Инструкция для ACME F100-01 Car FM Transmitter, F100-01 Car FM Transmitter

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
 • Страница 2 из 73
 • Страница 3 из 73
 • Страница 4 из 73
  Play / Pause Start / Stop the music CH ( -- ) Frequency down CH ( + ) Frequency up EQ Changes sound characteristic: E0(NORMAL) →E1(POP) →E2(ROCK)→ E3(JAZZ) → E5(CLASSIC) → E5(COUNTRY) Volume ( -- ) Volume down Volume ( + ) Volume up PREV Previous track NEXT Next track 0123456789 PICK SONG Number
 • Страница 5 из 73
  Replacing the Remote Control Battery 1. Remove the battery compartment cover by pulling the cover in the direction of the arrow. 2. Remove the battery. 3. Insert the replacement battery. • Keep attention on the direction of the correct polarization (+/-). 4. Put the cover back to the battery
 • Страница 6 из 73
  GB • Do NOT open, deform or load up batteries! • uid! • re! There is a risk of explosion! • Take out exhausted batteries from the device. • Take out batteries from the device when it is not used over a longer period of time. Hints for Environment Protection Packages materials are raw materials and
 • Страница 7 из 73
  Savybės • SD kortelės anga, USB įvestis ir garso įvesties lizdas MP3 arba MP4 prijungti. • Šviesos diodų ekranas. • Palaiko MP3 ir WMA formatus. • FM dažnio diapazonas: 87,5–108,0 MHz. • Reguliuojama ekrano kryptis. • Madingas ir patrauklios išvaizdos. • Paleidus iš naujo, atkuriamas dažnis, daina
 • Страница 8 из 73
  LT Nuotolinio valdymo pultas Play / Pause Paleidžiama muzika / įjungiama pauzė CH ( -- ) Sumažinamas dažnis CH ( + ) Padidinamas dažnis Keičia garso charakteristiką: EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) → E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Sumažinamas garsumo lygis Padidinamas
 • Страница 9 из 73
  LT Nuotolinio valdymo pulto baterijos keitimas 1. Nuimkite baterijos skyrelio dangtelį, traukdami jį rodyklės kryptimi. 2. Išimkite bateriją. 3. Įdėkite kitą bateriją. • Atkreipkite dėmesį į tinkamą polių (+ / -) kryptį. 4. Uždėkite baterijos skyrelio dangtelį atgal. Techniniai parametrai Laikymo
 • Страница 10 из 73
  LT • • • • Išsiliejus baterijų skysčiui, kyla rizika susižaloti! NIEKADA nemeskite baterijų į ugnį! Kyla sprogimo rizika! Išimkite išsikrovusias baterijas iš prietaiso. Išimkite baterijas iš prietaiso, kai jis ilgesnį laikotarpį nenaudojamas. Aplinkosaugos patarimai Pakavimo medžiagos yra žaliavos
 • Страница 11 из 73
  LV Funkcijas • SD kartes slots, USB ieeja un audio pieslēgvieta savienošanai ar MP3/MP4. • LED displejs. • Atbalsta MP3 un WMA formātus. • FM frekvenču diapazons (87,5 – 108,0 MHz). • Regulējams displeja virziens. • Moderns un pievilcīgs dizains. • Pēc izslēgšanas saglabā pēdējo frekvenci,
 • Страница 12 из 73
  LV Tālvadības pults Play / Pause CH ( -- ) CH ( + ) Sākt/apturēt mūzikas atskaņošanu Frekvences pazemināšana Frekvences paaugstināšana Maina skaņas īpašības EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Skaļuma līmeņa pazemināšana Skaļuma līmeņa
 • Страница 13 из 73
  LV 6. Ja ieejas pieslēgvietai tiek pievienota ārēja audio ierīce, USB vai SD kartes atskaņošana automātiski tiek apturēta un to nevar atsākt vai pauzēt, nospiežot pogu PLAY/PAUSE (atskaņot/pauze). Tālvadības pults baterijas nomainīšana 1. Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu, pavelkot to ar bultiņu
 • Страница 14 из 73
  LV • Skatiet, lai tiktu ievērota bateriju polaritāte (+) un (-)! Vienmēr nomainiet visas baterijas, nekādā gadījumā kopā nelietojiet vecas un jaunas baterijas vai dažādu veidu baterijas. • NEKĀDĀ gadījumā neatveriet, nedeformējiet un nepārslogojiet baterijas! • Pastāv savainošanās risks, ko var
 • Страница 15 из 73
  EE Omadused • SD-kaardipesa, USB-sisend ja audiopistik MP3/MP4ga ühenduse loomiseks. • LED-ekraan. • Toetab MP3- ja WMA-formaati. • FM sagedusvahemik (87.5 – 108.0 MHz). • Muudetav displei asend. • Moodne ja atraktiivne välimus. • Taaskäivitamisel käivitub viimati kuulatud sagedus või laul ja
 • Страница 16 из 73
  EE Pult Play / Pause Muusika mängimise alustamine peatamine CH ( -- ) Sageduselt üks aste madalamale kanalile liikumine CH ( + ) Sageduselt üks aste madalamale kanalile liikumine EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) Muudab heliomadusi: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY)
 • Страница 17 из 73
  EE Puldi patarei vahetamine 1. Eemaldage patareikambri kate, tõmmates katet noolega näidatud suunas. 2. Võtke patarei välja. 3. Sisestage asenduspatarei. • Jälgige korrektset polaarsust (+/-). 4. Paigaldage patareikambri kaas tagasi. Tehnilised parameetrid Hoiukeskkonna temperatuur: Töökeskkonna
 • Страница 18 из 73
  EE • • • • • ÄRGE avage, moonutage ega koormake patareisid! Patareivedeliku lekkimisega kaasneb vigastuste oht! ÄRGE visake patareisid tulle! Vastasel juhul tekib plahvatuse oht! Võtke tühjenenud patareid seadmest välja. Kui Te ei plaani seadet pikema aja jooksul kasutada, võtke patareid seadmest
 • Страница 19 из 73
  RU Особенности • Поддержка карт памяти SD, вход USB и гнездо для наушников для подключения к MP3/MP4-плееру. • ЖК-дисплей. • Поддержка форматов MP3 и WMA. • Частотный диапазон FM (87,5 – 108,0 МГц). • Поворотный дисплей. • Дизайн и привлекательность. • Восстановление последней частоты, трека и
 • Страница 20 из 73
  RU Пульт дистанционного управления Play / Pause CH ( -- ) CH ( + ) EQ Начало и остановка воспроизведения музыки Снижение частоты Повышение частоты Шаблоны эквалайзера: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Volume ( -- ) Снижение уровня громкости Volume ( + ) Повышение
 • Страница 21 из 73
  RU Замена элемента питания пульта дистанционного управления 1. Сдвиньте крышку отсека элемента питания по направлению стрелки. 2. Извлеките элемент питания. 3. Вставьте новый элемент питания. • При установке соблюдайте правильную полярность (+/-)! 4. Вставьте крышку обратно в отсек для элемента
 • Страница 22 из 73
  RU • Не вскрывайте, не деформируйте и не поддавайте батарейки воздействию нагрузки! • Утечка жидкости из элемента питания может привести к получению травм! • ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать элементы питания в огонь! Существует риск возникновения взрыва! • Извлекайте севшие батарейки из устройства. • В случае
 • Страница 23 из 73
  PL Własności • • • • • • • Port kart SD, wejście USB i jack audio do podłączenia z MP3/MP4. Wyświetlacz LED. Obsługuje format MP3 i WMA. Zakres częstotliwości FM (87,5 – 108,0 MHz). Przestawiany kierunek wyświetlacza. Modny i atrakcyjny wygląd. Po powtórnym włączeniu, odtwarza ostatnią
 • Страница 24 из 73
  PL Zdalne sterowanie Play / Pause Start / Stop odtwarzania CH ( -- ) Zmniejszenie częstotliwości CH ( + ) Wzrost częstotliwości Zmiana brzmienia dźwięku: EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) → E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Ciszej Głośniej PREV Poprzedni utwór NEXT Następny
 • Страница 25 из 73
  PL Wymiana baterii zdalnego sterowania 1. Zdjąć pokrywkę przedziału baterii pociągając je w kierunku strzałki. 2. Wyjąć baterię. 3. Włożyć nowa baterię. • Uwaga na właściwy kierunek polaryzacji (+/-). 4. Ponownie założyć pokrywkę przedziału baterii. Parametry techniczne Temperatura przechowywania:
 • Страница 26 из 73
  PL • • • • • NIE otwierać, odkształcać ani nie ładować baterii! Istnieje ryzyko urazu cieczą wyciekającą z baterii! NIGDY nie wrzucać baterii do ognia! Istnieje ryzyko eksplozji! Zużyte baterie wyjąć z urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, to należy wyjąć z niego
 • Страница 27 из 73
  FI Ominaisuudet • SD-korttiaukko, USB-sisääntulo ja audioliitäntä MP3/MP4-liitäntää varten. • LED-näyttö. • Tukee MP3- ja WMA-formaattia. • FM-taajuusalue (87.5 – 108.0 MHz). • Säädettävä näytön suunta. • Tyylikäs ja miellyttävä ulkonäkö. • Tallentaa viimeisen taajuuden, kappaleen ja
 • Страница 28 из 73
  FI Kaukosäädin Play / Pause Aloittaa / Pysäyttää musiikin CH ( -- ) Taajuus alas CH ( + ) Taajuus ylös Muuttaa äänen ominaisuuksia: EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) → E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Äänenvoimakkuus alas Äänenvoimakkuus ylös PREV Edellinen raita NEXT
 • Страница 29 из 73
  FI Kaukosäätimen pariston vaihto 1. Irrota paristolokeron kansi vetämällä kantta nuolen suuntaan. 2. Irrota paristo. 3. Laita uusi paristo sisään. • Varmista, että pariston napaisuus (+/-) on oikein. 4. Kiinnitä paristolokeron kansi takaisin paikoilleen. Tekniset tiedot Varastointilämpötila: -5°C
 • Страница 30 из 73
  FI • • • • Paristoista vuotava neste voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran! ÄLÄ KOSKAAN heitä paristoja tuleen! On olemassa räjähdysvaara! Ota loppuun kuluneet paristot pois laitteesta. Ota paristot pois laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.. Ympäristönsuojeluun liittyvät vinkit Pakkaus ja
 • Страница 31 из 73
  SE Funktioner • SD-kortplats, USB-ingång och ljudingång för anslutning av MP3/ MP4. • LED-skärm. • Stöder formaten MP3 och WMA. • FM-frekvensomfång (87,5 – 108,0 MHz). • Justerbar skärmvinkel. • Modern och snygg design. • Återställer senaste frekvens, låt och volym vid omstart. Användning: 1. Sätt
 • Страница 32 из 73
  SE Fjärrkontroll Play / Pause Spela upp/pausa musik CH ( -- ) Nedåt i frekvens CH ( + ) Uppåt i frekvens EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) Val av olika ljudbild: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) → E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Sänk volym Höj volym PREV Föregående spår NEXT Nästa spår 0123456789 PICK
 • Страница 33 из 73
  SE Byta batteri i fjärrkontrollen 1. Ta bort batteriluckan genom att dra den i pilens riktning. 2. Ta ur batteriet. 3. Sätt i det nya batteriet. • Var noga med att polariteten blir rätt (+/-). 4. Sätt tillbaka batteriluckan.. Tekniska specifikationer Förvaringstemperatur: Arbetstemperatur: Relativ
 • Страница 34 из 73
  SE • • • • Det finns stor skaderisk vid läckage av batterivätska! Släng ALDRIG batterier på öppen eld! Det finns explosionsrisk! Ta ut urladdade batterier ur enheten. Ta ut batterierna ur enheten om den inte ska användas under en längre period. Tips om skydd av miljön Förpackningsmaterialet kan
 • Страница 35 из 73
  DE Ausstattungsmerkmale • SD-Kartenschacht, USB-Port und Audiobuchse zum Anschluss eines MP3-/MP4.Players. • LED-Display. • Unterstützt MP3- und WMA-Format. • UKW-Frequenzbereich (87,5 – 108,0 MHz). • Displayausrichtung einstellbar. • Modisches und attraktives Design. • Rückstellung auf letzte
 • Страница 36 из 73
  DE Fernbedienung Play / Pause CH ( -- ) CH ( + ) EQ Volume ( -- ) Musiktitel starten/ beenden Sendefrequenz abwärts Sendefrequenz aufwärts Klangszenarien durchlaufen: E0(NORMAL)→ E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Lautstärke verringern Volume ( + ) Lautstärke erhöhen PREV
 • Страница 37 из 73
  DE Batterie der Fernbedienung austauschen 1. Öffnen Sie das Batteriefach, schieben Sie hierzu die Abdeckung in Pfeilrichtung. 2. Entnehmen Sie die Batterie. 3. Setzen Sie eine neue Batterie ein. • Achten Sie auf die Polarität (+/-). 4. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Technische
 • Страница 38 из 73
  DE • • • • Verletzungsgefahr durch austretende Batteriesäure! Werfen Sie Batterien KEINESFALLS ins Feuer! Explosionsgefahr! Entnehmen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät. Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät. Umweltschutz Verpackungsmaterialien sind
 • Страница 39 из 73
  FR Caractéristiques • Fente pour cartes SD, port d’entrée USB et prise audio pour connecter un lecteur MP3/MP4. • Afficheur à LED • Supporte les formats MP3 et WMA. • Gamme de fréquences FM (87,5 – 108,0 MHz). • Orientable • Apparence moderne et attrayante • Rétablit la dernière fréquence, morceau
 • Страница 40 из 73
  FR Télécommande Play / Pause Lecture/arrêt CH ( -- ) Diminuer la fréquence CH ( + ) Augmenter la fréquence Change les caractéristiques audio: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) Diminuer le volume Augmenter le volume PREV Piste précédente
 • Страница 41 из 73
  FR Remplacement de la pile de la télécommande 1. Enlevez le couvercle du compartiment pour pile en le tirant dans le sens de la flèche. 2. Enlevez la pile. 3. Insérez la nouvelle pile. • Faites attention à la polarité (+/-) en remettant la pile. 4. Remettez le couvercle du compartiment pour pile.
 • Страница 42 из 73
  FR • Ne pas démonter, déformer ou modifier les piles ! • Vous risquez de vous brûler avec le liquide qui fuit de la pile. • Ne jetez jamais des piles dans du feu ! Cela pourrait causer une explosion ! • Il faut toujours retirer les piles usagées de l’appareil. • Retirez les piles si vous ne comptez
 • Страница 43 из 73
  ES Características • Ranura para tarjeta SD, entrada USB y conector de audio para conectar con MP3/MP4. • Pantalla LED. • Soporta los formatos MP3 y WMA. • Gama de frecuencias de FM (87,5 - 108,0 MHz). • Dirección de pantalla ajustable. • Moda y apariencia atractiva. • Restaura la última
 • Страница 44 из 73
  ES Control remoto Play / Pause Iniciar / Parar la música CH ( -- ) Frecuencia abajo CH ( + ) Frecuencia arriba Cambios en características de sonido: EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Bajar el volumen Aumento de volumen PREV Pista anterior
 • Страница 45 из 73
  ES Sustitución de la batería del control remoto 1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías tirando de la tapa en la dirección de la flecha. 2. Quite la batería. 3. Inserte la batería de reemplazo. • Mantenga la atención en la dirección de la polarización correcta (+/-). 4. Coloque la tapa
 • Страница 46 из 73
  ES • ¡Busque la polaridad correcta (+) y (-) de las baterías! Cambie siempre todas las baterías, nunca use baterías nuevas mezcladas con viejas ni junte baterías de diferentes tipos. • ¡No abra, deforme, ni cargue las baterías! • ¡Existe riesgo de lesión por fugas del líquido de las baterías! •
 • Страница 47 из 73
  IT Caratteristiche • Slot scheda SD, ingresso USB e presa jack audio per collegarlo a MP3/MP4. • Display LED. • Supporta i formati MP3 e WMA. • Gamma di frequenza FM (87.5 – 108.0 MHz). • Direzione del display regolabile. • Aspetto alla moda e attraente. • Ripristina l’ultima frequenza, canzone e
 • Страница 48 из 73
  IT Telecomando Play / Pause Avvia / Interrompe la musica CH ( -- ) Frequenza giù CH ( + ) Frequenza su Cambia la caratteristica del suono: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) Volume giù Volume su PREV Traccia precedente NEXT Traccia
 • Страница 49 из 73
  IT Sostituzione della Batteria del Telecomando 1. Togliere il coperchio del comparto batterie tirando il coperchio nella direzione della freccia. 2. Togliere la batteria. 3. Inserire la batteria sostitutiva. • Fare attenzione alla corretta direzione della polarità (+/-). 4. Mettere il coperchio di
 • Страница 50 из 73
  IT • • • • Il fluido perso dalle batterie rappresenta un rischio di lesioni! Non buttare MAI le batterie nel fuoco! C’è rischio di esplosione! Togliere le batterie scariche dal dispositivo. Togliere le batterie dal dispositivo quando non viene usato per un lungo periodo di tempo.. Suggerimenti per
 • Страница 51 из 73
  NL Eigenschappen • SD kaartsleuf, USB ingang en audio-ingang voor aansluiting van MP3/MP4. • LED display. • Ondersteunt MP3 en WMA formaat. • FM frequentiebereik (87.5 – 108.0 MHz). • Afstelbare weergaverichting. • Modieus en aantrekkend uiterlijk. • Herstelt laatste frequentie, track en volume na
 • Страница 52 из 73
  NL Afstandsbediening Play / Pause Muziek starten/stoppen CH ( -- ) Frequentie omlaag CH ( + ) Frequentie omhoog EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) ecten wijzigen: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) → E5(COUNTRY) Volume omlaag Volume omhoog PREV Vorige track NEXT Volgende track 0123456789
 • Страница 53 из 73
 • Страница 54 из 73
 • Страница 55 из 73
 • Страница 56 из 73
  Play / Pause Εκκίνηση / Παύση μουσικής CH ( -- ) Συχνότητα κάτω CH ( + ) Συχνότητα πάνω Αλλάζει χαρακτηριστικό του ήχου: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Ένταση κάτω EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) PREV NEXT Ένταση πάνω Προηγούμενο κομμάτι Επόμενο κομμάτι 0123456789 CH
 • Страница 57 из 73
 • Страница 58 из 73
 • Страница 59 из 73
 • Страница 60 из 73
  RO Telecomandă Play / Pause Pornirea / oprirea muzicii CH ( -- ) Scădere frecvenţă CH ( + ) Creştere frecvenţă carea caracteristicilor acustice: E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) EQ Volume ( -- ) Reducere volum PREV Piesa anterioară NEXT Piesa următoare care volum
 • Страница 61 из 73
 • Страница 62 из 73
 • Страница 63 из 73
 • Страница 64 из 73
  UA Пульт дистанційного керування Play / Pause Початок та зупинка відтворення музики CH ( -- ) Зниження частоти CH ( + ) Збільшення частоти Шаблони еквалайзера: EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) E0(NORMAL) → E1(POP) → E2(ROCK) → E3(JAZZ) → E4(CLASSIC) → E5(COUNTRY) Зниження рівня гучності Підвищення
 • Страница 65 из 73
 • Страница 66 из 73
 • Страница 67 из 73
 • Страница 68 из 73
  BG Play / Pause CH ( -- ) CH ( + ) Стартира /спира музиката Намалява честотата Увеличава честотата Променя характеристиките на звука: EQ Volume ( -- ) Volume ( + ) E0(NORMAL)→E1(POP)→E2(ROCK) →E3(JAZZ) →E4(CLASSIC) →E5(COUNTRY) Намалява силата на звука Увеличава силата на звука PREV Предишен запис
 • Страница 69 из 73
 • Страница 70 из 73
 • Страница 71 из 73
 • Страница 72 из 73
 • Страница 73 из 73