Инструкция для AEG S 72300 DSW1

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

S72300DSW1

CS Návod k použití

2

KK Қолдану туралы нұсқаулары

14

RUИнструкция по эксплуатации 26

SK Návod na používanie

39

UK Інструкція

51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 65
  S72300DSW1 CS Návod k použití KK Қолдану туралы нұсқаулары RU Инструкция по эксплуатации SK Návod na používanie UK Інструкція 2 14 26 39 51
 • Страница 2 из 65
  2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PŘED PRVNÍM
 • Страница 3 из 65
  ČESKY 1. 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za ško‐ dy a zranění způsobená nesprávnou in‐ stalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. •
 • Страница 4 из 65
  4 www.aeg.com – Kuchyňky pro zaměstnance v ob‐ chodech, kancelářích a jiných pra‐ covních prostředích – Farmářské domy – Pro zákazníky hotelů, motelů a ji‐ ných ubytovacích zařízení – Penziony a ubytovny. UPOZORNĚNÍ Hrozí nebezpečí zranění, popále‐ ní, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. • Tento
 • Страница 5 из 65
  ČESKY • Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se nachází blízko výměníku te‐ pla. 2. POPIS SPOTŘEBIČE 1 8 2 7 3 6 5 4 1 Tvarovaný rošt 5 Typový štítek 2 Přihrádka na máslo 6 Zásuvka na zeleninu 3 Police ve dveřích 7 Skleněné police 4 Police na lahve 8 Ovladač teploty a vnitřní osvětlení 3.
 • Страница 6 из 65
  6 www.aeg.com Otočením ovladače teploty na nižší na‐ stavení získáte nejchladnější teplotu. Otočením ovladače teploty na vyšší na‐ stavení získáte nejteplejší teplotu. Doporučujeme nastavit středně chladnou teplotu. Následující podmínky mohou mít vliv na nastavení teploty. • Pokojová teplota místa,
 • Страница 7 из 65
  ČESKY 7 4.5 Umístění dveřních polic Dveřní police lze umístit do různé výšky. 1. Vytahujte polici ve směru šipek, až se uvolní. 2. Polici umístěte do nové polohy. 5. TIPY A RADY 5.1 Úspora energie • Zabraňte častému otevírání dveří chladničky nebo mrazničky. • Nenechávejte dveře chladničky nebo
 • Страница 8 из 65
  8 www.aeg.com • Potraviny zabalte do alobalu nebo je vložte do polyetylénových sáčků. Přesvědčte se, že je spotřebič vzdu‐ chotěsný. • Čerstvé potraviny neskladujte spolu s mraženými. Zabráníte tak zvýšení te‐ ploty zmražených potravin. • Skladovací doba tučných potravin je kratší než u netučných
 • Страница 9 из 65
  ČESKY 9 6.2 Automatické odmrazování chladničky K odstraňování námrazy dochází auto‐ maticky, když se během provozu zastaví motor kompresoru. Voda se odvádí skrze odtokový otvor a sbírá v zásobníku, kde se odpařuje. Zásobník na vodu se nachází na zadní straně spotřebiče nad motorem kompre‐ soru.
 • Страница 10 из 65
  10 www.aeg.com 6.5 Výměna žárovky 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Uvolněte šroub z krytu žárovky. Sejměte kryt žárovky. Starou žárovku vyměňte za novou. Používejte pouze žárovky pro použití v domácích spotřebičích. Na krytu žárovky je vyznačen její maximální výkon. Nasaďte kryt
 • Страница 11 из 65
  ČESKY Problém 11 Možné řešení Ujistěte se, že do spotřebiče nevkládáte horké po‐ traviny. Počkejte, dokud nevychladnou. Ujistěte se, že teplota v místnosti není příliš vyso‐ ká. Na zadní stěně chladničky Jedná se o normální jev, když pracuje automatické se hromadí voda. odmrazování. V chladničce se
 • Страница 12 из 65
  12 www.aeg.com SSS RRR ! HISSS! OK U BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! 8.2 Umístění Tento spotřebič můžete umístit v suché, dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), chcete-li však dosahovat opti‐ málního výkonu, instalujte jej tam, kde BB CL ICK ! BRRR! ! CLICK! BRRR! CRACK! CR
 • Страница 13 из 65
  ČESKY Klima‐ tická třída Okolní teplota SN +10 °C až + 32 °C N +16 °C až + 32 °C ST +16 °C až + 38 °C T +16 °C až + 43 °C 8.3 Technické údaje Rozměry Výška 1404 mm Šířka 545 mm Hloubka 604 mm Skladovací čas při poru‐ še 19 h Napětí 230 V Frekvence 50 Hz Více informací viz typový a energetický
 • Страница 14 из 65
  14 www.aeg.com МАЗМҰНЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА
 • Страница 15 из 65
  ҚАЗАҚ 1. 15 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
 • Страница 16 из 65
  16 www.aeg.com • Қорек сымы ашаның деңгейінен төмен орналасуға тиіс. • Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып суырыңыз. 1.3 Қолданылуы • Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталған жерлерде қолдануға арналған: – Дүкендердің, кеңселердің және басқа жұмыс
 • Страница 17 из 65
  ҚАЗАҚ 1.6 Құрылғыны тастау 17 • Құрылғының салқындатқыш жүйесі мен изоляция материалдарының озонға зияны жоқ. • Изоляция көбігінің құрамында тұтанғыш газ бар. Құрылғыны дұрыс тастауға қатысты ақпаратты жергілікті әкімшілік мекемеге хабарласып алыңыз. • Салқындатқыш жүйенің қызу алмастырғышқа жақын
 • Страница 18 из 65
  18 www.aeg.com Құрылғыны және оның керекжарақтарын тазалау үшін жеміргіш заттарды, жеміргіш жөкелерді немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Шамалы ғана суық температураға қою үшін температура тетігін ең төмен температураға бұраңыз. Ең суық температураға қою үшін температура тетігін ең суық
 • Страница 19 из 65
  ҚАЗАҚ пісіруге болады, бірақ пісіру уақыты ұзарады. 19 4.4 Шыны сөрелер Шыны сөрелерді әр түрлі биіктікке қоюға болады. 4.5 Есіктің сөрелерін орналастыру Есіктің сөресін әр түрлі биіктікке қоюға болады. 1. Сөрені көрсеткі бағытымен орнынан алынғанша тартыңыз. 2. Сөрені жаңа орынға қойыңыз. 5.
 • Страница 20 из 65
  20 www.aeg.com • Еттердің барлығын полиэтилен қалталарға салыңыз. Оларды көкөніс тартпасының үстінде орналасқан шыны сөреге қойыңыз. Етті тоңазытқыш ішінде 2 күннен артық ұстамаңыз. • Піскен тағамның және салқын тағамдардың беттерін жабыңыз да, сөрелердің біріне қойыңыз. • Жемістер мен көкөністерді
 • Страница 21 из 65
  ҚАЗАҚ • Түтіктерін немесе сымдарын тартпаңыз, жылжытпаңыз немесе зақым келтірмеңіз. • Суытқыш жүйеге зақым келтіріп алмас үшін абай болыңыз. • Құрылғыны жеміргіш заттармен, жеміргіш жөкелермен, еріткіштермен, әтір иісті жуғыш заттармен немесе балауызбен тазаламаңыз. 21 Күтім көрсетіп болғаннан
 • Страница 22 из 65
  22 www.aeg.com 4. Құрылғыны және оның барлық керек-жарақтарын мұқият тазалаңыз және кептіріңіз. 5. Жағымсыз иіс пайда болмас үшін есіктерді ашып қойыңыз. 6.5 Шамды ауыстыру 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ашаны розеткадан суырып алыңыз. Шамның қақпағындағы бұранданы алыңыз. Шамның қақпағын алыңыз Ескі шамның
 • Страница 23 из 65
  ҚАЗАҚ Ақаулық 23 Ықтимал шешімі Шамда ақау бар. Шамды ауыстырыңыз. Компрессор үздіксіз жұмыс істейді. Температура тетігін төменірек параметрге қойыңыз. Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының есігін өте жиі ашып-жаппауға тырысыңыз. Құрылғыға ыстық тағам қойылмағанына көз
 • Страница 24 из 65
  24 www.aeg.com 8. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ 8.1 Қалыпты шуылдар Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде түрлі шуыл естіледі (компрессор, салқындатқыш сұйықтықтың айналуы). SSS RRR ! HISSS! OK U BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! BB IC CL K! BRRR! ! CLICK! BRRR! CRACK! CR AC K! CLICK! BRRR!
 • Страница 25 из 65
  ҚАЗАҚ 8.2 Орналастыру Бұл құрылғыны құрғақ, жақсы желдетілетін (гараж немесе қойма) тәрізді жабық жерге орнатуға болады, бірақ құрылғының жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оны, температурасы құрылғының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген ауа-райы санатына сай келетін жерге орнатыңыз:
 • Страница 26 из 65
  26 www.aeg.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПЕРЕД ПЕРВЫМ
 • Страница 27 из 65
  РУССКИЙ 1. 27 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Произво‐ дитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 28 из 65
  28 www.aeg.com ческих компонентов обратитесь в сервисный центр или к электрику. • Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после уста‐ новки имеется доступ к вилке. • Кабель электропитания должен рас‐ полагаться ниже уровня вилки элек‐ тропитания.
 • Страница 29 из 65
  РУССКИЙ лая вода будет скапливаться в ниж‐ ней части прибора. • В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды. Техническое обслуживание и пере‐ зарядка должны выполняться толь‐ ко квалифицированным специали‐ стом. • Отключите прибор от электросети. • Отрежьте и утилизируйте кабель
 • Страница 30 из 65
  30 www.aeg.com 3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3.1 1. Регулярно мойте детали внутри прибора и все его дополнительные принадлежности теплой водой с нейтральным мылом. 2. Позаботьтесь о том, чтобы насухо вытереть прибор и его дополни‐ тельные принадлежности. 3. Вставьте вилку сетевого кабеля в
 • Страница 31 из 65
  РУССКИЙ 4.2 Хранение замороженных продуктов Если прибор был только что устано‐ влен или оставался выключенным на протяжении определенного времени, не следует немедленно закладывать в морозильник замороженные продукты. Поверните ручку регулировки темпе‐ ратуры на самое высокое значение и дайте
 • Страница 32 из 65
  32 www.aeg.com • Если прибор работает непрерывно, а на заднем элементе внутри прибо‐ ра виден иней, это может быть вы‐ звано следующими факторами: – Ручка регулировки температуры установлена в положение самого большого холода. – Температура помещения, в кото‐ ром установлен прибор, слишком высокая.
 • Страница 33 из 65
  РУССКИЙ 33 6. УХОД И ОЧИСТКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед проведением операций по очистке и уходу извлеките вилку кабеля электропитания из розетки. 6.1 Очистка • Производите регулярную очистку прибора и всех его принадлежнос‐ тей. • Мойте все детали внутри прибора и все его дополнительные принад‐ лежности
 • Страница 34 из 65
  34 www.aeg.com 2. Извлеките из морозильника все продукты. Заверните продукты в газеты и положите их в место с низкой температурой. 3. Оставьте дверцу прибора откры‐ той до окончания размораживания. 4. Вымойте, досуха высушите и вы‐ трите морозильник. 5. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку. 6.
 • Страница 35 из 65
  РУССКИЙ Неисправность Возможное решение Прибор шумит во время работы Ряд характерных шумов при работе прибора является нормой. См. приложенный к прибору буклет. Прибор не работает. 35 Убедитесь, что прибор включен. Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставле‐ на в розетку электропитания. Проверьте
 • Страница 36 из 65
  36 www.aeg.com Неисправность Возможное решение Следите за тем, чтобы в приборе не оказыва‐ лись горячие продукты. Дайте продуктам ос‐ тыть. Убедитесь, что прибор не слишком заполнен. Температура внутри хо‐ лодильника недостаточ‐ но низкая. Убедитесь в наличии циркуляции холодного воздуха. Слишком
 • Страница 37 из 65
  РУССКИЙ SSS RRR ! HISSS! OK U BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! 8.2 Размещение Данный прибор также можно устанав‐ ливать и в сухом, хорошо вентилируе‐ мом закрытом помещении (гараже или подвале), однако для обеспечения оп‐ BB CL ICK 37 ! BRRR! ! CLICK! BRRR! CRACK! CR AC K! CLICK!
 • Страница 38 из 65
  38 www.aeg.com Клима‐ Температура окружаю‐ тиче‐ щей среды ский класс SN от +10°C до 32°C N от +16°С до 32°С ST от +16°С до 38°С T от +16°C до 43°C 8.3 Технические данные Габаритные размеры Высота 1404 мм Ширина 545 мм Глубина 604 мм Время повышения тем‐ пературы 19 час Напряжение 230 В Частота 50
 • Страница 39 из 65
  SLOVENSKY 39 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRED PRVÝM POUŽITÍM
 • Страница 40 из 65
  40 www.aeg.com 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Pred inštaláciou a používaním spotrebi‐ ča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpoved‐ ný za škody a zranenia spôsobené ne‐ správnou inštaláciou a používaním. Ná‐ vod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
 • Страница 41 из 65
  SLOVENSKY 1.3 Používanie • Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.: – kuchynky pre zamestnancov v ob‐ chodoch, kanceláriách a iných pra‐ covných prostrediach, – vidiecke domy, – priestory určené pre klientov v hote‐ loch, moteloch a iných typoch ubyto‐
 • Страница 42 из 65
  42 www.aeg.com • Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto spotrebiča nepoškodzujú ozóno‐ vú vrstvu. • Penová izolácia obsahuje horľavý plyn. Informácie o správnej likvidácii spotrebiča vám poskytne váš miestny úrad. • Nepoškoďte tú časť chladiacej jednot‐ ky, ktorá sa nachádza blízko výmenní‐ ka
 • Страница 43 из 65
  SLOVENSKY Čísla na otočnom ovládači označujú rôz‐ ne teploty. Otočením ovládača teploty na nižšie na‐ stavenia dosiahnete minimálne chlade‐ nie. Otočením ovládača teploty na vyššie na‐ stavenia dosiahnete maximálne chlade‐ nie. 43 Odporúčame nastaviť strednú te‐ plotu. Nasledujúce podmienky majú
 • Страница 44 из 65
  44 www.aeg.com 4.5 Umiestnenie poličiek na dverách Poličky na dverách môžete umiestniť v rôznych výškach. 1. Poličku potiahnite v smere šípok, až kým sa neuvoľní. 2. Poličku nainštalujte do novej polohy. 1. Poličku potiahnite v smere šípok, až kým sa neuvoľní. 2. Poličku nainštalujte do novej
 • Страница 45 из 65
  SLOVENSKY • Potraviny zabaľte do alobalu alebo ich vložte do polyetylénových vreciek. Dbajte na to, aby boli zabalené vzdu‐ chotesne. • Neukladajte čerstvé potraviny k mra‐ zeným. Predídete tým zvýšeniu teploty zmrazených potravín. • Doba skladovania potravín s vysokým obsahom tuku je kratšia než
 • Страница 46 из 65
  46 www.aeg.com 6.3 Odmrazovanie mrazničky Námraza sa môže nachádzať na poličkách mrazničky a okolo hor‐ nej priehradky. Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3 až 5 mm, mrazničku odmrazte. POZOR Na odstránenie námrazy nepou‐ žívajte ostré kovové predmety. Pri rozmrazovaní mrazničky ne‐
 • Страница 47 из 65
  SLOVENSKY 47 7. RIEŠENIE PROBLÉMOV VAROVANIE Pred kontrolou odpojte zástrčku spotrebiča zo siete. V prípade problémov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa obráťte na servisné stredisko. Problém Možné riešenie Spotrebič vydáva počas prevádzky hluk. Niektoré zvuky sú pri prevádzke spotrebiča bežné.
 • Страница 48 из 65
  48 www.aeg.com Problém Možné riešenie Uistite sa, že do spotrebiča nevkladáte horúce po‐ traviny. Počkajte, kým potraviny vychladnú. Skontrolujte, či spotrebič nie je preplnený. Teplota v chladničke nie je dostatočne nízka. Uistite sa, že nič nebráni cirkulácii studeného vzduchu. Príliš veľa
 • Страница 49 из 65
  SLOVENSKY SSS RRR ! HISSS! OK U BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! 8.2 Výber miesta Tento spotrebič môžete nainštalovať na suchom, dobre vetranom mieste v inte‐ riéri (v garáži alebo v pivnici), avšak v záujme dosiahnutia optimálnej výkonno‐ BB CL ICK 49 ! BRRR! ! CLICK! BRRR! CRACK! CR
 • Страница 50 из 65
  50 www.aeg.com Klima‐ tická trieda Teplota prostredia SN +10 °C až +32 °C N +16 °C až +32 °C ST +16 °C až +38 °C T +16 °C až +43 °C 8.3 Technické údaje Rozmery Výška 1404 mm Šírka 545 mm Hĺbka 604 mm Akumulačná doba 19 h Napätie 230 V Frekvencia 50 Hz Ďalšie informácie nájdete na typovom štítku a
 • Страница 51 из 65
  Українська 51 ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПЕРЕД ПЕРШИМ
 • Страница 52 из 65
  52 www.aeg.com 1. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати ін‐ струкцію користувача. Виробник не не‐ се відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне вста‐ новлення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберіга‐
 • Страница 53 из 65
  Українська • Кабель живлення повинен знаходи‐ тися нижче рівня штепсельної вил‐ ки. • Вмикайте штепсель у розетку лише після завершення установки. Пере‐ конайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електро‐ живлення. 1.3 Користування • Цей прилад призначений для вико‐ ристання у
 • Страница 54 из 65
  54 www.aeg.com 1.6 Утилізація належну утилізацію приладу, слід звернутися до органів муніципаль‐ ної влади. • Не пошкоджуйте елементи охолод‐ жувача, що знаходяться поруч із теплообмінником. Попередження! Існує небезпека травмування або задушення. • Відключіть прилад від електромере‐ жі. • Відріжте
 • Страница 55 из 65
  Українська 55 3. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ 3.1 1. Мийте внутрішні частини приладу та аксесуари за допомогою теплої води й нейтрального мила. 2. Переконайтесь, що прилад та аксе‐ суари повністю висохли. 3. Вставте вилку в розетку. 4. Увімкніть прилад та встановіть тем‐ пературу. Для очищення
 • Страница 56 из 65
  56 www.aeg.com Відключення електроенергії може призвести до розморо‐ ження морозильника. Якщо було відсутнє електропо‐ стачання протягом періоду, що перевищує значення тривало‐ сті виходу в робочий режим, необхідно негайно використати або приготувати розморожені продукти. Це значення можна
 • Страница 57 из 65
  Українська 5.2 Охолодження • Не ставте гарячі продукти в холо‐ дильник. Зачекайте, доки вони охо‐ лонуть. • Не ставте в холодильник рідини, які випаровуються. • Зберігайте усі продукти з сильним запахом чи ароматом в контейне‐ рах. • Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо
 • Страница 58 из 65
  58 www.aeg.com • Решітку конденсатора і компресор, які знаходяться позаду приладу, не‐ обхідно чистити за допомогою щіт‐ ки. Це допоможе знизити споживан‐ ня електроенергії та підтримувати прилад у гарному стані. Після проведення обслуговування вставте кабель живлення у розетку. • Не тягніть, не
 • Страница 59 из 65
  Українська 6.4 Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу 1. Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. 2. Вийміть з нього всі продукти 59 3. Розморозьте прилад. 4. Повністю очистіть та просушіть прилад і всі аксесуари. 5. Залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню
 • Страница 60 из 65
  60 www.aeg.com Проблема Можливе рішення Лампа не засвічується. Закрийте та відкрийте дверцята і переконай‐ тесь, що лампа не знаходиться в режимі очіку‐ вання. Лампочка несправна Замініть лампочку. Компресор працює без зупинок. Встановіть регулятор температури у нижче по‐ ложення. Переконайтеся, що
 • Страница 61 из 65
  Українська 8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 8.1 Нормальні звуки Під час нормальної роботи приладу чути певні звуки (спричинені компре‐ сором або циркуляцією холодоагенту). 61
 • Страница 62 из 65
  62 www.aeg.com SSS RRR ! HISSS! OK U BL SSSRRR! HISSS! BLUBB! SSSRRR! HISSS! BLUBB! 8.2 Встановлення Цей прилад можна встановлювати у сухому, добре провітрюваному примі‐ щенні (гаражі або підвалі). Проте для забезпечення оптимальної продуктив‐ BB CL ICK ! BRRR! ! CLICK! BRRR! CRACK! CR AC K! CLICK!
 • Страница 63 из 65
  Українська Кліма‐ Температура навко‐ тичний лишнього середовища клас SN +10°C - + 32°C N +16°C - + 32°C ST +16°C - + 38°C T +16°C - + 43°C 8.3 Технічні дані Габарити Висота 1404 мм Ширина 545 мм Глибина 604 мм Тривалість виходу в ро‐ бочий режим 19 год. Електрична напруга 230 В Частота струму 50 Гц
 • Страница 64 из 65
  200384569-A-252012 www.aeg.com/shop
 • Страница 65 из 65