Инструкция для ACME V130, V130

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Mp3 player 

Extreme series

Model V-130

Vartotojo gidas

Lietotāja rokasgrāmata

Kasutusjuhend

Инструкция пользователя

Посібник користувача

Ръководство на потребителя

Podręcznik użytkownika

Benutzerhandbuch

User’s Manual 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 89
  Model V-130 Mp3 player Extreme series User’s Manual Vartotojo gidas Lietotāja rokasgrāmata Kasutusjuhend Инструкция пользователя Посібник користувача Ръководство на потребителя Podręcznik użytkownika Benutzerhandbuch
 • Страница 2 из 89
  EN Note: 1. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid. 2. Avoid the unit being dropped. 3. The battery service life may differ under different usage conditions and different models. 4. The unit is charged when connected to PC via USB cable no matter the power is on
 • Страница 3 из 89
  1. Basic operations 1) Power on/off A) On: Press and hold “ ” button to turn on the unit, LCD displays the logo picture. Then the unit enters to the main interface. B) Off: Press and hold “ ” button, the player is turned off. 2) Charging By connecting with PC: link the unit to the computer via USB
 • Страница 4 из 89
  EN 4) Previous file/Next file; FF/RW Press “+” button to skip to the next file and press “-” button to skip to the previous file. Press and hold “+” or “-” to FF or RW . 5) Pause Under playback mode, press “ ” button to pause. Press “ ” button again, the unit continues to play. 6) Play list Press
 • Страница 5 из 89
  5) Auto-searching Press “M” button to enter the auto searching mode, the unit begins to search all stations and store them automatically. You can turn to “preset” status to listen to the FM stations after searching is finished. 6) Storing Press “M” button, then use “+” or “-” button to select
 • Страница 6 из 89
  EN 5) Play recorded file A) Enter the “Music” menu, press the “M” button to display the file list. B) Press the “+” or “-” button to select the “Voice” folder. C) Press the “M” button to enter, and press “+” or “-” button to select the file you want to play. D) Press the “M” button to start
 • Страница 7 из 89
  5) Display settings In this menu, there are three options: BLight time, Lum, and BLight mode. A) Backlight time (BLight time) In this menu, there are 6 options to be selected: 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20seconds, 30 seconds, always on. B) Lum In this menu, there are five options: 1, 2, 3,
 • Страница 8 из 89
  EN B) Firmware upgrade In this menu, in pop up dialog box, press “+” or “-” to select “Yes” or “No”, and then press the “M” button, connect the player with the PC via USB, the system enters the firmware upgrading status. C) Default set Select this item, a dialog box pops up. Press “+” or “-” to
 • Страница 9 из 89
  E) Press “Upgrade”. After the upgrading finishes, exit the program and disconnect the connection between MP3 and PC. 9. Troubleshooting 1) Failure to start: • Check the power of battery; • Check the power adapter again; • If it still fails to start after charge, please contact our customer service
 • Страница 10 из 89
  EN 10. Specifications Connecting to PC USB2.0 (HIGH SPEED) Built-in memory 128 Mb • Power source Built-in Lithium battery Recording Sampling rate 8 Gb 8 kHz / 16 kHz Recording format 8 hours (128M Flash) (L) 5 mW + (R)5 mW (32 ohms) MP3 bit rate 8 kbps – 320 kbps WMA bit rate 32 kbps – 384 kbps
 • Страница 11 из 89
  Dėmesio! 1. Nenaudokite prietaiso ypač karštose, šaltose, dulkėtose ar drėgnose vietose. 2. Saugokite, kad prietaisas nenukristų. 3. Priklausomai nuo skirtingų naudojimo sąlygų ir skirtingų modelių, baterijos veikimo laikas gali skirtis. 4. Prietaisas įkraunamas, kai prijungiamas prie asmeninio
 • Страница 12 из 89
  LT 1. Pagrindiniai naudojimo principai 1) Įjungimas ir išjungimas A. Norėdami įjungti, paspauskite ir palaikykite„ “ mygtuką, skystųjų kristalų ekrane atsiras logotipas. Tada atsidaro pagrindinė prietaiso sąsaja. B. Norėdami išjungti, paspauskite ir palaikykite „ “ mygtuką, grotuvas išsijungs. 2)
 • Страница 13 из 89
  4) Peršokimas prie ankstesnio arba kito failo, sukimas pirmyn arba atgal Norėdami peršokti prie kito failo, paspauskite mygtuką „+“, o norėdami peršokti prie ankstesnio failo — mygtuką „-“. Norėdami sukti į priekį arba atgal, paspauskite ir laikykite „+“ arba „-“ mygtuką. 5) Pauzė Norėdami padaryti
 • Страница 14 из 89
  LT 4) Rankinė paieška Spausdami „M“ mygtuką pasirinkite „Rankinė paieška“; tada kas kartą paspaudę „+“ arba „-“ mygtuką, padidinsite arba sumažinsite dažnį 0,1 MHz. 5) Automatinė paieška Spauskite „M“ mygtuką, kad įjungtumėte automatinės paieškos režimą, ir prietaisas pradės ieškoti visų stočių ir
 • Страница 15 из 89
  4) Išsaugoti ir išjungti įrašymo funkciją Norėdami išsaugoti įrašytą failą ir išjungti įrašymo funkciją, paspauskite ir palaikykite „M“ mygtuką. 5) Paleisti įrašytą failą A) Atidarykite muzikos meniu ir paspauskite „M“ mygtuką failų sąrašui atidaryti. B) Mygtukais „+“ ir „-“ pasirinkite katalogą
 • Страница 16 из 89
  LT C) Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite mygtuką „REC“. D) Norėdami grįžti į pagrindinę sąsają, paspauskite ir palaikykite mygtuką „M“. 3) Glodintuvo parinktys: įprastinis, „MS PlayFx“, roko, populiariosios muzikos, klasikos, žemų dažnių ir džiazo 4) Muzikos grojimo nustatymai A)
 • Страница 17 из 89
  A) Stereo Šiame meniu galima pasirinkti iš dviejų parinkčių: įjungta ir išjungta. B) Klausymosi zona Šiame meniu galima pasirinkti iš keturių parinkčių: Kinija, Europa, Japonija ir JAV. 10) Sistema Šiame meniu galima pasirinkti iš trijų parinkčių: apie, plėtojimas ir numatytieji nustatymai. A) Apie
 • Страница 18 из 89
  LT C) Kai tvarkyklė įdiegiama, pridėtame kompaktiniame diske paleiskite mikroprogramos plėtojimo įrankį. D) Paspauskite „Atidaryti mikroprogramą“ („Open firmware“) ir pasirinkite mikroprogramos failą. E) paspauskite „Plėtoti“ („Upgrade“). Kai plėtojimas baigiamas, išjunkite programą ir atjunkite
 • Страница 19 из 89
  4) FM imtuvas blogai veikia: • pakoreguokite grotuvo ir ausinių padėtį; • išjunkite arti esančius prietaisus; • ausinės veikia kaip antena. 5) Ekrane rodomas vaizdas nesuprantamas: • prašome įsitikinti, ar pasirinkta tinkama kalba. Norėdami nustatyti kalbą, spauskite „Nustatymai“ > „Sistemos
 • Страница 20 из 89
  LV Piezīme: 1. Nelietojiet ierīci pārāk karstā, aukstā, putekļainā vai mitrā vidē. 2. Izvairieties no ierīces nokrišanas. 3. Akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem, kā arī tas var atšķirties dažādiem modeļiem. 4. Ierīce tiek uzlādēta, pieslēdzot to datoram ar USB
 • Страница 21 из 89
  1. Pamatdarbības 1) Ieslēgšana/izslēgšana A) Ieslēgšana: Nospiediet un turiet pogu „ ”, lai ieslēgtu ierīci, līdz LCD displejs parāda logotipa attēlu. Pēc tam ierīce atver galveno saskarni. B) Izslēgšana: nospiediet un turiet pogu „ ”, līdz atskaņotājs izslēdzas. 2) Uzlāde Pieslēdzot ierīci
 • Страница 22 из 89
  LV 3) Skaļuma regulēšana Atskaņošanas statusa izvēlnē paturiet nedaudz ilgāk nospiestu taustiņu „REC” (ierakstīšana), lai atvērtu skaļuma regulēšanas līmeņa izvēlni (skaitlis, kas norāda skaļuma līmeni, sāk mirgot), un pēc tam nospiediet „+” vai „-”, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma līmeni.
 • Страница 23 из 89
  B) Nospiediet „+” vai „-”, lai atlasītu funkciju. C) Nospiediet un turiet taustiņu „M”, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 3) Skaļuma regulēšana Nospiediet „REC” (ierakstīšana), lai piekļūtu skaļuma regulēšanas režīmam, un pēc tam nospiediet „+” vai „-”, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma
 • Страница 24 из 89
  LV 5. Ierakstīšana 1) Piekļuve ierakstīšanai Galvenajā saskarnē atlasiet “Record” (Ierakstīšana) izvēlni un nospiediet taustiņu „M”, lai piekļūtu funkcijai. 2) Ierakstīšanas uzsākšana Pēc ierakstīšanas saskarnes atvēršanas nospiediet taustiņu „rec” (ierakstīšana), lai sāktu ierakstīšanu. 3)
 • Страница 25 из 89
  C) Nospiediet taustiņu „M”, lai atgrieztos pārlūkā. D) Nospiediet „REC” (Ierakstīšana), lai atgrieztos pārlūkā par vienu soli atpakaļ. E) Nospiediet un turiet taustiņu „M”, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. 7. Iestatījumi 1) Atveriet iestatījumu izvēlni. Atlasiet galvenajā izvēlnē vienumu
 • Страница 26 из 89
  LV C) Fona apgaismojuma režīms (BLight mode) Šajā izvēlnē ir pieejamas divas opcijas: Normal (Standarta) un Power save (Enerģijas taupīšanas). 6) Izslēgšana Šajā izvēlnē var veikt atlasi no šādām sešām opcijām: OFF (IZSL.), 10 minutes (10 minūtes), 15 minutes (15 minūtes), 30 minutes (30 minūtes),
 • Страница 27 из 89
  8. Sistēmas atjaunināšana Pastāv divi veidi kā veikt programmaparatūras jaunināšanu: 1) Atlasot galvenajā izvēlnē „Settings>System>Upgrade” (Iestatījum i>Sistēma>Jaunināšana) un pēc uzaicinājuma sāciet jaunināšanu. Sīkāku informāciju skatiet 10. sadaļā: “Programmaparatūras jaunināšana” 2)
 • Страница 28 из 89
  LV 9. Traucējumnovēršana 1) Nevar ieslēgt: • pārbaudiet barošanas avota akumulatoru; • pārbaudiet strāvas adapteri; • ja ierīce joprojām pēc uzlādes neieslēdzas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru. 2) Austiņās nav dzirdama skaņa • pārbaudiet, vai skaļuma līmenis nav iestatīts 0;
 • Страница 29 из 89
  LV 10. Specifikācija Savienojums ar datoru USB2.0 (HIGH SPEED) Iebūvētā atmiņa 128 Mb - 8 Gb Barošanas avots Iebūvēta litija-jonu baterija Ierakstīšana Nolases temps 8 kHz / 16 kHz Ierakstīšanas formāts 8 stundas (128 MB zibatmiņā) (K) 5 mW + (L)5 mW (32 omi) MP3 bitu ātrums 8 kbps – 320 kbps WMA
 • Страница 30 из 89
  EE Märkus: 1. Ärge kasutage seda seadet väga kuumas, külmas, niiskes või tolmuses keskkonnas. 2. Vältige seadme maha kukkumist. 3. Aku vastupidavus võib varieeruda sõltuvalt kasutamistingimustest ja seadme mudelist. 4. Kui ühendate seadme USB-kaabli abil arvutiga, siis hakatakse seda laadima,
 • Страница 31 из 89
  1 .Põhitoimingud 1) Sisse/välja lülitamine A) Sisselülitamine. Seadme sisse lülitamiseks hoidke all nuppu “ ”. LCD-ekraanile kuvatakse logo. Seejärel käivitub peamine kasutusliides. B) Väljalülitamine. Hoidke all nuppu“”, pleier lülitatakse välja. 2) Laadimine Arvutiga ühendades: ühendage seade
 • Страница 32 из 89
  EE 4) Eelmine fail/järgmine fail; FF/RW Vajutage järgmise faili juurde liikumiseks nupule “-” ja eelmise faili juurde liikumiseks nupule “+”. Loo edasi- või tagasikerimiseks vajutage ja hoidke all nuppu “+” või nuppu “-”. 5) Paus Vajutage taasesituse peatamiseks nupule “” . Vajutage taasesituse
 • Страница 33 из 89
  4) Manuaalne otsing Vajutage nupule “M”, et valida manuaalne otsing. Iga kord, kui vajutate nupule “+” või “-” suurendatakse või vähendatakse sagedust 0,1 MHz võrra. 5) Automaatotsing Vajutage nupule “M”, et siseneda automaatotsingu režiimi. Seade hakkab nüüd automaatselt jaamu otsima ja salvestab
 • Страница 34 из 89
  EE 4) Helisalvestise jäädvustamine failina Salvestise failina jäädvustamiseks ja salvestusrežiimist väljumiseks vajutage “M”. 5) Salvestatud faili mängimine A) Sisenege menüüsse “Music” (Muusika) ja vajutage failide loetelu kuvamiseks nupule “M”. B) Valige “+” või “-” nupule vajutades kaust “Voice”
 • Страница 35 из 89
  3) EQ valik: valikud on normal (tavaline), MS PlayFx, rock, pop, Classic, Bass ja Jazz. 4) Muusika taasesituse seaded A) Kordusrežiimi parameeter, võimalikud valikud on once (üks kord), repeat 1 (korda 1), Folder once (kaust üks kord), Folder Repeat (kausta kordamine), All once (kõik ükskord), All
 • Страница 36 из 89
  EE 10) System (Süsteem) Selles menüüs saate valida kolme võimaluse vahel: info, uuendamine ja tavaline. A) Info Kui vajutate nupule “M”, kuvatakse järgmine teave: püsivara versioon, püsivara väljastamiskuupäev, vaba mälu/mälu kokku. Väljumiseks vajutage nupule “M”. B) Firmware upgrade (Püsivara
 • Страница 37 из 89
  E) Vajutage “Upgrade” (Uuenda). Pärast uuendamise lõppemist väljuge programmist ja katkestage ühendus MP3-mängija ja arvuti vahel. 9. Tõrkeotsing 1) Tõrked käivitamisel: · Kontrollige aku energiataset; · Kontrollige veelkord toiteadapterit; · Kui seade pärast aku laadimist endiselt ei käivitu,
 • Страница 38 из 89
  EE 6) Viga faili alla laadimisel · Veenduge, et arvuti ja pleier on korrektselt omavahel ühendatud; · Kontrollige, kas seadmel on vaba mäluruumi; · Kontrollige, kas USB-kaabel on katkine või mitte. 10. Tehnilised andmed Ühendus PCga USB2.0 (ÜLIKIIRE) Sisseehitatud mälu 128 Mb - 8 Gb Toiteallikas
 • Страница 39 из 89
  Примечания: 1. Не используйте изделие в местах, где слишком холодно, жарко, при повышенном уровне пыли или влажности. 2. Избегайте падения изделия. 3. Срок службы аккумулятора может изменяться в зависимости от условий использования и различия в моделях. 4. Зарядка устройства осуществляется при
 • Страница 40 из 89
  RU 1 .Основные операции 1). Включение/выключение A). Включение: для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку “”, на ЖК-дисплее появится изображение логотипа. Затем отобразится главный интерфейс устройства. B). Выключение: для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку “”. 2).
 • Страница 41 из 89
  2). Кнопки A). Для выбора аудиофайлов используйте кнопки “+” и “-”. B). Для начала воспроизведения нажмите на кнопку “ ”. C). Для возврата в главный интерфейс нажмите и удерживайте “M”. 3). Регулировка громкости В режиме воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку “REC”, после входа в режим
 • Страница 42 из 89
  RU 4. FM-тюнер: (зависит от модели) 1). Вход в режим FM-тюнера: Нажмите на кнопку “M” для входа в меню, затем с помощью кнопок “+” и “-” выберите “Radio” (Радио) и нажмите на кнопку “M” для подтверждения. 2). Кнопки A). Нажмите на кнопку “M” для входа в меню. B). С помощью кнопок “+” и “-” выберите
 • Страница 43 из 89
  станций. Для выбора каналов используйте кнопки “+” и “-”. 8). Удаление станций Нажмите на кнопку “M”, затем с помощью кнопок “+” и “-” выберите “Delete” (Удалить) и нажмите на кнопку “M” для ввода. С помощью кнопок “+” и “-” выберите станцию, которую Вы хотите удалить, нажмите на кнопку “ ” и с
 • Страница 44 из 89
  RU 3). Выбор файлов A) С помощью кнопок “+” и “-” выберите папку или файл. B) После выбора нажмите на кнопку “M” для входа. Затем отображается интерфейс соответствующей функции плеера. Если файл не распознан, плеер не будет реагировать на нажатие кнопки “M”. C) Для возврата в проводник нажмите на
 • Страница 45 из 89
  A) Время подсветки (BLight time) В этом меню есть 6 вариантов настройки: 5 seconds (5 секунд), 10 seconds (10 секунд), 15 seconds (15 секунд), 20 seconds (20 секунд), 30 seconds (30 секунд), always on (всегда включена). B) Lum (интенсивность подсветки) В этом меню есть 5 вариантов настройки: 1, 2,
 • Страница 46 из 89
  RU программного обеспечения), Free/Total memory (объем свободной и полной памяти). Для выхода нажмите на кнопку “M”. B) Обновление аппаратно-программного обеспечения В этом меню всплывает диалоговое окно, с помощью кнопок “+” и “-” выберите “Yes” (Да) или “No” (Нет), затем нажмите на кнопку “M”,
 • Страница 47 из 89
  D). Нажмите “Open firmware” (Открыть файл аппаратнопрограммного обеспечения), затем выберите необходимый файл. E). Нажмите “Upgrade” (Обновить). После завершения процесса обновления закройте программу и отключите MP3-плеер от компьютера. 9. Выявление и устранение неисправностей 1) Плеер не
 • Страница 48 из 89
  RU 6) Ошибка при копировании файлов · Убедитесь, что соединение между компьютером и плеером установлено должным образом; · Убедитесь, есть ли в накопителе свободное место; · Проверьте работоспособность кабеля USB. 10. Технические характеристики Подключение к ПК USB2.0 (высокоскоростное) Встроенная
 • Страница 49 из 89
  Примітки: 1. Не використовуйте виріб у місцях, де занадто холодно, спекотно, при підвищеному рівні пилу або вологості. 2. Уникайте падіння виробу. 3. Термін служби акумулятора може змінюватися залежно від умов використання та розбіжність в моделях. 4. Зарядка пристрою здійснюється при підключенні
 • Страница 50 из 89
  UA 1.Основні операції 1) Увімкнення/вимикання A) Увімкнення: для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку “ ”, на ЖК-дисплеї з’явиться зображення логотипа. Потім відобразиться головний інтерфейс пристрою. B) Вимикання: для вимикання пристрою натисніть й утримуйте кнопку “ ”. 2) Зарядка При
 • Страница 51 из 89
  3) Регулювання гучності У режимі відтворення натисніть та утримуйте кнопку “REC”, після входу в режим регулювання гучності на дисплеї з’явиться число, що відображає рівень гучності, потім натисніть на кнопки “+” та “-” для зменшення або збільшення рівня гучності. 4) Попередній/наступний файл;
 • Страница 52 из 89
  UA 3) Регулювання гучності Натисніть та утримуйте кнопку “REC” для входу в режим регулювання гучності, потім натискайте на кнопки “+” та “-” для зменшення або збільшення рівня гучності. 4) Ручний пошук. Натисніть кнопку “M” для вибору функції “manual searchіng” (ручний пошук), при кожному
 • Страница 53 из 89
  5. Запис: 1) Вхід до режиму запису Для входу в цей режим у головному інтерфейсі виберіть меню “Record” (Запис) і натисніть кнопку “M”. 2) Початок запису Після входу в режим запису для початку запису натисніть кнопку “rec” (Запис). 3) Припинення запису У режимі “Recordіng” (Запис) натисніть кнопку
 • Страница 54 из 89
  UA D) Для повернення в провіднику на один крок назад натисніть на кнопку “rec” (Запис). E) Для повернення в головне меню натисніть й утримуйте кнопку “M“. 7. Налаштування 1) Увійдіть в меню Settіng (Налаштування) Виберіть “Settіngs” (Налаштування) в головному меню та натисніть кнопку “M” для входу.
 • Страница 55 из 89
  B) Lum (інтенсивність підсвічування) У цьому меню є 5 варіантів налаштування: 1, 2, 3, 4 та 5. Чим нижче рівень, тим темніше буде підсвічування дисплея. C) Режим підсвічування (BLіght mode) У цьому меню є 2 варіанти налаштування: Normal (Стандартний) і Power save (Енергозбереження). 6) Вимикання У
 • Страница 56 из 89
  UA У цьому меню спливає діалогове вікно, за допомогою кнопок “+” та “-” виберіть “Yes” (Так) або “No” (Ні), потім натисніть кнопку “M”, підключіть плеєр до ПК за допомогою кабелю USB, система переходить у режим відновлення апаратнопрограмного забезпечення. C) Установка стандартних налаштувань
 • Страница 57 из 89
  програмного забезпечення), потім виберіть необхідний файл. E) Натисніть “Upgrade” (Обновити). Після завершення процесу відновлення закрийте програму та відключіть MP3-плеєр від комп’ютера. 9. Виявлення та усунення несправностей. 1) Плеєр не вмикається: · Перевірте рівень заряду акумулятора; ·
 • Страница 58 из 89
  UA 6) Помилка при копіюванні файлів · Переконайтеся, що з’єднання між комп’ютером та плеєром встановлено належним чином; · Переконайтеся, чи є в нагромаджувачі вільне місце; · Перевірте працездатність кабелю USB. 10. Технічні характеристики Підключення до ПК USB2.0 (високошвидкісного) Вбудована
 • Страница 59 из 89
  Забележка: 1. Не използвайте уреда на места, които са изключително горещи, студени, прашни или влажни. 2. Не изпускайте уреда. 3. Експлоатационният живот на батерията може да бъде различен при различни условия на употреба и различни режими. 4. Уредът се зарежда при свързване към компютър
 • Страница 60 из 89
  BG 1 .Основни операции 1) Вкл./изкл. на захранването A) Вкл.: Натиснете и задръжте бутона “ ” , за да включите устройството. При това LCD показва емблемата. След това устройството влиза в основния интерфейс. Б) Изкл.: Натиснете и задръжте бутона “ ”, за да изключите плейъра. 2) Зареждане Чрез
 • Страница 61 из 89
  3) Настройка на силата на звука В режим на възпроизвеждане натиснете “REC” малко по-дълго, за да влезете в режим на настройка на силата на звука (започва да примигва показващото силата на звука число) и натиснете “+” или “-”, за да увеличите или намалите силата на звука. 4) Предишен файл/следващ
 • Страница 62 из 89
  BG В) Натиснете и задръжте бутона “M”, за да се върнете в основното меню. 3)Настройка на силата на звука Натиснете “REC” (Запис), за да влезете в режим на настройка на силата на звука и натискайте “+” или “-” за увеличаване или намаляване. 4) Ръчно търсене Натискайте бутона “M”, за да изберете
 • Страница 63 из 89
  5. Запис: 1) Влизане в режим на запис. В основния интерфейс изберете меню “Record’ (Запис) и натиснете бутон “M”, за да влезете. 2) Начало на записа След като влезете в интерфейса за запис, натиснете бутона “rec” (Запис) за начало на записа 3) Спиране на записа В състояние “Запис” натиснете бутона
 • Страница 64 из 89
  BG В) Натиснете бутона “M”, за да се върнете в Explorer. Г) Натиснете “REC”, за да се върнете една стъпка в Explorer. Д) Натиснете и задръжте бутона “M” , за да се върнете в основното меню. 7. Настройки 1) Влезте в режим „Настройки” Изберете “Settings” (Настройки) в основното меню и натиснете
 • Страница 65 из 89
  6) Изключване на захранването В това меню има шест опции за избор, както следва: OFF (Изкл.), 10 минути, 15 минути, 30 минути, 60 минути и 120 минути. 7) Настройки за запис В тази настройка има две опции:: запис и качество. A) Качество на записа В това меню има две опции: Високо качество и
 • Страница 66 из 89
  BG 8. Системно надграждане Възможни са два начина да надградите фърмуера: 1) Изберете “Settings> System> Upgrade” (Настройки> Система> Надграждане) в основното меню и стартирайте надграждане според указанията. Подробностите можете да видите в раздел 10: „Надграждане на фърмуера” 2) Чрез използване
 • Страница 67 из 89
  9. Отстраняване на неизправности 1) Плейърът не стартира: • Проверете захранването от батерията. • Проверете отново адаптера на захранването; • Ако плейърът отново не стартира след зареждане, се обърнете към център за обслужване на клиенти. 2) В слушалката не се чува глас • Проверете дали силата на
 • Страница 68 из 89
  BG 10. Спецификации Свързване с компютър USB2.0 (ВИСОКА СКОРОСТ) Вградена памет 128 Mb - 8 Gb Електрическо захранване Вградена литиева батерия Метод на Скорост на семплиране 8 kHz / 16 kHz Формат за запис 8 часа (128M Flash) Максимален изход от слушалката (L) 5 mW + (R)5 mW (32 ohms) 8 kbps – 320
 • Страница 69 из 89
  Uwaga: 1. Nie używać urządzenia w miejscach nadzwyczaj gorących, zimnych, zapylonych lub wilgotnych. 2. Chronić urządzenie przed upadkiem. 3. Czas życia akumulatora może być różny, zależnie od warunków użytkowania i typu. 4. Urządzenie jest ładowane po podłączeniu do PC poprzez kabel USB,
 • Страница 70 из 89
  PL 1 .Podstawowe czynności 1) Zasilanie zał./wył. A) Włączenie (On): Aby włączyć urządzenie nacisnąć i przytrzymać przycisk “ ” , wyświetlacz LCD wyświetli logo. Urządzenie przejdzie następnie do interfejsu głównego. B) Wyłączenie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk “ ”, odtwarzacz się wyłączy. 2)
 • Страница 71 из 89
  3) Regulacja głośności W stanie odtwarzania, nacisnąć nieco dłużej “REC”, by przejść do regulacji głośności (liczba wskazująca siłę głosu zacznie migotać), a następnie nacisnąć “+” lub “-”, by głośność zwiększyć lub zmniejszyć. 4) Previous file - poprzedni plik /Next file - następny plik; FF/RW -
 • Страница 72 из 89
  PL 3) Ustawienie głośności Nacisnąć “REC” aby przejść do trybu regulacji głośności a następnie “+” albo “-”, by zwiększyć lub zmniejszyć głośność. 4) Wyszukiwanie ręczne Nacisnąć przycisk “M” dla wyboru “ręcznego wyszukiwania”, z każdym przyciśnięciem przycisku “+” albo “-” częstotliwość wzrośnie
 • Страница 73 из 89
  2) Rozpoczęcie nagrania Po wejściu do interfejsu nagrania, dla rozpoczęcia nagrywania, nacisnąć przycisk “rec”. 3) Przerwa w nagraniu W stanie “Recording - nagrywanie” nacisnąć przycisk “rec”, by wprowadzić pauzę, nacisnąć go powtórnie dla kontynuacji nagrania. 4) Zapisanie i wyjście z trybu
 • Страница 74 из 89
  PL 7. Ustawienia (settings) 1) Wejście do menu Setting - ustawienia Wybrać “Settings- ustawienia” w menu głównym, i nacisnąć przycisk “M”, by w nie wejść. 2) Przyciski A) Nacisnąć “+” lub “-”, by wybrać pozycję. B) Nacisnąć przycisk “M”, by wejść po wybraniu. C) Powrót do poprzedniego menu -
 • Страница 75 из 89
  8) Język Jest 5 języków do wyboru. 9) Ustawienia radia W tym menu są dwie opcje: przełącznik stereo, region FM. A) Przełącznik stereo. W tym menu są dwie opcje: On - zał. i Off - wył. B) Strefa odbioru W tym menu są cztery opcje: Chiny, Europa, Japonia, i U.S.A. 10) System W tym menu są 3 opcje do
 • Страница 76 из 89
  PL B) Po podłączeniu do PC, PC informuje, że “New hardware found - znaleziono nowy sprzęt”. Zainstalować wymagany sterownik. Sterowniki Rock USB są na CD. (Jeśli sterownik został zainstalowany, można pominąć ten krok). C) Po zainstalowaniu sterownika, uruchomić narzędzie “Firmware Update -
 • Страница 77 из 89
  · Proszę sprawdzić czy plik nagrania nie jest uszkodzony. Można spróbować odtworzenia innego pliku. Jeśli plik jest uszkodzony, może on spowodować znaczne zakłócenia lub przerwę. 4) Działanie tunera FM jest nieprawidłowe. · Skorygować położenie odtwarzacza i słuchawek. · Wyłączyć pobliskie
 • Страница 78 из 89
  PL 10. Specyfikacja Połączenie z PC USB2.0 (DUŻA SZYBKOŚĆ) Wbudowana pamięć 128 Mb - 8 Gb Źródło zasilania Wbudowany akumulator litowy Nagrywanie Częstotliwość próbkowania 8 kHz / 16 kHz Format zapisu (L) 5 mW + (R) 5 mW (32 ohm) 8 kb/s – 320 kb/s Prędkość WMA 32 kb/s – 384 kb/s Charakterystyka
 • Страница 79 из 89
  Hinweis: 1. Gerät nicht an Orten verwenden, die extrem warm, kalt, staubig oder feucht sind. 2. Gerät nicht herunterfallen lassen. 3. Die Nutzungsdauer der Batterie variiert je nach Anwendungsbedingungen und Modell. 4. Das Gerät wird aufgeladen, sobald es per USB-Kabel an den PC angeschlossen wird,
 • Страница 80 из 89
  DE 1 .Grundlegender Betrieb 1). Ein-/Ausschalten A) Ein: Die Taste „ ” am Gerät gedrückt halten; auf dem Display erscheint das Logo. Anschließend wird das Hauptmenü angezeigt. B) Aus: Die Taste „ ” gedrückt halten; das Gerät schaltet sich aus. 2) Aufladen Anschluss an PC: Gerät per USB-Kabel an
 • Страница 81 из 89
  3) Lautstärke einstellen Im Wiedergabemodus die Taste „REC” etwas länger gedrückt halten, um den Lautstärkemodus zu aktivieren (die Nummer, die den Lautstärkepegel anzeigt, blinkt); anschließend mit den Tasten „+” oder „-” die Lautstärke erhöhen oder reduzieren. 4) Vorhergehende/nächste Datei;
 • Страница 82 из 89
  DE 3)Lautstärke einstellen Mit der Taste„REC” den Lautstärkemodus aktivieren und anschließend mit den Tasten „+” oder „-” die Lautstärke erhöhen oder reduzieren. 4) Manuelle Suche Mit „M” die Option „Manuelle Suche” auswählen. Mit jedem Drücken von „+” oder „-” wird die Freqzenz um 0,1MHz erhöhrt
 • Страница 83 из 89
  3) Aufnahme unterbrechen Im „Aufnehmen”-Modus die Taste „rec” drücken, um die Aufnahme zu unterbrechen; erneut drücken, um die Aufnahme fortzusetzen. 4) Speichern und beenden Die Taste „M” gedrückt halten, um die Datei zu speichern und den Aufnahmemodus zu verlassen. 5) Aufgenommene Datei abspielen
 • Страница 84 из 89
  DE 2) Tasten A) Mit den Tasten „+” oder „-” eine Option auswählen. B) Mit der Taste „M” das Untermenü der Option öffnen. C) Durch Drücken von „rec” zum vorhergehenden Menü zurückkehren. D) Die Taste „M” gedrückt halten, um zum Hauptmenü zurückzukehren. 3) EQ auswählen: Normal, MS PlayFx, Rock, Pop,
 • Страница 85 из 89
  9) Radioeinstellungen Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: Stereo, UKW-Region. A) Stereo Auswahl zwischen: Ein und Aus. B) Senderbereich Auswahl zwischen 4 Optionen: China, Europa, Japan und USA. 10) System Es stehen drei Optionen zur Auswahl: About, Aktualisieren und Default. A) About Durch
 • Страница 86 из 89
  DE C) Nach der Installation des Treibers die Software „FirmwareAktualisierung” auf der CD starten. D) Die Option „Firmware starten” anklicken und dann eine Firmwaredatei auswählen. E) Auf „Aktualisieren” klicken. Nach Abschluss der Aktualisierung das Programm beenden und den MP3-Spieler vom PC
 • Страница 87 из 89
  · Elektrische Geräte in der näheren Umgebung ausschalten. · Die Kopfhörer dienen als Antenne. 5) Unverständliche Anzeige im Display · Überprüfen, ob die Sprache ordnungsgemäß eingestellt wurde. Über <Einstellungen>\<Systemeinstellungen>\<Sprache> die Sprache einstellen. 6) Datei kann nicht
 • Страница 88 из 89
 • Страница 89 из 89