Инструкция для AEG TC120, TC310

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

VAMPYR

®

 TC . . . electronic

Cylinder vacuum cleaner

Aspirateur-traîneau

Stofzuiger, sledemodel

Aspirapolvere da pavimento

Aspiradora arrastrable

Aspirador de pó

Golvdammsugare

Støvsuger

Pölynimuri

Vysavaè prachu

Porszívó

Odkurzacz podlogowy

H𪸽¼¯¸± ÷¸Œ³õ¦

ÏÛËÅÑÎÑ

Operating instructions

Mode d’emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l’uso

Instrucciones para el uso

Instruções de manejo

Bruksanvisning

Brugsanvisning

Käyttöohje

Návod k pou

¤

ití

Használati útmutató

Instrukcja obs¢ugi

Oå®ã¥ªÿ ¿¼±÷ªþÿ

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

949126ts.book  Seite 1  Dienstag, 12. Dezember 2000  11:01 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 51
  949126ts.book Seite 1 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 VAMPYR® TC . . . electronic Cylinder vacuum cleaner Aspirateur-traîneau Stofzuiger, sledemodel Aspirapolvere da pavimento Aspiradora arrastrable Aspirador de pó Golvdammsugare Støvsuger Pölynimuri Vysavaè prachu Porszívó Odkurzacz podlogowy
 • Страница 2 из 51
  949126ts.book Seite 2 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Depending on the model, the equipment marked with * may be different or not available. = Cable Retraction Button = On/Off Button = Filter Replacement Indicator* = Power Regulation* = Button to Open the Accessory Compartment F = Button to
 • Страница 3 из 51
  949126ts.book Seite 3 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Contents Appliance Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Making the Vacuum Cleaner Ready for Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 4 из 51
  949126ts.book Seite 4 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Making the Vacuum Cleaner Ready for Use Connect suction hose and suction tube together until the catch engages Firmly connect the suction hose handle to the suction tube. Adjust Telescopic Tube (depending on model) The tube can be adjusted
 • Страница 5 из 51
  949126ts.book Seite 5 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 On the Handle The electronic power regulation can be easily adjusted using the remote control on the handle. InfraMote (depending on model) A Pulse LED for remote control. B Stand-by position: During pauses in your work or short
 • Страница 6 из 51
  949126ts.book Seite 6 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Using the Nozzles Use of the Electrical Vacuum Brush ROTOSOFT (depending on model) The electrical vacuum brush is suitable for carpets and smooth floors. Engage electrical vacuum brush with connector. The brush is switched on by placing the
 • Страница 7 из 51
  949126ts.book Seite 7 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Upholstery Nozzle For vacuum cleaning all upholstered furniture, mattresses, etc. The thread lifting strips on the nozzle even pick up thread and lint. Electrical Vacuum Brush ROTOSOFT (depending on model) For all AEG vacuum cleaners with
 • Страница 8 из 51
  949126ts.book Seite 8 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Filter Replacement Replacing the Hygiene Paper Bag It is necessary to replace the hygiene paper bag if, with the appliance switched on at maximum suction power and the nozzle lifted off the floor, the viewing window of the filter
 • Страница 9 из 51
  949126ts.book Seite 9 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Replacing the Fresh Air O2-Filtersystem washable HEPA Open the filter box lid. Remove O2-Filter (and clean if necessary). Remove the fresh air activated charcoal filter by the tabs. Insert new filter and O2-Filter. Close filter box lid.
 • Страница 10 из 51
  949126ts.book Seite 10 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 When Does the Filter Have to be Replaced? Filter Systems Depending on the model, your appliance may be equipped with various outlet filters: 1 Hygiene Filter System: Hygiene filter and microfilter. The two-layer hygiene filter and the
 • Страница 11 из 51
  949126ts.book Seite 11 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Carrying and Storage What to do if ... To make the appliance easier to store and to carry, slide the floor nozzle, turbo nozzle and electrical vacuum brush onto the tool rail. • the nozzle is hard to push: – Lower the power setting on the
 • Страница 12 из 51
  949126ts.book Seite 12 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 • the lid jumps out of the hinge: – If the housing lid comes out of the hinge due to the lid being opened too far, that is past the stop, place the lid on the housing and press it closed until it engages. Protecting the Environment Do not
 • Страница 13 из 51
  949126ts.book Seite 71 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Beroende på vilket utförande det är kan utrustning markerad med * vara annorlunda eller inte förekomma. A B C D E F G H I = Knapp för sladdvinda = Till/Från = Indikator för filterbyte* = Effektreglering* = Öppningsknapp för tillbehörsfack
 • Страница 14 из 51
  949126ts.book Seite 72 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Innehåll Beskrivning av dammsugaren . . . . . . . . . . . . .71 Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Dammsugaren görs klar för användning . . 73 Börja använda dammsugaren . . . . . . . . . . . . 74 Ställa in
 • Страница 15 из 51
  949126ts.book Seite 73 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Dammsugaren görs klar för användning Sätt samman sugslangen och sugröret och se till att de går i läge Sätt fast sugslangens grepprör ordentligt i sugröret. Ställa in teleskopröret (Beroende på utförande) Röret ställs in i önskad
 • Страница 16 из 51
  949126ts.book Seite 74 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Börja använda dammsugaren Till- och frånkoppling Tryck på till/från-knappen för att koppla till eller från dammsugaren. När dammsugaren är på lyser på/av-lampan (beroende på utförande). på greppröret Du kan bekvämt ändra den elektroniska
 • Страница 17 из 51
  949126ts.book Seite 75 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Effektreglering – fjärrmanövrering – ROTOSOFT (Beroende på utförande) Sätt på dammsugaren. Med hjälp av omkopplaren (bild A) kopplas den elektroniska sugborsten ROTOSOFT till resp. från. Via fjärrmanövreringen på greppröret (bild B/
 • Страница 18 из 51
  949126ts.book Seite 76 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Användning av golvmunstycket VARIO (Beroende på utförande) För daglig vård av mattor och hårda golv. Golvmunstycket kan kopplas om manuellt: med utfälld borst för hårda golv och med infälld borst för mattor. Möbelpensel, fog- och
 • Страница 19 из 51
  949126ts.book Seite 77 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Elektrisk sugborste ROTOSOFT (Beroende på utförande) Byte av filter Byte av hygienpapperspåse Hygienpapperspåsen måste bytas när det röda fältet helt täcker indikatorfönstret vid påslagen dammsugare, högsta sugstyrka och höjt munstycke.
 • Страница 20 из 51
  949126ts.book Seite 78 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 papperspåse är isatt kan locket inte stängas. Använd inte våld! Byte av Microfilter Tryck på knappen och locket till filterboxen öppnas. Ta ut det använda Microfiltret i de rena hygienflikarna (se bilden) och kasta det i hushållssoporna.
 • Страница 21 из 51
  949126ts.book Seite 79 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Byte av hygienfilter Hygienfilter, 2 skikt med vit väv Öppna locket till dammrummet och ta bort hygienfilterramen. Ta bort det använda hygienfiltret. Det kan utan problem kastas i hushållssoporna. Lägg i det nya hygienfiltret med den vita
 • Страница 22 из 51
  949126ts.book Seite 80 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Kompletteringssats Transport och förvaring Hygienpapperspåse VAMPYR TC... E-nr 909 280 424 ET-nr 668 901 264 Pappersfilter storlek 24 (3 skikt) När man skall ställa undan eller transportera dammsugaren, för in golvmunstycket,
 • Страница 23 из 51
  949126ts.book Seite 81 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Vad gör man när ... • det är tungt att föra munstycket? – Minska effekten. Den rengörande effekten försämras inte av detta. • när motorns överhettningsskydd stänger av dammsugaren? När motorn är överbelastad, t.ex. därför att filterpåsarna
 • Страница 24 из 51
  949126ts.book Seite 104 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Mallin mukaan tähdellä (*) merkitty tuote voi olla erilainen tai sitä ei ehkä ole saatavilla. A B C D E F G H I = johdon kelauspainike = virtakytkin = suodattimen vaihtonäyttö* = tehonsäätö* = tarvikekotelon avauspainike =
 • Страница 25 из 51
  949126ts.book Seite 105 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Sisältö Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Alkutoimenpiteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Käyttöönotto . . . . . . . . . .
 • Страница 26 из 51
  949126ts.book Seite 106 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 ; Tämä laite on seuraavien EY-direktiivien mukainen: - 73/23/ETY, 19.2.1973 – pienjännitedirektiivi – 89/336/ETY, 3.5.1989 (mukaan lukien muutosdirektiivi 92/31/ETY) – EMC-direktiivi. Alkutoimenpiteet Imuletkun ja -putken liittäminen tai
 • Страница 27 из 51
  949126ts.book Seite 107 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Käyttöönotto Käynnistäminen ja sammuttaminen Laite käynnistetään ja sammutetaan painamalla virtakytkintä. Kun laite on käynnissä, käyttötilan merkkivalo palaa (mallin mukaan). Kädensija Tehoa on helppo säätää kädensijan kaukosäätimellä.
 • Страница 28 из 51
  949126ts.book Seite 108 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Tehonsäätö – ROTOSOFT–kaukosäädin (mallin mukaan) Käynnistä imuri. ROTOSOFT-suulake käynnistetään ja sammutetaan kuvassa näkyvällä kytkimellä (kuva, A). Elektronista tehonsäätöä on helppo ohjata kädensijan kaukosäätimellä (kuva, B -
 • Страница 29 из 51
  949126ts.book Seite 109 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 VARIO lattiasuulakkeen käyttäminen (mallin mukaan) Lattioiden ja mattojen päivittäiseen hoitoon. Lattiasuulakkeen toiminnot vaihdetaan manuaalisesti: lattiat imuroidaan harjakset ulostyönnettyinä ja matot harjakset sisäänvedettyinä.
 • Страница 30 из 51
  949126ts.book Seite 110 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 ROTOSOFT-suulake (mallin mukaan) Pölypussin ja suodattimien vaihtaminen Hygieniapölypussin vaihtaminen Hygieniapölypussi on vaihdettava, kun laitteen käydessä suurimmalla teholla ja suulakkeen ollessa irti lattiasta suodattimen
 • Страница 31 из 51
  949126ts.book Seite 111 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Kantta ei voi sulkea, jos kotelossa ei ole pölypussia. Älä yritä sulkea kantta väkisin! Mikrosuodattimen vaihtaminen Suodattimen kansi avautuu painiketta painamalla. Vedä käytetty mikrosuodatin ulos puhtaista hygieniakielekkeistä (katso
 • Страница 32 из 51
  949126ts.book Seite 112 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Hygieniasuodattimen vaihtaminen Hygieniasuodatin, kaksikerroksinen, valkoinen nukka Avaa pölytilan kansi ja vedä hygieniasuodattimen kehys ulos. Poista käytetty hygieniasuodatin. Suodatin voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana. Aseta
 • Страница 33 из 51
  949126ts.book Seite 113 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Lisäosat Kuljetus ja säilytys Hygieniapölypussi VAMPYR TC... E-numero 909 280 424 Varaosanumero 668 901 264 Pölypussi, koko 24 (kolmikerroksinen) Työnnä lattiasuulake, turbosuulake ja -harjasuulake kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi
 • Страница 34 из 51
  949126ts.book Seite 114 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Mitä tehdä, jos ... • suulake ei liiku kevyesti? – Pienennä imutehoa. Tällaisessa tapauksessa laitteen puhdistusteho ei huonone. • moottorin ylikuumenemissuoja laukeaa? Jos moottori kuumenee liikaa esimerkiksi täyden pölypussin tai
 • Страница 35 из 51
  949126ts.book Seite 161 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11  çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè äåòàëè îñíàùåíèÿ, ïîìå÷åííûå çíà÷êîì *, ìîãóò âûãëÿäåòü ïîðàçíîìó èëè îòñóòñòâîâàòü. A = Êíîïêà àâòîìàòè÷åñêîé íàìîòêè ýëåêòðîïðîâîäà B = Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ è âûêëþ÷åíèÿ (“âêë./âûêë.”) C = Èíäèêàòîð çàìåíû ôèëüòðà* D
 • Страница 36 из 51
  949126ts.book Seite 162 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Ñîäåðæàíèå Îïèñàíèå ïðèáîðà. . . . . . . . . . . . . . . 161 Óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Ïîäãîòîâêà ïûëåñîñà êýêñïëóàòàöèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ. . . . .
 • Страница 37 из 51
  949126ts.book Seite 163 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 • • • • • • íå îòâå÷àåò çà âîçìîæíûå ïîâðåæäåíèÿ è óùåðá. Êîâðîâîå ïîêðûòèå äîëæíî ïîëíîñòüþ âûñîõíóòü ïîñëå îáðàáîòêè âëàæíûìè î÷èùàþùèìè ñðåäñòâàìè.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîãóò âîçíèêíóòü ïîâðåæäåíèÿ ïûëåñîñà. Êðîìå òîãî, èç-çà ýòîãî ìîæåò
 • Страница 38 из 51
  949126ts.book Seite 164 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Ïîäñîåäèíåíèå øëàíãà (â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè) Ñîåäèíèòåëüíûé øòóöåð øëàíãà âñòàâüòå âî âñàñûâàþùåå îòâåðñòèå ïûëåñîñà. Îí çàñêî÷èò, ïðèíÿâ ôèêñèðîâàííîå ïîëîæåíèå. Øëàíã ìîæåò ïîâîðà÷èâàòüñÿ âî âñå ñòîðîíû (â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè). Äëÿ
 • Страница 39 из 51
  949126ts.book Seite 165 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 íà ðó÷êå òðóáû Äèñòàíöèîííîå óïðàâëåíèå íà ðó÷êå òðóáû ïîçâîëÿåò óäîáíî ðåãóëèðîâàòü ìîùíîñòü ðàáîòû ïûëåñîñà. Èíôðàìîò (â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè) A Èìïóëüñíûé ñâåòîäèîä äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ B Ïîëîæåíèå ãîòîâíîñòè (“stand-by”): Ïðè
 • Страница 40 из 51
  949126ts.book Seite 166 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Ðàáîòà ñ íàñàäêàìè Ïðèìåíåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ùåòêè “ROTOSOFT” (â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè) Ýëåêòðè÷åñêàÿ ùåòêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îáðàáîòêè êîâðîâûõ ïîêðûòèé è ãëàäêèõ ïîëîâ. Âñòàâüòå ýëåêòðè÷åñêóþ ùåòêó â øòåêåðíûé ðàçúåì. Âêëþ÷åíèå
 • Страница 41 из 51
  949126ts.book Seite 167 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Ùåëåâàÿ íàñàäêà Äëÿ ÷èñòêè ùåëåé, ñòûêîâ, óãëîâ è ïðîåìîâ. Íàñàäêà äëÿ ìÿãêîé ìåáåëè Äëÿ ÷èñòêè ëþáîé ìÿãêîé ìåáåëè, ìàòðàñîâ è ò.ä. Ñ ïîìîùüþ ðàçìåùåííîãî íà íàñàäêå ñïåöèàëüíîãî óñòðîéñòâà (ïîëîñêè äëÿ ñáîðà íèòîê) õîðîøî âû÷èùàþòñÿ
 • Страница 42 из 51
  949126ts.book Seite 168 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Ñïåöèàëüíàÿ íàñàäêà (Ìîæíî çàêàçàòü â îòäåëå ñïåöèàëèçèðîâàííîé òîðãîâëè) E-Nr. 900 087 806 Çàìåíà ôèëüòðà Çàìåíà áóìàæíîãî ïûëåâîãî ìåøêà Çàìåíó áóìàæíîãî ìåøêà ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü, êîãäà ó ïûëåñîñà, ðàáîòàþùåãî ñ íàñàäêîé, ïîäíÿòîé îò
 • Страница 43 из 51
  949126ts.book Seite 169 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 ìåøêà àâòîìàòè÷åñêè çàêðûâàåòñÿ. Ïûëåâîé ìåøîê, çàïîëíåííûé îáû÷íîé äîìàøíåé ïûëüþ, Âû ìîæåòå âûêèíóòü âìåñòå ñ áûòîâûì ìóñîðîì. Âäâèíüòå íîâûé áóìàæíûé ôèëüòð ïî âåäóùèì ïðîåìàì äî óïîðà, òîëüêî ïîñëå ýòîãî êðûøêà çàêðîåòñÿ. Åñëè â
 • Страница 44 из 51
  949126ts.book Seite 170 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Filter” è ñíîâà çàêðîéòå êðûøêó îòäåëåíèÿ äëÿ ôèëüòðà. Çàìåíà ãèãèåíè÷åñêîãî ôèëüòðà Ãèãèåíè÷åñêèé ôèëüòð, äâóñëîéíûé, ñ áåëîé ïðîêëàäêîé Îòêðîéòå ïûëåâîå îòäåëåíèå è âûíüòå ðàìó ãèãèåíè÷åñêîãî ôèëüòðà. Óäàëèòå èñïîëüçîâàííûé
 • Страница 45 из 51
  949126ts.book Seite 171 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 2 Ñèñòåìà ìèêðîôèëüòðî⠓FreshAir”: ãèãèåíè÷åñêèé ôèëüòð, ìèêðîôèëüòð è ôèëüòð èç àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ. Ñèñòåìà ãèãèåíè÷åñêîãî ôèëüòðîâàíèÿ â êîìáèíàöèè ñî ñïåöèàëüíûì ôèëüòðîì, ïðåïÿòñòâóþùèì ðàñïðîñòðàíåíèþ çàïàõîâ, äåéñòâåííî è íàäåæíî
 • Страница 46 из 51
  949126ts.book Seite 172 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 Òðàíñïîðòèðîâêà è õðàíåíèå ×òî äåëàòü, åñëè ... ×òîáû îáëåã÷èòü õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêó ïûëåñîñà, Âû ìîæåòå âñòàâèòü íàñàäêó äëÿ ïîëà, òóðáîùåòêó è ýëåêòðîùåòêó â ïðîåì äëÿ âåðòèêàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. • ... íàñàäêà òÿæåëî ïåðåìåùàåòñÿ ïî
 • Страница 47 из 51
  949126ts.book Seite 173 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 • áóìàæíûé ôèëüòð áûë ïîâðåæäåí è ãèãèåíè÷åñêèé ôèëüòð çàãðÿçíèëñÿ: – âûíüòå ðàìó ôèëüòðà, çàìåíèòå ãèãèåíè÷åñêèé ôèëüòð è ñíîâà çàäâèíüòå ðàìó ôèëüòðà, – âñòàâüòå íîâûé ãèãèåíè÷åñêèé ïûëåâîé ìåøîê. • êðûøêà âûñêàêèâàåò èç øàðíèðà: – Åñëè
 • Страница 48 из 51
  949126ts.book Seite 174 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11
 • Страница 49 из 51
  949126ts.book Seite 175 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 AEG Kundendienst in Europa Deutschland Europa Sollte dieses AEG Kleingerät wider Erwarten nicht funktionieren, senden Sie es bitte an folgende Adresse: Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes mit 2 - 3 - 4 - 5 AEG
 • Страница 50 из 51
  949126ts.book Seite 176 Dienstag, 12. Dezember 2000 11:01 11 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D-90327 Nürnberg http://www.aeg.hausgeraete.de © Copyright by AEG ANC 822 949 126 - 1200
 • Страница 51 из 51