Инструкция для AEG MCC 2581 E-M

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EN

  User manual 

2

CS

  Uživatelská příručka 

15

ET

  Kasutusjuhend 

28

HR

  Upute za uporabu 

41

HU

  Használati utasítás 

54

IT

  Manuale per l’utente 

67

KK

  Пайдаланушы нұсқаулығы 

80

LV

  Lietotāja rokasgrāmata 

93

LT

  Vartotojo vadovas 

106

PL

  Instrukcja obsługi 

119

RO

 Manual de utilizare 

132

RU

  Руководство пользователя  145

SK

  Návod na použitie 

158

SL

  Navodila za uporabo 

171

UK

  Інструкція з експлуатації 

184

MCC2581E-m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 201
  MCC2581E-m EN CS ET HR HU IT KK LV LT PL RO RU SK SL UK User manual Uživatelská příručka Kasutusjuhend Upute za uporabu Használati utasítás Manuale per l’utente Пайдаланушы нұсқаулығы Lietotāja rokasgrāmata Vartotojo vadovas Instrukcja obsługi Manual de utilizare Руководство пользователя Návod na
 • Страница 2 из 201
  2 2 2 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 201
  1. When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model,3PNC ENGLISH Buy Accessories, Consumables and Original spar www.aeg.com/shop SAFETY INFORMATION Warning / Caution-Safety information Before the installation and use of the
 • Страница 4 из 201
  4 We recommend the use of original spare parts. www.aeg.com/prod When contacting ensure youservice: have the followi www.aeg.com Register Service, your product forthat better The information can be found on the rating plate. Model, www.aeg.com/productregistration • Use thisPERFECT appliance in a
 • Страница 5 из 201
  ENGLISH 5 Oven utensils and accessories guide A variety of Utensils and Materials may be used for cooking in your microwave oven. For your safety and to prevent damaging utensils and your oven choose appropriate utensils and materials for each cooking method. The list below is a general guide.
 • Страница 6 из 201
  6 www.aeg.com Metal utensils and utensils with metallic trim should not be used in the microwave oven, unless specifically recommended for microwave use. Containers with restricted openings, such as bottles, should not be used for microwave cooking. Use caution when removing a lid or cover from a
 • Страница 7 из 201
  8 ENGLISH MCC2581E-m 7 2. PRODUCT DESCRIPTION 1 2 3 4 5  8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Oven Door Control Panel Display Function Selector F Autocook Clock Start/Stop Rotary Encoder Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Accessories Turntable support Grill rack MCC2581E-m 9 Glass turntable 1.
 • Страница 8 из 201
  8 www.aeg.com Turntable installation 1. Place the turntable support on the cavity bottom. 2. Place the turntable on top of the turntable support as shown in the diagram. Make sure that turntable hub is securely locked in the turntable shaft. Never place the turntable upside down. • Both turntable
 • Страница 9 из 201
  www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA ENGLISH CONC 9 11. ENVIRONMENT 5. Operation CUSTOMER CARE A Function selector knob is circulate select, function should be : Microwave Power 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, Grill G-1, convection 230°C, 220°C, 200°C, 180°C,160°C, combination -1 , combination -2,
 • Страница 10 из 201
  10 www.aeg.com Register your produc FORWarning PERFECT RESULTS / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety www.aeg.com/prod www.aeg.com The oven will stop half way FORAtPERFECT the end of this function aRESU bell through the time to allow youproduct to will be heard to signalhave the
 • Страница 11 из 201
  10. TECHNICAL INFORMA ENGLISH CONC 11 11. ENVIRONMENT Warning / Caution-Safety 2. Set the required weight by turning the rotary encoder clockwise. 3. Press “Start” At the end of this function a bell will be heard to signal the end of the program. General information and 6. Programme Chart Auto Cook
 • Страница 12 из 201
  12 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, To loosen difficult deposits, boil a cup of water in the microwave oven for 2 or 3 minutes. Cleaning the exterior Open the
 • Страница 13 из 201
  www.aeg.com FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESU 9. Buy Accessories, Co ENGLISH 13 Thank you for choosing this AEG product. We have create Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop performance for many years, with innovative Register your years, produc performance for technologies many
 • Страница 14 из 201
  be used until a replacement is obtained. 14 Electrical connections www.aeg.com 10. Environmental CONCERNS Environmental information The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
 • Страница 15 из 201
  2 2 2 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS CONTENTS ČEŠTINA 15 1. 1. SAFETY SAFETY INFORMATION INFORMATION .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3 OBSAH 1. SAFETY
 • Страница 16 из 201
  16 1. When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com Buy Accessories, Consumables and Original spar www.aeg.com/shop BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Warning / Caution-Safety information Tento návod si pečlivě přečtěte
 • Страница 17 из 201
  We recommend the use of original spare parts. www.aeg.com/prod When contacting ensure youservice: have the followi ČEŠTINA 17 Register Service, your product forthat better The information can be found on the rating plate. Model, www.aeg.com/productregistration • Tento spotřebič používejte v 1.3
 • Страница 18 из 201
  18 www.aeg.com Rady týkající se nádobí do trouby a příslušenství Pro vaření v mikrovlnné troubě lze použít velké množství nádobí a materiálů. V zájmu vaší bezpečnosti a ochrany nádobí i trouby vyberte pro každý způsob vaření vhodné nádobí a materiál. Následující seznam je jen pomůckou. Materiál
 • Страница 19 из 201
  Visit our website for: ČEŠTINA Kovové nádobí a nádobí s kovovým zdobením však v mikrovlnné troubě nepoužívejte, pokud není výslovně pro tyto trouby doporučeno. Nádoby se zúženými otvory, jako např. láhve, se při vaření v mikrovlnné troubě nemají používat. Buďte opatrní při odstraňování víka nebo
 • Страница 20 из 201
  20 www.aeg.com 8 MCC2581E-m 2. Popis výrobku 1 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Dvířka trouby Ovládací panel Displej Volič F funkcí Automatický kuchař Hodiny Start/Stop Otočný knoflík zadávání času/hmotnosti Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Příslušenství Nosič otočného talíře
 • Страница 21 из 201
  ČEŠTINA Instalace otočného talíře 1. Nosič otočného talíře uložte na dno vnitřku trouby. 2. Uložte otočný talíř na nosič otočného talíře podle obrázku. Dbejte na to, aby střed otočného talíře pevně seděl na hřídelce. Nikdy nepokládejte otočný talíř obráceně. 21 • Otočný talíř i nosič otočného
 • Страница 22 из 201
  22 www.aeg.com/shop 9. TROUBLESHOOTING . 10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 5. Provoz CUSTOMER CARE A Otočný volič funkcí umožňuje nastavit: Mikrovlnný výkon 100 %, 70 %, 50 %, 30 %, 10 %, Gril G-1, horký vzduch 230 °C, 220 °C, 200 °C, 180 °C, 160 °C, kombinace -1 , kombinace
 • Страница 23 из 201
  Get usage advice, brochures, trouble shooter, se ČEŠTINA 23 Register your produc www.aeg.com Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety www.aeg.com/prod FORVPERFECT RESULTS polovině nastaveného času se Na konci této funkce zazní zvonek, FOR PERFECT RESU trouba zastaví,information
 • Страница 24 из 201
  24 10.information TECHNICAL The canINFORMA be found 11. ENVIRONMENT CONC 3. Stiskněte tlačítko „Start“ Warning / Caution-Safety www.aeg.com 2. Otočením knoflíku zadávání času/ hmotnosti ve směru hodinových ručiček nastavte požadovanou hmotnost. Na konci této funkce zazní zvonek, který signalizuje
 • Страница 25 из 201
  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi ČEŠTINA 25 The information can be found on the rating plate. Model, Pro uvolnění odolných skvrn nechejte v mikrovlnné troubě vřít šálek vody po dobu 2 až 3 minut. Čištění vnějších ploch Při
 • Страница 26 из 201
  FOR PERFECT www.aeg.com/shop Register yourRESU produc CUSTOMER CARE A www.aeg.com/prod Thank you for choosing this A We recommend use of or FOR PERFECT RESULTS performance for the many years, 9. Instalace When contacting Service, ens features you might not find on CUSTOMER CARE A Thank you for
 • Страница 27 из 201
  appropriate plug fitted. If it is necessary to change the fuse in a non-rewireable plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used until a replacement is obtained. liability should this safety measure not be observed. ČEŠTINA 27 10. POZNÁMKY
 • Страница 28 из 201
  28 2 2 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 SISUKORD 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 29 из 201
  1. When contacting Service, ensure that have the INFORMA following d 10. you TECHNICAL The information can be found on the plate. EESTI Model, 29PNC 11. rating ENVIRONMENT CONC Buy Accessories, Consumables and Original spar www.aeg.com/shop OHUTUSINFO Warning / Caution-Safety information Enne
 • Страница 30 из 201
  30 www.aeg.com/shop Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/shop Thank you for choosing this A performance for many years, with innovative technologies performance for many years, you might not find on ordinary appliances.eiPlease •features Järgige seadmega kaasas
 • Страница 31 из 201
  EESTI 31 Ahjus kasutatavate nõude ja tarvikute juhend Mikrolaineahjus võib söögitegemisel kasutada erinevaid nõusid ja materjale. Turvalisuse huvides ja vältimaks nõude ning seadme kahjustamist, tuleks iga toiduvalmistusmeetodi puhul kasutada ainult sobivaid nõusid. Allpool on toodud üldised
 • Страница 32 из 201
  32 www.aeg.com Metallist või metallservaga nõusid tohib mikrolaineahjus kasutada vaid juhul, kui need on spetsiaalselt mõeldud mikrolaineahjus kasutamiseks. Samuti ei tohi mikrolaineahjus kasutada kitsa avaga nõusid, näiteks pudeleid. Olge ettevaatlik kaane eemaldamisel toidult; väljuv aur võib
 • Страница 33 из 201
  8 EESTI MCC2581E-m 33 2. Seadme kirjeldus 1 2 3 4 5  8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahjuuks Juhtpaneel Ekraan Funktsioonide valikunupp F Automaatne küpsetus Kell Käivitamine/seiskamine Keeratav kooder Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Tarvikud Pöördaluse tugi Grillrest MCC2581E-m 9
 • Страница 34 из 201
  34 www.aeg.com Pöördaluse paigaldamine 1. Asetage pöördaluse tugi ahjuõõne põhja. 2. Asetage pöördalus toe peale nii, nagu joonisel näidatud. Veenduge, et pöördaluse rumm oleks korralikult võlli küljes kinni. Pöördalust ei tohi panna tagurpidi. • Pöördalust ja selle tuge peab alati kasutama. • Kõik
 • Страница 35 из 201
  Register your produc EESTI 35 www.aeg.com/prod 5. Kasutamine Buy Accessories, Co Funktsioonide valikunupp valib ringlevalt funktsioone: mikrolainete võimsus 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, grill G-1, konvektsioon 230 °C, 220 °C, 180 °C, 160 °C, kombinatsioon 1, kombinatsioon 2, kombinatsioon 3 ja
 • Страница 36 из 201
  36 www.aeg.com We recommend the use of original spare parts. www.aeg.com When contacting Service, that you haveshooter, the followi Get usage advice,ensure brochures, trouble se Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety The information cankell,be onFunktsiooni the rating plate.
 • Страница 37 из 201
  ENVIRONMENT CONC The information can be found11. on the rating plate. Model, EESTI 37 3. Vajutage nuppu „Käivitamine”. Warning / Caution-Safety information Funktsiooni lõpus kõlab kell, mis tähistab programmi lõppemist. General information and tips 6. Programmide Environmental tabel information
 • Страница 38 из 201
  38 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Kinnijäänud jääkide eemaldamiseks keetke mikrolaineahjus 2–3 minutit tassitäit vett. Välispinna puhastamine Avage
 • Страница 39 из 201
  FOR PERFECT RESU Buy Accessories, Co Register your produc Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop FOR PERFECT RESULTS www.aeg.com/prod performance for many years, CUSTOMER CARE A 9. Paigaldamine Thank you for choosing this AEG product. We have create EESTI 39 features you might not find on
 • Страница 40 из 201
  be used until a replacement is obtained. 40 Electrical connections www.aeg.com 10. JÄÄTMEKÄITLUS Environmental information Sümbol tootel või selle pakendil osutab, et seda toodet ei ole lubatud käsitleda majapidamisjäätmena. See tuleb korduvkasutusse suunamiseks viia elektri- ja elektrooniliste
 • Страница 41 из 201
  2 2 2 2 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS HRVATSKI 41 1. 1. SAFETY SAFETY INFORMATION INFORMATION ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • Страница 42 из 201
  42 1. When contacting Service, ensure that have the following .d 9. you TROUBLESHOOTING The information can be found on the plate. Model, PNC www.aeg.com 10. rating TECHNICAL INFORMA Buy Accessories, Consumables and Original spar www.aeg.com/shop11. ENVIRONMENT CONC INFORMACIJE O SIGURNOSTI Warning
 • Страница 43 из 201
  FOR PERFECT RESU Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/shop www.aeg.com/shop HRVATSKI 43 performance for many years,Thank with innovative technologies you for choosing this A features you might not find on ordinary appliances. Please • Pridržavajte se uputa za
 • Страница 44 из 201
  44 www.aeg.com Vodič kroz posuđe i pribor pećnice Razno posuđe i razni materijali mogu se koristiti za kuhanje u vašoj mikrovalnoj pećnici. Radi vaše sigurnosti i radi sprječavanja šteta na posuđu i vašoj mikrovalnoj pećnici odaberite odgovarajuće posuđe i materijale ovisno o metodi kuhanja.
 • Страница 45 из 201
  Get usage advice, br www.aeg.com HRVATSKI 45 Metalno posuđe i posuđe s metalnim rubom ne može se koristiti u mikrovalnoj pećnici, osim ako je izričito namijenjeno za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Spremnici s uskim otvorom, npr. boce, ne smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Pazite
 • Страница 46 из 201
  46 www.aeg.com 8 MCC2581E-m 2. Opis proizvoda 1 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Vrata pećnice Upravljačka ploča Prikaz Podešivač funkcija F Automatsko kuhanje Sat Start / Stop Okretni programator Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories oprema Dodatna Postolje okretnog tanjura Umetak za
 • Страница 47 из 201
  HRVATSKI Postavljanje okretnog tanjura 1. Stavite postolje okretnog tanjura na dno mikrovalne pećnice 2. Stavite okretni tanjur na njegovo postolje kao što je prikazano na slici Uvjerite se da je središte okretnog tanjura sigurno sjelo u osovinu okretnog tanjura Nikada nemojte stavljati okretni
 • Страница 48 из 201
  48 www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 5. Rad uređaja CUSTOMER CARE A Tipka za odabir funkcije kružni je birač, a funkcije su: Mikrovalna snaga 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, Roštilj G-1, konvekcija 230°C, 220°C, 200°C, 180°C,160°C, kombinacija -1 , kombinacija -2,
 • Страница 49 из 201
  Get usage advice, brochures, trouble shooter, se HRVATSKI 49 Register your produc www.aeg.com Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety www.aeg.com/prod FORNaPERFECT RESU će se zaustaviti na pola kraju ove funkcije oglasit će FORPećnica PERFECT RESULTS vremena, što vam omogućuje
 • Страница 50 из 201
  50 10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC Warning / Caution-Safety www.aeg.com 2. Postavite potrebnu težinu okretanjem okretnog programatora u smjeru kazaljke na satu. 3. Pritisnite "Start" Na kraju ove funkcije oglasit će se zvono koje signalizira kraj programa. General information and
 • Страница 51 из 201
  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi HRVATSKI 51 The information can be found on the rating plate. Model, Kod tvrdokornih naslaga, ostavite šalicu vode da zavri u mikrovalnoj pećnici 2 ili 3 minute. Čišćenje vanjskog dijela Otvorite
 • Страница 52 из 201
  FOR PERFECT RESU Buy Accessories, Co FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop Register your produc Thank you for choosing this AEG product. We have create performance for many years, CUSTOMER CARE A 9. Postavljanje www.aeg.com/prod 52 www.aeg.com performance for many
 • Страница 53 из 201
  be used until a replacement is obtained. Electrical connections 10. BRIGA ZA OKOLIŠ HRVATSKI Environmental information Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga, treba ga odnijeti na odgovarajuće mjesto
 • Страница 54 из 201
  54 2 2 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 55 из 201
  When contacting Service, that have the following d Register yourensure product foryou better service: The information can be found on the rating plate. Model,55 PNC MAGYAR www.aeg.com/productregistration 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Warning / Caution-Safety information Buy Accessories, Consumables and
 • Страница 56 из 201
  56 We recommend the use of original spare parts. 11. ENVIRONMENT CONCERNS . .you . . . .have . . . .the . . . followi ..... When contacting Service, ensure that www.aeg.com The information beproduct found on rating plate. Model, Registercan your forthe better service: Buy Accessories, Co • A
 • Страница 57 из 201
  MAGYAR 57 Használható edények és tartozékok A mikrohullámú sütő használata során számos edény és anyag használható. Az Ön biztonsága, továbbá az edények és a sütő károsodásának megelőzése érdekében minden egyes sütési folyamathoz a megfelelő edényt, illetve anyagot használja. Az alábbi lista egy
 • Страница 58 из 201
  58 www.aeg.com nem használhatók a mikrohullámú sütőben, kivéve ha kifejezetten mikrohullámú sütőben történő használatra lettek kialakítva. Szűk szájnyílású edények, üvegek nem használhatók a mikrohullámú sütőben. Legyen nagyon óvatos, amikor az edényfedőt eltávolítja, hogy elkerülhesse a kicsapódó
 • Страница 59 из 201
  8 MAGYAR MCC2581E-m 2. Termékleírás 1 59 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Sütő ajtó Kezelőpanel Kijelző Funkcióválasztó F Automatikus sütés Óra Start/Stop Forgótárcsa Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Tartozékok Forgótányér támasz Grillező állvány MCC2581E-m 9 Az üveg forgótányér
 • Страница 60 из 201
  60 www.aeg.com A forgótányér behelyezése 1. Helyezze a forgótányér támaszt a sütőtér aljára. 2. Helyezze rá a forgótányért a támaszra a képen látható módon. Ügyeljen arra, hogy a forgótányér aljának közepén lévő kialakítás pontosan illeszkedjen a meghajtó tengelyre. Soha ne használja a forgótányért
 • Страница 61 из 201
  9. TROUBLESHOOTING . www.aeg.com/shop MAGYAR 61 10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC 5. Működés A kívánt funkció kiválasztásához a funkcióválasztó gombot forgatni kell, a rendelkezésre álló funkciók: mikrohullám teljesítmény: 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, Grill G-1, hőáramlás: 230°C, 220°C,
 • Страница 62 из 201
  62 www.aeg.com Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety Register your produc félidőben leáll, hogy lehetővé A funkció végén egy csengőhang FORA sütő PERFECT RESULTS www.aeg.com/prod FOR PERFECT tegye azRegister étel megfordítását. Haproduct jelzi a programservice:
 • Страница 63 из 201
  10. TECHNICAL INFORMA MAGYAR 63 / Caution-Safety 11.Warning ENVIRONMENT CONC 2. A forgótárcsa óramutató járásával megegyező irányban történő elforgatásával állítsa be a kívánt súlyt. 3. Nyomja meg a „Start” gombot A funkció végén egy csengőhang jelzi a program befejezését. General information and
 • Страница 64 из 201
  64 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, A makacs szennyeződések eltávolításához 2-3 percig forraljon egy csésze vizet a mikrohullámú sütőben. Külső tisztítás A
 • Страница 65 из 201
  9. Üzembe helyezés FOR PERFECT RESULTS www.aeg.com/prod www.aeg.com/shop Get usage advice, MAGYAR 65 br www.aeg.com Buy Accessories, Co FOR PERFECT RESU CUSTOMER CARE A www.aeg.com/shop Elektromos csatlakoztatás Register Thank you for choosing this AEG product. We your haveproduc create 1.
 • Страница 66 из 201
  66 lost or damaged, the plug must not be used until a replacement is obtained. www.aeg.com Electrical connections 10. KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK Environmental information A terméken vagy a csomagoláson jelzés azt jelenti, hogy található a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
 • Страница 67 из 201
  2 2 www.aeg.com www.aeg.com ITALIANO 67 www.aeg.com CONTENTS CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 68 из 201
  68 1. When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com Buy Accessories, Consumables and Original spar www.aeg.com/shop INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA Warning / Caution-Safety information Leggere attentamente le
 • Страница 69 из 201
  Register produc We recommend theadvice, use of original spare parts.your Get usage brochures, trouble shooter, se 10. TECHNICAL INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.aeg.com/prod When contacting Service, ensure that you have the followi ITALIANO 69 www.aeg.com The can beCONCERNS
 • Страница 70 из 201
  70 www.aeg.com Guida agli utensili e accessori adatti all'uso nel forno a microonde Per la cottura nel forno a microonde si possono usare diversi utensili e materiali. Per la sicurezza dell'utente e per non danneggiare gli utensili e il forno, scegliere utensili e materiali idonei a ogni metodo di
 • Страница 71 из 201
  Nel forno a microonde non si devono usare utensili di metallo o con parti metalliche, a meno che non siano specificamente raccomandati per l'uso in forno a microonde. I recipienti con aperture ristrette, come le bottiglie, non devono essere usati per la cottura a microonde. Fare attenzione quando
 • Страница 72 из 201
  72 www.aeg.com 8 MCC2581E-m 2. Descrizione del prodotto 1 2 3 4 5  8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Porta del forno Pannello dei comandi Display Selettore delle funzioni F Tasto di cottura automatica Orologio Tasto Avvio/Stop Manopola di regolazione Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories
 • Страница 73 из 201
  ITALIANO Installazione del piatto girevole 1. Collocare il supporto del piatto girevole sul fondo della camera di cottura. 2. Collocare il piatto girevole sul relativo supporto come illustrato nel disegno. Controllare che il mozzo sia saldamente bloccato nell'albero del piatto girevole. Non
 • Страница 74 из 201
  74 www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 5. USO DELL’APPARECCHIATURA CUSTOMER CARE A La manopola di selezione funzione consente di effettuare la selezione in maniera circolare, la funzione dovrebbe essere: potenza microonde 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, grill G-1,
 • Страница 75 из 201
  Get usage advice, brochures, trouble shooter, se www.aeg.com ITALIANO 75 Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety Register your produc Il forno si arresta a metà cottura per Al termine di questa funzione, un www.aeg.com/prod di girare gli alimenti. Se and tipssegnale acustico
 • Страница 76 из 201
  76 10. TECHNICAL INFORMA / Caution-Safety 11.Warning ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 2. Impostare il peso degli alimenti ruotando la manopola di regolazione in senso orario. 3. Premere il tasto “Avvio". Al termine di questa funzione, un segnale acustico indica la fine del programma. General
 • Страница 77 из 201
  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi ITALIANO 77 The information can be found on the rating plate. Model, Per rimuovere depositi difficili, fare bollire una tazza d'acqua nel forno a microonde per 2 o 3 minuti. un panno morbido e
 • Страница 78 из 201
  78 www.aeg.com 9. Installazione 1. Rimuovere dalla porta le eventuali etichette promozionali. 2. Il forno deve essere installato su una superficie piana e orizzontale. La superficie deve essere sufficientemente solida da sostenere con sicurezza il peso del contenuto. Per evitare rumorosità o
 • Страница 79 из 201
  be used until a replacement is obtained. Electrical connections ITALIANO 79 10. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI Environmental information Il simbolo riportato sul prodotto o sull'imballo indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Consegnarlo al punto di raccolta
 • Страница 80 из 201
  2 2 2 80 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS 2 www.aeg.com 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 81 из 201
  When contacting Service, ensure that you have the following d www.aeg.com/productregistration The information can be found on the rating plate.ҚАЗАҚ Model,81 PNC 1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ Accessories, Consumables WarningBuy / Caution-Safety information and Original spar www.aeg.com/shop • Құрылғыны
 • Страница 82 из 201
  82 Weordinary recommend the usePlease of or features you might not find on appliances. www.aeg.com www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA When contacting Service, ens www.aeg.com the very best from it. The can beCONC found 11.information ENVIRONMENT • Құрылғыны уақытылы тазалап, 1.4 Пайдалану
 • Страница 83 из 201
  ҚАЗАҚ 83 Пештің жабдығы мен керек-жарақтары бойынша нұсқаулық Микротолқынды пеште тамақ пісіру үшін неше түрлі ыдыс-аяқ пен материалдарды қолдануға болады. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін және ыдыс-аяқ пен пештің бүлінуіне жол бермеу үшін, тамақ дайындаудың әрбір тәсілі үшін тиісті ыдыс-аяқ пен
 • Страница 84 из 201
  84 www.aeg.com Аса майлы немесе қанты көп тағам салынған пластик ыдысты пайдаланудан сақтаныңыз, себебі, мұндай тағамдар аса қатты ысиды да, кейбір пластик ыдысты ерітіп жіберуі ықтимал. Тағамды пластик, қағаз ыдыста немесе басқа да тұтанғыш сауытта қыздырған немесе пісірген кезде пешті қараусыз
 • Страница 85 из 201
  When contacting Service, ens The information can ҚАЗАҚbe found 85 нүктесінен аса қызып кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда тағам кенет тасып төгілуі мүмкін. Мұндай жағдай болмас үшін төмендегі қадамдарды жасау керек: Тар мойынды тік қабырғалы ыдысты пайдаланбауға тырысыңыз. Қатты қыздырып жібермеңіз.
 • Страница 86 из 201
  86 www.aeg.com MCC2581E-m 9 Accessories 3. Керек-жарақтар Бұрылмалы таған 9 MCC2581E-m Accessories Бұрылмалы шыны табақ Гриль торы 1. Бұрылмалы табақты орнату 1. Бұрылмалы табақтың тірегін 9 MCC2581E-m пештің табанына қойыңыз. 2. Бұрылмалы табақты суретте көрсетілгендей, бұрылмалы тағанға
 • Страница 87 из 201
  the very best from it. ҚАЗАҚ 87 Visit our website for: Ас үй таймері Бұл функцияны минут операторы ретінде пайдалануға болады. Осы функцияны пайдаланған кезде таймердің қаншалықты ұзақ жұмыс істейтінін көрсетпейсіз, бірақ ескерту сигналының қай кезде естілуге тиіс екенін көрсетесіз. 1. "Сағат"
 • Страница 88 из 201
  88 Register your product for better service: performance for many years, Get usage advice, brochures, trouble shooter, se www.aeg.com/prod www.aeg.com/productregistration www.aeg.com features you might not find on www.aeg.com Warning / Caution-Safety Осы функцияның соңында Жылдам бастау the very
 • Страница 89 из 201
  RegisterҚАЗАҚ your produc 89 Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety www.aeg.com/prod Осы функцияның соңында бағдарламаның аяқталғанын хабарлау үшін сигнал естіледі. Осы функцияның соңында аяқталғанын and General information and tipsбағдарламаның General information хабарлау
 • Страница 90 из 201
  11. ENVIRONMENT CONCERNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 CUSTOMER CARE A www.aeg.com 7. Күту менен тазалауWe recommend the use of or Пеш үнемі таза болуға тиіс. Шашыраған немесе төгілген тағамның қалдығы микротолқын қуатын тартып, жанып кетуі мүмкін. Бұл пештің жұмыс өнімділігін төмендетіп,
 • Страница 91 из 201
  ҚАЗАҚ 91 8. Техникалық АҚПАРАТ Жалпы ені FOR PERFECT RESU 594 мм Корпустың тереңдігі Thank you for choosing this A performance for many years, 455 мм features you might not find on 420 мм the very best from it. 390 мм Корпустың биіктігі 210 мм Көлемі 25 литр Қорек көзі 230 В, 50 Гц Сақтандырғыш 10
 • Страница 92 из 201
  www.aeg.com 92 www.aeg.com/shop CUSTOMER CARE AND SERVICE Buy Accessories, Co www.aeg.com сайbetter келмейтін ашамен We recommend use of original spare parts. Электр тоғына қосу the www.aeg.com/shop Register your product for service: жабдықталса, бұл ашаны When contacting Service, ensure кесіп
 • Страница 93 из 201
  2 2 www.aeg.com www.aeg.com LATVIEŠU 93 www.aeg.com CONTENTS CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 SATURS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 94 из 201
  94 1. When contacting Service, ensure that you have the following d 8. rating CAREplate. AND Model, CLEANING The information can be found on the PNC www.aeg.com Buy Accessories, Consumables and Original spar. 9. TROUBLESHOOTING www.aeg.com/shop10. TECHNICAL INFORMA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA Warning /
 • Страница 95 из 201
  www.aeg.com/shop FOR PERFECT RESU FOR PERFECT RESULTS Buy Accessories, Consumables and Original spar LATVIEŠU 95 Thank you for choosing this A • Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres www.aeg.com/shop Thank you for choosing this AEG product.for Wemany haveyears, create nav bloķētas. performance •
 • Страница 96 из 201
  96 www.aeg.com Cepeškrāsns piederumu lietošanas pamācība Mikroviļņu krāsnī var izmantot dažādus piederumus un materiālus. Jūsu drošībai, kā arī lai nebojātu piederumus un krāsni, katrai ēdiena gatavošanas metodei izvēlieties piemērotus piederumus un materiālus. Zemāk esošais saraksts ir vispārīgs.
 • Страница 97 из 201
  Neatstājiet krāsni bez uzraudzības un, sildot vai gatavojot tajā ēdienu plastmasas, papīra vai cita veida viegli uzliesmojošos traukos, laiku pa laikam pārbaudiet tās darbību. Metāla piederumus un piederumus ar metāla rotājumiem nedrīkst lietot mikroviļņu krāsnī, ja vien tie nav īpaši ieteikti
 • Страница 98 из 201
  98 www.aeg.com 8 MCC2581E-m 2. Produkta apraksts 1 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Krāsns durtiņas Vadības panelis Displejs Funkciju pārslēgs F Automātiskā gatavošana Pulkstenis Sākt/Apturēt Pagriežams kodētājs Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Papildpiederumi Rotējošā paliktņa
 • Страница 99 из 201
  LATVIEŠU Rotējošā diska uzstādīšana 1. Novietojiet rotējošā paliktņa turētāju uz krāsns dobuma pamatnes. 2. Novietojiet rotējošo paliktni uz paliktņa turētāja virsas, kā tas ir parādīts zīmējumā. Pārliecinieties, ka rotējošā diska cieši aptver rotējošā diska asi. Nekad neuzstādiet rotējošo paliktni
 • Страница 100 из 201
  100 www.aeg.com 5. Lietošana Funkciju selektora darbība ir apļveida; funkcijas mainās šādā secībā: mikroviļņu jauda 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, grils G-1, konvekcija 230°C, 220°C, 200°C, 180°C,160°C, kombinācija -1 , kombinācija -2, kombinācija -3, un atkal 100% mikroviļņu jauda. Secība 11. CONC 9.
 • Страница 101 из 201
  www.aeg.com LATVIEŠU 101 Register your produc Warning / Caution-Safety www.aeg.com/prod PERFECT produktus uz otru pusi. Ja nekādas FORŠīs funkcijas beigās atskanēsRESU zvans, netiek veiktas,your krāsns kas liecinās parservice: to, ka programma ir and FORdarbības PERFECT RESULTS General information
 • Страница 102 из 201
  102 10. TECHNICAL INFORMA / Caution-Safety 11.Warning ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 2. Iestatiet vajadzīgo svaru, pagriežot rotējošo kodētāju pulksteņa rādītāja virzienā. 3. Nospiediet „Sākt” Šīs funkcijas beigās atskanēs zvans, kas liecinās par to, ka programma ir beigusies. General information and
 • Страница 103 из 201
  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi LATVIEŠU 103 The information can be found on the rating plate. Model, Lai atmiekšķētu grūti notīrāmas ēdiena atliekas, vāriet vienu tasi ūdens mikroviļņu krāsnī 2 vai 3 minūtes. Ārpuses tīrīšana
 • Страница 104 из 201
  104 9. FOR PERFECT RESU Buy Accessories, Co www.aeg.com Thank you for choosing this A www.aeg.com/shop Register your produc performance for many years, CUSTOMER CARE A Uzstādīšana www.aeg.com/prod features you might not find on 1. Noņemiet no durvīm visas reklāmas We recommend the use of or
 • Страница 105 из 201
  be used until a replacement is obtained. Electrical connections LATVIEŠU 105 10. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU Environmental information Iedegsies apzīmējums uz izstrādājuma un tam pievienotajos dokumentos nozīmē to, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Tā ir
 • Страница 106 из 201
  106 2 2 2 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. SAFETY INFORMATION .................................................... 3 TURINYS
 • Страница 107 из 201
  1. When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC LIETUVIŠKAI 107 Buy Accessories, Consumables and Original spar www.aeg.com/shop SAUGOS INFORMACIJA Warning / Caution-Safety information Prieš įrengdami ir naudodami šį
 • Страница 108 из 201
  108 We recommend the use of original spare parts. When contacting ensure youservice: have the followi www.aeg.com Register Service, your product forthat better The information can be found on the Buy rating plate. Model, Accessories, Co www.aeg.com/productregistration • Naudokite šį prietaisą namų
 • Страница 109 из 201
  LIETUVIŠKAI 109 Mikrobangų krosnelės reikmenys ir priedai Maisto gaminimui mikrobangų krosnelėje galima naudoti įvairius reikmenis ir priedus. Asmeninės saugos sumetimais ir kad nebūtų pažeisti reikmenys bei pati krosnelė, kiekvienam maisto gaminimo metodui pasirinkite tinkamus reikmenis ir
 • Страница 110 из 201
  110 www.aeg.com Visit our www.aeg.com website for: www.aeg.com/prod Get usage advice, br Register your produc www.aeg.com Buy Accessories, Co www.aeg.com/prod www.aeg.com/shop Register your produc Buy Accessories, Co www.aeg.com/prod FOR PERFECT RESU www.aeg.com/shop CUSTOMER CARE A Thank you for
 • Страница 111 из 201
  8 LIETUVIŠKAI MCC2581E-m 111 2. Gaminio apibūdinimas 1 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Krosnelės durelės Valdymo skydelis Rodinys Funkcijų parinkimo rankenėlė F Automatinis režimas Laikrodis Paleidimas / sustabdymas Nuostatų rankenėlė Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Priedai
 • Страница 112 из 201
  112 www.aeg.com Sukamojo padėklo įrengimas 1. Padėkite sukamojo pagrindo atramą ant kameros dugno. 2. Sukamąjį pagrindą padėkite ant atramos, kaip parodyta schemoje. Patikrinkite, ar sukamojo pagrindo įvorė tinkamai uždėta ant pagrindo sukimo įtaiso. Niekada nedėkite sukamojo pagrindo apverstai. •
 • Страница 113 из 201
  5. Naudojimas Funkcijų pasirinkimo rankenėlė sukama pasirinkimui, turi būti funkcija: mikrobangų galia 100 %, 70 %, 50 %, 30 %, 10 %, grilis G-1, konvekcija 230 °C, 220 °C, 200 °C, 180 °C,160 °C, 1 kombinuotas, 2 kombinuotas, 3 kombinuotas, tada vėl mikrobangų galia 100 %. Forma kaip parodyta
 • Страница 114 из 201
  114 Get usage advice, brochures, trouble shooter, se www.aeg.com Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety Register your produc FORKrosnelė PERFECT RESULTS išsijungs praėjus pusei Baigus vykdyti šią funkciją, pasigirsta laiko, kad galėtumėte apversti signalas, skelbiantis
 • Страница 115 из 201
  10. TECHNICAL INFORMA LIETUVIŠKAI CONC 115 11. ENVIRONMENT Warning / Caution-Safety 2. Sukdami nuostatų rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, nustatykite reikiamą svorį. 3. Paspauskite paleidimo mygtuką Baigus vykdyti šią funkciją, pasigirsta signalas, skelbiantis programos vykdymo pabaigą. General
 • Страница 116 из 201
  116 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Prikepusioms nuosėdoms išvalyti, pavirinkite mikrobangų krosnelėje puodelį vandens 2–3 minutes. Išorės valymas Valydami
 • Страница 117 из 201
  www.aeg.com www.aeg.com/shop FOR PERFECT RESU FOR PERFECT RESULTS Buy Accessories, Co Register your produc 9. Įrengimas Thankproduct. you for We choosing this A www.aeg.com/shop Thank you for choosing this AEG have create CUSTOMER CARE A www.aeg.com/prod performance for many years, 1. Nuimkite
 • Страница 118 из 201
  be used until a replacement is obtained. 118 Electrical connections www.aeg.com 10. APLINKOS APSAUGA Environmental information Ženklas ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad šis gaminys nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame elektros ir
 • Страница 119 из 201
  2 2 www.aeg.com www.aeg.com POLSKI 119 www.aeg.com 2 CONTENTS CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 120 из 201
  When contacting Service, ensure that you have the following d Register your product for better service: information can be found on the rating plate. Model, PNC 120 The www.aeg.com www.aeg.com/productregistration 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Warning / Caution-Safety information Buy
 • Страница 121 из 201
  the use of or performance for many years,We with innovative technologies 8.recommend CARE CLEANING GetAND usage advice, br When contacting Service, ens features you might not find on ordinary appliances. Please POLSKI 121 www.aeg.com 9. TROUBLESHOOTING Buy Accessories, Consumables and can Original
 • Страница 122 из 201
  122 www.aeg.com Przewodnik po naczyniach i akcesoriach do kuchenki W kuchence mikrofalowej można stosować szeroką gamę naczyń i akcesoriów. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia naczyń i akcesoriów przed uszkodzeniem należy prawidłowo dopasować naczynie i materiał do sposobu
 • Страница 123 из 201
  gotowane w pojemnikach z plastiku, papieru lub innych łatwopalnych materiałów. Akcesoria i naczynia metalowe lub z metalowymi elementami nie powinny być stosowane w kuchence mikrofalowej, o ile nie są one przeznaczone do takiego celu przez producenta. Pojemniki o małych otworach, np. butelki, nie
 • Страница 124 из 201
  124 www.aeg.com 8 jak zamknięte szklane słoiki, mogą eksplodować i nie wolno ich podgrzewać w kuchence. MCC2581E-m Może również dojść do wybuchu jaj gotowanych we wrzątku bez skorupki. Należy zawsze przekłuć żółtko, przykryć i odczekać minutę przed zdjęciem pokrywki. 2. Opis urządzenia 1 2 3 4
 • Страница 125 из 201
  POLSKI Montaż talerza obrotowego 1. Umieścić podstawkę talerza na dnie komory kuchenki. 2. Na podstawce umieścić talerz obrotowy zgodnie z rysunkiem. Sprawdzić, czy talerz obrotowy jest prawidłowo połączony z wałem mechanizmu napędowego. Nie wolno wkładać talerza obrotowego spodem do góry. 125 •
 • Страница 126 из 201
  126 www.aeg.com/shop 9. TROUBLESHOOTING . 10. TECHNICAL INFORMA CUSTOMER CARE A 11. ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 5. Eksploatacja Pokrętło wyboru funkcji nie ma pozycji skrajnych. Dostępne powinny być następujące funkcje: Mikrofale o mocy 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, Grill G-1, konwekcja 230°C, 220°C,
 • Страница 127 из 201
  Get usage advice, brochures,www.aeg.com trouble shooter, se POLSKI 127 www.aeg.com Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety PoPERFECT upływie połowy czasu grillowania Po zakończeniu tej funkcji rozlegnie FORkuchenka RESULTS Register your produc wyłączy się, aby dzwonek
 • Страница 128 из 201
  128 www.aeg.com Warning / Caution-Safety 2. Ustawić wagę, obracając pokrętłem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 3. Nacisnąć przycisk „Start”. Po zakończeniu tej funkcji rozlegnie się dzwonek sygnalizujący zakończenie programu. General information and 6. Tabela programów Environmental
 • Страница 129 из 201
  POLSKI Warning / Caution-Safety information CUSTOMER CARE AND SERVICE 129 Do czyszczenia kuchenki nie wolno uszkodzenia jej wnętrza. Zabrudzenia na Do usunięcia resztek z powierzchni kuchenki nie wolno stosować noża ani innych narzędzi. kuchenki. Należy czyścić obudowę uszczelce należyparts. usuwać
 • Страница 130 из 201
  www.aeg.com www.aeg.com/shop 130 www.aeg.com 9. Instalacja Buy Accessories, Co Register yourRESU produc FOR PERFECT www.aeg.com/shop CUSTOMER CARE A www.aeg.com/prod A We recommend the use of or performance for many years, FOR PERFECT RESULTS When contacting Service, Buy might Accessories, Co
 • Страница 131 из 201
  be used until a replacement is obtained. Electrical connections 10. Ochrona środowiska POLSKI 131 Environmental information Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że z tym produktem nie można postępować tak, jak z innymi odpadami domowymi. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców
 • Страница 132 из 201
  2 2 2 132 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS 1. 1. SAFETY SAFETY INFORMATION INFORMATION .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 3 CUPRINS 2. PRODUCT
 • Страница 133 из 201
  When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, PNC ROMÂNĂ 133 1. Buy Accessories, Consumables and Original spar INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Warningwww.aeg.com/shop / Caution-Safety information Înainte de instalarea şi de
 • Страница 134 из 201
  134 We recommend the use of original spare parts. When contacting ensure youservice: have the followi www.aeg.com Register Service, your product forthat better The information can be found on the Buy rating plate. Model, Co www.aeg.com/productregistration • UtilizaţiPERFECT acest aparatAccessories,
 • Страница 135 из 201
  ROMÂNĂ 135 Ghid pentru ustensile şi accesorii pentru cuptor Pentru gătitul în cuptorul cu microunde se poate folosi o mare varietate de ustensile şi materiale. Pentru siguranţă şi pentru a preveni deteriorarea ustensilelor şi cuptorului, alegeţi ustensile şi materiale adecvate pentru fiecare metodă
 • Страница 136 из 201
  136 www.aeg.com hârtie sau în alte recipiente combustibile. Ustensilele din metal şi ustensilele cu elemente din metal nu trebuie utilizate în cuptorul cu microunde, decât dacă sunt recomandate în mod specific pentru utilizarea la microunde. Recipientele cu deschideri înguste, de ex. sticlele, nu
 • Страница 137 из 201
  ROMÂNĂ 8 în acest cuptor. Ocazional, ouăle ochiuri fierte în apă pot exploda în MCC2581E-m timpul coacerii. Înţepaţi întotdeauna 137 gălbenuşul, apoi acoperiţi şi lăsaţi să se odihnească un minut înainte de a scoate capacul. 2. Descrierea produsului 1 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Uşa
 • Страница 138 из 201
  138 www.aeg.com Instalarea plăcii rotative 1. Aşezaţi suportul pentru placă pe partea inferioară a cavităţii. 2. Puneţi placa rotativă pe suportul pentru placă, aşa cum se arată în figură. Verificaţi dacă centrul plăcii rotative este bine fixat pe tija care învârte placa. Nu puneţi niciodată placa
 • Страница 139 из 201
  www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA ROMÂNĂ 139 11. ENVIRONMENT CONC 5. Funcţionarea CUSTOMER CARE A Butonul de selectare a funcţiilor este circular. Selectarea funcţiei trebuie să se facă în modul următor: Putere microunde 100%, 70%, 50%, 30%, 10%, Grătar G-1, convecţie 230 °C, 220 °C, 200 °C,
 • Страница 140 из 201
  140 Get usage advice, brochures, trouble shooter, se Register your produc Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety www.aeg.com Cuptorul se va opri la jumătatea La sfârşitul acestei funcţii, va suna www.aeg.com/prod timpului setat pentru a vă permite and tipsun clopoţel pentru a
 • Страница 141 из 201
  10. TECHNICAL INFORMA ROMÂNĂ 141 / Caution-Safety 11.Warning ENVIRONMENT CONC 2. Setaţi greutatea învârtind programatorul rotativ în sens orar. 3. Apăsaţi „Start” La sfârşitul acestei funcţii, va suna un clopoţel pentru a semnala terminarea programului. General information and Environmental
 • Страница 142 из 201
  142 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Pentru a înmuia resturile persistente, fierbeţi o cană cu apă în cuptorul cu microunde timp de 2 sau 3 minute. Curăţarea
 • Страница 143 из 201
  Buy Accessories, Co www.aeg.com/prod Get usage advice, br www.aeg.com/shop ROMÂNĂ 143 www.aeg.com 9. Instalarea Buy Accessories, Co FOR PERFECT RESU www.aeg.com/shop your produc 1. Îndepărtaţi toate etichetele de pe CUSTOMER CARE A ConectareaRegister la sursa de energie uşă. www.aeg.com/prod Thank
 • Страница 144 из 201
  be used until a replacement is obtained. 144 Electrical connections www.aeg.com 10. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL Environmental information Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu deşeurile menajere. Trebuie predat la punctul de colectare
 • Страница 145 из 201
  2 2 www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS РУССКИЙ 145 CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1. SAFETY INFORMATION 2. DESCRIPTION.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • Страница 146 из 201
  146 Register yourensure product foryou better When contacting Service, that haveservice: the following d www.aeg.com/productregistration The information can be found on the rating plate. Model, PNC www.aeg.com 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Warning Buy / Caution-Safety Accessories, information
 • Страница 147 из 201
  We recommend theadvice, use of or Get usage br performance for many years,When with technologies 9. innovative TROUBLESHOOTING . contacting Service, ens РУССКИЙ 147 www.aeg.com Buy might Accessories, and Original spar features you not findConsumables on ordinary appliances. Please The canINFORMA be
 • Страница 148 из 201
  148 www.aeg.com Справочник по применению посуды и принадлежностей для микроволновой печи Для приготовления пищи в микроволновой печи можно использовать разнообразную посуду из разных материалов. В целях безопасности и во избежание повреждения посуды и микроволновой печи всегда выбирайте посуду из
 • Страница 149 из 201
  инструкции ее производителя. Старайтесь не использовать пластиковую посуду для продуктов с высоким содержанием жира или сахара, поскольку такие продукты достигают высоких температур при нагревании и могут расплавить посуду. При разогревании или приготовлении пищи в пластмассовой, бумажной или
 • Страница 150 из 201
  150 When contacting Service, ensure that you have the followi The information can be found on the rating plate. Model, www.aeg.com Внимание! При разогреве в микроволновой печи жидких продуктов, например, супов, соусов и напитков, имейте в виду, что закипание жидкости может произойти без видимых
 • Страница 151 из 201
   Accessories РУССКИЙ 151 9 MCC2581E-m 3. Дополнительные принадлежности Подставка вращающегося поддона 9 MCC2581E-m Accessories Стеклянный вращающийся поддон Подставка для гриля 1. Установка поворотного поддона 1. Поместите поворотную подставку на 9 MCC2581E-m дно камеры. 2. Поместите поворотный
 • Страница 152 из 201
  152 features you might not find on the very best from it. www.aeg.com Кухонный таймер 2. Вращением поворотного регулятора установите часы текущего времени. 3. Нажимайте на кнопку «Часы», пока не начнет мигать значение минут. 4. Вращением поворотного регулятора установите минуты текущего времени. 5.
 • Страница 153 из 201
  11. ENVIRONMENT CONC РУССКИЙ 153 Visit our Register website your for: product Visit our website for: CUSTOMER CARE A for better service: Быстрый пуск Этап 1 – Предварительный www.aeg.com/productregistration Get usage trouble shooter, se Get usage advice, br Эта функция запускает печь на advice,
 • Страница 154 из 201
  154 www.aeg.com Register your product for better service: www.aeg.com/productregistration Visit our websiteCARE for: CUSTOMER A микроволн, которые обеспечат Справочник по установке наилучшие результаты размораживания мощности в режиме Get usage br We recommend theadvice, use of or комбинированного
 • Страница 155 из 201
  CUSTOMER CARE A РУССКИЙ 7. Уход и очистка Печь всегда должна содержаться в чистоте. Воздействие микроволнового излучения на остатки пищи или пролитой жидкости может привести к возгоранию. Это может снизить эффективность работы печи и вызвать неприятные запахи. Не пытайтесь самостоятельно
 • Страница 156 из 201
  156 www.aeg.com 8. Технические данные Габаритная ширина Габаритная глубина Габаритная высота 594 мм FOR PERFECT RESU 542 мм 455 мм Высота внутренней камеры Thank you for choosing this A performance for many years, 390 мм features you might not find on 210 мм very best from it. the Объем 25 литров
 • Страница 157 из 201
  www.aeg.com Buy Accessories, Consumables Original157 spar Buyand Accessories, Co РУССКИЙ www.aeg.com/shop www.aeg.com/shop CUSTOMER CARE AND SERVICE неразборной вилкой, которая Подключение к электросети Register your product for better service: не подходит к вашей розетке, Печь укомплектована
 • Страница 158 из 201
  158 2 2 2 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 OBSAH 1. 1. SAFETY SAFETY INFORMATION INFORMATION .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 • Страница 159 из 201
  When contacting Service, ensure that you have the following d The information can be found on the rating plate. Model, SLOVENČINA 159PNC 1. Buy Accessories, Consumables and Original spar BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Warningwww.aeg.com/shop / Caution-Safety information Pred inštaláciou a používaním
 • Страница 160 из 201
  160 We the useCONCERNS of original spare 11.recommend ENVIRONMENT . www.aeg.com/prod . . . .parts. ............. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information beproduct found on rating plate. Model, Registercan your forthe better service: • Tento spotrebič
 • Страница 161 из 201
  SLOVENČINA 161 Príručka na používanie kuchynských pomôcok a príslušenstva Pri príprave jedál v mikrovlnnej rúre je možné používať rôzne pomôcky. Pre vašu bezpečnosť a aby sa predišlo poškodeniu pomôcok a vašej rúry zvoľte vhodné pomôcky a materiály pre každú metódu varenia. Nižšie uvedený zoznam
 • Страница 162 из 201
  162 www.aeg.com papierových nádobách alebo nádobách z iných horľavých materiálov nenechávajte rúru bez dozoru a z času na čas jedlá skontrolujte. Kovové pomôcky a pomôcky s kovovými svorkami sa nesmú v rúre používať, iba ak by boli špeciálne odporúčané na používanie v mikrovlnných rúrach. Nádoby so
 • Страница 163 из 201
  8 SLOVENČINA MCC2581E-m 2. Popis spotrebiča 1 163 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Dvierka rúry Ovládací panel Displej Volič F funkcií Automatické varenie Hodiny Štart/Stop Otočný ovládač Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Príslušenstvo Držiak otočného taniera Grilovací rošt
 • Страница 164 из 201
  164 www.aeg.com Montáž otočného taniera 1. Položte držiak otočného taniera na dno rúry. 2. Uložte otočný tanier na držiak podľa obrázka. Skontrolujte, či je otočný tanier bezpečne upevnený na hriadeli. Nikdy neklaďte otočný tanier hore dnom. • Počas prípravy jedla musíte vždy používať držiak
 • Страница 165 из 201
  10. TECHNICAL INFORMA SLOVENČINA 165 11. ENVIRONMENT CONC 5. Prevádzka CUSTOMER CARE A Otáčaním voliča funkcií sa prepínajú nasledovné funkcie: mikrovlnná rúra s výkonom 100 %, 70 %, 50 %, 30 %, 10 %, gril G-1, konvekčné varenie 230 °C, 220 °C, 200 °C, 180 °C,160 °C, kombinácia -1, kombinácia -2,
 • Страница 166 из 201
  166 Get usage advice, brochures, trouble shooter, se www.aeg.com Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety Register your produc www.aeg.com uplynutí polovice doby sa Po ukončení tejto funkcie rúra FORPorúraPERFECT RESULTS www.aeg.com/prod PERFECT RESU zastaví, aby ste mohli
 • Страница 167 из 201
  10. TECHNICAL INFORMA SLOVENČINA CONC 167 11. ENVIRONMENT Warning / Caution-Safety 2. Nastavte požadovanú hmotnosť otočením ovládača smerom vpravo. 3. Stlačte „Štart“ Po ukončení tejto funkcie rúra zazvoní, čo signalizuje ukončenie programu. General information and 6. Tabuľka programov
 • Страница 168 из 201
  168 We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi www.aeg.com The information can be found on the rating plate. Model, Na uvoľnenie priškvarených usadenín povarte v rúre 2 až 3 minúty vodu v šálke. Čistenie vonkajšieho povrchu Počas čistenia
 • Страница 169 из 201
  www.aeg.com/shop www.aeg.com FOR PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESU SLOVENČINA 169 Buy Co Thank you for choosing this AEG We have create Thankproduct. you forAccessories, choosing this A 9. Inštalácia www.aeg.com/shop performance for many years, with innovative Register your years, produc performance
 • Страница 170 из 201
  170 appropriate plug fitted. If it is necessary to change the fuse in a non-rewireable plug, the fuse cover must be refitted. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used until a replacement is obtained. liability should this safety measure not be observed. www.aeg.com 10. RADY
 • Страница 171 из 201
  2 2 www.aeg.com CONTENTS CONTENTS SLOVENŠČINA 171 2 www.aeg.com 1. SAFETY INFORMATION .................................................... 1. CONTENTS 1. SAFETY SAFETY INFORMATION INFORMATION .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
 • Страница 172 из 201
  172 1. When contacting Service, ensure that you have the following d The information be found on the rating plate. Model, spar PNC www.aeg.com Buycan Accessories, Consumables and Original www.aeg.com/shop VARNOSTNA NAVODILA Warning / Caution-Safety information Pred namestitvijo in uporabo naprave
 • Страница 173 из 201
  for technologies many years, performance for many years,performance with innovative features youappliances. might not find SLOVENŠČINA 173 on features you might not find on ordinary Please the very best from it. the very best from it. da boste pečico postavili na ravno • Med delovanjem naprave ne
 • Страница 174 из 201
  174 www.aeg.com Vodič po posodi in dodatkih za pečico Za pripravo hrane v mikrovalovni pečici lahko uporabljate veliko različnih posod in materialov. Zaradi lastne varnosti in za preprečitev poškodb posode in pečice izberite za vsak postopek priprave hrane ustrezno posodo in materiale. Spodnji
 • Страница 175 из 201
  Kovinskih posod in posod s kovinskimi obrobami ne uporabljajte v mikrovalovni pečici, razen če tega posebej ne priporoča proizvajalec. Posod z majhnimi odprtinami, na primer steklenic, ne uporabljajte za pripravo hrane v mikrovalovni pečici. Bodite previdni, ko dvigate pokrov ali pokrovko, da se ne
 • Страница 176 из 201
  176 www.aeg.com 8 MCC2581E-m 2. Opis izdelka 1 2 3 4 5 6  8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Vrata pečice Upravljalna plošča Prikazovalnik Tipka F za izbiro funkcije Samodejna priprava Ura Vklop/Zaustavitev Vrtljiv gumb Accessories 3. MCC2581E-m 9 Accessories Pripomočki Obroč vrtljivega pladnja
 • Страница 177 из 201
  SLOVENŠČINA Namestitev vrtljivega pladnja 1. Obroč vrtljivega pladnja postavite na dno pečice. 2. Na vrh obroča namestite vrtljiv pladenj, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je izboklina vrtljivega pladnja zasidrana v reži za vrtljiv pladenj. Vrtljivega pladnja nikoli ne namestite
 • Страница 178 из 201
  178 www.aeg.com/shop 10. TECHNICAL INFORMA 11. ENVIRONMENT CONC www.aeg.com 5. Delovanje CUSTOMER CARE A S tipko za izbiro funkcije izbiranje poteka krožno, funkcije pa se vrstijo tako: Moč mikrovalov 100 %, 70 %, 50 %, 30 %, 10 %, Žar G-1, konvekcija 230 °C, 220 °C, 200 °C, 180 °C,160 °C,
 • Страница 179 из 201
  Get usage advice, brochures, trouble shooter, se SLOVENŠČINA 179 Register your produc www.aeg.com Warning / Caution-Safety information Warning / Caution-Safety www.aeg.com/prod se bo po polovici časa Ob zaključku te funkcije se FORPečica PERFECT RESULTS FOR PERFECT RESU ustavila, da boste lahko
 • Страница 180 из 201
  180 www.aeg.com 2. Z obračanjem vrtljivega gumba v smeri urnega kazalca nastavite potrebno težo. 3. Pritisnite „Vklop“. 11. ENVIRONMENT CONC Warning / Caution-Safety Ob zaključku te funkcije se oglasi zvonec, ki označuje konec programa. General information and Environmental informatio 6.
 • Страница 181 из 201
  We recommend the use of original spare parts. When contacting Service, ensure that you have the followi SLOVENŠČINA 181 The information can be found on the rating plate. Model, Za odstranjevanje trdovratne umazanije pustite v mikrovalovni pečici vreti skodelico vode dve ali tri minute. Čiščenje
 • Страница 182 из 201
  FOR PERFECT RESULTS 182 9. www.aeg.com/shop Buy Co Thank you forAccessories, choosing this A Thank you for choosing this AEG product. We have create www.aeg.com/shop Register your years, produc for technologies many performance for many years,performance with innovative Namestitev www.aeg.com/prod
 • Страница 183 из 201
  be used until a replacement is obtained. Electrical connections 10. SKRB ZA OKOLJE SLOVENŠČINA 183 Environmental information Simbol na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ne smete ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odpeljati ga morate na ustrezno zbirno mesto za
 • Страница 184 из 201
  2 2 184 www.aeg.com www.aeg.com www.aeg.com CONTENTS CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ЗМІСТ 1. SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 185 из 201
  When contacting Service, ensure that you have the following d www.aeg.com/productregistration The information can be found on the rating plate. Model, PNC УКРАЇНСЬКА 185 1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Accessories, Consumables WarningBuy / Caution-Safety information and Original spar
 • Страница 186 из 201
  186 8. CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visit website for: www.aeg.com 9. our TROUBLESHOOTING . . . . . . .SERVICE .................. CUSTOMER CARE AND поверхні, щоGet негативно позначиться • Цей прилад призначено 10.recommend TECHNICAL INFORMATION . .Buy . trouble .
 • Страница 187 из 201
  УКРАЇНСЬКА 187 Рекомендації щодо застосування посуду та приладдя печі Для приготування страв у мікрохвильовій печі можна застосовувати різноманітний посуд і матеріали. Задля власної безпеки та щоб уникнути псування посуду й ушкодження печі, обирайте такий посуд і матеріали, які підходять для
 • Страница 188 из 201
  188 www.aeg.com холодильників та пластмасового пакування може використовуватися в мікрохвильовій печі. Див. інструкції виробника, щоб дізнатися, чи придатний пластиковий посуд для печі. Не користуйтеся пластиковим посудом, якщо треба нагріти продукти з високим вмістом жиру або цукру, оскільки вони
 • Страница 189 из 201
  CUSTOMER CARE AND SERVICE УКРАЇНСЬКА 189 We recommend the use of original spare parts. привести до вибухового коли пройде половина часуfollowi When contacting Service, ensure інагрівання, that youперемішайте haveCARE the A запізнілого закипання, тому CUSTOMER його брати в руки посуд необхідно The
 • Страница 190 из 201
  190 www.aeg.com Accessories MCC2581E-m 9 3. Приладдя Підставка під поворотний столик 9 MCC2581E-m Accessories Скляний поворотний столик Решітка для гриля 1. 2. Установка поворотного столика MCC2581E-m 9 1. Поставте підставку для поворотного столика на дно камери. 2. Покладіть поворотний столик
 • Страница 191 из 201
  УКРАЇНСЬКА У цей момент ви за бажанням можете повернути або помішати страву, щоб забезпечити її рівномірне готування. Щоб знову запустити роботу печі, зачиніть дверцята й натисніть кнопку «Старт». Кухонний таймер Ця функція може застосовуватися як таймер зворотного відліку. Використовуючи цю
 • Страница 192 из 201
  192 features you might not find on 9. TROUBLESHOOTING We recommend the useCONCERNS of original 11. ENVIRONMENT .best . . . .parts. . . . . .it.. . . . . . . .. the veryspare from www.aeg.com When contacting Service, ensure that you /have the followi 10.Warning TECHNICAL INFORMA Caution-Safety The
 • Страница 193 из 201
  FOR Buy Accessories, Consumables and Original spar Register your produc УКРАЇНСЬКА 193 www.aeg.com/shop PERFECT RESULTS www.aeg.com/prod Комбінований режим Автоматичне розморожування 13 MCC2581E-m повернувши поворотний регулятор1. за годинниковою стрілкою. 3. Натисніть кнопку «Старт» результати
 • Страница 194 из 201
  11. ENVIRONMENT CONC 194 www.aeg.com 6. Таблиця програм Таблиця програм автоматичного режиму готування Натисніть кнопку Категорія Дисплей Вага 1 раз Розігрівання А-1 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 2 рази Картопля А-2 3 рази М’ясо А-3 4 рази Піца А-4 0,2, 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, Visit0,1,
 • Страница 195 из 201
  We recommend the use of original spare УКРАЇНСЬКА parts. 195 When contacting Service, ensure that you have the followi Щоб легше було видалити затверділі Догляд за корпусом The information can be found on панель the rating plate. Model, залишки страви на стінках та інших Миючи керування, тримайте
 • Страница 196 из 201
  196 9. Visit our website for: Buy Accessories, Co www.aeg.com/prod www.aeg.com www.aeg.com/shop Get usage advice, br www.aeg.com Установка Buy Accessories, Co 1. Усуньте всі рекламні наліпки з www.aeg.com/shop Підключення до електромережі CUSTOMER CARE A дверцят. Піч постачається в комплектіyour зі
 • Страница 197 из 201
  be used until a replacement is obtained. Electrical connections 10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНСЬКА 197 Environmental information Символ на виробі або на його пакуванні вказує, що цей виріб не підлягає утилізації як побутові відходи. Натомість його слід здати у відповідний пункт приймання електронного
 • Страница 198 из 201
 • Страница 199 из 201
 • Страница 200 из 201
  322012 www.aeg.com/shop
 • Страница 201 из 201