do zadného zásobníka a zatvorte veko. 2. Vstupný filter Doporučujeme pravidelnú kontrolu stavu vstupného filtra. V prípade silného znečistenia vymeňte
 • Страница 67 из 85
  UA Шановні клієнти! Наші порохотяги виготовляються вже протягом багатьох років і користуються великою популярністю. Використовуючи наш найкращий досвід з попередніх моделей і новітні ідеї у розвитку обладнання для чищення у світі, ми створили порохотяг, який вирішить проблеми, пов’язані з
 • Страница 68 из 85
  Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені застосуванням пристрою не за призначенням або неправильною експлуатацією. Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
 • Страница 69 из 85
  Попередній\ Ф ільтр Телескопіч на тру бка для всмоктування Сепаратор Колінце Комплект мішка SАFВАG Задній резервуар Ручка модуля завороту повітря Комплект водяного фільтра Кнопка змоту вача Кнопка вимикач а Щітка малана Насадка для щілин Насадка мала Чор на поверхня Попередній фільтр Мірна с клянка
 • Страница 70 из 85
  Чищення оббивки, матраців, тощо. Відкрийте кришку скриньки і витягніть малу насадку-усмоктувач. Мала насадка-усмоктувач призначена для чищення м'яких меблів, матраців, штор, гардин. Планка для піднімання ниток дозволяє ретельно збирати нитки, дрібні волокна, тощо. При цьому рекомендується зменшити
 • Страница 71 из 85
  Турбощітка "Zelmer". Може використовуватися з усіма моделями порохотягів "ZELMER", Призначена для більш ефективного чищення килимів і килимового покриття. При використанні дотримуйтеся вказівок інструкції з експлуатації турбощітки. КОРИСТУВАННЯ ПОРОХОТЯГОМ З ВОДЯНИМ ФІЛЬТРОМ Підготовка до
 • Страница 72 из 85
  − Вставити вилку з’єднувального шнура в розетку електромережі. − Включити порохотяг, натискаючи на кнопку вимикача на ньому, позначену . символом − В порохотязі типу 819.0 можна наставити визначену силу всмоктування за Ручка порохотяга допомогою відповідних кнопок на ручці. “+” збільшує силу, “– “
 • Страница 73 из 85
  ДІЇ, ЯКІ ЗАВЕРШУЮТЬ РОБОТУ З ВОДЯНИМ ФІЛЬТРОМ 70B Після закінчення роботи при застосуванні “Комплекту водяного фільтра” необхідно виконати відповідні дії, які мають на меті очищення внутрішніх елементів резервуара і підготовку до зберігання. − Вимкнути порохотяг і витягнути шнур з гнізда
 • Страница 74 из 85
  Інші дії і рекомендації, які стосуються фільтра HEPA (для типу 819.*.***S) − Цей фільтр повинен бути замінений новим раз на рік або після 100 годин роботи. − Рекомендується періодично оглядати стан фільтра, особливо у випадках, коли вода вихлюпується назовні порохотяга. У випадку виявлення
 • Страница 75 из 85
  Підготовка до прибирання: − Відкрити кришку резервуара (як при водяному фільтрі). − Тримаючись за ручку, витягнути внутрішній модуль (плита, корзина, заглушка, вхідний фільтр і мішок SАFВАG). − Перевірити правильність встано-влення мішка SАFВАG і вхідного фільтра (див. заміна вхідного фільтра). −
 • Страница 76 из 85
  − Закрити корзину. − Вставити мішок (пов’язані з цим дії описані в пункті “Заміна мішка SАFВАG”). − Вставити внутрішній модуль у задній резервуар і закрити кришку (як при заміні мішка SАFВАG). − Включити порохотяг, як це описано раніше, коли йшлося про прибирання з водяним фільтром. УВАГА!!!
 • Страница 77 из 85
  EN Dear Clients! Our vacuum cleaners have been manufactured for many years and they have a very good reputation. Applying our best solutions from the previous models and new trends in cleaning equipment development all over the world, we created a new vacuum cleaner for you, which shall help you to
 • Страница 78 из 85
  VACUUM CLEANER CHARACTERISTICS The 619 vacuum cleaner is intended for picking up dirtiness from the floor, carpets, ceramic tiles, gaps in panelling, skirting, heaters, to vacuum furniture, curtains, etc. The vacuum cleaner is not intended for collecting water. The vacuum cleaner is equipped with
 • Страница 79 из 85
  Initial filter Telescope extension tube Separator Pipe node SAFBAG (bag) unit Small brush Back water tank Air recilculation module knob On/off button Small nozzle Gap nozzle Black surface Initial filter Water measuring vessel Water filter unit Nozzle-brush Wąż ssący Cable rewind button APPLICATION
 • Страница 80 из 85
  SAFBAG bag is a basic disposable dust compartment. In comparison with traditional paper bag it is characterized with much better economic and technical parameters. SP F AC I LT EAC RA T T ION ION SP AC F I LT E RA AC T T ION ION SP F AC I LT EAC RA T T ION ION SP AC F ILT E RA Typ 400 819 1100 2000
 • Страница 81 из 85
  − Be careful to put the cutting of filter partition shall be fitted on proper insertion of the tank. 2 − Cover the back tank with the lid, as show in the figure beside. 1 1 − Insert the hose edge into top lid inlet. HOW TO START UP VACUUM CLEANER − Take the plug and pull the cord out of the casing.
 • Страница 82 из 85
  AFTER OPERATION WITH WATER FILTER After operation with „water filter unit” it is necessary to perform proper activities in order to clean inner elements of the tank and prepare it for storage. − Switch the vacuum cleaner off and unplug it. − Remove the hose ending. − Black surface − remove the
 • Страница 83 из 85
  Further activities and recommendation concerning HEPA filter (for type 819.*.***S). − The filter should be replaced with a new one once a year or after 100 working hours. − Visual inspection is recommended especially, in case of water splitting out of the vacuum cleaner. In case of filter surface
 • Страница 84 из 85
  ATTENTION!!! It is absolutely forbidden to vacuum without the bag and inlet filter or with damaged bag. It can cause engine damage. Bag and filters control 1. SAFBAG bag. − As the bag is not equipped with full bag indicator, it is necessary to control that status. Replace it with a new one, when it
 • Страница 85 из 85